Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2016.03. 02. Minőségmenedzsment GYAKORLAT1. dr. SZ abó G ábor CS aba.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2016.03. 02. Minőségmenedzsment GYAKORLAT1. dr. SZ abó G ábor CS aba."— Előadás másolata:

1 2016.03. 02. Minőségmenedzsment GYAKORLAT1. dr. SZ abó G ábor CS aba

2 a leggyakrabban alkalmazható, alkalmazott, és a legegyszerűbb technikák, módszerek: - a 4 egyszerű módszer, - a 4 hibaelemzési módszer, - a 4 LEGES(legjobb) módszer, - további gyakrabban alkalmazott (vagy speciális) módszerek, - további ritkábban alkalmazott módszerek. a módszerek csoportosítása3.:

3 A 4 egyszerű módszer: - TIPHIB - erőtérelemzés: gyengeségek/erősségek (SWOT) - 5S/6S - 5W + 1/2 H módszerek

4 TIP ikus HIB aforrás a lehetséges hibákról nincs adatunk, információnk, tapasztalatunk EZÉRT: egy jól felkészült, komplex, heterogén összetételű team tipikus hibákat határoz meg tapasztalati, szubjektív alapon

5 TIPIKUS HIBÁK a Cég oldaláról az alvállalkozók oldaláról a megrendelők oldaláról C1.= a munkatársak felkészültségének hiányosságai A1.= nincs megfelelő kapacitás M1.= a megrendelés késedelmes leadása C2.= belső információhiány A2= információhiány M2.= nem megfelelő tájékoztatás a Cég oldaláról C3.= nem kellő időben történő tájékoztatás a megrendelő és a fuvarozó felé A3.= a „technológiai” terv hiányosságai M3.= nem megfelelő tájékoztatás, információ a Cég felé C4.= a munkavégzés feltételei biztosításának hiányosságai A4.= egyes alvállalkozók motivációhiánya M4.= az ajánlat és feltételeinek nem körültekintő áttanulmányozása C5.= a munkatársak motivációs hiányosságai A5.= a konkrét „technológiai” terv hiányosságai M5.= nem korrekt fizetési gyakorlat C6.= az új telephely megnyitásához kapcsolódó megrendelői attitűdök nem kielégítő feltérképezése A6.= egyes alvállalkozók informatikai, és/vagy szervezési hiányosságai

6 Tipikus hibák a szépségszalon oldaláról Tipikus hibák a beszállítók oldaláról Tipikus hibák a vendégek szerint A1 nem megfelelőek az alapanyagok B1 nem elég konkrét a megrendelés C1 nem elég dekoratív az eredmény A2 nincsenek megfelelő eszközök B2 nem tájékozottak az új anyagok megjelenéséről C2 nem elég tartós az eredmény A3 munkatársak szakmai- technikai felkészültsége hiányos B3 nem elég nagy az anyag- és eszközválaszték C3 a munkatársak nem naprakészek a trendek és újdonságok terén A4 nem megfelelő a helyiség berendezése B4 rendelés beérkezése után is változtatnak az igényeken C4 nem kényelmesek a munkaállomások A5 odafigyelés hiánya B5 nem érdekeltek az új anyagok ajánlásában C5 indokolatlanul hosszú a folyamat A6 vendégek türelmetlensége B6 csak külön kérés után kapnak visszacsatolást a megrendelőtől C6 nem tájékoztatnak megfelelően a technológia sajátosságairól A7 vezetés nem támogatja a továbbképzést

7 TIPikus HIBák Keletkezési hely az autószalon szerint Hiba lehetőség a vevő szerint Hiba megelőzés az autószalon szerint 1. Előkészítés Nem megfelelő igényfelmérés, rossz paraméterek kiválasztása. Igényfelmérés rögzítése, ellenőrzése, ismeretek bővítése, csapatmunka alkalmazása 2. Autótípus kiválasztása Rossz paraméterek alapján nagy valószínűséggel nem megfelelő autótípus választás Paraméterek és igények összehasonlítása, elemzése és rangsorolása 3. Információgyűjtés Nem megfelelő információk, elavult adatok gyűjtése Adatok, információk rögzítése, adatbázisba rendezése és ellenőrzése 4. Autóértékesítési helyek felkeresése 5. Szerződéskötés, az autó megvétele Eltévedés, nem megfelelő időpontban érkezés, rossz autó kiválasztása, rövid próbaút Számomra kedvezőtlen szerződés megkötése Indulás előtt az adatok ellenőrzése, az autóválasztási paraméterek rögzítése, megfelelő idő a próbaútra Szerződéskötés előtt jogi és szakmai tanácsadás igénybevétele 6. Az autó ellenőrzése Nem megfelelő szerszámok, gépek, berendezések alkalmazása Autószervizek szolgáltatási lehetőségének igénybevétele 7. Hatósági bejelentés Adatok, információk helytelen megadása Adatok információk rögzítése, információnyújtás előtti ellenőrzése

8 TIPikus HIBák

9 ERŐTÉR ELEMZÉS CÉL: a befolyásoló körülmények/hatások felmérése; erősségeink-gyengeségeink megismerése Módszer: az erősségek-gyengeségek/ előnyök- hátrányok felmérése, szembeállítása

10 ERŐSSÉG - az oktatási intézmény ismert és elismert, - a kiadott oklevelet széles körben preferálják a munkaadók, - nagy tapasztalatú oktatók tartják az előadásokat, - a tantárgyak tág ismereteket adnak az adott témakörben, - az oktatók gyakorlati ismereteiket és tapasztalataikat átadják a hallgatóknak, - a MTI szervezetten működik az adminisztratív ügyekben is, - jók az oktatás környezeti feltételei, infrastruktúrája, - kedvező az intézmény földrajzi elhelyezkedése, könnyen megközelíthető. GYENGESÉG - az előadási napok munkanapokon vannak, - nem szakmérnöki képzési forma, - nem kreditrendszerű képzés, - a képzés nem ÁFA mentes, így jelentős többlet terhet jelenthet a résztvevőknek, - relatív magas képzési díj, -a résztvevő hallgatók végzettsége igen eltérő lehet, -nincs minden tantárgyból elektronikus tananyag.

11 O = Opportunities LEHETŐSÉG W = Weaknesses GYENGESÉG T = Threats FENYEGETÉS/ VESZÉLY S = Strength ERŐSSÉG SWOT analízis

12 ERŐSSÉG - az oktatási intézmény ismert és elismert, - a kiadott oklevelet széles körben preferálják a munkaadók, - nagy tapasztalatú oktatók tartják az előadásokat, - a tantárgyak tág ismereteket adnak az adott témakörben, - az oktatók gyakorlati ismereteiket és tapasztalataikat átadják a hallgatóknak, - a MTI szervezetten működik az adminisztratív ügyekben is, - jók az oktatás környezeti feltételei, infrastruktúrája, - kedvező az intézmény földrajzi elhelyezkedése, könnyen megközelíthető. LEHETŐSÉG - távoktatási forma bevezetése (vidékiekre gondolva), - szakmaspecifikus (autóipari, gépész, építész, stb.) képzések indítása, - több fokozatú képzés, több tantárggyal, hosszabb képzési idővel, - a végzettek részére rövid (3-5 napos) ismeretbővítő képzések létrehozása, - elektronikus tananyag összeállítása, kiadása, - igény esetén kihelyezett képzések megtartása, - intenzívebb reklám tevékenység a vállalati, vállalkozói körben. GYENGESÉG - az előadási napok munkanapokon vannak, - nem szakmérnöki képzési forma, - nem kreditrendszerű képzés, - a képzés nem ÁFA mentes, így jelentős többlet terhet jelenthet a résztvevőknek, - relatív magas képzési díj, -a résztvevő hallgatók végzettsége igen eltérő lehet, - nincs minden tantárgyból elektronikus tananyag. FENYEGETÉS/VESZÉLY - a vállalkozások minőségszemléletének negatív változása, - a felnőttképzés csökkenő állami preferálása, támogatása, - a felsőoktatás bizonytalan gazdasági és politikai helyzete, - más oktatási intézmények indítanak ilyen, vagy hasonló képzést (új belépő versenytársak), - a fizetőképes kereslet csökkenése, -a túl sok kiadott oklevél elértéktelenítheti a végzettség jelenlegi presztízsét.

13 Használd ki, támaszkodj jobban ERŐSSÉGEIDRE! Csökkentsd, szüntesd meg GYENGESÉGEIDET!

14 A BME MTKI min. mérnök/men. képzésének erősségei gyengeségei

15 javítás-fejlesztés néhány erősség és gyengeség vonatkozásában erősség: gyengeség:

16 ERŐSSÉG LEHETŐSÉG GYENGESÉG FENYEGETÉS/VESZÉLY

17 Az 5S/(6S) program (a k ö r n y e z e t m i n ő s é g e): A minőség magában foglalja a munkavégzés és a munkakultúra minőségét is. Az 5S program segítségével a cél olyan munkahelyi környezet, munkakörülmények kialakítása, amelyek optimális feltételeket biztosítanak a munkavégzéshez, a termék munkafolyamat közbeni tárolásához, mozgatásához, azonosításához, nyomonkövethetőségéhez, megóvásához. 1. S e i r i/Sort = megfelelő kiválasztás 2. S e i t o n/Store = helyes elrendezés 3. S e i r o/Shine = takarítás, tisztítás 4. S e i k e t s u/Standardize = az előzőek folyamatos alkalmazása 5. S h i t s u k e/Sustain = helyes magatartás, jó morál (6. Shukan/Start the habit of = megszokás(sá válás) !)

18

19

20 5S: egy jellegzetes esetpélda 1. szelektálás: a régi festékporokat kivinni; a merítő kádakat átrakni a másik csarnokba; a görgősort hátrább vinni a festékszóró végével egyvonalba; a raklapokat, rekeszeket, átvinni a raktár-részbe; a csarnokban tárolt összes, nem a felületelőkészítéshez és festékszóráshoz használt segédanyagokat máshol elhelyezni; a csarnok négy sarkát és végeit kiűríteni a nem oda való dolgoktól; a dolgozói pihenő-étkező sarkot máshol kialakítani. 2. helyes elrendezés: a felületelőkészítőt a megüresedett déli csarnokrészbe keresztirányban elhelyezni; a hátsó bejáratnál, a felületelőkészítő és a szóró között és mellett a tároló területeket kialakítani; a görgősort a szóró végével egyvonalba helyezni közvetlen a nyugati csarnokrészbe; a készárú és görgőző, valamint segédanyag tárolókat kialakítani a sorok mellett. 3. rendben tartás, takarítás: a műszakok végén az új alapterület kialakítást mindig rendben átadni (utolsó 30 perc); a takarító brigád és a munkatársak tartsák és tartassák be ezt a rendet! 4. az előzőekkel elért eredmények megtartása, folyamatos javítása: az 5S auditok beindítása; a munkatársi javaslatok gyűjtése a CIP ládában; az 5S auditok és a javaslatok folyamatos, közös kiértékelése; a motiválási rendszer kidolgozása és bevezetése. Csak kis odafigyelés kell mindannyiunktól, hogy ez így maradjon, sőt javuljon! 5. fegyelmezett magatartás, jó morál: a teljes munkatársi körben megértetni, hogy ennek a rendnek a fenntartása a megrendelők felé a mi munkánk „tükre”; a rend, a jó munkahelyi közérzet, környezet „fél” minőség; a rendezett munkahely a vevők, megrendelők felé kitűnő „első benyomás”. Most már csak az „elsőre jót!” kell betartanunk, de ehhez már van munkahelyi háttér.

21

22 5S 1. szelektálás 2. helyes elrendezés 3. rendben tartás, takarítás 4. az előzőekkel elért eredmények megtartása, folyamatos javítása 5. fegyelmezett magatartás, jó morál

23 5W+1H (egy- és többdimenziós)

24 egydimenziós 5W + 1H HOGYAN ? 2. MIÉRT? 4. MIÉRT? 5. MIÉRT? 1. MIÉRT? 3. MIÉRT?

25 a beszállítók nem tudják a határidőket tartani 4. MIÉRT? 2. MIÉRT? 5. MIÉRT? 3. MIÉRT? 1. MIÉRT? egydimenziós 5W + 1H megnőtt a soronkívüli lehívás ingadoznak a lehívások ingadozás a termelésben nem tudjuk! sok állás a soron

26

27

28 HOW = hogyan? 3.Wher= hol? 1. What= mit? 2. Why= miért? 4. When= mikor? 5. Who= ki? többdimenziós 5W + 1H

29 3. hol?= Napsugár tér/buszford. 1. mit?= egy kulturált, komplex közösségi teret alakítunk ki 2. miért?= rendezvények, piacok 4. mikor?= márc.1-júli 15. 5. ki?= Tormal/Polgi+csapat településfejlesztési projekt: 1./2012.: FŐTÉR Hogyan? 1. látványterv: 03.12.-ICM/gabibá döntés: 03.16./csapat 2. Kiviteli terv: 03.30.-ICM/takjózsi döntés: 04.03./csapat 3. előkészítés: 05.02.-Tormbőcsapat 4. kivitelezés: 06.29.-ICM/gabibá 5. utómunkák: 07.22.-Tormbőcsapat.

30 többdimenziós 5W + 1H a cTMK terv felülvizsgálatára

31 [S1] többdimenziós 5W + 1H a kihozatali problémákra

32 hol? mit? miért? mikor? ki? Hogyan?

33 OKOZAT 2.W HEN -MIKOR? 3.W HERE -HOL? 1.W HY -MIÉRT? 5W + 2H 4.W HAT -MIT? 5.W HO -KI? H ow?- Ho- gyan? H ow- many?- mennyi?


Letölteni ppt "2016.03. 02. Minőségmenedzsment GYAKORLAT1. dr. SZ abó G ábor CS aba."

Hasonló előadás


Google Hirdetések