Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEGEDI TANKERÜLET Klebelsberg Intézményfenntartó Központ bemutatása - Csongrád megyei Tankerületei 2013. december.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEGEDI TANKERÜLET Klebelsberg Intézményfenntartó Központ bemutatása - Csongrád megyei Tankerületei 2013. december."— Előadás másolata:

1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEGEDI TANKERÜLET Klebelsberg Intézményfenntartó Központ bemutatása - Csongrád megyei Tankerületei 2013. december 6. Szeged Plesovszkiné Ujfaluczki Judit

2 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEGEDI TANKERÜLET Előzmény - köznevelés helyzet e demográfiai csökkenés, a gyermeklétszám változása; sok településen leromlott infrastruktúra, ami a tartalmi, módszertani modernizációt és az ésszerűbb szervezeti megoldások megvalósítását is gátolja; a fenntartói források szűkössége; a fenntartási költségek mérséklése érdekében történő integrációs szervezési hajlandóság alacsony volta ; az erőforrás-felhasználásban gazdaságosságot akadályozó tényezők; mérési és visszajelzési rendszerek felhasználásának nehézségei, hiánya; a szakmai irányítás, támogatás eltérősége; a köznevelési rendszer széttagoltsága, összetettsége átláthatóságának hiánya.

3 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEGEDI TANKERÜLET Mi a köznevelési rendszer átalakításának célja? minőségi oktatás és fenntarthatóság az emberi erőforrások összpontosításával; hatékonyabb, átláthatóbb és tervezhetőbb köznevelési rendszer kialakítása, működtetése; fejlesztési célok megfogalmazása, fejlesztési terv készítése egyenlő esély a tanulásra, a köznevelés minőségi összetevői kiegyenlítettségének biztosítása az ország teljes területén

4 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEGEDI TANKERÜLET Mi a köznevelési rendszer átalakításának célja? Hatékony humánerőforrás gazdálkodás - életpályamodell támogató és rugalmas adminisztráció – központi irányítás, helyi alkalmazás; Szakmai, tartalmi tevékenységek kiegyenlítése, disszemináció Egységes szakmai protokollok mentén mérési- értékelési rendszer kidolgozása;

5 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEGEDI TANKERÜLET Feladatok a változó jogszabályi környezetben a megújítandó fenntartási, működtetési formáknak a kidolgozása (állam és önkormányzat; állam és egyházak; állam és civil szféra; iskola és gyermekvédelem, oktatás-nevelés és közművelődés); kommunikációs és együttműködési formák kialakítása, megújítása, megerősítése az oktatásügy és a település szereplőivel (védőnő, pedagógus, orvos, családsegítő, pszichológus stb.); szinergiában megvalósuló tervezett fejlesztések; a képzés – átképzés – továbbképzés – értékelés – minősítés rendszerének kialakítása.

6 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEGEDI TANKERÜLET Feladatok az oktatás eredményességének javítása, kompetenciák fejlesztése, esélyegyenlőtlenségek csökkentése, az egyes szegregációs mechanizmusok hatásainak mérséklése; az oktatás minőségének értékelése, hatékonyságának és hatásosságának fokozása; tárgyi, infrastrukturális feltételek, IKT hozzáférhetőségének javítása; a költséghatékonyság, racionális erőforrás- felhasználás megteremtése; a pedagógusok szakmai helyzetének jobbítása.

7 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEGEDI TANKERÜLET Az állami intézményfenntartás hivatala Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Jogszabályi háttér: – 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról - Magyar Közlöny 99. szám 2012. július 24. – Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet – Magyar Közlöny 102. szám A Kormány 2012. szeptember 1-jével központi hivatalt hozott létre.

8 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEGEDI TANKERÜLET Szervezeti és Működési Szabályzat Az emberi erőforrások minisztere 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogállása, alapfeladatai: – 1. § (1) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: Intézményfenntartó Központ) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a alapján az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt működő központi hivatal.

9 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEGEDI TANKERÜLET Szervezeti és Működési Szabályzat Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 32. Levelezési címe: 1051 Budapest, Nádor u. 32. Hivatalos honlap: www.klik.hu Vezetője: elnök Alapítója: Magyarország Kormánya Alapítás dátuma: 2012. szeptember 1. Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv

10 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEGEDI TANKERÜLET Szervezeti és Működési Szabályzat Az Intézményfenntartó Központ központi szervből, területi szervekből, valamint önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységként működő köznevelési intézményekből (a továbbiakban: köznevelési intézmény) áll. A központi szerv szervezeti egységei a főosztályok. A főosztályok nem önálló szervezeti jogállású osztályokra tagozódhatnak. Az Intézményfenntartó Központ területi szervei a főosztály jogállású területi szervek és megyeközponti területi szervek (a továbbiakban együtt: területi szerv). A területi szervet főosztályvezető besorolású tankerületi igazgató vezeti, A központi szerv szervezeti egységeinek, valamint a területi szervek működési rendjét, szervezeti struktúráját az ügyrendek tartalmazzák

11 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEGEDI TANKERÜLET Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Elnök: Marekné dr. Pintér Aranka – Fenntartói feladatok – szakmai irányítási feladatok – működtetői feladatok Létrehozása az önkormányzati oktatási irodák/osztályok és a megyei intézményfenntartó központok státuszaira és eszközeire alapul – országos központ – 198 tankerület, élükön tankerületi igazgatók (járási illetékességgel), melyből: 19 megyeközponti tankerület (szakképzés, szakszolgálat, szakmai szolgáltatás, kollégium – megyei illetékességgel)

12 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEGEDI TANKERÜLET Szervezet Köznevelés-igazgatási Főosztály A szakterület feladata a tankerületek köznevelés-igazgatással kapcsolatos feladatainak egységes szakmai irányítása, tevékenységük koordinálása. Szakképzés-szervezési Főosztály A főosztály látja el szakképzési-szervezési feladatok egységes szakmai irányítását, a megyeközponti tankerületek szakképzés- irányítási feladatainak koordinálását. Fejlesztési Főosztály A Fejlesztési Főosztály közreműködik a területi szervek szakmai és funkcionális irányításában, a köznevelési intézmények fenntartásával, működtetésével kapcsolatos feladatok koordinálásában.

13 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEGEDI TANKERÜLET Szervezet Gazdasági Szervezet A Gazdasági Szervezet a központi szerv szervezeti egységei bevonásával, a területi szerveken keresztül irányítja a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok ellátását, közreműködik a területi szervek funkcionális irányításában. Informatikai Főosztály Az Informatikai Főosztály felügyeleti és stratégiai feladatokat lát el az informatikai eszközök és rendszerek üzemeltetésében. Jogi és Személyügyi Főosztály A főosztály a személyügyi és jogi döntésekkel összefüggő feladatokat látja el. Koordinációs és Minőségirányítási Főosztály A főosztály többek között irányítja a szakmai főosztályok tevékenységét, összehangolja a területi szervek tevékenységét, koordinálja a KLIK minőségirányítási rendszerének kialakításával és működtetésével kapcsolatos feladatokat.

14 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEGEDI TANKERÜLET A területi illetékesség szabályai A tankerület illetékességi területe azonos a járás illetékességi területével A járási tankerület az illetékességi területén működő általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák és gimnáziumok fenntartásával kapcsolatosan ellátja az Intézményfenntartó Központ szervezeti és működési szabályzatában számára meghatározott egyes fenntartói feladatokat.

15 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEGEDI TANKERÜLET A területi illetékesség szabályai A megyeközponti tankerület a megye székhelyén működő járási tankerület, amelynek illetékességi területe a szakképző iskolák, a kollégiumok, a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó intézmények, valamint a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmények tekintetében azon megyére terjed ki, amelynek székhelyén működik, ezen kívül ellátja a járása illetékességi területén a 2.§ (6) bekezdésében foglalt feladatokat.

16 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEGEDI TANKERÜLET Csongrádi Tankerület Kossuth tér 9/a Cseri Gábor Kisteleki Tankerület Árpád u. 1-3. Faragó Klára Mórahalmi Tankerület Röszkei út 47. Ördögné Gárgyán Mária Szegedi Tankerület Kálvária sgt. 84 -86. Plesovszkiné Ujfaluczki Judit Makói Tankerület Posta u. 4-6. Farkas Éva Hódmezővásárhelyi Tankerület Kossuth tér 1. Tóthné Kecskeméti Katalin Szentesi Tankerület Kossuth tér 5. Molnárné Tóth Györgyi

17 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEGEDI TANKERÜLET Tankerületek személyi állománya Tankerület Engedélyezett létszám (SZMSZ) Szegedi Tankerület37 fő Csongrádi Tankerület6 fő Hódmezővásárhelyi Tankerület10 fő Kisteleki Tankerület6 fő Makói Tankerület8 fő Mórahalmi Tankerület7 fő Szentesi Tankerület8 fő

18 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEGEDI TANKERÜLET Intézmények Intézmény típus Szeged Csongrád Kistelek Hódmezővá- sárhely Makó Mórahalom Szentes Összesen Általános iskola 2412876654 Gimnázium 511119 Szakképző intézmény 9110 Kollégium 1111116 Óvoda 112 Speciális szakiskola 213 Alapfokú művészeti iskola 7112112

19 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEGEDI TANKERÜLET Intézmények Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet – A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás – A fejlesztő nevelés – A szakértői bizottsági tevékenység – A nevelési tanácsadás – A logopédiai ellátás – A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás – A konduktív pedagógiai ellátás – A gyógytestnevelés – Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás – A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

20 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEGEDI TANKERÜLET Intézmények Csongrád Megyei Pedagógiai Intézet 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet – szaktanácsadás, tantárgygondozás ellátása – pedagógiai értékelés ellátása – pedagógiai tájékoztatás ellátása – tanügy-igazgatási szolgáltatás – pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése – tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése és összehangolása – tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat

21 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEGEDI TANKERÜLET Csongrád megyei státuszok Státuszok alakulása Szeged Csongrád Kistelek Hódmezővá- sárhely Makó Mórahalom Szentes Összesen Pedagógus 2548,513675,5540,43272,85229291,544093,82 Nevelő-oktatómunkát segítő 241,5102,5116161514,45415,45 Funkcionális feladatot ellátó 228,51848,565,117,569,45447,05 Összesen3018,516478704,93353,95261,5375,444956,32

22 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEGEDI TANKERÜLET Tanulói létszámadatok Tanulói létszámadatok Csongrád megyei összesítés (2013. október 1.) – Tanulók :38 591 fő – Kollégisták:2 998 fő – Művészeti iskolások:4401 fő – Óvoda:99 fő – Általános iskola:22 817 fő – Gimnázium:5 147 fő – Szakközépiskola:7 475 fő – Szakiskola:2786 fő – Speciális szakiskola:267 fő

23 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEGEDI TANKERÜLET Jogszabályi háttér 2012. évi CLXXXVIII. Törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről: OM azonosítóval rendelkező, beolvadással érintett intézmény 2013. január 1-jétől a Központnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeként működik. / 5. § / A beolvadással érintett intézmény és az intézményegység tekintetében 2013. január 1-jétõl a fenntartói jogokat – az Nkt. 83. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak, valamint a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, a megbízás visszavonása, a jogviszony megszüntetésének joga kivételével – a Központ gyakorolja. /6.§/

24 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEGEDI TANKERÜLET Jogszabályi háttér Az intézménynek az Nkt. 76. §-ában meghatározott működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek – ha az intézményt 2013. január 1-jétől nem a települési önkormányzat működteti – a Központot 2013. január 1-jétõl illetik, illetve terhelik. Ha az intézményt 2013. január 1-jétől a települési önkormányzat működteti, az intézmény működtetésére vonatkozó jogok és kötelezettségek tekintetében az intézményt működtető települési önkormányzatot vagy az általa e célra alapított, fenntartott költségvetési szervet vagy gazdasági társaságot kell jogutódnak tekinteni. /6.§/

25 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEGEDI TANKERÜLET Működés 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról. 1/2013 (I. 02.) KLIKE utasítás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kiadmányozási és helyettesítési rendjéről 2/2013 (I. 15.) KLIKE utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló 1/2013 (I. 02.) KLIKE utasítás módosításáról szóló egységes szerkezetbe foglalásáról (1/2013 (I. 02.) KLIKE utasítást hatályon kívül helyezi)

26 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEGEDI TANKERÜLET Működés 3/2013 (I. 18.) KLIKE utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fejlesztéseinek bonyolításával kapcsolatos eljárás rendjéről 4/2013 (IV. 19.) szabályzata a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozási rendjéről szóló 2/2013 (II. 11.) szabályzat módosításáról 4/2013 (V. 24.) KLIKE utasítás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ alkalmazottainak 2013. évi béren kívüli juttatásairól 5/2013 (V. 31.) KLIKE utasítása a munkáltatói jogkör gyakorlásának átruházásáról

27 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEGEDI TANKERÜLET Működés 6/2013 (VI. 06.) KLIKE utasítás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ alkalmazottainak nem rendszeres bérkifizetés címén kifizetésre kerülő juttatásairól (4/2013 (V. 24.) KLIKE utasítás módosítása) 7/2013 (V. 31.) KLIKE utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ cafetéria juttatásairól 8/2013 (IX. 03.) KLIKE elnöki utasítás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozási rendjéről szóló 2/2013 (II. 11.) szabályzat módosításáról 9/2013 (IX. 05.) KLIKE elnöki utasítás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozási rendjéről szóló 2/2013 (II. 11.) szabályzat módosításáról (8/2013 (IX. 03.) KLIKE elnöki utasítást hatályon kívül helyezi.)

28 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEGEDI TANKERÜLET Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEGEDI TANKERÜLET Klebelsberg Intézményfenntartó Központ bemutatása - Csongrád megyei Tankerületei 2013. december."

Hasonló előadás


Google Hirdetések