Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vidékfejlesztési Program – aktualitások Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár Miniszterelnökség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vidékfejlesztési Program – aktualitások Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár Miniszterelnökség."— Előadás másolata:

1 Vidékfejlesztési Program – aktualitások Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár Miniszterelnökség

2 1063,849 Mrd HUF teljes EU forrás TELJES VP FORRÁS 1 294, 354 Mrd HUF A Vidékfejlesztési Program forrásszerkezete A Vidékfejlesztési Program keretében eddig megjelent pályázatok száma: 34 db Összérték: 849,5 Mrd Ft A Vidékfejlesztési Program keretében eddig megjelent pályázatok száma: 34 db Összérték: 849,5 Mrd Ft

3 3 Eszközök: Nem mezőgazdasági tevékenység indítása Nem mezőgazdasági tevékenység folytatása Együttműködési: Kis gazdasági szereplők közös projektjei/fejlesztései ÚJ! ÚJ! A Helyi Akciócsoport (LEADER Egyesület) működési finanszírozása egyszerűsített, átalány módon (= rész-hozzájárulás). Együttműködési: Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság Vidéki területek kis infrastrukturális fejlesztései / helyi alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztései LEADER Vidéki térség-specifikus eszközök

4 VP támogatások önkormányzatok számára  A mezőgazdaági termelő – mint jogosult – minden esetben az önkormányzatok részvételével alakult (BM által elismert) mezőgazdasági termelést végző szociális szövetkezeteket is jelenti.  Feltétel: 1)50% fölötti mezőgazdasági bevétel és 2)6000 STÉ termelési érték  Ezen szociális szövetkezetek „kollektív” beruházásnak minősülnek, ezért 10-20% plusz támogatásra lehetnek jogosultak.  Egyre több ilyen típusú szövetkezet jön létre.  A mezőgazdaági termelő – mint jogosult – minden esetben az önkormányzatok részvételével alakult (BM által elismert) mezőgazdasági termelést végző szociális szövetkezeteket is jelenti.  Feltétel: 1)50% fölötti mezőgazdasági bevétel és 2)6000 STÉ termelési érték  Ezen szociális szövetkezetek „kollektív” beruházásnak minősülnek, ezért 10-20% plusz támogatásra lehetnek jogosultak.  Egyre több ilyen típusú szövetkezet jön létre. 4

5 5 Jogosultak: Vidéki térségek = mint az előző programban (falvak + városok 10 000 lakosig) Jogosult települések a 6. prioritásban

6 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés Felhívás megjelenése: 2016. 02. 09. Max. támogatási összeg Jogosultak Önkormányzatok non-profit szervezetek egyházi jogi személy Támogatható tevékenységek:  I. Az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztése  II. Településképet meghatározó épületek külső felújítása: a fejlesztéssel érintett épület, épületek, épületrészek külső felújítása  III. Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása, fejlesztése Támogatási kérelmek benyújtásának első szakasza: 2016. 05. 02. – 2016. 07. 29. I. Célterület: max. 50 millió Ft II. Célterület: max. 50 millió Ft III. Célterület: max. 30 millió Ft Támogatási keret 26,9 Mrd Ft A pályázat felfüggesztésre került: 2016. május 26-án

7 Településfejlesztési pályázat eredményei Beadott kérelmek: 2335 darab Az igényelt támogatási összeg: 85,54 milliárd forint Beadott kérelmek: 2335 darab Az igényelt támogatási összeg: 85,54 milliárd forint Teljes forrás: 26,9 Mrd Ft Háromszoros túligénylés! 1. célterület - Az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energiaforrások Beadott kérelmek: 257 db Igényelt támogatás: 9,12 Mrd Ft Beadott kérelmek: 257 db Igényelt támogatás: 9,12 Mrd Ft 2. célterület - A vidéki térségek településképét meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése Beadott kérelmek: 1765 db Igényelt támogatás: 67,74 Mrd Ft Beadott kérelmek: 1765 db Igényelt támogatás: 67,74 Mrd Ft 3. célterület - Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése Beadott kérelmek: 313 db Igényelt támogatás: 8,67 Mrd Ft Beadott kérelmek: 313 db Igényelt támogatás: 8,67 Mrd Ft Rendelkezésre álló forrás: 7,24 Mrd Ft Rendelkezésre álló forrás: 16 Mrd Ft Rendelkezésre álló forrás: 3,64 Mrd Ft

8 8 A 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévő település Nem besorolt KedvezményezettFejlesztendő Komplex programmal fejlesztendő Maximális támogatási intenzitás 75%85%90%95% Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: Maximum: 155 millió Ft A támogatás maximális mértéke a fejlesztés helye szerinti település(ek)re vonatkozóan az alábbiak szerint alakul: Egyedi szennyvízkezelés Célja: a vidéki térségekben található 2000 LE alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető települések, településrészek, településcsoportok számára természetközeli, illetve egyedi szennyvíztisztítási megoldások létesítése a környezetterhelés csökkentése érdekében. Megjelenés dátuma: 2016. február 9.

9 Egyedi szennyvízkezelés Önállóan támogatható tevékenységek: a) Kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzésének segítségével a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vagy elszikkasztás után talajba vezetése; b)Nagyobb kapacitású, több lakóingatlant kiszolgáló, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzése 50 lakosegyenértékig, a hozzá kapcsolódó gyűjtőhálózat kialakítása; c)Egyedi, zárt szennyvíztárolók létesítése, az azokból nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz meglévő szabad kapacitással és fogadó műtárggyal rendelkező művi szennyvíztisztító telepre szállítása; d) A vízügyi és vízvédelmi hatóság által a szennyvíztisztító telepre határozattal megállapított bírság, vagy szintén határozattal a szennyezéscsökkentési ütemtervben megfogalmazott kötelezés alapján, továbbá a befogadó jó állapotának elérése érdekében a már meglévő, üzemelő 2000 lakosegyenérték alatti biológiai szennyvíztisztító telepek tisztított szennyvizének utótisztítása természetközeli szennyvíztisztítási eljárással; e) Decentralizált szennyvízkezelés: gyűjtőrendszer és egyedi szennyvízkezelő berendezések a tisztított szennyvíz helyben tartásával, természetközeli tisztított szennyvíz hasznosítással (pl. nyárfás öntözés), vagy utótisztításával, felszíni víz, vagy talaj befogadóval; f) Gyűjtőrendszer és elé kapcsolt biológiával rendelkező természetközeli szennyvíztisztító telep kiépítése a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vezetésével, vagy helyben tartásával, illetve a tisztított szennyvíz részbeni vagy teljes hasznosításával.

10 10 I. Tanyás térségek külterületein a villamos energia, vízellátás és szennyvízkezelés lokális, egyedi megoldásainak támogatása (5,2 Mrd Ft) II. Helyi külterületi közutak fejlesztése és karbantartásukhoz kapcsolódó gépek beszerzése (14,7 Mrd Ft) III. Helyi termékértékesítést szolgáló piac és közétkeztetést végző konyha infrastruktúra-fejlesztése (8,5 Mrd Ft) I. Tanyás térségek külterületein a villamos energia, vízellátás és szennyvízkezelés lokális, egyedi megoldásainak támogatása (5,2 Mrd Ft) II. Helyi külterületi közutak fejlesztése és karbantartásukhoz kapcsolódó gépek beszerzése (14,7 Mrd Ft) III. Helyi termékértékesítést szolgáló piac és közétkeztetést végző konyha infrastruktúra-fejlesztése (8,5 Mrd Ft) Kisméretű infrastruktúra, és alapszolgáltatás fejlesztések a vidéki térségekben Max. támogatási összeg I.PF: 50 M Ft, természetes személyeknél 6 M Ft II. PF: 50 M Ft – 20 M Ft III. PF: 50 M Ft – 20 M Ft Támogatási intenzitás: 75-95 % 55-65 % 75-95 % Jogosultak: I. Önkormányzat, természetes személy II. Önkormányzat és társulásai III. Önkormányzatok, non- profit szervezetek, egyházi jogi személy

11 A Vidékfejlesztési Program LEADER intézkedésének felépítése A Vidékfejlesztési Program LEADER intézkedésének felépítése 19. LEADER 19.1 Előkészítés (HFS) 0,96 Mrd Ft 19.2 Fejlesztési források 47,67 Mrd Ft 19.3 Együtt- működések 1,92 Mrd Ft 19.4 Működési források 8,92 Mrd Ft o LEADER = Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében alulról építkező, a három szféra (vállalkozói, civil, közszféra) összefogásával megvalósuló fejlesztési eszköz o Magyarországon jelenleg 104 darab előzetesen jóváhagyott Leader szervezet működik.

12 LEADER pályázatok 2014-2020 1. Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása Teljes keret: 0,96 Mrd Ft Projektidőszak: 2015.11.01 – 2016.06.10. Kedvezményezettek: o előzetes elismeréssel rendelkező Helyi Akciócsoportok Támogatási forma: 100% vissza nem térítendő támogatás – egyösszegű átalány elszámolással két részletben (60-40%) o HFS tervezet benyújtása és elfogadása o Útmutatásoknak megfelelő, végleges HFS benyújtása és IH általi elfogadása Támogatási összeg: Helyi Akciócsoport méretétől (lakosságszám, településszám) és fejlettségétől függően: 7,2 – 10,0 millió Ft Elszámolható költségek köre: o Adminisztrációs és igazgatási tevékenység o Képzés szervezése, megtartása a helyiek számára o HFS-t alátámasztó elemzések, tanulmányok készítése o Konzultációs tevékenység, fórumok szervezése, lebonyolítása. A projekt költségvetésének terhére 2016. június 10-ig elszámolható, illetve a végleges HFS közgyűlés általi elfogadása utáni költségek nem számolhatók el!

13 13 Típushibák a kérelmek benyújtásakor: o a HFS elkészítése során nem használták megfelelően a sablont (pl.: közhelyszótár, terjedelem túllépés, nem részletezett intézkedések) o benyújtott dokumentumot nem minden esetben hitelesen nyújtották be (képviselő) o A kifizetési kérelemhez a 6. sz. mellékletet nem minden esetben a megadott forma alapján csatolták. Típushibák a kérelmek benyújtásakor: o a HFS elkészítése során nem használták megfelelően a sablont (pl.: közhelyszótár, terjedelem túllépés, nem részletezett intézkedések) o benyújtott dokumentumot nem minden esetben hitelesen nyújtották be (képviselő) o A kifizetési kérelemhez a 6. sz. mellékletet nem minden esetben a megadott forma alapján csatolták. A Helyi Fejlesztési Stratégia tervezeteket Szakértői Bizottság véleményezi, értékeli. 1.Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása Eredmények 1.Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása Eredmények Jelenleg az 1. mérföldkőhöz tartozó Kifizetési kérelmek tartalmának feldolgozása és 05.09. óta a folyamatos kifizetések folynak. Támogatói okirat: 103 darab Hiánypótlási felszólítás: 33 darab Benyújtott Helyi Fejlesztési Stratégiák száma: 104 db Beérkezett Kifizetési Kérelmek száma: 102 darab

14 2. Működési és animációs költségek Teljes keret: 8,92 Mrd Ft A Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása című pályázat kiegészítéseként fog megjelenni, nem készül külön felhívás. Projektidőszak: 2016.06.10. – 2020.12.31. Kedvezményezettek: o IH által elfogadott HFS-t elkészítő Helyi Akciócsoportok Támogatási forma: o vissza nem térítendő támogatás – flat rate módon elszámolva (15%) o Elszámolási időszakok várhatóan negyedévente, az elszámolási időszak alatt lineárisan, figyelembe véve a megalapozó időszakot. Támogatási összeg: Helyi Akciócsoport méretétől és fejlettségétől függően: 42 – 169 millió Ft Ellátandó feladatok köre: o a helyi szereplők fejlesztési és végrehajtási kapacitásainak kiépítése, beleértve projektirányítási képességeik fejlesztését is o pályázati felhívások vagy folyamatban lévő projektbenyújtási eljárás előkészítése és közzététele, beleértve a kiválasztási kritériumok meghatározását o támogatási kérelmek befogadása és értékelése o műveletek kiválasztása és a támogatás összegének rögzítése, továbbá – adott esetben – a jóváhagyás előtt a javaslatok benyújtása a felelős hatósághoz a támogathatóság végső ellenőrzése céljából o A HFS és a támogatott műveletek végrehajtásának monitoringja, és az adott stratégiához kapcsolódó egyedi értékelési tevékenységek végrehajtása o Iroda fenntartása – nyitva tartási kötelezettség o Munkaszervezet fenntartása, adminisztrációs tevékenységek o Honlap üzemeltetése, 2014-2020. arculati elemek és kommunikáció használata

15 3. Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Teljes keret: 47,67 Mrd Ft Projektidőszak: 2016.06.10. – 2020.12.31. Kedvezményezettek: o a HFS-ban meghatározott kedvezményezetti kör Támogatási forma: o a HFS-ban meghatározott támogatási forma o Pályáztatási időszakok a HFS-ban meghatározott módon, amelyet véglegesít az Irányító Hatósággal kötött Együttműködési Megállapodás. Támogatási összeg: o Helyi Akciócsoport méretétől (lakosságszám, településszám) és fejlettségétől függően, a HACS rendelkezésére álló fejlesztési keret: 242 – 960 millió Ft Célok: o a gazdasági aktivitás mikro-szintjének fenntartása (helyi termékek és szolgáltatások); o a lakosság humán közszolgáltatásokhoz való hozzájutásának, illetve azok elérésének előmozdítása; o a térség, mint vállalkozási tér, lakóhely és turisztikai vonzóképességének erősítése; o a helyi közösségek tagjai egyéni aktivitásának, felelősségvállalásának és együttműködési készségeinek erősítése; o a többi VP intézkedéssel, illetve más OP intézkedésekkel nem átfedésben, hanem azokkal összhangban. Célok: o a gazdasági aktivitás mikro-szintjének fenntartása (helyi termékek és szolgáltatások); o a lakosság humán közszolgáltatásokhoz való hozzájutásának, illetve azok elérésének előmozdítása; o a térség, mint vállalkozási tér, lakóhely és turisztikai vonzóképességének erősítése; o a helyi közösségek tagjai egyéni aktivitásának, felelősségvállalásának és együttműködési készségeinek erősítése; o a többi VP intézkedéssel, illetve más OP intézkedésekkel nem átfedésben, hanem azokkal összhangban.

16 4. Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása 4. Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása Teljes keret: 1,92 Mrd Ft Célok: o közvetlen gazdálkodási együttműködési lehetőségek távolabbi térségek szereplőivel való kibővítése; o hasznos gazdálkodási, közszolgáltatás-szervezési, egyéb együttműködési modellek megismerése, meghonosítása, terjesztése; o a vidéki térségekben új megoldások alkalmazása a térség problémáira és fejlesztési lehetőségeire, továbbá a helyi szereplők térségen kívüli kapcsolatrendszerének és kompetenciáinak bővítése, új tudások becsatornázása; o a projektnek alkalmazható eredménye kell, hogy legyen, amihez minden résztvevő hozzájárul, és abból részesül. Célok: o közvetlen gazdálkodási együttműködési lehetőségek távolabbi térségek szereplőivel való kibővítése; o hasznos gazdálkodási, közszolgáltatás-szervezési, egyéb együttműködési modellek megismerése, meghonosítása, terjesztése; o a vidéki térségekben új megoldások alkalmazása a térség problémáira és fejlesztési lehetőségeire, továbbá a helyi szereplők térségen kívüli kapcsolatrendszerének és kompetenciáinak bővítése, új tudások becsatornázása; o a projektnek alkalmazható eredménye kell, hogy legyen, amihez minden résztvevő hozzájárul, és abból részesül. Várható meghirdetés: 2016 novemberben Kedvezményezettek köre: o vidéki térségben működő mikro- és kisvállalkozás; o a HFS megvalósításában partner közjogi és magánjogi szervezet; o a HFS megvalósításában partner magánszemély; o IH által elismert HACS-ok Támogatás formája : Vissza nem térítendő támogatás. Előleg igénybe vehető a beruházásokhoz (max. 50%). Támogatás mértéke: Max. 65 000 € / projekt

17 Teljes forrás: 50 Mrd Ft Teljes forrás: 50 Mrd Ft Két pályázati felhívás: I. Nem mezőgazdasági tevékenységek indításának támogatása: II. Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztésének támogatása: Két pályázati felhívás: I. Nem mezőgazdasági tevékenységek indításának támogatása: II. Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztésének támogatása: Felhívás várható megjelenése: 2016. Június - 2016 július Felhívás várható megjelenése: 2016. Június - 2016 július Támogatás mértéke: I. 12 millió Ft átalány jellegű támogatás üzleti terv alapján II. 30 millió Ft a beruházás elismerhető költségének maximum 50-70% 290/2014- es Kormány rendelet alapján Támogatható tevékenységek: Kézműves tevékenységek Kisipari tevékenységek Turisztikai szolgáltató tevékenységek Bármilyen egyéb termelő vagy szolgáltató tevékenység Támogatás mértéke: I. 12 millió Ft átalány jellegű támogatás üzleti terv alapján II. 30 millió Ft a beruházás elismerhető költségének maximum 50-70% 290/2014- es Kormány rendelet alapján Támogatható tevékenységek: Kézműves tevékenységek Kisipari tevékenységek Turisztikai szolgáltató tevékenységek Bármilyen egyéb termelő vagy szolgáltató tevékenység 13,85 Mrd Ft 35,9 Mrd Ft Nem mezőgazdasági tevékenységek indításának (I.) és fejlesztésének (II.) támogatása:

18 Az MNVH szervezete, jogszabályi változások az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 54. cikk szerinti célokat szolgálja, amelynek értelmében „Minden tagállam nemzeti vidékfejlesztési hálózatot hoz létre, amely összefogja a vidékfejlesztéssel foglalkozó szervezeteket és közigazgatási szerveket. ” 11/2016. (IV.27.) MvM rendelet: a 2014-2020-as időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program MNVH vonatkozó része alapján új rendelet vált szükségessé, amely szabályozza az MNVH célját, feladatait, szervezetét.  újjáalakul az MNVH Elnöksége (9 fő)  újjáalakul az MNVH Tanácsa (20 fő)  megújult a Hálózat arculata: új logó, új honlap került bevezetésre  az MNVH területi felelősök megyei szinten látják el a Hálózat képviseletét Az MNVH feladata továbbra is a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba szervezése, így az érintett kormányzati, önkormányzati és civil közreműködő, gazdálkodó és társadalmi szervezetek, szakmai testületek, információs és együttműködési hálózatba szervezése, tevékenységének összehangolása

19 19 MNVH regisztráció az MNVH szolgáltatásainak igénybevétele regisztráció alapján lehetséges. Bármely személy vagy szervezet – ide értve az együttműködéseket, vidéki fejlesztéspolitikai szerveződéseket is – jogosult regisztrálni. regisztráció kezdeményezése a www.mnvh.eu honlapon keresztül, a már regisztrált személyek és szervezetek a regisztráltak listájában találhatók meg több, mint 13.000 regisztrált személy és szervezet a partnerek között előzetes nyilvántartásba vétel megszűnt, projektötlet benyújtásának feltételei változnak (a regisztráció az előfeltétele a projektötlet benyújtásának) a nyár folyamán várhatóan megjelennek az új projektötleti felhívások

20 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! www.palyazat.gov.hu www.kormany.hu Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért felelős Államtitkárság 6000 Kecskemét, Ipoly u. 1.


Letölteni ppt "Vidékfejlesztési Program – aktualitások Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár Miniszterelnökség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések