Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény tervezete 2015. 10. 20.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény tervezete 2015. 10. 20."— Előadás másolata:

1 Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény tervezete 2015. 10. 20.

2 Egységes e-közigazgatási törvénytervezet Kormányzati célkitűzések megvalósítása 2018. I. 1-ig: minden ügy legyen indítható elektronikusan, kivéve ahol az ügy természete miatt szükséges a személyes megjelenés jöjjön létre egy egységes szolgáltatási portál 2020-ig: minden ügy intézhető legyen elektronikusan vállalkozások esetén kizárólagos az elektronikus út DNFP elektronikus ügyintézés egységesen szabályozandó kiterjesztés egészségügyre és más szolgáltatásokra is Jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése: eIDAS rendelet

3 Egységes e-közigazgatási törvénytervezet A tervezet elemei Az elektronikus ügyintézés általános szabályai: az ügyféllel való kapcsolat Interoperabilitási szabályozás: a szervek informatikai együttműködése EIDAS rendelet átültetéséhez szükséges rendelkezések Kapcsolódó módosítások Az egységes törvényi szabályozás kérdése Nem célszerű megoldás De BM vezetői döntés

4 Szabályozás felépítése Elektronikus ügyintézés szabályozása az ügyféllel való kapcsolatot szabályozza A szervek közötti együttműködés: megújuló Interop. törvény Biztonsági követelmények: Ibtv., Navtv. A belső működés nem igényel törvényi szintet (rendeletek, belső szabályozók) Átstrukturált megközelítés

5 I. E-ügyintézés: a tervezet vívmányai Egységes digitális ügyintézési tér amelyben az ügyfél az ügyeit egységes felületen (is); egységes logikával; egységes eszközökkel intézheti a különböző szervekkel, szolgáltatókkal. Felügyelet által koordinált fejlesztések Az ügyfél általános joga az e-ügyintézésre Vállalkozások, egyéb jogi személyek: kötelező és kizárólagos Természetes személyek: főszabályként csak lehetőség Szervek felkészülési kötelezettsége – Megfelelő felkészülési idő mellett

6 I. E-ügyintézés: az ügyfél jogai ügyeit elektronikusan intézni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni elektronikusan fizetni elektronikus tájékoztatásra Az ügyfél jogosult körét törvényben kell meghatározni e törvény kötelezővé teszi: nem természetes személyek, valamint jogi képviselők számára feltéve, hogy a szerv biztosítja a feltételeket Kötelezően elektronikusan intézendő ügyek

7 I. E-ügyintézés: a tervezet vívmányai Szolgáltató jelleg Egységes szolgáltatási felület Interaktív ügyintézési alkalmazások, megoldások jogszabályi támogatása Integrált ügyindítás támogatása Bizonyos esetekben akár chaten, skype-on stb. történő ügyintézés Az ügyfél kérheti, hogy a szerv helyette szerezze be az ügyhöz szükséges adatokat más nyilvántartásokból Előremutató szabályozás Egységes, ágazatfüggetlen szabályozás (eltávolítás a Ket.-ből) A hatály kiterjesztése: hatóságok, bíróságok, kamarák, közszolgáltatók stb. is SZEÜSZ modell továbbfejlesztése Erősebb felügyelet ÁKR., Közigazgatási perrendtartás, Pp, felülvizsgálat összhang KÉR, Kormányzati Adatközpont, ASP, kormányablak kapcsolódások

8 II. Szervek közötti informatikai együttműködés – a szabályozás mozgatórugói A közfeladatok ellátása hatékonyságának növelése A szervek az ügyfelek szükségtelen terhelése nélkül, egymással együttműködve intézzék az ügyeket Szervek adminisztratív terheinek, költségeinek csökkentése Eljárások gyorsítása Adminisztratív terhek csökkentése nem elektronikus ügyintézés esetén is A több szervet érintő ügyek mögöttes eljárási folyamatainak elektronikus útra terelésével

9 II. Szervek közötti informatikai együttműködés: a tervezet fő vívmányai Közig. IT fejlesztési alapelvek, átfogó követelmények meghatározása Szervek közötti kapcsolattartás egységes szabályozása Elérhetőségek, a kapcsolattartás módja, kézbesítés szabályozása Kapcsolattartás főszabályként elektronikusan Szervek közötti kiterjedt együttműködés előírása Kötelező megkeresés, ha az információ máshol rendelkezésre áll Megkeresések elektronizálása és gyorsítása Döntéshozatali és nyilatkozattételi együttműködés előírása Felügyeleti rendszer kiterjesztése

10 II. Szervek közötti informatikai együttműködés – szolgáltató jelleg Eljáráshoz szükséges adatok átvétele más szervtől ha arra az ügy elintézéséhez szüksége van, az más együttműködő szervnél rendelkezésre áll jogosult az adat kezelésére (de az ügyfél maga is rendelkezésre bocsáthatja) Döntéshozatali együttműködés a még meg nem született nyilatkozatok és döntések beszerzése iránt is eljárjanak a szervek az ügyfél helyett ha a döntéshez egy másik szerv döntése vagy nyilatkozata szükséges, a szerv jogosult megindítani az eljárást, beszerezni a nyilatkozatot (elektronikus úton)

11 II. Szervek közötti információátadás formái legalább az információt adó szerv részéről automatikus, információátadási felületen keresztül lehetőség van teljesen automatizált átadásra is, kötelező, ha ezt kormányrendelet előírja, lehetőleg ezt kell alkalmazni. Automatikus információátadás ha nincs lehetőség automatikus információátadásra, nem tömegesen előforduló vagy egyedi megítélést igénylő adatátadások esetén. Egyszerű információátadás

12 III. eIDAS Rendelet átültetése eIDAS rendelet átültetése 910/2014/EU rendelet a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról 2016. július 1-jétől közvetlenül alkalmazandó átültetés kötelezettsége Az átültetés módja Elektronikus aláírásról szóló törvény hatályon kívül helyezése Bizalmi szolgáltatások hazai feltételeinek szabályozása Külföldi szolgáltatások elismerése Kapcsolódó felülvizsgálat: okiratok hitelessége stb.

13 Hatályba lépés és átmeneti rendelkezések E-ügyintézés: Főszabályként: 2016. július 1 2018. január 1-től az ügyek elektronikus intézését a törvényben meghatározottak szerint kell biztosítani Hatálybalépést követő 6 hónapig ütemterv a bevezetésre, amit a Felügyeletnek el kell küldeni. Együttműködés: Főszabályként: 2017. január 1. 2018. január 1-től az informatikai együttműködést minden szervnek biztosítania kell eIDAS 2016. július 1. (EU-s rendelettel összhangban)

14 Kapcsolódó feladatok Jogalkotási feladatok: Ágazati szabályozások felülvizsgálata: az új szabályozással való összhang biztosítása Végrehajtási rendeletek megalkotása Fejlesztési feladatok Központi szolgáltatások továbbfejlesztése Szervek fejlesztései Felügyelet továbbfejlesztése Létszámbővítés Szakmai kompetencia fejlesztése


Letölteni ppt "Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény tervezete 2015. 10. 20."

Hasonló előadás


Google Hirdetések