Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Turizmus és éghajlatváltozás A turisztikai potenciál vizsgálata különböző indikátorok alapján Németh Ákos – Országos Meteorológiai Szolgálat Kovács Attila.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Turizmus és éghajlatváltozás A turisztikai potenciál vizsgálata különböző indikátorok alapján Németh Ákos – Országos Meteorológiai Szolgálat Kovács Attila."— Előadás másolata:

1 Turizmus és éghajlatváltozás A turisztikai potenciál vizsgálata különböző indikátorok alapján Németh Ákos – Országos Meteorológiai Szolgálat Kovács Attila – Szegedi Tudományegyetem, Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék Ákos Németh – Hungarian Meteorological Service Attila Kovács – Department of Climatology and Landscape Ecology, University of Szeged Tourism and climate change Examination of tourism potential through different indicators KRITéR Projektzáró rendezvény – Budapest, 2015. december 8. CRIGiS Final Meeting – 8 December 2015, Budapest (Hungary)

2 Felhasznált turisztikai klímaindexek Applied tourism climate indices Tourism Climatic Index (TCI) Mieczkowski, 1985 módosított/ modified Tourism Climatic Index (mTCI) Climate Index for Tourism (CIT) de Freitas et al., 2008

3 Tourism Climatic Index (TCI) Mieczkowski, 1985 Havi átlaga: Monthly average: CI d – nappali komfort index (T max és RH min ) Daytime comfort index (T max and RH min ) CI a – napi komfort index (T átlag és RH átlag ) Daily comfort index (T mean and RH mean ) R – napi csapadékösszeg Daily precipitation amount S – napfénytartam napi összege Daily sum of sunshine duration W – szélsebesség napi átlaga Daily mean of wind speed Értékelő pontrendszerek (0–5) minden tényezőre Rating score systems (0–5) for every sub-index TCI = 8CI d + 2CI a + 4R + 4S + 2W

4 TCI egyik fő hátránya: CI d és CI a csak T–RH kombináción alapul Main shortcoming of TCI: CI d and CI a are based on T–RH only CI d és CI a  PET – fiziológiailag ekvivalens hőmérséklet; új értékelő pontrendszer kidolgozása CI d and CI a → PET – Physiologically Equivalent Temperature; development of new rating score system Új CI d és CI a : napi PET max és PET átlag New CI d and CI a : daily PET max and PET mean A magyar lakosság évszakos hőérzeti sajátosságainak meghatározása és integrálása a TCI indexbe Reveal of seasonal thermal perception patterns of Hungarians and their incorporation into TCI módosított Tourism Climatic Index (mTCI) modified Tourism Climatic Index (mTCI)

5 módosított Tourism Climatic Index (mTCI) modified Tourism Climatic Index (mTCI) Minta: terepi humánkomfort felmérés, Szeged (2011–2012 és 2015, 78 nap, hat helyszín) Database: outdoor human comfort survey, Szeged (2011–2012 and 2015, 78 days, six places) → mikroklímamérés → kérdőíves felmérés: termikus viszonyok értékelése → microclimate measurement → questionnaires: assessment of thermal conditions Csatolás, PET-számítás → N=5805 Attachment, PET calculation → N=5805

6 módosított Tourism Climatic Index (mTCI) modified Tourism Climatic Index (mTCI) Lineáris és négyzetes regresszió a magyar lakosság átlagos hőérzet- szavazatai (TSV) és a PET között, évszakonként Linear and quadratic regression between the mean thermal sensation vote (TSV) of Hungarians vs. PET in different seasons

7 módosított Tourism Climatic Index (mTCI) modified Tourism Climatic Index (mTCI) 1. 2. 3. 1. értékelő pont/ rating score = f(TSV) 2. átlagos TSV/ mean TSV = g(PET) 3. értékelő pont/ rating score = f(TSV=g(PET)) → értékelő pont/ rating score = h(PET) PET-alapú értékelő pontok származtatása: – TSV vs. pontérték és – PET vs. átlagos TSV kapcsolat felhasználásával, sematikusan The process of assigning rating scores to PET with the use of: – TSV vs. rating score and – PET vs. mean TSV relationships

8 A PET értékelő pontrendszer évszakonként a magyar lakosság hőérzet-értékelése alapján The derived PET rating score system for the TCI in different seasons based on the thermal sensation patterns of Hungarians módosított Tourism Climatic Index (mTCI) modified Tourism Climatic Index (mTCI)

9 TCI és mTCI – mérési adatok alapján TCI and mTCI – through measured data TCI mTCI

10 TCI és mTCI – mérési adatok alapján TCI and mTCI – through measured data TCI mTCI

11 TCI-változás – modelladatok alapján TCI change – through model data

12 TCI-változás – modelladatok alapján TCI change – through model data

13 TCI-változás – modelladatok alapján TCI change – through model data

14 TCI-változás – modelladatok alapján TCI change – through model data

15 mTCI-változás – modelladatok alapján mTCI change – through model data

16 mTCI-változás – modelladatok alapján mTCI change – through model data

17 mTCI-változás – modelladatok alapján mTCI change – through model data

18 47,4° É – 47,6° É; 18,9° K – 19,3° K 47.4° N – 47.6° N; 18.9° E – 19.3° E TCI és mTCI évi menete – Budapest Annual course of TCI and mTCI – Budapest

19 Az időjárás hatása a turisztikai potenciálra nem a tényezők összege, hanem a három tényező nem-lineáris függvénye CIT assumes that the integrated effect of some particular weather condition is not just the sum of its various facets but a nonlinear function of three factors T: termikus, A: esztétikai, P: fizikai tényező T: Thermal, A: Aesthetic, P: Physical facets of tourism climate Ha a fizikai tényezők meghaladnak egy küszöbértéket, annak hatása felülírja a többi tényező hatását If the physical factors (rainfall, wind speed) exceeds certain thresholds, they override the effect of other variables Climate Index for Tourism (CIT) de Freitas et al, 2008 Climate Index for Tourism (CIT) de Freitas et al., 2008 CIT =ƒ [(T, A) * P]

20 A CIT elméletben kidolgozott és empirikusan finomított index CIT is theoretically developed and empirically adjusted Meghatározásához egy ún. időjárás tipológiai mátrixot kell létrehozni (empirikus úton, pl. kérdőívezéssel) → rangsorolja a változókat nagyon rossz (1) és nagyon jó (7) között. To determine CIT a weather typological matrix had to be created (empirically, eg. by questionnaires) → ranks daily atmospheric variables from very poor (CIT = 1) to very good (CIT = 7) Climate Index for Tourism (CIT) de Freitas et al, 2008 Climate Index for Tourism (CIT) de Freitas et al., 2008

21 Különböző időjárás-tipológiai mátrixok Weather typology matrices for different kind of tourism

22 CIT különböző turisztikai tevékenységekre CIT for different kind of tourism activities Vízparti turizmus Beach tourism Városlátogató turizmus Urban tourism Kerékpáros turizmus Cycling

23 CIT különböző turisztikai tevékenységekre CIT for different kind of tourism activities Vízparti turizmus Beach tourism Városlátogató turizmus Urban tourism Kerékpáros turizmus Cycling

24 CIT változása – vízparti turizmus CIT changes – Beach tourism

25 CIT változása – városlátogató turizmus CIT changes – Urban tourism

26 CIT változása – kerékpáros turizmus CIT changes - Cycling

27 A CIT évi menete – Siófok Annual course of CIT – Siófok Vízparti turizmus Beach tourism Városlátogató turizmus Urban tourism Kerékpáros turizmus Cycling

28 Turizmus és éghajlatváltozás A klimatikus elemek szerepe a magyar fogyasztók utazásról, nyaralásról szóló döntéseiben Tourism and climate change The role of climatic parameters on the travel decisions of Hungarian consumers Forman Balázs – E-Government Alapítvány | Budapesti Corvinus Egyetem Balázs Forman – E-Government Foundation | Corvinus University of Budapest

29 Az Ön számára milyen időjárási tényezők ideálisak az alábbi programoknál? What kind of weather conditions are ideal for the following programs?

30 Az Ön számára milyen időjárási tényezők ideálisak az alábbi programoknál? What kind of weather conditions are ideal for the following programs?

31 Az ideális hőmérséklet az alábbi programoknál (üdülés Budapesten) The ideal temperature for the following programs (recreation in Budapest)

32 Az ideális hőmérséklet az alábbi programoknál (üdülés a Balatonnál) The ideal temperature for the following programs (recreation near the Lake Balaton)

33 Az ideális hőmérséklet az alábbi programoknál (üdülés kisebb tavaknál) The ideal temperature for the following programs (recreation near small lakes)

34 Az ideális hőmérséklet az alábbi programoknál (üdülés folyók mellett) The ideal temperature for the following programs (recreation beside the rivers)

35 Az ideális hőmérséklet az alábbi programoknál (üdülés gyógyfürdőkben) The ideal temperature for the following programs (recreation in spa)

36 Az ideális hőmérséklet az alábbi programoknál (városlátogatás) The ideal temperature for the following programs (urban tourism)

37 Az ideális hőmérséklet az alábbi programoknál (erdei túra) The ideal temperature for the following programs (hiking in forest)

38 Az ideális hőmérséklet az alábbi programoknál (fesztiválok) The ideal temperature for the following programs (festivals)

39 Az ideális utazási időszak Magyarországon az alábbi programoknál (üdülés Budapesten) The ideal travel period for the following programs (recreation in Budapest)

40 Az ideális utazási időszak Magyarországon az alábbi programoknál (üdülés a Balatonnál) The ideal travel period for the following programs (recreation near the Lake Balaton)

41 Az ideális utazási időszak Magyarországon az alábbi programoknál (üdülés kisebb tavaknál) The ideal travel period for the following programs (recreation near small lakes)

42 Az ideális utazási időszak Magyarországon az alábbi programoknál (üdülés gyógyfürdőkben) The ideal travel period for the following programs (recreation in spa)

43 Az ideális utazási időszak Magyarországon az alábbi programoknál (városlátogatás) The ideal travel period for the following programs (urban tourism)

44 Az ideális utazási időszak Magyarországon az alábbi programoknál (erdei túra) The ideal travel period for the following programs (hiking in forest)

45 Az ideális utazási időszak Magyarországon az alábbi programoknál (gyalogtúra) The ideal travel period for the following programs (walking tour)

46 Az ideális utazási időszak Magyarországon az alábbi programoknál (fesztiválok) The ideal travel period for the following programs (festivals)

47 Az utazásról szóló döntés időpontja az utazás előtt Decision on the date of travel before the journey

48 Turizmus és éghajlatváltozás ÖSSZEFOGLALÁS – ÉRTÉKELÉS Tourism and climate change SUMMARY - CONCLUSIONS

49 Köszönjük a figyelmet! Thank you for your attention! Web: nater.mfgi.hu kriter.met.hu Németh Ákos nemeth.a@met.hu Kovács Attila kovacsattila@geo.u-szeged.hu Forman Balázs balazsforman@gmail.com


Letölteni ppt "Turizmus és éghajlatváltozás A turisztikai potenciál vizsgálata különböző indikátorok alapján Németh Ákos – Országos Meteorológiai Szolgálat Kovács Attila."

Hasonló előadás


Google Hirdetések