Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Körblné Németh Éva Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály földmérési szakfelügyelő Pest Megyei és Fővárosi Földmérő Nap 2015. április.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Körblné Németh Éva Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály földmérési szakfelügyelő Pest Megyei és Fővárosi Földmérő Nap 2015. április."— Előadás másolata:

1 Körblné Németh Éva Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály földmérési szakfelügyelő Pest Megyei és Fővárosi Földmérő Nap 2015. április 21.

2 Földmérési Osztály feladata Adatszolgáltatás Iny-i térképi adatbázis változásainak vezetése Cél: térkép jelenlegi pontosságának megőrzése ábrázolt DAT objektumok összhangja helyszínnel Jogszabályi előírásokat betartva, (betartatva) Legjobb szakmai tudással, alapossággal

3 Változási vázrajzok vizsgálatakor észlelt hibák  Ellenőrző mérés, pontmeghatározás, bemérések valósághű dokumentálása  Ellenőrző mérések hiánya

4  GPS mérés dokumentáció nincs benyújtva  Ortogonális bemérés ???  Földrészleten belüli ellenőrző mérés ???

5 Koordináta jegyzékben - Címkoordináták pontkód + koordináta 5411 generált pont 5412 méréskor földmérő által meghatározott pont - Művelési ág és megnevezése

6 Változási vázrajzok vizsgálatakor észlelt hibák  Ellenőrző mérés, pontmeghatározás, bemérések valósághű dokumentálása  Ellenőrző mérések hiánya  Hatályos rendelet szerinti alaki és tartalmi megjelenítés (25/2013 (IV. 16.) VM rendelet, 178/2008. (VII.3.) korm. rendelet)

7  Alaki és tartalmi megjelenítés nem hatályos rendelet szerinti  25/2013. (IV. 16) VM rendelet 10. § (1) előírt záradékon túli záradék került feltüntetésre  Címkoordináta hiányzik 25/2013. (IV. 16) VM rendelet 11. § (7), (9) (2015.01.01-től) KISAJÁTÍTÁSI VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ a ……………. helyrajzi számú földrészletről Méretarány: 1:1000 A kisajátítási változási vázrajz a területkimutatással együtt érvényes!

8 Változási vázrajzok vizsgálatakor észlelt hibák  Ellenőrző mérés, pontmeghatározás, bemérések valósághű dokumentálása  Ellenőrző mérések hiánya  Hatályos rendelet szerinti alaki és tartalmi megjelenítés (25/2013 (IV. 16.) VM rendelet, 178/2008. (VII.3.) korm. rendelet)  Mérési eredmények, munkarészek közötti ellentmondás

9 - Mérési vonal indítása nincs jelölve - Végméret () ? - Hosszméretek közti ellentmondások - Számításba bevont pont és jelölt pont közti ellentmondás

10 Helyszíni ellenőrzés

11 Változási vázrajzok vizsgálatakor észlelt hibák  Ellenőrző mérés, pontmeghatározás, bemérések valósághű dokumentálása  Ellenőrző mérések hiánya  Hatályos rendelet szerinti alaki és tartalmi megjelenítés (25/2013 (IV. 16.) VM rendelet, 178/2008. (VII.3.) korm. rendelet)  Mérési eredmények, munkarészek közötti ellentmondás  Nem rendelet szerinti záradék feltüntetése  Nullkör ábrázolás (földi felméréssel meghatározott birtokhatárpontok)  Környezet ábrázolásának hiánya (25/2013. (IV. 16) VM rendelet 11. § (3))

12 http://fovaros.foldhivatal.hu/ Metaadatok elérhetősége

13  Záradék szövege nem a 25/2013. (IV. 16) VM rendelet 13. § (1)  ”A változási vázrajz a terület kimutatással együtt érvényes!” - Környezet - Birtokhatár- pontokon nullkör - Nem rendelet szerinti a záradék „A területszámítás a rajz második és harmadik oldalával együtt érvényes.”

14 - Honnan van az adat ? - Létező előzmény térrajzról rendelkezés? - Vezetékjogról rendelkezés? - Munkarészeken eltérő dátumok ! - Helytelen záradék Vezetékjogok 7 103_535_2011 Ikt. számon záradékolva

15 Változási vázrajzok vizsgálatakor észlelt hibák  Ellenőrző mérés, pontmeghatározás, bemérések valósághű dokumentálása  Ellenőrző mérések hiánya  Hatályos rendelet szerinti alaki és tartalmi megjelenítés (25/2013 (IV. 16.) VM rendelet, 178/2008. (VII.3.) korm. rendelet)  Mérési eredmények, munkarészek közötti ellentmondás  Nem rendelet szerinti záradék feltüntetése  Nullkör ábrázolás (földi felméréssel meghatározott birtokhatárpontok)  Környezet ábrázolásának hiánya (25/2013. (IV. 16) VM rendelet 11. § (3))  Változási állomány  Egyszerű figyelmetlenségből adódó hibák műszaki leírás kitöltése hiányos vizsgálati és záradékolási kérelem kitöltése hiányos Záradékolást kérő aláírása Adatszolgáltatási számla száma Adatállomány típusa, formátuma nem megfelelő (dat, dxf, ibn)

16 Egyéb önálló ingatlanok alaprajzai

17 DAT szabályzat 1996 Alapadat jellege: 1 állami alapadat Objektumféleségek kódtáblázata Állami alapadatokhoz, alapadatokhoz és háttéradatokhoz szükséges táblázat. obj_felsobjfels_megnevalapad_jelobj_kiterj BG01EÖI épület13 BG02EÖI öröklakás társasházban13 BG03EÖI szövetkezeti lakás szövetkezeti házban 13 BG04EÖI házakban külön tulajdonban álló, nem lakás céljára szolgáló helyiség 13  Állami földmérési alaptérképi adatbázis állami alapadata tartalmazza:…  Fttv. 11. § k) az egyéb önálló ingatlanok alaprajzait, geometriai jellemzőit, helyrajzi számát és egyedi azonosítóit (2015.07.01-től, elhalasztva ) Egyéb önálló ingatlanok alaprajzai

18  25/2013. (IV. 16.) VM rendelet 4. § (3) d)  egyéb önálló ingatlanok esetén az ingatlan- nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényben (a továbbiakban: Inytv.) előírt alaprajz  33. § (2)  Alaprajz tartalmi elemei az épület külső kontúrvonala tartószerkezeti és belső elválasztó falazat, falvastagságok ábrázolása az egyes jogilag elkülönülő tulajdoni viszonyok határai és az okirattal egyező azonosítói szintenként a padlószint relatív magassága terepcsatlakozáshoz képest nyílászárók és átjárók helyei (nyílási irány feltüntetése nélkül) a szintáthidalók emelkedési irányukkal  37. § (1)  Vektoros forma önálló ingatlanok geometriai jellemzői helyrajzi szám (hozzá tartozó terület) egyéb adat  1997. évi CXLI. törvény 18. § (1)  az alaprajz a térképi adatbázis részét képezi  21. § (4)  alaprajz tartalmi elemei M 1:100 vagy annál nagyobb az ingatlanok – elhatároló vonalait a település neve az ingatlan utca, házszám, emelet és ajtószám szerinti megjelölés önálló ingatlan sorszámát alapterület  Inytv vhr 73. §, 74.§  közös tulajdonba kerülő épületrészek Jelölés római számmal  kizárólagos tulajdonba kerülő lakások, helységek alaprajz szerinti arab számozás terület Egyéb önálló ingatlanok (társasház, szövetkezeti ház) alaprajzai, változási vázrajz

19 EOV rendszer 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet 3. A változási vázrajz és fajtái 4. § d) egyéb önálló ingatlanok esetén az ingatlan-nyilvántartásról szóló Inytv.-ben előírt alaprajz 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet 3. A változási vázrajz és fajtái 4. § d) egyéb önálló ingatlanok esetén az ingatlan-nyilvántartásról szóló Inytv.-ben előírt alaprajz Fttv. 11. § (1) Az állami földmérési alaptérképi adatbázis jogszabályban előírt tartalommal, vonatkoztatási és vetületi rendszerben meghatározott adatok és a hozzájuk tartozó attribútumok alapján létrehozott, számítógépen kezelhető adatbázis. Inytv 21. § (4) Az ingatlan- nyilvántartási adatbázis része az egyéb önálló ingatlanok alaprajzai Fttv. 3. § (1) d) Állami alapadatok adatbázisának része az ingatlan-nyilvántartási adatbázis 15/2013. (III. 11.) VM rendelet 6. § (1) „ Fttv. 3. § (1) bekezdés a)-f) és h) pontjaiban meghatározott állami alapadat adatbázisainak előállítása és változásvezetése során az EOV vetületi rendszert kell használni.”

20 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet 47.§ (2), (3)  a földmérési munkát végző személy jogosultságát (földmérői végzettség – földmérői igazolvány ingatlanrendezői minősítő szám)  az adatszolgáltatási (és vizsgálati igazgatási szolgáltatási) díj befizetését  a vázrajznak jogszabályokban meghatározott alaki és tartalmi követelményeinek való megfelelőségét  földrészleten található épület és az egyéb önálló tulajdonú ingatlanokat magában foglaló épület egyezőségét  szintenként külön vázrajz és dxf állomány,  címkoordináta pontkód: 5412 helyszíni adatok alapján pontszám: 1 telek főbejárata 2 épület bejárata, lépcsőházanként  a leadott változási vázrajz digitális adatállománya és a kinyomtatott változási vázrajz egyezőségét. nyomtatott vázrajzon Észak jel  változási állomány geometriai és topológiai helyességét EOV rendszerben Ingatlanügyi hatóság vizsgálja

21  Méretezés nélkül az épület külső kontúrvonala  társasház épület objektum, külön rétegben zárt vonalláncként +hrsz, rétegnév: társasház_hrsz (rétegnév pl. : társasház_ 25848_A)  Jogilag elkülönülő tulajdoni viszonyok határai és okirattal egyező azonosítók  Egyértelműen beazonosítható rétegnevek  önálló ingatlanok határoló vonala, külön rétegben zárt vonalláncként + hrsz, rétegnév: lakás_hrsz tól -ig (vagy alapító okirati azonosító) (rétegnév pl.: lakás_25848_A_40-46)  Önálló ingatlan helyrajzi száma, alapterülete, ajtószám, alapító okirati sorszám  Közös tulajdonú részek római számmal jelölve  Tartószerkezeti és belső elválasztó falazat vonala  Szintenként padlószint relatív magasságának jelölése (adott szintre jellemző szint magassága)  Nyílászárók és átjárók helye (nyitásirány jelölése lehetséges)  Lépcsők emelkedési irányukkal Szintenként külön adatállomány

22  Digitálisan 4.000Ft/alaprajz + társasházzá alakítandó épület EOV koordinátái  Papír alapon 2.000Ft/alaprajz + társasházzá alakítandó épület EOV koordinátái  Ha okirattárban nem lelhető fel társasházzá alakítandó épület EOV koordinátái Díja: 150Ft/pont – max.: 2000 Ft  Záradékolási és vizsgálati díjat rendelet hiányában nem érvényesít a BFKH 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet 1. számú melléklet Adatszolgáltatás, díjak

23 Alaprajz földszint (szint egységes kezelése)

24 ALAPRAJZ (földszint) Ingatlan-nyilvántartási térkép (épület) Területszámítás SorszámPontszámYXTávolságSorszámPontszámYXTávolság 11651084,180239250,06015,6715446651130,800239249,63015,67 22651085,440239265,6804,7225437651136,770239235,1404,72 33651090,160239265,5803,79311655651132,520239233,0903,80 44651105,070239268,94018,4347067651133,870239229,54018,43 55651108,990239268,83022,1257068651117,220239221,64022,12 66651131,110239268,63018,5167070651097,420239211,77018,51 77651130,570239250,13046,3977410651089,500239228,50046,39 88651090,570239269,3500,0085446651130,800239249,6300,00 Terület = 847.31750 négyzetméterTerület = 847.40775 négyzetméter Kerület = 129.63 méterKerület = 129.64 méter Alaprajz földszint (szint egységes kezelése)

25

26

27

28

29

30

31 Tartalmi hiány: - Adatszolgáltatás iktatószáma - Emelet szint megnevezése: Tetőtér 1, Tetőtér 2

32 - Önálló ingatlanok határoló vonala - Önálló ingatlan helyrajzi száma, alapterülete, ajtószám, alapító okirati sorszám (arab számozás) - Közös tulajdonú részek római számmal jelölése - Szintenként padlószint relatív magasságának jelölése - Nyílászárók és átjárók helye - Tetőtéri feljutás? Hol? - Lépcsők emelkedési iránya - Észak jel - Méretezés nélkül épület külső kontúrvonala - Tartószerkezeti és belső elválasztó falazat vonala - Jogilag elkülönülő tulajdoni viszonyok határait az okirattal egyező azonosítóval

33 JJogerős használatbavételi engedély vagy hatósági bizonyítvány AAlapító okirat AAlaprajz BBruttó alapterület épületszerkezetek alapterületével növelt nettó alapterület (lakás válaszfalait is tartalmazó terület) NNettó alapterület helység vagy épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott tér vízszintes vetületben számított része (lakás belső válaszfalait nem tartalmazó terület) HHasznos alapterület nettó alapterület azon része, amelyen a belmagasság legalább 1,90 m Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20) Korm. Rendelet 1. számú melléklete + lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek, fedett terasz tornác alapterületének 50 % + pinceszinten (csatlakozó terepszint alatt) kialakított helységek alapterületének 70 % A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény Önálló ingatlan alapterülete Területi egyezőség

34  2012-től jogszabályi átalakítás  Jogszabályi változás követésének hiánya  Szabályozási hiányosságok  Rögzült szokások  Szakmai hiányosságok  Figyelmetlenség A változási vázrajzok és társasházi alaprajzok gyakori hibáinak okai

35 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! Körblné Németh Éva földmérési szakfelügyelő Budapest, 2015. április 21.


Letölteni ppt "Körblné Németh Éva Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály földmérési szakfelügyelő Pest Megyei és Fővárosi Földmérő Nap 2015. április."

Hasonló előadás


Google Hirdetések