Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vizsgaszabályzat ismertetése 2012. A vizsga ideje  2012. május 24-25. (csütörtök-péntek)  Azokon a napokon a tanulóknak nincs órarend szerinti tanítás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vizsgaszabályzat ismertetése 2012. A vizsga ideje  2012. május 24-25. (csütörtök-péntek)  Azokon a napokon a tanulóknak nincs órarend szerinti tanítás."— Előadás másolata:

1 Vizsgaszabályzat ismertetése 2012

2 A vizsga ideje  2012. május 24-25. (csütörtök-péntek)  Azokon a napokon a tanulóknak nincs órarend szerinti tanítás  Megjelenés: a házirend szerinti ünneplő ruhában  Késés esetén is érdemes inkább bejönni, mert a vizsgakötelezettség miatt pótolni kell az elmulasztott vizsgákat.  A mulasztásról (orvosi) igazolást kell hozni.

3 A vizsga helye  Kijelölt emeleti tantermekben (5.6.7.8.)  Egy tanterem a pihenő,gyülekező, felkészülő helyük a gyerekeknek

4 A vizsga fajtái  Rendes: a meghatározott vizsganapon (napokon) a szabályzat rendelkezéseinek megfelelően teljesített vizsga.  Pótló:a vizsgázó távolléte miatt meg nem kezdett, a megkezdett, de be nem fejezett, vagy elégtelen rendes vizsga miatt szervezett újbóli vizsga.(7 nappal később!)

5 A vizsga formája  Írásbeli: az egész osztály egy időben egy tanteremben ül  Szóbeli: névsor szerinti beosztásban 3 helyszínen 3 vizsgabizottság előtt

6 Vizsgatantárgyak 1. nap: írásbeli  magyar nyelv 45 perc  szövegértés 45 perc  matematika 60 perc

7 A vizsga eszköze: feladatlap A feladatlapok képesség szerint differenciáltak: A (alap) B (emelt) C (speciális) típusúak. Szintek: A- típusút a félévkor 2-es 3-as osztályzatot kapott tanulók, B-típusút a 4-es 5-ös osztályzatot kapott tanulók, C-típusút a felmentettek és sajátos nevelési igényű tanulók írhatnak.

8 Az írásbeli vizsga sajátosságai  A tanulók négyjegyű kódot kapnak,így a feladatlapok javítása névtelenül történik.  Elégtelen matematika írásbeli vizsgát szóbelivel lehet pótolni. (magyart nem)  Ha az adott tárgyból felmentése van a tanulónak, nem kell vizsgáznia.

9 Vizsgatárgyak 2. nap: szóbeli  Irodalom  Idegen nyelv (angol)  Komplex természetismereti Az adott tantárgy témaköreit előre tudják a gyerekek. Ebből kell felkészülni, és a szóbeli vizsgán tételhúzás után, rövid rákészülést (20 perc) követően számot adni a tudásról.( max. 10 perc)

10 A szóbeli vizsga menete  Tételhúzás  20 perc gondolkodási idő, jegyzetkészítés  Felelet szabad előadása max. 10 percben.  A kérdező tanár segíthet, kérdéseket tehet fel

11 Vizsgabizottságok  Írásbelinél: felügyelő tanárok felügyelő tanárok  Szóbelinél: 3 fős vizsgabizottságok Kérdező tanár ElnökJegyző

12 Hiányzások  Az a tanuló, aki neki fel nem róható okokból sem a rendes, sem a pótló vizsgán nem tud jelen lenni – hiányzási okának igazolása után – kérhet rendkívüli vizsganapot június első hetében. Ennek engedélyezéséről az igazgató dönt.  A vizsgákról való igazolatlan távollét eredménytelen vizsgának minősül.

13 Eszközök  Tollal kell írni! (Kivéve a rajzokat)  Számológép használható (telefon nem)  Néhány vizsgán a tételfüzet megléte szükséges  Minden vizsgához szükséges térképet, szótárat, irodalmi szemelvényt megkapnak a tanulók a helyszínen

14 Szabálytalanságok: ”puskázás”  Ha a felügyelő tanár a vizsga során szabálytalanságot észlel, elveszi a feladatlapot és ráírja, milyen szabálytalanságot észlelt. Továbbá feljegyzi az elvétel idejét, aláírja, majd visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja a munkát.  az adott megoldásokat részben, vagy egészben érvénytelennek nyilvánítják, e részek figyelmen kívül hagyásával értékelik a teljesítményt;  - az adott tantárgyból pótló vizsgára utasítják a tanulót.  Pótló vizsgán történő újbóli, bármilyen szabálytalanság esetén a tantárgyi vizsga érdemjegye elégtelen.

15 Speciális esetek, felmentések, könnyítések  Amiből felmentése van, nem kell vizsgát tennie  A szóbeli vizsga írásbelivel, az írásbeli szóbelivel váltható fel (csak szakértői vélemény alapján)  A gondolkodási idő +10 perccel több

16 Eredmények  Írásbelinél a témazárók szokásos százaléka alapján kap érdemjegyet a tanuló  Szóbelinél 0-5 pontig pontoz a két tanár. 10-9=jeles 8-7= jó 6-5= közepes 4-3= elégséges 2-0= elégtelen

17  A vizsgákon elért teljesítmények beszámítanak az év végi értékelésbe:  Mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgák érdemjegyeit témazáró osztályzatként kezeljük.

18 Vizsgakötelezettség  A vizsgázó a vizsgakövetelményeket akkor teljesítette, ha valamennyi vizsgatantárgyból legalább elégséges (2) osztályzatot szerzett. A sikertelen vizsga önmagában nem évfolyamismétlő hatású.  A vizsgázó az általános iskolai tanulmányainak befejezését igazoló bizonyítványt akkor szerezte meg, ha teljesítette vizsga-, ezáltal tanulmányi kötelezettségét.


Letölteni ppt "Vizsgaszabályzat ismertetése 2012. A vizsga ideje  2012. május 24-25. (csütörtök-péntek)  Azokon a napokon a tanulóknak nincs órarend szerinti tanítás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések