Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PÉCS az életminőség pólusa Stratégia PÉCS város fejlesztésére.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PÉCS az életminőség pólusa Stratégia PÉCS város fejlesztésére."— Előadás másolata:

1 PÉCS az életminőség pólusa Stratégia PÉCS város fejlesztésére

2 Meghatározás A versenyképességi pólus egy innovatív jellegű közös terv köré csoportosuló azon vállalatok, köz- és magán képzési és kutatási központok összes- sége, amelyek hatástöbblet elérése érdekében partnerségi kapcsolatban való részvételre kötelez- ték el magukat. A versenyképességi pólusok építőköveit három prioritás alkotja: –a partnerség; –a konkrét közös terv; –a nemzetközi láthatóság.

3 Kifejtés A Pécs pólus központi gondolata az emberhez, az emberi élethez, a – tágan értelmezett – egészség- hez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. Versenyképességi pólusunk üzenetét ezért az „életminőség” fogalmában jelöltük meg. Pécs generálója kíván lenni a Dél-Dunántúl új fejlődési pályára állításának, amelynek keretében –egészséges és kényelmesen lakható környezetben, –növekvő átlagéletkorú, –magas kulturális-, és környezeti szolgáltatási igényekkel rendelkező, –igényes, jómódú, az átlagosnál nagyobb fogyasztói kereslettel rendelkező népesség választja célterületnek vagy lakóhelynek a várost és a régiót.

4 PÉCS az életminőség pólusa a tartósan jól élhető/jól érezhető város és régió

5 tartósanjól élhető/jól érezhetőváros és régió fenntartható:  etikus  környezetbarát  gazdaságos  fejlődőképes célközönség:  letelepülők  az ezüst korosztály  fiatalok, tanulók  látogatók stratégiai elvek, kritériumok:  partnerség  közös tervezés és irányítás  hozzáadott érték  klaszterbe szerveződés  100-150 km-es körzetben  tovagyűrűző hatás  nemzetközi láthatóság  dinamizmus az életminőség szolgál- tatásai a fogyasztók igényei alapján:  városkép  természet, környezet, táj  turizmus, programok  lakás, szállás  egészségügyi szolgáltatások  kulturális szolgáltatások  képzési szolgáltatások Stratégiai iparágak: egészségipar, környezetipar, kulturális ipar Horizontális stratégiai célok: – innováció – informatika – képzés, tanulás

6 PÉCS az életminőség pólusa a tartósan jól élhető/jól érezhető város és régió Egészségipar KörnyezetiparKulturális ipar Innováció Informatika Képzés, tanulás

7 Köz-partnerség A Pólus kidolgozásának legfontosabb köz-szereplői: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata; Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara; Baranya megyei Önkormányzat; Pécsi Tudományegyetem; MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet.

8 Ipari partnerség A jelenlegi struktúrában, területi szinten alig több mint kezdetleges: gyenge a belső kohézió és az együttműködés, a szellemi potenciál hasznosulása is a városon (régión) kívül valósulhat meg. A Pólus stratégiájának megvalósulása már együttes külső piacra lépést jelenthet. A meglévő ipari partnerségek erősítése az „iparok” egymásra épülésével, klaszterbe rendezéssel, együtt-működési megállapodásokkal, illetve a hiányzó kapcsolatok/hálózatok kialakítása biztosíthatja a Pólus növekedési energiáit.

9 Területi partnerség: a projektek helyszíne és kisugárzó hatása Pécs © 2005 Google – Imagery © 2005 Digital Globe Pécsi térség © 2005 Google – Imagery © 2005 Digital Globe Baranya © 2005 Google – Imagery © 2005 Digital Globe Dél-Dunántúl © 2005 Google – Imagery © 2005 Digital Globe Magyarország © 2005 Google – Imagery © 2005 Digital Globe Európa © 2005 Google – Imagery © 2005 Digital Globe Nemzetközi kapcsolatok © 2005 Google – Imagery © 2005 Digital Globe

10 Lehetőségek (előnyök) Piacképes kínálatot teremt. Összkomfortosabbá válik az emberi élet. Fejlődési pályára áll a város és térsége. Kiterjedt értelmet és tartalmat kapnak a város eddigi szlogenjei. A fejlődés szempontjából fontos területre fókuszál. „Szerves” fejlődést tesz lehetővé. Kiépülhet az a K+F és informatikai rendszer. A versenyképesség növelésével lehetővé teszi az eddigi depressziós jelleg megfordítását. Indukálja, inspirálja a fejlesztési ötleteket, a lehetséges partnerségeket és együttműködéseket.

11 Hátrányok (veszélyek) I. Megvalósítása és a környezeti feltételek alakulása politika-függő. A külföldi társadalombiztosítási rendszerek átalakítása akadályozhatja az egészség-turizmust, illetve az idősebb korosztálybeliek ide-települését. A tevékenységek jellegéből adódóan egyes projekteknél hosszú a megtérülési idő. Az ellentétes véleményű és/vagy ellenérdekű felek fellépése megkérdőjelezheti a törekvések legitimitását és megfelelőségét, akadályozhatja a megvalósítást.

12 Hátrányok (veszélyek) II. Ha a partnerség nem éri el a kívánt mértéket és eredményességet, felborulhat az együttműködés rendszere. A projektek egy része nem a termelőnél/szolgálta- tást nyújtónál, hanem máshol térül meg. Ha nem sikerül az érdekeltségeket egyeztetni (a forrásokat és hozamokat megosztani), a fejlesztések nem lesznek megvalósíthatók, működtethetők, fenntarthatók. A póluson kívüli szereplők jövőképe még tisztázatlan, ellenérdekeltségük korlátozhatja a Pólus sikerét.

13 Finanszírozás Teljes egészében állami (Pólus, ROP stb.) Részben-egészben EU finanszírozású projektek. Teljes egészében magán-, illetve banki forrásokból finanszírozott projektek. Vegyes finanszírozású projektek. PPP konstrukciók, pályázatok stb. 100 ++

14 Kapcsolódó kulturális ipar Kapcsolódó környezet- ipar Egészségipari termékek Egészségipari szolgáltatások Pólus-szerkezet Egészségügyi kutatás

15 A Pólus koordináló konzorciumának felépítése Konzorcium Integrátor és támogató szervezetek interfésze PÉCS az életminőség pólusa

16 Pécs az Életminőség Pólusa Kht. A „Pécs az életminőség pólusa” program megvaló- sítására létrejövő szervezet: Közhasznú Társaság. A Kht-t létrehozó szervezetek: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Baranya Megyei Önkormányzat, Pécs-Baranyai Kereskedelmi- és Iparkamara, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet mint a Pólus kidolgozásában és irányításában legfontosabb szerepet játszó közszereplők.

17 Pécs az Életminőség Pólusa Kht. A Kht. legfőbb szerve a taggyűlés, amelynek tevékenységében a társaság mind a négy tagja jogosult részt venni. Az ügyvezetést és egyben a társaság képviseletét a tagok köréből választott ügyvezetők látják el. A társaság működésének ellenőrzésére a Felügyelő Bizottság jogosult, jelen esetben kibővült személyi összetételben.

18 Pécs az Életminőség Pólusa Kht. A Kht. látja el a Pólus Irányító Testületének és Munkaszervezetének feladatait – a szükséges és indokolt személyi kiegészítésekkel. Így: A Felügyelő Bizottság tölti be az Irányító Testület szerepkörét (a szükséges személyi bővüléssel – további testületi tagok a fontosabb érdekeltek köréből, a 3 iparág, a képzési központok és a kutatói bázisok képviseletében); így az Irányító Testület 13-17 fővel működhet. Az ügyvezetés látja el a Munkaszervezet feladatait, kiegészülve a projektgazdákkal (Projekt-teamek- kel), vagy azok képviselőivel.

19 Projektek Megvalósító Szervezetei EgészségiparKörnyezetiparKulturális ipar Kht. Közgyűlés és Felügyelő Bizottság Pólus Irányító Testület (Konzorcium) Koordinációs testületek Kht. Munkaszervezet Projektgazdák (Projekt teamek) Ügyvezetők Szakalkalmazottak KivitelezőkTőkejuttatók

20 A projektek keletkezése Ötletgyűjtés Ötlet-generálás Komplettírozás „Két kalap” Rendszerezés „Hiányzó” projektek Projekt-javaslatok Nyitottság

21 Kutatás, innováció Horizontális előfelté- telek Menedzsment és finanszírozás Élhető Város Pécs, az Életminőség Pólusa Élhető Város Pécs, az Életminőség Pólusa Láthatóság, összefogás KEg Dél-dunántúli Egészségipari Tudásközpont KEg Kreatív Kutatási Központ KKö Alkalmazott Versenyképességi Kutatóközpont HVi Város- üzemeltetés, infrastruktúra HIk Informatika, IKT HKf Képzés, humán fejlesztés FEg Egészségipari fogyasztás AEg Egészségipari alkalmazás TEg Egészségipari inkubálás, támogatás HTf Vállalkozások támogatása, finanszírozása P é c s P ó l u s K h t P a r t n e r s é g, s z i n e r g i a EgészségiparKulturális iparKörnyezetipar Egyetemi inkubációs hálózat TKö Környezetipari inkubálás, támogatás TKu Kultúraipari inkubálás, támogatás AKö Környezetipari alkalmazás AKu Kultúraipari alkalmazás FKö Környezetipari fogyasztás FKu Kultúraipari fogyasztás

22 Egészségipar Eg-Ku Idegenforgalom FEg. 6. Szigetvár Strandfürdő FEg 7. Mohácsi Termálfürdő FEg 8. Ormánsági Ökofürdő FEg 9. Helesfai Szabadidő Központ Eg-Kö Gyógyturizmus, wellness FEg 3. Harkányi Aquapark FEg 4. Abaligeti Gyógyszálló FEg 5. Orfűi Wellness FEg Egészségipari fogyasztás FEg 1. Egészségipari termékek gyártása FEg 2. Baldauf Szeretetotthon AEg Egészségipari alkalmazás AEg 1. Mozgászervi Klinikai Központ AEg 2. Meddőségi Centrum AEg 3. Parasport Centrum AEg 4. Ultrahang Centrum TEg Egészségipari inkubálás, támogatás TEg 1. Pannon Inkubátor-ház TEg 2. Biotechnológiai Innovációs Bázis TEg 3.  -program

23 Környezetipar FKö Környezetipari fogyasztás FKö 1. Tüzelőanyag cellák gyártása Kö-Ku FKö. 5. Karolina Öko-park FKö 6. Szafari Park Kö-Eg FKö 2. Alsó-Dunavölgyi ökoturizmus FKö 3. Mohács víziturisztika FKö 4. Mohács sziget zátonyköz rehabilitáció AKö Környezetipari alkalmazás AKö 1. Biomassza termelése és energetikai hasznosítása AKö 2. Hulladék, szennyvíz energetikai hasznosítása AKö 3. Depógáz hasznosítás AKö 4. Kökényi biogáz-üzem AKö 5. Komplex környezeti monitoring TKö Környezetipari inkubálás, támogatás TKö 1. Mecseki szén metán-hasznosítási lehetősége

24 Kulturális ipar AKu Kultúraipari alkalmazás AKu 1. A Balokány rehabilitációja AKu 2. Manufaktúra Negyed AKu 3. Regionális Filmalap AKu 4. Virtuális Múzeum AKu 5. Digitális anyakönyvtár Ku-Eg FKu 7. Pécs Wellness és Rekreációs Park Ku-Kö FKu 4. A siklósi vár rekonstrukciója FKu 5. Mecseknádasd faluház FKu 6. Villány rehabilitáció TKu Kultúraipari inkubálás, támogatás TKu 1. Zsolnay Kulturális Negyed TKu 2. Világörökségi Puffer Zóna TKu 3. Mediális Művészeti Kutatóintézet FKu Kultúraipari fogyasztás FKu 1. Nyomda-fejlesztés FKu 2. Komolyzenei hangversenyek FKu 3. Szabadtéri koncerthelyszín

25 Horizontális fejlesztési programok HTf Vállalkozások támogatása, finanszírozása HKf Képzés, humán fejlesztés HVi Városüzemelteté s, infrastruktúra HIk Informatika, IKT Előfeltételek HVi 1. Mintaváros, közlekedés HVi 2. Vízbázis üzemeltetés HVi 3. Távfűtés rekonstrukció HVi 4. Pécs Pólus Kht infrastuktúra HIk 1. Városok Háza – Internet HIk 2. Turisztikai információ HIk 3. Egészég- informatikai fejlesztések HIk 4. Döntéstá-mogató rendszerek HIk 5. Lakossági tájékoztató és ügyfél- szolgálati rendszerek HIk 6. Dél-Dunántúli Digitális Mintarégió HKf 1. Humán erőforrás-fejlesztés HKf 2. FSZ-kar HKf 3. e-learning HTf 1. Egyetemi inkubátor hálózat HTf 2. Kockázati tőkealapok

26 PÉCS az életminőség pólusa Készült: a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán


Letölteni ppt "PÉCS az életminőség pólusa Stratégia PÉCS város fejlesztésére."

Hasonló előadás


Google Hirdetések