Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Good neighbours creating common future HU-SRB/0901/221/044 “Gastrotrain” SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA SOMBOR PROJEKAT KOMPLEKSNOG GASTRONOMSKOG SRPSKO-MAĐARSKOG.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Good neighbours creating common future HU-SRB/0901/221/044 “Gastrotrain” SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA SOMBOR PROJEKAT KOMPLEKSNOG GASTRONOMSKOG SRPSKO-MAĐARSKOG."— Előadás másolata:

1 Good neighbours creating common future HU-SRB/0901/221/044 “Gastrotrain” SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA SOMBOR PROJEKAT KOMPLEKSNOG GASTRONOMSKOG SRPSKO-MAĐARSKOG PREKOGRANIČNOG PROGRAMA OBUKE Melita Danilović koordinator projekta KÖZGAZDASÁGI KÖZÉPISKOLA ZOMBOR SZERBIA ÉS MAGYARORSZÁG KÖZÖS HATÁRON ÁTNYÚLÓ GASZTRONÓMIAI KÉPZÉSI PROJEKTJE Melita Danilovic a Szerb Partner Projektkoordinátora

2 Good neighbours creating common future HU-SRB/0901/221/044 “Gastrotrain” „ Gastro-voz ” – „Gasztro-vonat” Srednja ekonomska škola iz Sombora, Srednja škola Vári Szabó István iz Kiskunhalasa i Škola Bányai Júlia iz Baje su uspešno učestvovale na prvom pozivu za prikupljanje projekata za Zajednički razvoj prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije (HUSRB/0901). A zombori Közgazdasági Középiskola, a kiskunhalasi Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma illetve a bajai Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola sikeresen pályáztak a Magyarország és Szerbia közötti határmenti együttműködések elősegítése céljából meghirdetett felhívásra (HU-SRB/0901). Školama je odobren zajednički projekat pod nazivom „GastroTrain” – Joint Hungarian-Serbian gastronomical cross-border training programme A támogatásban részesülő közös projekt címe „Gastrotrain“ – Joint Hugarian-Serbian gastronomical cross-border training programme“

3 Good neighbours creating common future HU-SRB/0901/221/044 “Gastrotrain” „ Gastro-voz ” – „Gasztro-vonat” Učesnici u realizaciji programa za Zajednički razvoj prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije (HUSRB/0901) su: Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije Sektor za programe prekogranične saradnje i transnacionalne saradnje Nacionalna agencija za razvoj republike Mađarske koji pružaju podršku podnosiocima projekata i korisnicima donacije na terenu! Magyarország és Szerbia közötti határon átnyúló együttműködési programok megvalósításában a pályázóknak és a kedvezményezetteknek segítstéget nyújtanak: A Szerb Kormány Európai Unió Integrációs Iroda Határon Átnyúló Együttműködési Programok Szektora Magyar Köztársaság Nemzeti Fejlesztési Ügynöksége

4 Good neighbours creating common future HU-SRB/0901/221/044 “Gastrotrain” „ Gastro-voz ” – „Gasztro- vonat” Referencni broj: HU-SRB/0901/221/044 Trajanje projekta: VIII 2010. – I 2012. Partneri na projektu su: Vodeći aplikant: “Vári Szabó István” Kiskunhalas, HU Partner SRB: “Srednja ekonomska škola” Sombor, SRB Partner HUN: „Bányai Júlia” Baja, HU Vrednost projekta: 453.079,47 € 385.117, 55 € donacija IPA fonda, 67.961,92 € učešće partnera A projekt azonosító száma: HU-SRB/0901/221/044 A projekt időtartama: 2010. augusztus 01. – 2012 január 31. A projekt megvalósításán résztvevő partnerek: Vezető kedvezményezett: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma - Kiskunhalas, Szerbiai partnerintézmény: Srednja ekonomska škola - Sombor, Magyarországi partnerintézmény: Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző iskola – Baja A projekt összértéke: 453.079,47 € amelyből 385.117,55 € IPA alap támogatása, és 67.961,92 € önerő.

5 Good neighbours creating common future HU-SRB/0901/221/044 “Gastrotrain” Ovaj projekat se nadovezuje na prethodno odobrene projekte u okviru progrma prekogranične saradnje HU-SRB: 1. 1.projekat „Primena HACCP standarda u nastavi” 04SER02-01-004 2. 2.projekat „Jačanje kvaliteta i razvoj ljudskih resursa u ugostiteljstvu i prehrani” 04SER02/01/011 kojima su se stvorile tehničke pretpostavke i izgradili kadrovski kapaciteti u edukacionoj sferi, neophodnih za realizaciju ovog projekta. A „Gastrotrain“ projekt kapcsolódik a Magyarország-Szerbia határon átnyúló együttműködési program keretében sikeresen megvalósított két korábbi projekthez, amelyekben az oktatási szféra technikai feltételei és megfelelő szakember kapacitásai jöttek létre. Ezek a projektek: 1. 1.„A HACCP normarendszer alkalmazása az oktatásban“ 04SER02-01-004 2. 2.„A minőség javítása és a humán erőforrások fejlesztése a vendéglátásban és az élelmiszeriparban“ 04SER02/01/011 „ Gastro-voz ” – „Gasztro-vonat”

6 Good neighbours creating common future HU-SRB/0901/221/044 “Gastrotrain” Škole imaju zajednički koren u Srednjoj trgovačkoj školi Slobodnog Kraljevskog Grada Sombora, osnovane daleke 1888., iz koje su proistekle Ekonomska škola u Somboru i Trgovinsko-ugostiteljska škola u Baji. 1979. godine potpisana je povelja o saradnji. Saradnja se odvijala na stručnom planu kroz razmenu iskustava u organizaciji nastave, sa naglaskom na praktičnu obuku učenika. Učenička saradnja je bila i na kulturno-umetničkom i sportskom polju. A két iskola eredete és működése egy tőről fakad: 1888-ban alapították Zombor Szabad Királyi Város Kereskedelmi Középiskoláját, amelynek utódintézménye Zomborban a Közgazdasági Középiskola, Baján, pedig, 1923-ban létrehozták a Női Felső Kereskedelmi Iskolát – amelynek jogutódja a mai Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola. 1979-ben a két iskola vezetői együttműködési megállapodást írtak alá. Azóta is fennáll az együttműködés az iskolák tanárai és tanulói között a szakma, a kultúra és a sport területein. „ Gastro-voz ” – „Gasztro-vonat” Srednja ekonomska škola – Bányai Júlia

7 Good neighbours creating common future HU-SRB/0901/221/044 “Gastrotrain” Vizija projekta: “Zajednička gastronomska vrednost će postati glavna privlačna snaga u turizmu srpsko-mađarskog pograničnog regiona” Cilj projekta: Razvoj i modernizacija stručnog obrazovanja i osposobljavanja implementacijom zajedničkog mađarsko-srpskog gastronomskog programa obuke uz podršku savremene opreme A projekt víziója: „A közös gasztronómiai érték szerb-magyar határmenti régió turizmusának fő vonzerejévé válik.“ A projekt célja: Korszerű taneszközöket igénybe véve fejleszteni a vendéglátóipari szakmai képzést a közös magyar-szerb gasztronómiai képzési program kidolgozásával. „ Gastro-voz ” – „Gasztro-vonat”

8 Good neighbours creating common future HU-SRB/0901/221/044 “Gastrotrain” Direktni korisnici rezultata Az eredmények közvetlen felhasználói nastavnici, instruktori i koordinatori teoretske i praktične nastave ugostiteljskih profila partnerskih škola učenici ugostiteljskih profila partnerskih škola menadžeri ugostiteljskih objekata i menadžeri ugostiteljskih kuhinja pograničnog regiona a partnerintézmények vendéglátó szakos elméleti és gyakorlati tanárai, trénerei és koordinátorai, a partneriskolák vendéglátó tagozatos tanulói, a határmenti régió vendéglátoipari vállalkozásai.

9 Good neighbours creating common future HU-SRB/0901/221/044 “Gastrotrain” Indirektni korisnici rezultata Az eredmények közvetett felhasználói ugostiteljski objekti udruženja ugostitelja turistička odredišta neprofitne i javne organizacije lokalne samouprave Sombor i Baja građani pograničnog područja Bacs-Kiskun megye i Zapadno- bački region susednih država vendéglátóipari objektumok vendéglátók egyesületei turisztikai desztinációk nonprofit és közintézmények Zombor és Baja helyi önkormányzata Bács-Kiskun Megye és Nyugat- Bácska, a két szomszédos ország határmenti térségének polgárai

10 Good neighbours creating common future HU-SRB/0901/221/044 “Gastrotrain” Ključna projektna aktivnost A projekt fő tevékenysége IZRADA I IMPLEMENTACIJA KOMPLEKSNOG EDUKATIVNOG GASTRONOMSKOG SRPSKO-MAĐARSKOG PROGRAMA OBUKE EGYSÉGES SZERB-MAGYAR GASZTRONÓMIAI KÉPZÉSI PROGRAM KIDOLGOZÁSA ÉS ALKALMAZÁSA

11 Good neighbours creating common future HU-SRB/0901/221/044 “Gastrotrain” Zajednički progrma obuke za kuvarsku profesiju Közös képzési program a szakácsok számára DVODNEVNI GASTRONOMSKI SRPSKO-MAĐARSKI PROGRAM OBUKE KÉTNAPOS SZERB-MAGYAR GASZTRONÓMIAI KÉPZÉSI PROGRAM Zajednički program obuke za konobarsku profesiju Közös képzési program a pincérek számára Zajednički program obuke za primenu ICT-a u ugostiteljstvu Közös képzési program a korszerű technológia alkalmazására a vendéglátásban LISTA POLAZNIKA (RÉSZTVEVŐK NÉVSORA) NASTAVNICI UGOSTITELJSKIH PROFILA PARTNERA PROJEKTA A PARTNEREK VENDÉGLÁTÓ SZAKOS TANÁRAI NASTAVNICI UGOSTITELJSKIH PROFILA PARTNERA PROJEKTA A PARTNEREK VENDÉGLÁTÓ SZAKOS TANÁRAI NASTAVNICI UGOSTITELJSKIH PROFILA PARTNERA PROJEKTA A PARTNEREK VENDÉGLÁTÓ SZAKOS TANÁRAI SHEMATSKI PRIKAZ AKTIVNOSTI PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK ÁBRÁJA 15

12 Good neighbours creating common future HU-SRB/0901/221/044 “Gastrotrain” Zajednički program obuke za kuvarsku profesiju Közös képzési program a szakácsok számára PETODNEVNI GASTRONOMSKI SRPSKO-MAĐARSKI PROGRAM OBUKE ÖTNAPOS SZERB-MAGYAR GASZTRONÓMIAI KÉPZÉSI PROGRAM Zajednički program obuke za konobarsku profesiju Közös képzési program a pincérek számára Zajednički program obuke za primenu IT-a u ugostiteljstvu Közös képzési program a korszerű technológia alkalmazására a vendéglátásban LISTA POLAZNIKA RÉSZTVEVŐK NÉVSORA UČENICI UGOSTITELJSKE STRUKE PARTNERA PROJEKTA A partnerek vendéglátó tagozatos tanulói UČENICI UGOSTITELJSKE STRUKE PARTNERA PROJEKTA A partnerek vendéglátó tagozatos tanulói UČENICI UGOSTITELJSKE STRUKE PARTNERA PROJEKTA A partnerek vendéglátó tagozatos tanulói 30 SHEMATSKI PRIKAZ AKTIVNOSTI PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK ÁBRÁJA

13 Good neighbours creating common future HU-SRB/0901/221/044 “Gastrotrain” S T U D I J S K O P U T O V A N J E Poseta ugostiteljskim privrednim subjektima susednog regiona Bacs-Kiskun TANULMÁNYI UTAZÁS A szomszédos Bács-Kiskun Megye vendéglátóipari egységeinek meglátogatása JEDNODNEVNI GASTRONOMSKI SRPSKO-MAĐARSKI PROGRAM OBUKE EGYNAPOS SZERB-MAGYAR GASZTRONÓMIAI KÉPZÉSI PROGRAM Zajednički program obuke za kuvarsku i konobarsku profesiju Közös képzési program vendéglátóiparban tevékenykedő szakemberek számára LISTA POLAZNIKA Résztvevők névsora MENADŽERI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA VENDÉGLÁTÓ EGYSÉGEK MENEDZSEREI 15 MENADŽERI UGOSTITELJSKIH KUHINJA KONYHAI VEZETŐK 15

14 Good neighbours creating common future HU-SRB/0901/221/044 “Gastrotrain” Ključna projektna aktivnost A projekt fő tevékenysége ADAPTACIJA I OSAVREMENJAVANJE KABINETA PRAKTIČNE NASTAVE UGOSTITELJSKIH PROFILA Omogućiće poboljšanje stručne osposobljenosti pojedinaca ugostiteljskih profila Omogućiće primenu novih znanja i iskustava A VENDÉGLÁTÓ SZAKOS GYAKORLATI KABINETEK FELÚJÍTÁSA ÉS KORSZERŰSÍTÉSE   Elősegíti a vendéglátóiparban tevékenykedő szakemberek számára a továbbképzést   Lehetővé teszi az újdonságok és tapasztalatok alkalmazását

15 Good neighbours creating common future HU-SRB/0901/221/044 “Gastrotrain” DALjI KORACI – TOVÁBBI LÉPÉSEK Prilagoditi razvijene edukativne materijale i primeniti iskustvo stečeno na novim projektima: “Tehnička podrška kroz programe za uvođenje HACCP standarda u sektoru MSP” finansirano od strane IPA fonda prekogranične saradnje SRB-HU u 2012. g Egy új projekt megfogalmazásához célszerű felhasználni a kifejlesztett oktatási anyagokat és a megszerzett tapasztalatokat. SRB-HU határon átnyúló együttműködési program keretében tervben van egy új felhívás amely 2012-től részesül IPA alap támogatásban. A pályázat címe: "Technikai támogatás a HACCP normarendszer bevezetéséhez u kis- és középvállalatok szektorába".

16 Good neighbours creating common future HU-SRB/0901/221/044 “Gastrotrain” INFORMACIJE TÁJÉKOZTATÁS Srednja ekonomska škola Apatinski put 90 25000 Sombor Srbija Telefon: +381 25/421-217 E-mail: sekretar@ekonomskaso.edu.rs http: //www.ekonomskaso.edu.rs


Letölteni ppt "Good neighbours creating common future HU-SRB/0901/221/044 “Gastrotrain” SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA SOMBOR PROJEKAT KOMPLEKSNOG GASTRONOMSKOG SRPSKO-MAĐARSKOG."

Hasonló előadás


Google Hirdetések