Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Levegőtisztaság-védelem várható változásai 2015 Bibók Zsuzsanna MAVESZ 2015. Október 15.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Levegőtisztaság-védelem várható változásai 2015 Bibók Zsuzsanna MAVESZ 2015. Október 15."— Előadás másolata:

1 A Levegőtisztaság-védelem várható változásai 2015 Bibók Zsuzsanna MAVESZ 2015. Október 15.

2 Tartalom A levegő védelméről szóló kormányrendelet módosítása; Az elérhető legjobb technika következtetések alkalmazása; A nagy tüzelőberendezésekkel kapcsolatos 2016.01.01-től életbe lépő előírások;

3 Módosítás 292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet Oka: alkalmazás során felmerült pontosítási igények; egységes jogalkalmazás biztosításához szükséges változtatások; aktualizálás. Cél: a hatékony és egyértelmű szabályozás megközelítése. Kormány rendelet Kormány rendelet

4 Definíciók anyag fogalom pontosítása (IED szerinti kiegészítés); légszennyező pontforrás fogalmának pontosítása (attól, hogy fizikailag nem megvalósítható a mérés, még pontforrás) diffúz forrás fogalmának új meghatározása, amely egyértelműen elhatárolja a pontforrástól; helyhez kötött légszennyező forrás pontosítása (a korábbi fogalomból kimaradt a helyhez kötöttség); Kormány rendelet módosítás Kormány rendelet módosítás

5 Definíciók helyhez kötött pontforrás hatásterülete kiegészül a 2010-ben elhagyott harmadik vizsgálati szemponttal [a várható terheltség változás az egyórás (PM 10 esetén napi) maximális érték 80 %- ánál nagyobb]; bevezetésre kerül a diffúz forrás hatásterület fogalma; Kormány rendelet módosítás Kormány rendelet módosítás

6 Definíciók közintézmény meghatározása; gazdálkodó szervezet definiálása. Cél: a környezetvédelmi hatáskörök lehatárolásának egyértelművé tétele. Kormány rendelet módosítás Kormány rendelet módosítás

7 Általános szabályok kiegészítés a fő szabályban: tilos a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés (a korábbiakban a diffúz forrásra nem volt utalás); Kormány rendelet módosítás Kormány rendelet módosítás

8 Általános szabályok Bűz védelmi övezet: A szöveg tartalmában nem változik, csak pontosabb lesz a forma. alapeset: Az EKHE köteles bűzzel járó tevékenységeknél kell védelmi övezet; A 2010 előtt engedélyezett ilyen tevékenységeknek nem kell, az engedély megújításakor sem, ha nem történt a bűzhatást növelő változtatás. Kormány rendelet módosítás Kormány rendelet módosítás

9 Levegőminőségi előírások Pontosítás: Egyértelműen megfogalmazásra kerül, hogy milyen esetekben lehet új légszennyező forrást telepíteni azokon a területeken, ahol meghaladja a szennyezettség a határértéket. Kiemelésre kerül, hogy az OLM vizsgálatok célja az ország levegőminőségi állapotának értékelése, és ehhez alakították ki a hálózatot. Kormány rendelet módosítás Kormány rendelet módosítás

10 Levegőminőségi előírások Az OLM működtetésével kapcsolatos feladatok megosztása: Mérések helyének kijelölése Levegőtisztaság- védelmi referenciaközpont (LRK), jóváhagyása miniszter; LRK feladatok (OMSZ); környezetvédelmi igazgatási szervként eljáró kormányhivatal (korábbiakban KTF). Kormány rendelet módosítás Kormány rendelet módosítás

11 Légszennyezőanyagok kibocsátásának szabályozása Az engedélyre vonatkozó egyes előírások pontosítása (pl. hogy kell engedély); A BAT következtetések alkalmazásánál egyedi kibocsátási határérték alkalmazandó, amennyiben ezt az előírások megkövetelik; Pontosítás: mikor indul hivatalból, mikor kérelemre az engedély módosítása; Pontosítás: csak a jelentős környezeti hatással járó tevékenységeknél indokolt az alaplégszennyezettségi mérések elrendelése; Kormány rendelet módosítás Kormány rendelet módosítás

12 Diffúz forrásra vonatkozó előírások A nem EKHE köteles tevékenységeknél a bejelentésre kötelezett diffúz források köre az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és –szállítási Nyilvántartásról (E-PRTR) szóló EU rendelet hatálya alá tartozó diffúz forrásokra terjed ki. Kormány rendelet módosítás Kormány rendelet módosítás

13 Eljáró hatóságok A közintézmény és a gazdálkodó szervezet fogalmának használatával pontosításra kerülnek a hatáskörök; Az ÁNT végrehajtására hatóságként az OKTF kerül kijelölésre; Kormány rendelet módosítás Kormány rendelet módosítás

14 Mellékletek A levegőminőségi terv tartalmi követelményeiben a jogszabálycímeket aktualizáljuk, a közlekedéssel kapcsolatos intézkedések közé bekerül e kibocsátások csökkentése érdekében készítendő települési szintű fenntartható mobilitási terv; a hatásterület lehatárolását csak jelentős környezeti hatással járó tevékenységeknél kell modellszámítással meghatározni, egyéb esetben egyszerűsített számítást is elfogad a hatóság. Kormány rendelet módosítás Kormány rendelet módosítás

15 Ipari kibocsátási irányelv alkalmazása Az engedélyben foglalt követelményeket a BAT következtetések alapján kell megállapítani BAT következtetések: BREF-ből, BAT leírása, alkalmazhatóságának értékelése, alkalmazása esetén betartható kibocsátási szintek, monitoring, helyreállítás; BAT conclusions BAT conclusions

16 Ipari kibocsátási irányelv alkalmazása A kibocsátási határértékek és az azokkal egyenértékű műszaki paraméterek a BAT-on alapulnak; Amennyiben a megfelelő környezetminőség nem biztosítható a BAT-tal → további intézkedéseket írhat elő a hatóság; A BAT következtetések elfogadása után legkésőbb 4 évvel az engedély követelményeit felül kell vizsgálni, ha szükséges új követelményeket kell előírni (pl. kibocsátási határérték). BAT conclusions BAT conclusions

17 Kibocsátási határértékek BAT AEL: adott időszakra vonatkozó kibocsátási szint tartomány, amelyet a BAT alkalmazása eredményez; A határérték nem haladja meg a BAT AEL-t, adott referencia időszak és adott feltételek (p, t, vonatk. O 2 szint) mellett, vagy arra átszámítva; A hatóság évente értékeli a kibocsátásokat, hogy normál üzemmenetben megfelelnek-e a BAT AEL- nek. BAT conclusions BAT conclusions

18 Eltérési lehetőségek Ha a BAT AEL megvalósítása aránytalanul nagy költséggel jár; a létesítmény földrajzi helye; a hely környezeti feltételei; a létesítmény műszaki jellemzői miatt. Új keletű technikák tesztelése Max. 9 hónapig; Az eltérés részletes hatósági indoklása része az engedélyezési dokumentációnak, és ezt nyilvánossá is kell tenni. BAT conclusions BAT conclusions

19 Minimum követelmények a kibocsátási határérték nem haladhatja meg az IED mellékleteiben foglalt határértékeket; a határértéknek biztosítani kell a jelentős szennyezés megelőzését és a környezet magas szintű védelmét; új BAT következtetések megjelenésekor a hatóságnak újra kell értékelni az egyedi kibocsátási határértéket is. BAT conclusions BAT conclusions

20 Elfogadott BAT következtetések Üveggyártás2012.02.28. Vas- és acélgyártás2012.02.28. Nyersbőr és irha cserzés2013.02.11. Cement, mész és MgO előállítás2013.03.26. Klóralkáli gyártás [2013/732/EU]2013.12.09. Cellulóz, papír és karton gyártás2014.09.26. Ásványolaj és gázfinomítás2014.10.09. BAT conclusions BAT conclusions

21 BAT következtetések, végső tervezet van Nagytüzelő berendezések; Intenzív baromfi- és sertés telepek; Fa alapú lemezek gyártása; Színesfém gyártás; Vegyipari szennyvíztisztítás és hulladékgáz kezelés; IED létesítmények kibocsátásának monitoringja. A BAT következtetések elfogadásának várható ideje: 2017-2018. BAT conclusions BAT conclusions

22 BAT következtetések érvényesítése A BAT következtetéseket Bizottsági határozatban hirdetik ki, ezért a bennük foglalt előírások közvetlenül alkalmazandók. Amennyiben szükséges, a tagországi jogszabályokat a BATC végrehajtása érdekében kell kiegészíteni vagy módosítani. www.ippc.kormany.hu BAT conclusions BAT conclusions

23 2016. Január 1-től VÁLTOZIK Hatály: Dízel-, benzin- vagy gázüzemű motorokkal működtetett berendezésekre → jogszabály követelményeit alkalmazni kell; Kibocsátási határértékek (I., II. és III. kategória) Mentességet nem alkalmazó tüzelőberendezésekre 110/2013.(XII.4.)VM rendelet 1. melléklete szerint változnak; Nagy tüzelő- berendezések Nagy tüzelő- berendezések

24 2016. Január 1-től VÁLTOZIK Folyamatos mérés A 2003.07.19-ét megelőzően létesített, 100-300 MW th tüzelőberendezés → folyamatos mérőrendszer kötelező; Folyamatos mérés adatainak értékelése Nagy tüzelő- berendezések Nagy tüzelő- berendezések

25 2016. Január 1-től VÁLTOZIK Higany mérési kötelezettség bevezetése A szén vagy lignit tüzelésű berendezéseknél évente legalább egyszer mérni kell a higany emissziót. Évi 500 óránál kevesebbet üzemelő vészhelyzeti tartalék gázturbinák: Nem vonatkozik rá a határérték és nincs mérési kötelezettség; Nagy tüzelő- berendezések Nagy tüzelő- berendezések

26 2016. Január 1-től Indul az Átmeneti Nemzeti Terv végrehajtása évenként megengedett maximális kibocsátás; a 2016. december 31-én hatályos H.é.; gyakorított, bővített tartalmú adatszolgáltatás. Nagy tüzelő- berendezések Nagy tüzelő- berendezések

27 2016. Január 1-től Távfűtőművek adatszolgáltatás Általános előírásokon túli kötelezettségek: Február 15-ig az OKTF-nek be kell nyújtani a távfűtési célra továbbított hőmennyiség és az összes hasznos hőtermelés megelőző 5 év mozgó átlagában kifejezett arányát. Nagy tüzelő- berendezések Nagy tüzelő- berendezések

28 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "A Levegőtisztaság-védelem várható változásai 2015 Bibók Zsuzsanna MAVESZ 2015. Október 15."

Hasonló előadás


Google Hirdetések