Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gazdaságfejlesztési Operatív Program pályázati lehetőségei (2007-2013) Kóczián József GKM Vállalkozásfinanszírozási Főosztály Budapest, 2007. február.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gazdaságfejlesztési Operatív Program pályázati lehetőségei (2007-2013) Kóczián József GKM Vállalkozásfinanszírozási Főosztály Budapest, 2007. február."— Előadás másolata:

1 Gazdaságfejlesztési Operatív Program pályázati lehetőségei (2007-2013) Kóczián József GKM Vállalkozásfinanszírozási Főosztály Budapest, 2007. február

2 Az előadás felépítése I. Gazdaságfejlesztési OP szerepe, helye II. NFT (2007-13)-ben; II. Általános szabályok a GOP pályázataira vonatkozóan; III. GOP konkrét pályázatainak ismertetése; IV. Pályázati útmutató, adatlap felépítése, ismertetése;

3 I. Gazdaságfejlesztési OP szerepe, helye II. NFT (2007-13)-ben II. Nemzeti Fejlesztési Terv (UMFT):  Gazdaságfejlesztési OP (GOP) –760 mrd Ft  Közlekedésfejlesztési OP (KözOP)  Társadalmi Megújulás OP (TÁMOP)  Társadalmi Infrastruktúra OP (TIOP)  Környezet és energia OP (KEOP)  Konvergencia régiók OP (6 db)  Közép-magyarországi régió OP (KMROP)  Államreform fejlesztés OP

4 Gazdaságfejlesztésre szánt keretek az UMFT-ben ÚMFT teljes keret GOP KMROP ROP-ok Összesen 760 8.000 120 145 Kb. 1000 milliárd Ft + Egyéb OP-k gazdaságfejlesztési hatásai Ebből: Lehatárolások !

5 Közreműködő Szervezet intézményrendszer Vállalkozói Támogatás-kövzetítö Zrt. MFB Rt. Támogatásközvetítés Igazgatósága MVf Kht. IT Kht. EU pályázatok kezelése KPI EU pályázatok kezelése RTk Kht. (feladatok) EK Kht. (részben)

6 II. Általános szabályok a GOP pályázataira vonatkozóan 1. Megkezdettség 2. Biztosíték 3. Eljárásrend 4. KKV törvényi szabályozás

7 1. Megkezdett projekt Megkezdés első időpontja: Befogadó nyilatkozat dátuma Építési tevékenység: építési naplóba történt első bejegyzés napja (építési naplóval igazolva) –Ha nem kötelező építési napló: kivitelezői szerz. alapján a kivitelező nyilatkozata a munkálatok megkezdéséről Gép, berendezés, beszerzés:megrendelés dátuma Egyéb eset: projekt megvalósítására kötött szerződés

8 2. Biztosíték Csak 10 millió Ft-os támogatás felett!!! Biztosíték lehetséges formái: feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgarancia biztosítási szerződés alapján kezesi kötelezvény Ingatlan, vagy ingó vagyontárgyra jelzálog szerződés Biztosítékadás mértéke: Projekt megvalósítás ideje alatt: 100% Fenntartási idő alatt: –50m Ft támogatás alatt nincs –50 mFt támogatás felett: 50%

9 3. Pályázatok eljárási rendje Mi történik a pályázattal ha beadásra kerül? 3.1. Beérkezés regisztrálás azonosító jel előzetes ellenőrzés (példányszám, határ idő, CD) értesítés 3.2. Jogosultság vizsgálat pályázók köre (kizáró okok); támogatható tevékenység, elszámolható költségek ;

10 3.3. A pályázat teljességének vizsgálata formanyomtatvány minden pontja aláírás minden oldalon CD-n adatok épsége mellékletek hiány esetén: 1-szeri formai hiánypótlás 3.4. Befogadás- írásbeli értesítés formai megfelelőség legkorábbi megkezdés dátuma

11 3.5. Tartalmi elemzés -értékelés pontozásos módszer, pályázó/projekt szakmai, pénzügyi ért. 3.6. Döntés - Bíráló bizottság: Igen – Nem – Csökkentett 3.7. Támogatási Szerződés megkötése Beadott pályázat szerint a Közreműködő szervezet tölti ki; Nyilatkozat a megkezdésről; Hitelességet igazoló iratok: cégkivonat, aláírási címpéldány; Igazolás a köztartozásokról – elektronikus lekérdezés; azonnali beszedési megbízáshoz szükséges felhatalmazás (Banktól); Biztosíték adási kötelezettség - folyósításkor; Hitel, lízing szerződés;

12 3.8. Támogatási szerződés módosítása Csak indokolt eset – szerz. módosítási kérelem 3.9. Finanszírozás: kedvezményezett kezdeményezi, évente max. 4 alkalommal számlával igazoltan utólagosan megvalósított projektrész teljesítésének igazolása 3.10. Előleg: 25% Támogatási szerződés melléklete: előleg igénylő lap

13 3.11. Ellenőrzés dokumentumok alapján 100%-os helyszíni ellenőrzés: 5-10% (előzetes, közbenső, pénzügyi teljesítést megelőző, záró) 3.12. Monitoring Megvalósítás nyomon követése, tám. program utólagos értékelése Szabályok: számszerűsíthető eredmények 75%-a Projekt Előrehaladási/ Fenntartási Jelentés; szankció: támogatási szerződés szerinti kötelező; nincs szankció: tájékoztató adatszolgáltatás;

14 4. A KKV-k törvényi szabályozása 2005. január 1-től (361/2003/EK): Kis- és középvállalkozás: foglalkoztatottak max.: 249 fő éves nettó árbevétel 50 millió euró, vagy mérlegfőösszeg: 43 millió euró függetlenségi kritérium (25%) Kisvállalkozás: 10-49 fő mérlegfőösszeg, vagy nettó árbevétel: max. 10 m euró Mikrovállalkozás: 0-9 fő mérlegfőösszeg, vagy nettó árbevétel: max. 2 m euró

15 Önálló vállalkozás: nem minősül kapcsolt, vagy partnerváll-nak. Kapcsolódó: egy vállalkozás, egy másik vállalkozással tulajdoni részesedésének, szavazatának a többségével rendelkezik jogosult vezető tisztségviselők, felügyelő bizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja létesítő okirat rendelkezése alapján döntő irányítást, ellenőrzést gyakorol, egy vállalkozás egy másik vállalkozásban – más tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás alapján – a szavazatok többségét egyedül birtokolja.

16 Partnervállalkozások: amely nem minősül kapcsolódó vállalkozásnak, és amelyben más vállalkozásnak kizárólagosan vagy több kapcsolódó vállalkozásnak együttesen a tulajdoni részesedése – jegyzett tőkéje vagy szavazati joga alapján – legalább 25% Árfolyam: Tárgyévet megelőző év utolsó napján érvényes, MNB által megállapított deviza középárfolyam

17 Gazdaságfejlesztési OP prioritásai Prioritások: K+F és innováció a versenyképességért A vállalkozások (kiemelten KKV-k) komplex fejlesztése A modern üzleti környezet erősítése Jeremie típusú pénzügyi eszközök Prioritásokban elszámolható költségként kezelt területek: Infokommunikációs technológia és szolgáltatások fejlesztés Vállalati humánerőforrás fejlesztése (üzleti, piacfejlesztési tanácsadás)

18 A fejlesztéspolitikai termékkínálatról…. Vissza nem térítendő támogatások Pénzügyi instrumentumok –Mikrohitel –Tőke (magvető, kockázati) –Hitelgarancia A vissza nem térítendő támogatás és a pénzügyi eszközök kombinált alkalmazása

19 1. prioritás: K+F és innováció a versenyképességért Piacorientált K+F támogatása és a kutatási-technológiai együttműködések ösztönzése Piacorientált kutatás-fejlesztési és technológiai együttműködések fejlesztése Kutatási központok fejlesztése, megerősítése Az innovációs, technológiai parkok fejlesztése Innovációs és technológiai parkok A vállalatok önálló innovációs és k+f tevékenységének ösztönzése Vállalati K+F és innováció ösztönzése Vállalati K+F tevékenység/divízió kialakításának támogatása Technológia-intenzív start-up vállalkozások segítése

20 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten KKV-k) komplex fejlesztése Vállalkozások technológiai korszerűsítése Vállalkozások technológiai korszerűsítése – Támogatási összegtől függő eljárásrend; Elmaradott térségek munkalehetőség beruházásai Vállalati szervezet-fejlesztés, korszerű folyamatmenedzsment ösztönzése Minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszereke Vállalati menedzsment rendszerek (váll. ir. rdsz) E- kereskedelem, e-szolgáltatások,

21 Elsőként meghirdetendő pályázati konstrukciók Vállalkozások technológiai korszerűsítése: GOP-2.1.1/A: 1-5 mFt – Normatív GOP-2.1.1/B: 5-50 mFt – Egyszerűsített értékelési eljárás GOP-2.1.1/C: 50-500 mFt- Összetett értékelés Elmaradott térségek munkalehetőség beruházásai GOP- 2.1.2/B: 5-50 mFt – Egyszerűsített értékelési eljárás GOP- 2.1.2/C: 50-500 mFt- Összetett értékelés

22 2.1.1/A komplex vállalati technológia fejlesztés mikro- és kisvállalkozások számára Pályázók köre: mikro-, kisvállalkozások (min. 1 fő alkalmazott) Támogatás mértéke, összege: max. 30%; 1-5 m Ft Jogosultsági feltétel: saját tőke a legutolsó éves beszámolója alapján nem negatív; legalább kettő lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik egy foglalkoztatottra eső nettó árbevétele legalább a 4 millió forint; a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben a nettó árbevétele max. 5%-al csökkenhet az azt megelőző lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételéhez; Támogatásban részesített fejlesztések: Műszaki eszközök (IT is) - VTSZ Vállalási kritériumok: által vállalt árbevétel növekedés mértéke (évente három év átlagában) 15%. árbevétel növekedése 3 év alatt a támogatási összeg, minimum 1,2 szerese

23 2.1.1/B komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára Pályázók köre: mikro-, kis és középvállalkozások (min. 1 fő alkalmazott) Támogatás mértéke, összege: max. 30%; 5-50 m Ft Jogosultsági feltétel: saját tőke a legutolsó éves beszámolója alapján nem negatív; legalább kettő lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik egy foglalkoztatottra eső nettó árbevétele legalább a 4 millió forint; a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben a nettó árbevétele max. 5%-al csökkenhet az azt megelőző lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételéhez; Vállalási kritériumok: által vállalt árbevétel növekedés mértéke (évente három év átlagában) 12%. árbevétel növekedése 3 év alatt a támogatási összeg, minimum 1,6-szorosa

24 Vállalkozások technológia fejlesztése keretében támogatható tevékenységek Technológiai korszerűsítést eredményező 3 évnél nem régebbi eszközök beszerzése, és az ehhez kapcsolódó: Infrastruktúra fejlesztés; Ingatlan építése, bővítése, korszerűsítése; 20% Műszaki eszköz, berendezés beszerzése Immateriális javak beszerzése; 5% Információs technológia fejlesztés; hardware, software (beleértve: speciális egyedi fejlesztésű szoftver) Piacra jutás támogatása; 5% Vállalati HR fejlesztés (betanítás, képzés, tanácsadás) 5% Vállalati folyamatmenedzsment támogatása (2.2.1. konstrukció) Minőség - környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezettetésének és tanúsíttatásának támogatása (2.2.2. konstrukció) 10% E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása (2.2.3. konstrukció)

25 2.1.1/C komplex vállalati technológia fejlesztés vállalkozások számára Pályázók köre: vállalkozások (min. 1 fő alkalmazott) Támogatás mértéke, összege: max. 30%; 50-500 m Ft Jogosultsági feltétel: U.a mint 2.1.1./A, B plusz export árbevétele az éves árbevétel %-ában min. 30 % vagy, beszállítói tevékenységéből származó árbevétel az éves árbevétel %-ában min. 50% Vállalási kritériumok: által vállalt árbevétel növekedés mértéke (évente három év átlagában) 10%. árbevétel növekedése 3 év alatt a támogatási összeg, minimum 2 szerese esetleg export, beszállítói kritérium: ha a jogosultságiak között nem teljesült. Fenntartási idő első 3 évében legalább egyszer Támogatható tevékenységek: U.a mint 2.1.1./B – kivéve használt eszköz;

26 2.1.2. Munkalehetőség teremtő komplex beruházások támogatása a hátrányos helyzetű kistérségekben Pályázók köre: 2.1.2./B: KKV, 2.1.2./C: Vállalkozások (min. 1 fő alk.) Megvalósulás földrajzi helyszíne: hátrányos, leghátrányosabb kistérségek; Támogatás mértéke: max. 40%; Támogatás összege: 2.1.2./B 5-50 mFt; 2.1.2./C 50-500mFt Jogosultsági feltétel: Lásd 2.1.1/B (nincs export, beszállítói feltétel, 3mFt/fő) Vállalási kritériumok: 2.1.2./B: által vállalt árbevétel növekedés mértéke (évente három év átlagában) 10%. árbevétel növekedése 3 év alatt a támogatási összeg, minimum 1,2 szerese 2.1.1. C: által vállalt árbevétel növekedés mértéke (évente három év átlagában) 8%. árbevétel növekedése 3 év alatt a támogatási összeg, minimum 1,6 szerese Támogatható tevékenységek: U.a. mint 2.1.1/B

27 2.1.2. Munkalehetőség teremtő komplex beruházások támogatása a hátrányos helyzetű kistérségekben Pályázók köre: 2.1.2./B: KKV, 2.1.2./C: Vállalkozások (min. 1 fő alk.) Megvalósulás földrajzi helyszíne: hátrányos, leghátrányosabb kistérségek; Támogatás mértéke: max. 40%; Támogatás összege: 2.1.2./B 5-50 mFt; 2.1.2./C 50-500mFt Jogosultsági feltétel: U.a. mint 2.1.1/B és 2.1.1./C Vállalási kritériumok: 2.1.2./B: által vállalt árbevétel növekedés mértéke (évente három év átlagában) 10%. árbevétel növekedése 3 év alatt a támogatási összeg, minimum 1,2 szerese 2.1.1. C: által vállalt árbevétel növekedés mértéke (évente három év átlagában) 8%. árbevétel növekedése 3 év alatt a támogatási összeg, minimum 1,6 szerese Támogatható tevékenységek: U.a. mint 2.1.1/B és 2.1.1./C

28 Szerződésben vállalt kötelezettségek összefoglalása ÁrbevételÁrbevétel növekedés a támogatási összeg arányában 2.1.1./A15 %1,2- szeres 2.1.1./B12 %1,6-szoros 2.1.1./C10%2- szeres 2.1.2. B10%1,2-szeres 2.1.2./C8%1,6- szoros

29 3. prioritás: A modern üzleti környezet erősítése  Korszerű infokommunikációs infrastruktúra (szélessáv)  Telephelyfejlesztés (Ipari parkok, logisztika központok fejl.)  Vállalkozások részére üzleti, információs és piacfejlesztési tanácsadás nyújtása (ITD-H, egyéb vállalkozásfejlesztési intézmények) 4. prioritás: JEREMIE típusú pénzügyi eszközök  Mikrofinanszírozás  Garanciaeszközök  Tőkepiac fejlesztése

30 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Elérhetőség: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Vállalkozásfinanszírozási Főosztály 1055 Budapest, Honvéd u. 13-15. Tel.: 374-28-98 E-mail: koczian.jozsef@gkm.gov.hu


Letölteni ppt "Gazdaságfejlesztési Operatív Program pályázati lehetőségei (2007-2013) Kóczián József GKM Vállalkozásfinanszírozási Főosztály Budapest, 2007. február."

Hasonló előadás


Google Hirdetések