Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Katona Zoltán (FÖMI) – Molnár Attila (SZTE) 2005.05.12-13. Szeged Az E-kormányzás újabb építőköve Magyarországon: A VINGIS rendszer kialakításának tapasztalatai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Katona Zoltán (FÖMI) – Molnár Attila (SZTE) 2005.05.12-13. Szeged Az E-kormányzás újabb építőköve Magyarországon: A VINGIS rendszer kialakításának tapasztalatai."— Előadás másolata:

1 Katona Zoltán (FÖMI) – Molnár Attila (SZTE) 2005.05.12-13. Szeged Az E-kormányzás újabb építőköve Magyarországon: A VINGIS rendszer kialakításának tapasztalatai

2 A VINGIS rendszer célja 1.Az EU tagságunkból adódó kötelezettségek teljesítése, a közös agrárpolitika érvényesítésének kiszolgálása, 2.Az ágazatra jutó EU-s támogatások kihasználása (~ 2,5 Mrd Ft/év) 3.Integrált országos szakmai nyilvántartás létrehozása, 4.Döntéstámogatás a szőlő-bor ágazat intézményeinek és vezetőinek körében, 5.Statisztikai jelentés-kötelezettségünk minőségének javítása, 6.Hegyközségek segítése törvényben előírt feladataik ellátásában, 7.Eszköz a minőségi termelés, a piaci versenyképesség javításában, az eredetvédelem biztosításában, a borhamisítás elleni fellépésben.

3 A rendszert életre hívó EU-s szabályozások Alapvető rendelkezések: 1.A Közösségi szőlőkataszter létrehozásáról szóló, 1986. július 24-i 2392/86/EGK rendelet és annak részletes szabályozása a Bizottság 1987. március 3-i 649/87/EGK rendeletében, 2.A Európai Tanács 2000. július 17-i 1593/2000/EK rendelete szerint 2005. január 1-től, a támogatásra jogosult mezőgazdasági parcellákat, beleértve a szőlőültetvényeket - (1493/1999 EK rendelet a borpiac közös szabályozásáról 11–15. cikke ) a szerkezetátalakítási támogatás miatt - térinformatikai rendszerben (térképi alapon) kell nyilvántartani. Bizottsági és Tanácsi rendeletek sora foglalkozik az ágazati nyilvántartás és ellenőrzés szabályozásával, melyek meghatározták a rendszer kialakítását és fejlesztését.

4 A VINGIS hazai jogi háttere Magyarországon a szőlő ültetvényregiszter térinformatikai hátterének kialakítását a hegyközségek nyilvántartásának (HEGYIR) megfelelően a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) a 119/2003. (XI.27.) FVM rendelet alapján kezdte el. A szőlő ültetvényekben történő változások vezetése, a kivágási-, telepítési- és szerkezetátalakítási támogatások ellenőrzése a bortörvény ( 2004. évi XVIII. Törvény) szerint a VINGIS rendszerben történik az EU követelmények szerint (2392/86/EGK és a 649/87/EGK rendeletek) nyilvántartandó adatokkal. 102/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartásáról (VINGIS)

5 A VINGIS további jogi szabályozói 95/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a szőlő termőhelyi kataszterének felvételezéséről, kiegészítéséről és módosításáról, 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a szőlészeti és borászati adatszolgáltatás rendjéről és a nem hegyközségi településeken a közigazgatási feladatokat ellátó hegyközségek meghatározásáról 97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a borok eredetvédelmi szabályairól 100/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a szőlőtermelési potenciálra, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és átállítására vonatkozó nemzeti szabályozásról

6 A programban résztvevő intézmények közötti kapcsolódás és adatáramlás Hegyközségek Nemzeti Tanácsa EU FÖMI VINGIS Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Az FVM Szőlészeti és Borászati Kutató Intézete Kecskemét Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet Személyes adatokhoz való hozzáférés (Hegyközségi szinten) Adatszolgáltatás Betekintési jog Hegyközségek

7 Kiindulási adatok Alfanumerikus: HEGYÍR adatbázisból nyomtatott analóg ültetvényadatok, Kivágási-, telepítési-, fel nem használt telepítési jogok adatainak vegyes formátumú (nehezen kezelhető) analóg és digitális állományai, SZBKI termőhelyi potenciál adatok (.xls). Térképi analóg (raszteres): Földhivatali tulajdonosi kataszter (M= 1:4000-1000), Termőhelyi kataszter (M= 1:10.000). Térinformatikai fedvények: Topográfiai, Ortofotó, DDM (lejtőkategória, kitettség, magassági intervallum), Megye-, településhatár.

8 Adatáramlás a VINGIS-be VINGIS SZBKI (FVM): Analóg termőhelyi potenciál térkép, digitális adattábla (excell) FÖMI Térinformatikai adatok: Megyehatár, Településhatár, Topográfiai térkép, Ortofotó, Dűlő térkép DDM: lejtőkategória, kitetség, magassági intervallum Hegyközségek: (alfanumerikus) Ültetvény adatok: Analóg állományok 2004- ig (település, hrsz, fajta, terület) 2005-től digitális állományok (a HEGYIR adatbázisából) Kivágás-, telepítés-, 1996- 2003 kivágásai, fel nem használt telepítési jog: Analóg állományok Digitális állományok nehezen kezelhető változatos formátumban Földhivatalok: Analóg tulajdonosi kataszteri térképek

9 A VINGIS rendszer kialakításának lépcsőfokai 1. EU-s rendelkezések megvalósítása Az ültetvények országos térinformatikai nyilvántartásának kialakítása 3- fázisban (591 település hegyközség digitális szőlőültetvény- vektoros és kataszteri raszteres EOV-állományának létrehozása): Ütemezési fázis Hegyközség / település (db) Feldolgozott terület %hapoligon-szám I. 2001-200248 / 702013.00040.000 II. 2002-200355 / 1043018.00035.000 III. 2003-2004216 / 4175045.000 Összesen319 / 59110076.000120.000

10 A VINGIS rendszer kialakításának lépcsőfokai 2. Hazai jogszabályok követése A térinformatikai rendszer kibővítése országos kiterjesztésű településszintű ágazati térinformatikai adatokkal: Ütemezés Hegyközség / település (db) Térinformatikai adatok Ültetvény Termőhelyi kataszteri Folyamatos kialakítás 2004-től 319 / 591 1996-2003 kivágásai Éves kivágás Éves telepítés Fel nem használt telepítési jog

11 Adatáramlás a VINGIS-ből HNT 1.Ültetvény, 2. Éves kivágás, 3. Éves telepítés, 4. 1996-2003 óta kivágott, 5. Fel nem használt telepítési jogok, 7. Topográfiai, 9. Község- (hegyközség) határ, 12. M egyehatár FÖMI VINGIS MVH 1.Ültetvény, 2. Éves kivágás, 3. Éves telepítés, 4. 1996-2003 óta kivágott, 5. Fel nem használt telepítési jogok, 7. Topográfiai, 9. Község- (hegyközség) határ, 12. M egyehatár SZBKI 1.Ültetvény, 6. Termőhelyi kataszteri, 7. Topográfiai, 9. Község- (hegyközség) határ, 12. M egyehatár FVM 1.Ültetvény, 6. Termőhelyi kataszteri, 7. Topográfiai, 9. Község- (hegyközség) határ, 12. Megyehatár Hegyközségek: Lokális GIS, cél összekapcsolni a megfelelő HEGYÍR adatbázissal. Térinformatikai adatok (fedvények): 1. Ültetvény, 2. Éves kivágás, 3. Éves telepítés, 4. 1996-2003 óta kivágott ültetvények, 5. Fel nem használt telepítési jogok, 6. Termőhelyi potenciál, 8. Kataszteri, 7. Topográfiai, 9.Hegyközség-határ 10. Dűlő, 11. DDM (lejtőkategória, kitettség, magasság,) OMMI 1. Ültetvény, 2. Éves kivágás, 7. Topográfiai, 9. Község- (hegyközség) határ, 12. Megyehatár

12 A VINGIS mapserver architektura Térinformatikai adatok Kliens számítógépek Adatbázis- szerver Szerver- számítógép

13 A VINGIS web-felület

14 A VINGIS rendszer funkciói 1. Web alkalmazás Felhasználók kezelése (rétegbeállítások, szakadatok) Térképi és szakági információk megjelenítése Statisztikák készítése, nyomtatása Keresések (hegyközség, borvidék, helyrajzi szám) 2. Adatmanagement alkalmazások Adatbázisszerver karbantartása Ültetvény és HEGYIR adatbázisok ellenőrzése, frissítése 3. Hegyközségi alkalmazások On-line kapcsolat a HEGYIR adatbázisokkal Térképi rétegek kezelése

15 A VINGIS rendszer funkciói

16 A VINGIS rendszer fejlesztési feladatai Országos állományok betöltése (8500 adatréteg) A szervezetek igényeinek megfelelő szak-kezelőfelületek kialakítása Adatfrissítést, adatmanagement-et segítő alkalmazások fejlesztése Hegyközségi adatbázisok, térinformatikai megjelenítő program továbbfejlesztése Térben indexelt adatbázis szolgáltatás használata az adattároláshoz Térbeli elemző funkciók fejlesztése (új ültetvények telepítése)

17 A kialakítás során tapasztalt nehézségek Az adatok analóg formában kerültek beküldésre Az egyes résztvevők változó formában és formátumban küldik be az adatokat (pl.: telepítési adatok) Az adatfeldolgozás sokszor csak manuálisan valósítható meg (adathiba lehetősége) Az ültetvény és egyéb adatok beérkezése hosszadalmas, nem igazodik a jogszabályi határidőkhöz A vonatkozó jogszabályok változása gyors, amit bizonyos esetekben nehéz követni (pl.: hegyközségi-települési besorolás) A kataszteri térképek aktualitása

18 Köszönjük a figyelmet! Katona Zoltán z.katona@rsc.fomi.hu +36-1/460-4209 Molnár Attila attila.molnar@geography.hu +36-70/339-1894


Letölteni ppt "Katona Zoltán (FÖMI) – Molnár Attila (SZTE) 2005.05.12-13. Szeged Az E-kormányzás újabb építőköve Magyarországon: A VINGIS rendszer kialakításának tapasztalatai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések