Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fenntartható használat. A környezetről való gondoskodás történelme Természetvédelem: szubjektív értékítélet alapján kiválasztott fajok, élőhelyek, természeti.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fenntartható használat. A környezetről való gondoskodás történelme Természetvédelem: szubjektív értékítélet alapján kiválasztott fajok, élőhelyek, természeti."— Előadás másolata:

1 Fenntartható használat

2 A környezetről való gondoskodás történelme Természetvédelem: szubjektív értékítélet alapján kiválasztott fajok, élőhelyek, természeti objektumok védelme Környezetvédelem: A környezet jó minőségének megőrzése, a károsító folyamatok, károsodások megelőzése, felszámolása, a jó környezetállapot helyreállítása Környezetgazdálkodás: a természeti erőforrásokkal történő hatékony gazdálkodás, a maximális ökohatékonyság elérése Fenntartható fejlődés: a környezet és fejlődés minden kérdésének integrálása, a jó döntéshozás által a környezeti és társadalmi problémák megelőzése

3 A természetvédelem gyakorlati eszközei 1. Természet megőrzés: a létfenntartó folyamatok kedvező környezeti feltételeinek megőrzése, a károsító folyamatok megelőzése Az adott rendszer határain kívüli feladat Eszköze a klasszikus környezetvédelem, vagy/és a környezetgazdálkodás Fenntartható fejlődés: a környezet és fejlődés kérdéseinek integrálása

4 A természetvédelem gyakorlati eszközei 2.Védelem (konzerválás) A kiszemelt állapot fenntartása A változás a rendszer tulajdonsága, egyetlen állapot sem lemerevíthető A fenntartás állandó beavatkozást igényel

5 A természetvédelem gyakorlati eszközei 3.Helyreállítás (rehabilitáció) Sérült természetes rendszerek helyreállítása A rendszer eredeti váza megvan A terhelést, zavarást szüntetjük meg, a rendszer ezután újraépül Nem igényel fenntartást

6 A természetvédelem gyakorlati eszközei 4. Rekonstrukció (felújítás) Elpusztított természetes rendszerek vázszerkezetének újraépítése, ahol a környezeti feltételek adottak

7 A természetvédelem gyakorlati eszközei 5. Létesítés (kreáció) Mesterségesen létesített zöldfelületek, természetes elemek használatával Fenntartást igényel

8 Természetvédelem karrierje Amikor tönkretettük, ritkává tettük, védjük Védekezés saját magunkkal szemben, egyik szektor elrontja, másik kijavítja Egy adott helyzetet akarunk konzerválni a változással szemben A védelem állandó energia-befektetést igényel Anyagi forrásokat igényel, s megköveteli a forrásokat megtermelő rendszerek fenntartását Határvonalak közé szorítja a dinamikusan változó rendszereket

9 A karrier állomásai Egyedi tájértékek védelme Fajvédelem Élőhely-védelem

10 A természetvédelem fejlődése Élőhely és Madárvédelmi Direktívák: A kedvező természetvédelmi állapot biztosítása (megőrzés), fenntartása (konzerváció), és helyreállítása (rehabilitáció) Fajok esetében: népességük és természetes elterjedésük ne csökkenjen Élőhely esetében: kiterjedés és fajösszetétel, biodiverzitás és stabilitás ne csökkenjen

11 A környezetvédelem karrierje Helyi környezet elszennyezése A helyi környezeti problémák „megoldása” – szennyvíz, hulladék, levegőszennyezés A jelentős helyi környezeti hatások áthárítása, szétszórása a tágabb környezetbe Erőforrások igénybe vétele máshol Jelentős hatások szétterhelése globálisan A „jelentéktelen” hatások összegződése Globális környezeti problémák Globális problémák helyi problémává válnak „a rájuk adott válasz” pozitív visszacsatolás az okhoz - probléma spirál Jól nő a GDP A környezetvédelem jó üzlet

12 Következmény Az ökológiai tényezők globális változása. Egyetlen élőhely, faj sem képes kibújni alóla Alkalmazkodási kényszer Elkerülhetetlen változás klíma: hőmérséklet, csapadék, légmozgás Talaj, vízháztartás Élőhely Vegetáció Fajkészlet

13 A környezetvédelem gyakorlata A környezeti szabályozás célja a környezeti elemek jó állapotának megőrzése A környezet elemekből áll, pl. levegő, víz, talaj, biológiai sokféleség, ember által létrehozott környezet Az egyik elem megőrzése érdekében megterheljük a másikat

14 Szennyvíztisztítás és fenntartható fejlődés Helyi haszon Talajvíz szennyezettség csökkentése Életciklus vége Építési időszakHulladék Működési időszak Az építkezés visszafordítható és visszafordíthatatlan hatásai (szennyvízvezeték hálózat és tisztítómű) Az építkezés energiafelhasználása és emissziói Energia- és anyagszükséglet Természeti erőforrás szükséglet Építőanyagok bányászata és feldolgozása Energia Környezeti nyomás A fogyasztó fizet Haszon Működési költség Befektetési költség Adók Állami bevételek Növekedés Szennyvíziszap TalajbaKomposztálásÉgetés Szállítási és energia emisszió Veszélyes anyagokEnergia emisszió

15 Környezetgazdálkodás Maximális ökohatékonyság A maximális ökohatékonyság mellett is megvalósítható a környezet túlterhelése: „a jóból is megárt a sok” Az is fontos, hogy mit teszünk a hatékony módszerekkel (pl. energia)

16 A Fenntartható Fejlődés Az emberiség képes fenntarthatóvá tenni a fejlődést – biztosítani, hogy a jelen igényeit kielégítse anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk lehetőségeit saját igényeik kielégítésére. (A Környezet és Fejlődés Világbizottsága)

17 A fenntartható fejlődés három tartóoszlopa

18 A fenntartható fejlődés gyakorlata A három pillér szétválasztása „környezeti fenntarthatóság”: környezetvédelem, ökohatékonyság Fenntartható gazdasági növekedés: a gazdasági növekedés szétválasztása a szállítás, az energiatermelés, hulladékkeletkezés, környezeti kibocsátások növekedésétől Társadalmi kohézió: versenyképesség

19 Új megközelítések Környezet: Valaminek, valakinek, valamiknek, valakiknek a szubjektív környezete, környezeti kapcsolati hálójának lazább, tágabb kiterjedése (nem operatív fogalom) Természet: a szubjektív környezetek befogadó rendszere, azok kapcsolati hálója

20 Fenntartható fejlődés új megközelítése A fenntartható fejlődés célja a társadalmi létminőség megvalósulása az ökológiai eltartóképesség határának túllépése nélkül. (H. Daly) Növekedés = nagyobbá válni. Fejlődés = jobbá válni.

21 Az új paradigma A fejlődés célja a fenntartható társadalom. A gazdaság eszköz, nem cél. Közvetítő a társadalom és környezet között. A környezet korlát és lehetőség egyszerre.

22 természet társadalom gazdaság A három „tartóoszlop” kapcsolata

23 Az elgondolás megértése Miért kell fejlődni? Mert alkalmazkodni kell a folyton változó környezethez. Mi a fejlettség mértéke? A környezethez való sikeres alkalmazkodás.

24 Mit kell fenntartani? Az ember időlegesen (amíg képes alkalmazkodni) fenn tudja tartani a társadalmat. Az ember nem tudja fenntartani a rendszert, a rendszer tartja fenn az embert. A fenntarthatóság nem örökre szól, mindennapi életünk része.

25 El lehet-e érni a fenntarthatóságot? Nem! A fenntartható fejlődés egy állandó folyamat. Nem lehet elérni, mert minden változik.

26 Fogalmak A fenntartható társadalom egy „örök” cél, amely felé a fenntartható fejlődés folyamata vezet. A fenntartható fejlődés a környezethez való alkalmazkodás jobb minőségét alakító társadalmi folyamat A fenntarthatóság az emberi társadalom és környezet harmonikus állapota (belső és külső feltételek).

27 Mit kell tudnunk a rendszerekről? Egyensúlyra törekednek, de nem egyensúlyiak Alapvető tulajdonságuk a környezethez való állandó alkalmazkodás A szerkezet és működés elválaszthatatlan, amiből a „struktúrában megvalósuló irányítás” következik A struktúrában megvalósuló irányítás biztosítja a környezethez való alkalmazkodást Nem adhatók össze részeik tulajdonságaiból

28 A fejlődést (evolúció) az alkalmazkodási kényszer mozgatja A fejlődésnek konzervatív és progresszív oldalai vannak, a megőrzés és a fejlesztés

29 evolúció szelekció “megőriz” mutáció “fejleszt” A természetes fejlődés Környezet változása

30 A szerkezetben megvalósuló irányítás Szabályozás “megőriz” Vezérlés “fejleszt” Létezik-e egyáltalán fenntarthatóság? visszacsatolás

31 A problémák megoldása pozitív visszacsatolás A klímaváltozás oka az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása. A klímaváltozás nagy viharokat, hőséget, hideget, szeleket, áradást stb. okoz. A nagy hőség miatt légkondicionálásra van szükség; a szárazság miatt öntözésre; az áradás miatt gátakra és újjáépítésre. A megoldáshoz energiára van szükség, ami további üvegházhatást okozó gázok kibocsátását eredményezi.

32 A társadalmi fejlődés helyes értelmezése A társadalom sem bújhat ki a környezeti alkalmazkodás, s a rendszerek tulajdonságai alól A társadalmi fejlődés megköveteli a megőrzés és fejlesztés egyensúlyát, a fejlesztés nem azonos a fejlődéssel A korlátlan fejlesztésnek ugyanúgy vannak társadalmi, mi környezeti korlátjai

33 A fenntartható fejlődés holisztikus megközelítése A problémák hálózati rendszert alkotnak, ok-okozati összefüggésekben állnak egymással Amíg az okok fennállnak, újratermelik az okozatokat

34 A környezetvédelem nem azonos a fenntartható fejlődéssel A környezetvédelem eszköze a megelőzés, a csökkentés, a környezeti problémák elhárítása. Alapkérdése a „hogyan”. A fenntartható fejlődés eszköze a környezeti és társadalmi problémák elkerülése megfontolt döntések által. Alapkérdése a „mit” és a „miért”.

35 Nézőpontváltás A környezet egy és oszthatatlan A környezet állapot, erőforrás és tér egyszerre. Egyik minőségéhez sem lehet hozzányúlni a másik sérelme nélkül Ha javítani akarjuk az állapotát, átterheljük a térre, vagy az erőforrásokra Ezáltal rontjuk a környezet minőségét.

36 A környezetminőség megőrzése Egyszerre kell figyelembe venni: Környezet állapot: mit bocsátunk ki, mivel szennyezzük a rendszert Természeti erőforrások eltartó-képessége: mit és mennyit veszünk el a természettől Térszerkezet: milyen mértékben hagyunk működési teret a természetes folyamatoknak

37 A környezetminőség ok-okozati hálója Környezet Értékek Tudás Bölcsesség Kultúra Politika Termelés Fogyasztás Intézmények Szemlélet Stratégia

38 A természetvédelem új megközelítése Jelenlegi megközelítés Egyedi tájak Fajvédelem Élőhely-védelem Kívánatos jövő Élőhely-komplexek védelme Interakciók, életfenntartó folyamatok megőrzése (igazodás a természet rendjéhez, biogeokémiai ciklusok működésének biztosítása) A rendszeren kívülről érkező ható tényezők kezelése (termelés- fogyasztás szerkezete)

39 Területhasználati stratégiák Természetvédelmi területek környezetileg érzékeny területek – agrár- környezetvédelem Intenzív használat Örök kompenzációt igényel Beavatkozás nélküli területek Fenntartó gazdálkodás területei

40 Mi a fenntartható használat? „Fenntartható használat: a természeti erőforrások tartamos használata. Az emberiség alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szüksége van arra, hogy környezeti erőforrásait hasznosítsa. A hasznosítással párhuzamosan azonban, gondoskodni kell az erőforrások megőrzéséről is (az erőforrások egyidejű használata és megőrzése). A nem megújuló természeti erőforrások végesek, ezek fenntartható használata úgy biztosítható, ha használatuk közben kitermeljük azokat a szellemi és anyagi javakat, amelyek segítségével gondoskodhatunk helyettesítésükről. A megújuló természeti erőforrások fenntartható használata azt jelenti, hogy ezeket az erőforrásokat megújulásuk mértékéig használjuk fel.” Környezetvédelmi Lexikon

41 Mi a fenntartható használat? „Természeti erőforrások: adott időpontban, illetve időszakban meghatározott közösség rendelkezésére álló azon erőforrások, amelyek vagy teljesen függetlenek az emberi akaratlagos tevékenységtől, vagy meglétük elválaszthatatlanul és döntő módon a természeti tényezők függvénye. Fizikai jellemzőik szerint elsődlegesen, mint ki nem meríthetők (nap, szél) és kimeríthetők (ásványi nyersanyagok, faállomány) csoportosíthatók. A kimeríthetők ugyancsak két csoportba sorolhatók, megújuló (erdő), és nem megújuló (kőolaj) erőforrások.” Környezetvédelmi Lexikon

42 Mi a fenntartható használat? A fenntartható használatot nem lehet leszűkíteni a természeti erőforrások használatára, mert meglétük döntő módon a természeti tényezők függvénye. A természeti erőforrások fenntartható használata nem nélkülözheti a környezeti rendszerek szerkezetének és működésének megőrzését, hiszen ezek biztosítják az erőforrások megújulását.

43 A fenntartó használat elvei 1. A természeti erőforrások használatának és megőrzésének egyidejűsége A használat során kell a megőrzésről gondoskodni, s nem utólagosan (természetvédelem) Használat – az egyén rövid távú szükséglete (ma) Megőrzés – a faj hosszú távú szükséglete (holnap) A tartamosság elvét biztosítja

44 A fenntartó használat elvei 2. A megelőzés és elővigyázatosság elve A legjobb problémamegoldás, a probléma létrejöttének megelőzése Ha nem ismerjük minden összefüggését a problémának, nem ok arra, hogy ne foglalkozzunk vele

45 A fenntartó használat elvei 3. Az alkalmazkodási formák megőrzése Az evolúció „legyártotta” azokat a formákat, amelyek a környezet változásához való alkalmazkodást biztosíthatják Az emberi társadalmak alkalmazkodása során is kialakultak a környezetileg harmonikus együttélési formák (szerves kultúra) A rövidtávon sikeres globális kultúra a saját belső feltételeihez, s nem a környezeti feltételekhez alkalmazkodik

46 A fenntartó használat elvei 4. A helyi erőforrások hasznosítása A helyben elérhető erőforrások fenntartó használata A mobilizáció lehetővé tette a helyi erőforrásoktól való látszólagos függetlenedést Formái: gyarmatosítás, tőke allokáció Kiteljesedése: globalizáció

47 A fenntartó használat elvei 5. Az ökológiai adottságoknak megfelelő hasznosítás A környezeti rendszerek átalakítása állandó fenntartást (energia- befektetést) követel Az átalakítás sematizálja az ismereteket (egyféle – többféle) csökkenti a termékek és az élővilág sokféleségét

48 A fenntartó használat elvei 6. A stabilitás és a sokféleség megőrzése Sok elem, sokféle szerveződés és kapcsolat, nagyobb stabilitás Gazdasági és társadalmi értelemben is igaz A kulturális változatosság a környezeti változatosság eredménye A sokféleség tökéletesebb alkalmazkodást tesz lehetővé

49 Sokféleség - stabilitás Az ember nagy nettó produkciójú, pionír, monokultúrás rendszerekkel dolgozik, amelyért feláldozza a stabilitást Klimax rendszerek multifunkcionális használata megőrzi a sokféleséget és stabilitást Amit használunk azt megőrizzük

50 Biológiai sokféleség A biológiai sokféleség a bioszféra immunrendszere, ha elszegényítjük, csökken a védekező képessége.

51 A fenntartó használat elvei 7. A nem anyagi értékek haszna A materiális javak nem biztosíthatók az immateriális javak nélkül Szerkezet (matéria) és működés (immatéria) A legfőbb immateriális javunk, ami a materiális javakat biztosítja a természet életfunkciói

52 A fenntartó használat elvei 8. Az eltartó- és tűrőképesség szerinti használat Az eltartó-képesség a környezethasználat olyan határa, amelyen belül az erőforrások tartamosan használhatók, anélkül, hogy a rendszer szolgáltatásai (működése) sérülnének

53 Eltartó- és tűrőképesség Szerkezet Materiális, erőforrások Eltartó-képesség Működés Immateriális életfenntartó folyamatok Tűrőképesség

54 Eltartó-képesség Az emberre csak bioszféra léptékben értelmezhető Hatékonyság befolyásolja, de a legnagyobb hatékonyság mellett sem lehet fenntartható a növekedés A tartamos használatra vonatkozik, ezért semmi sem figyelmeztet, ha átléptük a határt (gradáció) Az eltartó-képesség alacsonyabb szinten valósul meg az összeomlás után

55 A fenntartó használat elvei 9. A körfolyamatok összekapcsoltsága A szupraindividuális organizáció (élő és élettelen egymásra hatása) térben és időben megvalósuló anyag és energia örvénylés

56 Biogeokémiai ciklusok Az ember által működtetett lineáris folyamatokban termelés folyik, lebontás alig A lineáris folyamatok nincsenek összekapcsolva Nagy a hulladék képződés, amelynek a lebontását a környezetre bízzuk. A biogeokémiai ciklusokat többnyire baktériumok működtetik, akik nem tudnak mit kezdeni az aránytalanságokkal, illetve a toxikus anyagokkal Az ember az anyag és energia örvényeket változtatja meg, azáltal, hogy megváltoztatja az anyagok tér és idő eloszlását.

57 A fenntartó használat elvei 10. Szubszidaritás A döntést azok hozzák, akiket érinteni fog. Ma már van globális szint is! Minél messzebb van a döntés centruma az érintettektől, annál bizonytalanabb a döntés hatékonysága abban, hogy a helyi problémát képes lenne kezelni. Az érintettek ismerik a helyi körülményeket

58 A fenntartó használat elvei 11. Az együttélés (koegzisztencia) Az ember a természet része, együtt kell élni a többi élőlénnyel is Környezeti viszonyulásunk nem elsősorban technikai, hanem sokkal inkább etikai jellegű, a társadalom által hordozott értékektől függ

59 „Az ökoszisztéma megközelítés” A CBD COPV. Felszólította a részes feleket az ökoszisztéma alapú megközelítés alkalmazására A talajjal, vizekkel, és biológiai erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás stratégiai megfontolásai

60 „Az ökoszisztéma megközelítés” 1. A talajjal, vizekkel, biológiai erőforrásokkal való gazdálkodás módja társadalmi választás kérdése A helyes döntések érdekében az érintetteket már a döntés előkészítésébe, a tervezés koncepcionális szakaszába be kell vonni

61 „Az ökoszisztéma megközelítés” 2. A gazdálkodást a lehető legalacsonyabb szinten kell decentralizálni A megfelelő mértékben decentralizált rendszerek nagyobb hatékonyságot, eredményességet és méltányosságot eredményezhetnek. Minél közvetlenebb a kapcsolat a kérdéses ökoszisztémához, annál nyilvánvalóbb a felelősségtudat, az elszámoltathatóság, a helyi ismeretek hasznosíthatósága, stb.

62 „Az ökoszisztéma megközelítés” 3. A fennálló, vagy potenciális tevékenységek figyelembe vétele a szomszédos ökoszisztémákra Az ökoszisztémák nyitottsága miatt az őket érő hatások nem korlátozódnak a beavatkozás helyére

63 „Az ökoszisztéma megközelítés” 4. Az ökoszisztémák gazdasági vonatkozásait számításba kell venni: Az ökoszisztémák által nyújtott termékek és szolgáltatások reális közgazdasági értékelése Biodiverzitás megőrzését elősegítő gazdasági ösztönzők alkalmazása, a káros támogatások felszámolása A külső költségek internalizálása

64 „Az ökoszisztéma megközelítés” 5. Az ökoszisztéma alapú megközelítés célja az ökoszisztémák szerkezetének és működésének fenntartása, az ökoszisztémák által nyújtott szolgáltatások megőrzése érdekében A fajokra és élőhelyekre koncentráló természetvédelem mellett az ökológiai folyamatok fenntartására kell öszpontosítani.

65 „Az ökoszisztéma megközelítés” 6. Az ökoszisztémákkal azok eltartó- képességén belül kell gazdálkodni Az ökoszisztémákat csak bizonyos határokon belül lehet terhelni (szerves anyagot kivenni, szennyezőanyaggal terhelni, zavarni), hogy képes legyen fenntartani integritását, szolgáltatásait

66 „Az ökoszisztéma megközelítés” 7. Az ökoszisztéma megközelítést megfelelő térbeli és időbeli léptékben kell alkalmazni Az ökoszisztémákkal való gazdálkodásnak követni kell a különböző szukcessziós állapotok adta lehetőségeket, a közigazgatási egységeken túlterjedő területi egységeket (pl. vízgyűjtő), stb.

67 „Az ökoszisztéma megközelítés” 8. Tekintettel az ökoszisztémákban zajló folyamatokra, a hatások késleltetett megnyilvánulásaira, az ökoszisztémák hosszú- távú gondolkodást, gazdálkodási célkitűzéseket igényelnek. Az emberek az azonnali gazdasági hasznot részesítik előnybe a hosszú-távú tervezéssel szemben. Össze kell egyeztetni a rövid- és hosszú-távú érdekeket.

68 „Az ökoszisztéma megközelítés” 9. A gazdálkodásnak fel kell ismernie, hogy a környezet folyton változik, s a változás elkerülhetetlen Az ökoszisztémák természetes módon változnak jellemzőikben. Az ökoszisztémákkal való gazdálkodást ezért egy szerves tanulási folyamatként kell felfogni, amely módszereiben állandóan csiszolódik. Az ökoszisztémák statikus állapota nem megőrizhető, az ökológiai folyamatok zavartalanságát kell biztosítani.

69 „Az ökoszisztéma megközelítés” 10. Az ökoszisztéma megközelítésnek meg kell találnia az egyensúlyt a használat és megőrzés között. Mind a használat, mind a megőrzés alapvető fontosságú az ember fennmaradása szempontjából.

70 „Az ökoszisztéma megközelítés” 11. Az ökoszisztéma megközelítésnek figyelembe kell venni minden információt, a meglévő szerves tudást és tudományos ismereteket egyaránt A szerves tudás a környezethez való alkalmazkodás történelmi távlataiban jött létre, nemzedékek ismereteit, tapasztalatait ötvözi

71 „Az ökoszisztéma megközelítés” 12. Az ökoszisztéma megközelítésnek be kell vonnia a társadalom-, és természettudományok összes ágát Az ember technikai ismereteinek gyakorlásával közvetlenül, míg viselkedésével közvetetten hat környezetére

72 LIFE Natura projektek fenntarthatósági elvei 1. A projekt tevékenység körüli egyezség a természetvédők között A különböző használati érdekek összeegyeztetése Pl. Dánia korábban létesített lecsapoló árokra építettek gátat zsilippel. A madarászok mélyvizet, a botanikus sekély vizet szerettek volna kialakítani, vagy Finnország, láp feltöltődése, vagy Németország, fasorok, bokorsorok eltávolítása

73 LIFE Natura projektek fenntarthatósági elvei 2. Rendszerszemléletű megközelítés Néhány kiemelt faj, vagy terület védelme veszélybe sodorhat más fajokat (pl. Franciaországban egyik szervezet a denevéreknek nyitotta meg a templomtornyokat, egy másik pedig a gyöngybaglyok fészkelését mozdította elő) A probléma általában a kommunikáció hiánya

74 LIFE Natura projektek fenntarthatósági elvei 3. Társadalmi megvalósíthatóság A projektet ellenzők és támogatók közötti előzetes egyeztetés A különböző használati érdekek összeegyeztetése (farkas és bárány) A projekt hatásterületének felmérése (pl. gát, vagy lecsapolás) Megszokott használati és megjelenési formák felmérése (pl. út és közlekedés, tájkép) Szakmai sovinizmus kiküszöbölése (erdész, vizes, vadász, természetvédő, stb.)

75 LIFE Natura projektek fenntartható gazdálkodásának elvei LIFE projekt Mecklenburg: egy tó kifolyására gátat terveztek, hogy növeljék a tó vízfelületét Ellenzők: Farmerek, akik féltették a földterületeiket Két gazdag idegen, akik vadászterületnek vásároltak földet A tóhoz közeli település lakói, akik féltek a talajvízszint emelkedésétől A közeli település, akik gátszakadástól tartottak Halászok, akik a tó kifolyójában halásztak Turisztikai hivatal, aki a kialakult tájképet látta veszélyeztetve Lakosok, akik szúnyoginváziótól tartottak Döntéshozók, akik azt mondták, hogy a pénzt inkább a munkanélküliség csökkentésére költsék

76 LIFE Natura projektek fenntarthatósági elvei 4. Technikai fenntarthatóság Vajon egy megvalósított projekt önfenntartó, önszabályozó lesz-e, vagy állandó beavatkozásra szorul? A természetes szukcesszió, a természetes változás elleni energia befektetés

77 LIFE Natura projektek fenntarthatósági elvei 5. Gazdasági fenntarthatóság Gazdaságilag fenntartható, ha egy rekonstruált élőhelyre nem kell pénzt költeni, mert az önfenntartó, vagy ha a használatból származó haszon fedezi a fenntartás költségeit (fenntartás költségeibe beleértve a megélhetést) Alapprobléma, hogy a hasznok nem fedezik a megélhetés költségét, mert ami környezetileg megfelelő, az csak ritkán termel hasznot, ami hasznot termel, az viszont ritkán környezetkímélő.

78 Egy lényeges dilemma Vajon minden egyes projekthelyszínnek ki kell-e elégíteni a gazdasági fenntarthatóság kritériumát? Ha a gazdasági fenntarthatóságra máshonnan kell forrásokat elvenni (támogatások), akkor átterhelünk. Ha a gazdasági célok teljesítését kívánjuk, akkor pedig nem érjük el a környezeti célt Tudomásul kellene venni, hogy vannak olyan területek egy országban, amelyek a nem használatuk által járulnak hozzá a gazdaság fenntarthatóságához, mert létükkel biztosítják a természetes folyamatokat.

79 Természetvédelem rendszerszemléletű megközelítése A természetvédelem nem egyenlő a természet védelmével. A természetvédelem szubjektíven kiválasztott elemekkel foglalkozik, cselekvés orientált. A természet védelme a rendszer egészében való gondolkodás, és megfontolás, nem cselekvés, hanem megelőzés orientált.

80 Természetvédelem rendszerszemléletű megközelítése A természetvédelemben szemléletében és gyakorlatában a természet az emberi társadalom alárendeltje. Az ember azt gondolja, hogy képes azt igazgatni, tervezni, rendezni, fenntartani. A szemléletalapú természetvédelemben az emberi társadalmak és különböző szintű közösségek a rendszer alrendszerei, függő viszonyban vannak a természettől, ahhoz kell alkalmazkodniuk, s nem a környezetet kell átalakítani a maguk elképzelésére.

81 Természetvédelem rendszerszemléletű megközelítése A természetvédelem „csővégi” technológia, különböző társadalmi, természeti folyamatok eredőjét kívánja eltéríteni a kedvezőnek tartott irányba, okozati alapozású. A szemléletalapú természetvédelem a bekövetkező jelenségek komplex okait kutatja, a „nem kívánt” változásokat a társadalom értékeinek, szemléletének befolyásolásából kiindulva, a termelés és fogyasztás struktúrájának megváltoztatásán keresztül kívánja megelőzni.

82 Természetvédelem rendszerszemléletű megközelítése A természetvédelem nem rendszerszemléletű, gondoskodása szubjektív ítélet alapján kiválasztott fajokra és területekre vonatkozik, s nem a rendszer egészére. Ezért cselekvése közben átterhelések jönnek létre, bizonyos fajokat mások hátrányára, bizonyos területeket más területek kárára védünk meg. A rendszerszemlélet-alapú természetvédelem a bioszféra egészére, a biológiai sokféleség minden szintjére (genetikai, faji, élőhelyi) kiterjedő gondolkodás. Társadalmi vetülete a fenntarthatóság.

83 Mit követel tőlünk a rendszerszemlélet-alapú természetvédelem? Hagyjuk békén a természetest! Mikor nevezünk valamit természetesnek? Természetes az a valaki, vagy valami, (faj, élőhely, táj, népesség, helyi társadalom) amely szerves kapcsolatban fejlődik természetes környezetével. Valakinek, valaminek akkor természetes a környezete, ha az alapító ökológiai feltételek fennállnak, vagy maguk is szerves változások eredményei. Magyarországnak legfeljebb öt százaléka lehet ilyen terület. Ezeket teljes mértékben békén kellene hagyni, azaz hagyni kell a természetes folyamatokat uralkodni, még akkor is, ha tudjuk, hogy a globális hatások is ember által befolyásoltak. Miért kell elfogadnunk a módosított folyamatokat? Mert a módosított hatásokra a legjobb választ a rendszer tudja megadni, s nem szabad ezeknek a szerves változásoknak az útjába állni.

84 Miért hagyjuk békén a természetest? A szemléletalapú természetvédelem legfontosabb alaptétele az, hogy a természet alrendszerei közötti interakcióknak szabad utat kell adni, hiszen ezek jelentik magát az evolúciót, biztosítják annak dinamikáját. A természetvédelem „vonalzó mellett” tervezi a természetet, felosztja, kijelöli, lehatárolja azokat. Ezáltal lemerevíti a dinamizmust, olyan élőhelyeket, népességeket akar konzerválni, amelyek természetes okoknál fogva változnak. A lemerevítés csak fokozza az evolúciós hátrányt és növeli a sebezhetőséget.

85 2. Csak akkor cselekedjünk, ha az elérni kívánt állapotot a külső és belső körülmények (ökológiai hatások) „fenntartják”! A természetvédelemben gyakori az olyan beavatkozás, amely a beavatkozás utáni állapot további mesterséges fenntartását igényli. Ilyenkor a természet egészétől veszünk el energiát a kívánt állapot fenntartására, tehát „átterhelünk”. Ilyenek, pl. a lecsapolás vagy állandó vízpótlás, az etetés, egy-egy nem kívánt fajnak az irtása. A rehabilitáció akkor megengedett, ha a létrehozott állapotot az ökológiai körülmények fenntartják a beavatkozás befejeztével, az alrendszer magára hagyható, békén hagyható.

86 3. Az emberi társadalmat a természethez alkalmazkodva lehet és kell fenntartani! A természetvédelem és agrárkörnyezetvédelmi elgondolások szerint a természetvédelmi és „ökológiailag érzékeny (?)” területekkel táj, vagy ökológiai gazdálkodni kell, míg más területeken a „szokásos” használati módok maradnak fenn. Az emberi társadalom nem tarthat fenn a természet szerveződési és működési elveitől idegen társadalmi rendszert, amely konfrontál az emberi faj fennmaradásának természetes alapjaival. Ezért a rendszer egészéhez kell „hozzásimulnunk”, annak szerveződési és működési elveit követve. Ezért nem lehet felosztani a bioszférát védett és nem védett helyekre, ahhoz hogy bármely rész fennmaradjon az egész szerkezetét és működését kell békén hagyni. Ebben a megfontolásban a természet nyújtotta lehetőségek bölcs (fenntartó) használata az alapja a fenntartható emberi társadalomnak.


Letölteni ppt "Fenntartható használat. A környezetről való gondoskodás történelme Természetvédelem: szubjektív értékítélet alapján kiválasztott fajok, élőhelyek, természeti."

Hasonló előadás


Google Hirdetések