Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezetvédelmi Termékdíj 2012 Összeállította: Horváth Józsefné okl. adószakértő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezetvédelmi Termékdíj 2012 Összeállította: Horváth Józsefné okl. adószakértő."— Előadás másolata:

1 Környezetvédelmi Termékdíj 2012 Összeállította: Horváth Józsefné okl. adószakértő

2 2 Jogszabályi háttér: 10/1995. (IX.28.) KTM rendelet, 53/2003. (IV.11.) Korm. rendelet, 53/2003. (IV.11.) Korm. rendelet, 343/2011.(XII.29.) Kormányrendelet, 343/2011.(XII.29.) Kormányrendelet, Új! A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. Tv (Ktdt.) Új! A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. Tv (Ktdt.)

3 3 Termékdíj szabályozás célja: - Kötelezetti kör szűkítése - Termékdíj bevételek növelése - Állami kezelői feladatokat ellátó szervezet létrehozása(OHÜ) a koordináló szerveztek helyett

4 4 Termékdíj köteles termékek akkumulátor,akkumulátor, csomagoló eszköz, kereskedelmi csomagolószercsomagoló eszköz, kereskedelmi csomagolószer egyéb kőolajtermékegyéb kőolajtermék elektromos, elektronikai berendezéselektromos, elektronikai berendezés gumiabroncsgumiabroncs reklámhordozó papírreklámhordozó papír

5 5 Termékdíjköteles termékek - Szerepel a termékdijtörvény 1. sz. mellékletében szereplő vámtarifaszám listában, - Szerepel csomagolószerként a Csomagolószer katalógusban, - a termék, külfről behozott termék a Vhr. mellékletében lévő csomagolószer katalógusban (Csk)megtalálható. - Nem szerepel a kivételek között

6 6 Ki a termékdíj kötelezett –Első belföldi forgalomba hozó –Saját célú felhasználó (Gyártó, behozó) –Bérgyártató –Első belföldi forgalomba hozó első vevője (egyéb.kőolaj)

7 7 2012-től a belföldi előállítású reklámhordozó papírok esetében az első belföldi forgalomba hozó, vagy saját célú felhasználó kötelezett.

8 8 Csomagolószer Fogalmak: Csomagolószer: a csomagolóeszköz és az egyéb csomagolószer együttese Csomagolóeszköz: termék, vagy kisebb csomagolás befogadására alkalmas, egységbe fogására kialakított, meghatározott anyagú, szerkezetű ideiglenes védőburkolat, továbbá a raklap. Ballon, hordó, kanna, kosár, palack stb.

9 9 Csomagoló anyag: –Alkalmas csomagolóeszköz előállítására –Közvetlenül is alkalmazható csomagolásra Csomagolási segédanyag: a csomagolások kiegészítő, járulékos részeként felhasználható(záró, rögzítő,díszítő elemek, kellékek: címke, páralekötő anyag,hordfogantyú és ragasztó, dugó

10 10 Csomagolószer Termékdíj kötelezettség esetei: –Belföldi előállítású csomagolószer (csom. anyag, csom. segédanyag, csomagolóeszköz) első belföldi forgalomba hozatalakor vagy sajátcélú-felhasználáskor. –Külföldi előállítású csomagolószer behozója, annak első belföldi forgalomba hozatalakor vagy saját célú felhasználáskor. Ez vonatkozik a csomagolás részeként behozott csomagolószerre is.

11 11 Nem minősül termékdíjköteles csomagolószernek: Szemeteszsák, Vállfa bolti tároláshoz, Takarófólia, Keverőpálca (ital-automatákba), kolbászhéj

12 12 Egyéb kőolajtermék 1. számú lista a Tv-ben Speciális kötelezettség Termékdíj tétel 97-ről 112 Ft/kg Nem kell megfizetni ha alapanyagként használják fel(beépül az új termékbe) R9 es eljárással előállított termék után nem kell fizetni termékdíjat Hulladék kenőolaj visszagyűjtése esetén visszaigénylés Egyéni teljesítő nem lehet

13 13 Gumiabroncs Tv. 1. számú melléklete Más termék részeként Termékdíj tétel: 110- 52 Ft/kg Nem kell fizetni Termékdíjat külföldi újrafutózás esetén (passzív feldolgozás) Egyéni hulladékkezelés is lehet

14 14 Akkumulátor Tv. 1.számú melléklete Más termék részeként, vagy együtt is Két része: –Elektrolittal feltöltött(112-60 Ft/kg) –Elektrolittal fel nem töltött(156-80 Ft/kg) –(nincs külön rádiótelefon-készülék akku. kategória.)

15 15 Reklámhordozó papír -tv által meghatározott sajtótermékek közül: időszaki lap egyes lapszámai, röplap, egyéb szöveges kiadvány,grafikát tartalmazó kiadvány, térkép -amennyiben tv szerinti gazdasági reklámot tartalmaz

16 16 Nem reklámhordozó papír –A termék használati utasítása, –Névjegykártya, –Árcimke, –Könyv –Fejléces levélpapír –Folyóirat, amelyben a reklámtartalom nem haladja meg az 50 %-ot Kötelezettség a gyártót terheli

17 17 –A termékdíj alapja és mértéke: A teljesítő a nyilatkozatot és az előállított termék egy példányát megőrzi elektronikusan 6 évig –Nem valóságos nyilatkozat esetén kötelezettség keletkezik a nyilatkozónál –Reklámhordozó papírnak minősül-e –Ha nem, akkor nyilatkozni kell, hogy a definició mely pontja alapján nem tartozik a reklámhordozó alá. –Mértéke: 26 Ft/kg/2011, 64 Ft/kg/2012 –Nem lehet egyéni hulladékkezelés

18 18 Elektromos és elektronikai berendezés –1. számú melléklet –Fogalom meghatározásnak megfelel (1000 V váltakozó, 1500 V egyenfesz.) –Termék maga nem köteles, de a része igen –2010. január 1-én hatályos Nomenklatúra

19 19 Saját célú felhasználás Amikor a terméket forgalomba hozatal nélkül használják fel (pl:saját telephelyek közötti szállításra használt csom.szer., külföldről behozott termék kicsomagolása, vagy termelésben való felhasználása)

20 20 Bérgyártás –A bérgyártáshoz szükséges anyagokat a bérgyártató ellenszolgáltatás nélkül bocsátja rendelkezésre –A bérgyártó a munkájáért ellenszolgáltatást kap –Termékdíjköteles terméket állít elő

21 21 Átmeneti rendelkezések a készlettel kapcsolatban 1./ 2012.január 1-e előtt beszerzett csomagolószer, melyekből január 1-e után hoz létre csomagolást, vagy értékesíti csomagoló szerként, vagy saját célból felhasználja ( kivétel:Ktdt. 2.§(6) szerinti mennyiséget meg nem haladó mértékben hozza forgalomba csomagolás részeként ) 2./ 2012 előtt nyomdától beszerzett, de 2012 után forgalmazott reklámhordozó papír

22 22 kötelezettség A kötelezettség a készlet mértékéig érvényes! Vagy az általános szabályok szerint forgalomba hozatalkor, vagy az első negyedévben a teljes készletre egyben

23 23 Ha a készlet olyan terméket érint, amelyre készletre vételkor, vagy számlás átvállaláskor termékdíjat, illetve hasznosítási díjat fizettek 2011.évben, lehetőség van 2012. I.negyedévben a megfizetett díjak levonására

24 24 Levonható: –A készletrevételhez kapcsolódóan megfizetett termékdíj, hasznosítási díj ( nem vehető figyelembe a ker. csomagolásnál alkalmazott levonás)

25 25 –A számlán átvállaló által megfizetett termékdíj, hasznosítási díj összege ( nem vehető figyelembe a ker. csomagolásnál alkalmazott levonás, az átvállaló igazolása szükséges a bevallott és levont termékdíj, illetve hasznosítási díj összegéről) –A készletre vételhez kapcsolódóan megfizetett reklámhordozó papír termékdíjának összege

26 26 Példa 2012.január 1-e előtt beszerzett termékek: –100 kg zsugor fólia (36Ft/kg, haszn.díj:18Ft/kg) –10 kg nyomdától beszerzett szórólap (26 Ft/kg) –Kötelezettség 2011-ben készletrevételkor keletkezett, van koordináló –2012. január-i leltárkészlet : 20 kg zsugorfólia (42 FT/kg) 5 kg szórólap (64 Ft/kg) Kötelezettség szórólap: (10x26)-(5x64)=260-320=-60 Kötlezettség műa: (100x36)-(20x18)=3600-360=3240 Teljes kötlezettség: 3240-60=3180 Ft.

27 27 Készletre vétel 2010 óta van rá lehetőség! Beszerzési adatokra alapozott kötelezettség keletkeztetése A kötelezettség a készletre vétel napján keletkezik ( csak akkor ha ténylegesen keletkezik kötelezettség, pl. belföldről beszerzett csomagoló anyagnál nem ) Elkülönítetten kell kezelni és nyilvántartani azt a terméket melynek vonatkozásában kötelezettség terheli, attól melynél nem keletkezik kötelezettség (belföldről és külföldről beszerzettet külön)

28 28 Év közben nem lehet megváltoztatni és nem lehet megosztva alkalmazni Bejelenteni és bevallani az új szabályok szerint április 20-ig (jogvesztő) Nem javasolt annak, aki külföldre is szállít, önrevízió, adminiszrációs teher

29 29 Minden esetben önbevallás (kivetéses megszűnt) Negyedévente kell megállapítani és bevallani (újrahasználhatót is) –Kivétel csekély mennyiségű csom. kibocsátó átalányos (évente tárgyévet követő január 20.) –Kivétel mg-i termelő átalányos (nem nyújt be bevallást, csak bejelent)

30 30 Befizetni a bevallásra vonatkozó határidőig kell! Akkor is kell bevallást benyújtani, ha a termékdíjat egyéb ok miatt nem kell megfizetni. Csak akkor nem kell bevallást benyújtani ha a tárgyidőszakban nem keletkezik kötelezettség!

31 31 Termékdíj előleg A IV.negyedév egy részét már december 20-ig meg kell fizetni. Mértéke: I-III. negyedév kötelezettsége, harmad részének, 80 %-a. Bevallani a III. negyedéves bevallással kell Megfizetni december 20-ig Korrigálni a IV.negyedéves bevallással

32 32 Termékdíj átalány csak választható! Mezőgazdasági termelő: tárgyévet megelőző év nettó árbevétele alapján –10 mft-ig 2000/év –10-50 mft-ig 7000/év –Év közben 5000/év 50 mft éves árbevétel felett általános termékdíj fizetési kötelezettség

33 33 Bejelentés: április 20-ig Jogvesztő! Megfizetés :következő év január 20-ig. Nincs nyilvántartási és bevallási kötelezettség! Bármilyen termékdíjköteles termékre alkalmazható!

34 34 Csekély mennyiségű csomagolást kibocsátó termékdíj-átalány 1./ Csekély mennyiségben csomagolást (csomagolt termék) behozó és azt belföldön kiskereskedelmi forgalmazó vagy saját célú felhasználó –2./ Csomagolószert külföldről behozó és abból csekély mennyiségben csomagolást előállító és belföldön kiskereskedelmi forgalomba hozó vagy saját célú felhasználás

35 35 Termékdíj átalány Fontos: –Legfeljebb 1000 kg (kivéve üveg) –Csomagolást belföldön forgalmazó, vagy saját célú felhasználó –Kiskereskedelmi értékesítés (Nagyker kizárt) –Csomagoló anyag, csomagolóeszköz önmagában történő értékesítése kizárt.

36 36 Termékdíj átalány Nem lehet alkalmazni csak csomagolószer esetén –Ha egyéb termékdíjkötelés terméke is van, arra az általános szabályok vonatkoznak. –Nyilvántartás, bevallás. és megfizetés következő év január 20-ig –12.000 Ft/év

37 37 Termékdíj átalány Nem haladhatja meg: –Üveg 3000 kg –Műanyag 300 kg –Műa.bev.reklámtáska 75 kg –Társított, rétegzett 300 kg –Papír,fa textil 500 kg –Fém 300 kg –Egyéb 300 kg összesen az üvegen kívüli anyagáramokban 1000 kg

38 38 Beáll a kötelezettség: –Ha bármelyiket meghaladja pl. 301 kg, vagy összesen 1001 kg –A túllépés időpontját be kell jelenteni és onnantól az általános szabályok érvényesek!.

39 39 Számlán feltüntetési kötelezettség Számlás átvállalás Visszaigénylő igénye alapján Csomagolószer első belföldi forgalomba hozatalakor Reklámhordozó papír első belföldi forgalomba hozatalakor Szerződéses átvállalás esetén

40 40 Számlás átvállalás: „ Az egyéb kőolajtermék vevője nem termékdíj- kötelezett, a bruttó árból……Ft termékdíj átvállalásra került.”

41 41 Visszaigénylő igénye alapján a kötelezettnek, illetve a kötelezett vevőinek: termékdíjköteles termék KT kódja, csomagolószer CsK kódja, a Termékdíj mértékét, összegét, a Termékdíj megfizetését/bevallását igazoló dokumentumok adatait, úgy mint az eredeti kötelezett által kibocsátott számla számát,keltét, kötelezett nevét, címét, adószámát,

42 42 Csomagolószer első belföldi forgalomba hozója (eladót terheli): –Csomagolószer esetén: „a csomagolószer termékdíj összege bruttó árból…..Ft”. –Csomagolás részeként forgalomba hozott csomagolószer. esetén:” a csomagolás termékdíj kötelezettség az eladót terheli.”

43 43 Csomagolószer első belföldi forgalomba hozója (a kötelezettség a vevőt terheli): –„a csomagolószer termékdíj-kötelezettség a vevő eseti nyilatkozata alapján a vevőt terheli” –„a csomagolószer termékdíj-kötelezettség a vevő … számon iktatott időszakra vonatkozó nyilatkozata alapján a vevőt terheli”

44 44 Reklámhordozó papír első belföldi forgalomba hozója: „ a reklámhordozó papír termékdíj összege a bruttó árból…Ft”

45 45 Szerződéses átvállalás esetén a belföldi forgalomba hozatalról szóló számlán: „ a termékdíj kötelezettség a Ktdt. 14.§ (5) bekezdés a,b,c,d,e) pontja alapján a vevőt terheli”.

46 46 Az átvállaló vall be és fizet, de mindkét fél nyilvántartást vezet Megjelölt Kt és CsK kódra, és mennyiségre vonatkozik, Nincs mindent vagy semmit kötelezettség Gazdálkodó szervezet (őstermelő nem) Legfeljebb 3 évre

47 47 Nyilvántartás Kötelezett nyilvántartást vezet –Termékdíjköteles termékről –Ezek hulladékáról –Nem csomagolószerként forgalomba hozott CsK katalógusban szereplő termékekről Minimális adattartalom kötelező

48 48 Bevallások alátámasztására Termékdíj visszaigénylése esetén Külföldről behozott újrahasználható csomagolószerek külföldre visszaszállításáról Egyéb kőolajtermék közvetlen alapanyagként való felhasználásáról,

49 49 Nem csomagolószerként forgalomba hozott, de a végrehajtási rendeletben szereplő CsK katalógusban szereplő árukkal kapcsolatos tevékenységről, Kötelezettség keletkezési idejének megváltoztatása esetén

50 50 A nyilvántartásnak az 5.számú mellékletben meghatározott adatokat kell tartalmaznia: A termékdíjköteles termék: 1. megnevezése, 2. CsK, KT kódja, 3. a termék vámtarifaszáma, 4. egységnyi mennyisége (kg), 5. termékdíj-tétele, 6. eredete (belföldi gyártású, külföldről behozott), 7. a termékdíj-kötelezettség keletkezésének napja, 8. a termékdíj bevallásának adó-megállapítási időszaka, 9. a termékdíj megfizetésének napja

51 51 Az OHÜ alapvető feladatai közvetíti és szervezi a termékdíj-köteles termékekből keletkező hulladékok begyűjtését és hasznosítását, szolgáltatás-megrendelés útján közvetíti és szervezi a termékdíj-köteles termékekből keletkező hulladékok begyűjtését és hasznosítását, szolgáltatás-megrendelés útján előkészíti és végrehajtja az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervet előkészíti és végrehajtja az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervet nyomon követi és értékeli a hulladékgazdálkodás – tevékenységi körébe tartozó - folyamatait nyomon követi és értékeli a hulladékgazdálkodás – tevékenységi körébe tartozó - folyamatait támogatja a hulladékgazdálkodás fejlesztését támogatja a hulladékgazdálkodás fejlesztését

52 52 ellenőrzi a vele szerződéses kapcsolatban állók, illetve pályázatok, szolgáltatás megrendelések kedvezményezettjei termékdíjköteles termékekből képződött hulladékokkal kapcsolatban folytatott tevékenységétellenőrzi a vele szerződéses kapcsolatban állók, illetve pályázatok, szolgáltatás megrendelések kedvezményezettjei termékdíjköteles termékekből képződött hulladékokkal kapcsolatban folytatott tevékenységét megrendeli a hulladékok szállításának és kezelésének megfelelő működéséhez szükséges szolgáltatásokat a piaci szereplőktőlmegrendeli a hulladékok szállításának és kezelésének megfelelő működéséhez szükséges szolgáltatásokat a piaci szereplőktől közreműködik a kötelezettek ellenőrzésében feltételek fennállása esetén!!közreműködik a kötelezettek ellenőrzésében feltételek fennállása esetén!! közreműködik az ipari és a lakossági begyűjtő rendszerek fejlesztésébenközreműködik az ipari és a lakossági begyűjtő rendszerek fejlesztésében közreműködik a lakosság környezettudatos nevelésével kapcsolatos teendők ellátásábanközreműködik a lakosság környezettudatos nevelésével kapcsolatos teendők ellátásában

53 53 ellenőrzés A vámhatóság jár el: – Ktdíj bevallás, befizetés,visszaigénylés során – egyéni hulladékkezelést választók ellenőrzésénél – az OHÜ által kifizetett állami támogatás utólagos ellenőrzésénél, a kifizetést követően!

54 54 Az OHÜ jogosult: a pályázatok, illetve szolgáltatás megrendelések kedvezményezettjei által a termékdíjköteles termékből képződött hulladékokkal kapcsolatban folytatott tevékenységének ellenőrzésére, a kedvezményezettek által a szerződésben vállalt kötelezettségek ellenőrzésére a szerződés hatálya alatt, a hulladékkezelési folyamat szerződésszerű teljesítésének ellenőrzésként a szerződés szerinti „állami támogatás” kifizetéséhez kapcsolódó dokumentum alapú, illetve helyszíni ellenőrzésére

55 55 szankció Termékdíj birság: - díjfizetés elmulasztása esetén az érintett összeg 100 %-a, - termékdíj jogellenes visszaigénylése esetén az összeg háromszorosa, - mulasztási bírság az Art szerint


Letölteni ppt "Környezetvédelmi Termékdíj 2012 Összeállította: Horváth Józsefné okl. adószakértő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések