Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Ti a halál titkát szeretnétek meg- tudni. De miképpen találhatnátok meg, hacsak nem az élet szívében keresitek azt? „Ti a halál titkát szeretnétek meg-

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Ti a halál titkát szeretnétek meg- tudni. De miképpen találhatnátok meg, hacsak nem az élet szívében keresitek azt? „Ti a halál titkát szeretnétek meg-"— Előadás másolata:

1 „Ti a halál titkát szeretnétek meg- tudni. De miképpen találhatnátok meg, hacsak nem az élet szívében keresitek azt? „Ti a halál titkát szeretnétek meg- tudni. De miképpen találhatnátok meg, hacsak nem az élet szívében keresitek azt? Ha valóban meg akarjátok látni a halál szellemét; tárjátok szélesre szíve- teket az élet teste előtt. Mert az élet és a halál egy, mint ahogyan egy a folyó és a tenger is.” (K. Gibran: A Próféta) Ha valóban meg akarjátok látni a halál szellemét; tárjátok szélesre szíve- teket az élet teste előtt. Mert az élet és a halál egy, mint ahogyan egy a folyó és a tenger is.” (K. Gibran: A Próféta)

2 ÉLET és HALÁL a teozófiai felfogás szerint

3 Napjaink problémái A régi, megkövesedett társadalmi és erkölcsi normák, korlátok fellazultakA régi, megkövesedett társadalmi és erkölcsi normák, korlátok fellazultak Hiányzik a válasz a kérdésre: „Kik vagyunk, honnan jöttünk, hová megyünk?”Hiányzik a válasz a kérdésre: „Kik vagyunk, honnan jöttünk, hová megyünk?” –sem a keresztény egyházak, sem a tudományok papjai nem tudják ezt kielégítően megválaszolni Ha nincs jó ‘külső’ válasz, meg kell találni a ‘belső’ választHa nincs jó ‘külső’ válasz, meg kell találni a ‘belső’ választ Legyetek tökéletesek, miként a Mennyei Atyátok tökéletes!” –„Legyetek tökéletesek, miként a Mennyei Atyátok tökéletes!”

4 K É T K É R D É S Mi az élet?Mi az élet? – egyszeri szenvedés? – természetes folyamat része? Mi a halál?Mi a halál? – valóság vagy káprázat? – „örök misztérium”?

5 Mindennapi nézeteink Az élet rejtély:Az élet rejtély: –„a születés misztériuma” – „a test börtöne” – „a siralom völgye” – „a halál misztériuma” Misztérium:Misztérium: –olyan tény vagy igazság, amit nem tudunk, vagy nem lehet megmagyarázni – és ezáltal megérteni

6 Életünk a világban Modell:Modell: – ez a terem a mindennapi életünk tere, amiben csak az öt érzékszervünkkel tájékozódunk – nincsenek (aktív) ismereteink/emlékeink a termen kívüli világról („nem létezik”) – aki bejön az ajtón: „megszületik” – aki kimegy az ajtón: „meghal” – kikukkantunk az ajtón: „halál-közeli élmény”

7 HalálfélelemHalálfélelem –mi fél a testem?a testem? a lelkem?a lelkem? én?én? –mitõl fél megsemmisülés?megsemmisülés? nyomtalan eltűnés a világból?nyomtalan eltűnés a világból? Mindennapi nézeteink

8 Az ok a tudatlanságAz ok a tudatlanság – Gauss és az összeadás 1-100-ig A természet törvényeinek megismeréseA természet törvényeinek megismerése – a tapasztalás világa – alapvető törvények – a világ „kinyílik” rendezettség és harmónia rendezettség és harmónia Mindennapi nézeteink

9 E l m é l e t KÖNYV – TUDÁSKÖNYV – TUDÁS ismeretek halmazaAz érzékelt (“látott”) világhoz kötött ismeretek halmaza ismeretekAz ismeretek – megtanulhatók/taníthatók – felvett alaptételek köré – logikával rendezhetők – szembeállíthatók intellektusAz intellektus világa: – okos(kodó) emberek vitatkozás/fanatizmus – a formával foglalkozik – a részletek elfedik az egészet „A S Z E M T A N A” SZELLEMI TUDÁSSZELLEMI TUDÁS Az élményekből, felismerésekből származó/felépülő belső tudás tudásEz a tudás – megszerezhető – de nem tanítható – bölcs mondásokba, hasonlatokba befoglalható – nincs szembenállás intuícióAz intuíció világa – bölcs emberek, bölcs mosoly – a tartalommal foglalkozik – az egész tartalmazza a részleteket „A S Z Í V T A N A” „A S Z Í V T A N A”

10 HalálfélelemHalálfélelem –mi fél a testem?a testem? a lelkem?a lelkem? én?én? –mitõl fél megsemmisülés?megsemmisülés? nyomtalan eltűnés a világból?nyomtalan eltűnés a világból? Mindennapi nézeteink

11 E l m é l e t Külön (legkívül) a személyiségek Együtt (beljebb) az egyéniségek és a monádok A TÉR káprázata az elkülönültség

12 Elkülönültség: (milyen szinten nézzük?)Elkülönültség: (milyen szinten nézzük?) –… / elemi rész / atom / molekula / vegyület / fehérjék / sejtek / szövetek / szervek / szerv-csoportok / szervezet (élőlény) / élőlények közössége / népesség / földi élet /… –a láncolat a végtelen Egy-ből a teljes különálláson át a végtelen EGYSÉG felé tart E l m é l e t

13 Az IDŐ káprázata a mulandóság múlt ===> jelen ===> jövőAz IDŐ káprázata a mulandóság múlt ===> jelen ===> jövő E l m é l e t IDÔ :periódikus folyamatok száma homokszemek pergése inga lengése IDÔ : periódikus folyamatok száma homokszemek pergése inga lengése

14 Mulandóság: (milyen szinten nézzük?)Mulandóság: (milyen szinten nézzük?) –… / esemény / élmény / tapasztalat / viselkedés / képesség / jellem / tudatos ember / tudatos önfejlesztés / szellemi kibontakozás / … –a láncolat a végtelen Öntudatlan-ból a teljes különálláson át a végtelen TUDATOS felé tart –a láncolat a végtelen Öntudatlan-ból a teljes különálláson át a végtelen TUDATOS felé tart E l m é l e t

15 A félelem feloldása: a TUDÁS-on átA félelem feloldása: a TUDÁS-on át –a testi élet csak átmeneti szakasz születés‘bejövet a szobába’születés‘bejövet a szobába’ halál‘távozás a szobából’halál‘távozás a szobából’ –testen kívüli tapasztalatok –halálközeli élmények E l m é l e t

16 Alapvető törvényekAlapvető törvények élet és halál élet és halál – újraszületés a periodicitás törvénye a személyiség (a test és a lélek) születik újra a régi ‘meghal’, az új létrejön a személyiség (a test és a lélek) születik újra a régi ‘meghal’, az új létrejön az egyéniség megmarad és tárolja a tapasztalatokat az egyéniség megmarad és tárolja a tapasztalatokat

17 T E R E M T É S

18 A szellem és az anyag egymásra hatA szellem és az anyag egymásra hat – létrejön a forma („megszületik”) – addig „él”, amíg a szellem működteti – a forma megszűnik („meghal”), ha az éltető szellem kivonul belőle – sem a szellem, sem az anyag nem hal meg, csak újabb formákat hoznak létre T E R E M T É S

19

20 Indíték Ötlet ‚MI’ Tervezés ‚MILYEN’ Előkészítés ‚HOGYAN’ Létrehozás (megalkotás) Működő alkotás Idő (energia) A ‘teremtés’ folyamata „Mint lent, úgy fent” E l m é l e t

21 Homokozó a gyereknek:Homokozó a gyereknek: – kijelölöm a helyét – a világ a térben – feltöltöm homokkal – az első kiáradás – odaviszem a gyereket, aki várat épít – a második kiáradás – mozgó (élő) játékhoz kell a mozgatóerő – a harmadik kiáradás T E R E M T É S

22 ADI ADI (ISTENI) VILÁG ANUPADAKA ANUPADAKA (MONÁDI) VILÁG ATMIKUS ATMIKUS (NIRVÁNI) VILÁG BUDDHIKUS BUDDHIKUS VILÁG MENTÁLIS MENTÁLIS VILÁG ASZTRÁLIS ASZTRÁLIS VILÁG FIZIKAI FIZIKAI VILÁG ELSŐ (AKARAT) MÁSODIK (BÖLCSESSÉG) HARMADIK (TEVÉKENYSÉG) NAP - LOGOSZ ELSŐ KIÁRADÁS A HÁROM TEREMTŐ KIÁRADÁS

23 ATMIKUS BUDDHIKUS MENTÁLIS ASZTRÁLIS FIZIKAI 1. ELEMI BIRODALOM 2. ELEMI BIRODALOM 3. ELEMI BIRODALOM ÁSVÁNYI BIRODALOM NÖVÉNYI BIRODALOM 1. elementális lények 2. elementális lények 3. elementális lények EMBERI BIRODALOM ÁLLATI BIRODALOM Monádi lényeg Ember feletti... A Z Ö T „A L S Ó” B I R O D A L O M

24 Az ember felépítéseAz ember felépítése –test – lélek – szellem – isteni szikra – (kocsi – ló – kocsis – utas) –test: sűrű fizikai test és az energia-test a cselekvés eszköze –lélek: asztro-mentális test, –szellem: kauzális test –isteni szikra (monád) E l m é l e t az érzelmek és gondolatok eszköze az érzelmek és gondolatok eszköze a ‚halhatatlan’, a szellemi ember

25 DURVA FIZIKAI TEST ÉTERIKUS (ENERGIA-) TEST ASZTRO-MENTÁLIS TEST KAUZÁLIS TEST EGYÉNISÉG EGYÉNISÉG (ÂTMA -- BUDDHI -- MANAS) MONÁD (A HÁRMASSÁG TÜKRÖZŐDÉSE) SZEMÉLYISÉG A Z E M B E R F E L É P Í T É S E

26 E l m é l e t

27 újra-megszületés Az újra-megszületés folyamata A permanens atom újra éled Kauzális Mentális Asztrális Éterikus & Fizikai

28 Az anya és a magzat aurája megszületés előttAz anya és a magzat aurája megszületés előtt E l m é l e t

29 aratás 2. szakasz -- az ‘aratás’ A fizikai test teljesen megújul minden 7 éves periódusban; az asztrális és mentális testek rövidebb idő alatt. A csakrák aktiválása:0 -7 évben a gyökér- és a lép-csakra, 7-14 évben a köldök- és a szív-csakra, 14 -21 évben a torok- és a homlok-csakra, a korona-csakra később. ATMIKUS BUDDHIKUS MENTÁLIS ASZTRÁLIS FIZIKAI ÉLETERŐ ELŐKÉSZÜLÉS MEGÚJULÁS VAGY 2. GYERMEKKOR ÉRZELMEK VALLÁS EGYÜTTÉRZÉS VAGY ÉRZELMI RIDEGSÉG ELME TANULÁS SZERETET HÁZASSÁG AKARAT / A LEGNAGYOBB ANYAGI ÉRDEKELTSÉG BAJTÁRSIASSÁG VAGY VÁLÁS BÖLCSESSÉG VAGY BESZŰKÜLT ELME vetés 1. szakasz -- a ‘vetés’ 28 21 14 7 1 35 42 49 56 63 70 EGY TESTETÖLTÉS SZAKASZAI

30 meghalás A meghalás folyamata Éterikus & Fizikai Asztrális Mentális Kauzális A permanens atom szunnyad burok burok

31 az élet végén a halál után E l m é l e t Az aura átrendeződése

32 AzÉN Az emberi élet körforgása “HALÁL” 1 SZENVEDÉLYES 2 KÖZNAPI 3 ÉRZÉKENY 4 MEGTISZTULÓ 5 APRÓLÉKOS 6 MŰVÉSZI 7 SZELLEMI 1  4 MENNYORSZÁG 5  7 MENNYORSZÁG ELKÜLÖNÜLÉS “SZÜLETÉS” 6 - 40 év 700 - 1200 év TESTET-ÖLTÉS

33 E l m é l e t Alapvető törvényekAlapvető törvények – élet és halál – karmaaz ok és okozat törvénye – egy élet-szakaszra – az egész életre – több életre kiható – dharmaaz élet-feladat – egy életre – életek sorára – az egész megnyilvánulásra

34 Indíték VÁGY Ötlet Tervezés (meggondolás?) Előkészítés CSELEKVÉS Eredmény Idő (energia) A ‘karma-teremtés’ folyamata Élő törvény: a hatása módosítható ! E l m é l e t

35 Segítő cselekedetek Jó körülmények Ártalmas cselekedetek Rossz körülmények Vágyak, törekvések Tehetségek, képességek Következetesség Jellem Sikerek Lelkesedés Tapasztalatok Bölcsesség Fájdalmas tapasztalatok Lelkiismere t Szolgálni akarás Spiritualitás AZ ELMÚLT ÉLETBŐL A JELEN ÉLETBEN A K A R M A M Û K Ö D É S E

36 Segítő cselekedetek Jó körülmények Ártalmas cselekedetek Rossz körülmények Vágyak, törekvések Tehetségek, képességek Következetesség Jellem Sikerek Lelkesedés Tapasztalatok Bölcsesség Fájdalmas tapasztalatok Lelkiismere t Szolgálni akarás Spiritualitás A JELEN ÉLETBŐL A JÖVŐ ÉLETBEN A K A R M A M Û K Ö D É S E

37 E l m é l e t A kibontakozás és a fejlődésA kibontakozás és a fejlődés –a szellemi út a tudat kibontakozik – a szunnyadótól a tudatosiga tudat kibontakozik – a szunnyadótól a tudatosig az eszközök fejlődnek – a tohonyától a kifinomultigaz eszközök fejlődnek – a tohonyától a kifinomultig a tanítvány és a Mestera tanítvány és a Mester –„Ha a tanítvány készen áll, a Mester megjelenik.” – a beavatások és a további út

38 É l e t m ó d Ö n i s m e r e t ! „A legfontosabb, hogy milyennek látod önmagadat” „Légy alázatos, ha keresed a bölcsességet. Légy még alázatosabb, ha ura vagy annak.”

39 V i l á g n é z e t Minden létezés a lényegében EGYMinden létezés a lényegében EGY –az ember mikrokozmosz a makrokozmoszban A világban minden él – nincs ‘holt anyag’A világban minden él – nincs ‘holt anyag’ Ez az élet periódikus: kiárad és visszahúzódik,Ez az élet periódikus: kiárad és visszahúzódik, –ezért minden létező forma csak viszonylagos, –CSAK AZ EGY ÖRÖK!

40 É l e t m ó d Minden élő és ‘élettelen’ megbecsüléseMinden élő és ‘élettelen’ megbecsülése –a testvériség eszméje kivétel nélkül az egész világra vonatkozik –minden és mindenki léte és élete része az egésznek,mert ‘benne él, mozog és létezik’ A más vélemények tiszteletben tartásaA más vélemények tiszteletben tartása –minden álláspont és vélemény is része az egésznek, attól nem választható el

41 Óh, Rejtett Élet, amely ott rezegsz minden atomban, Óh, Rejtett Világosság, amely ott ragyogsz minden teremtményben, Óh, Rejtett Szeretet, amely egységben mindent átölelsz, Tudja meg mindenki, aki magát Veled egynek érzi, hogy M I N D E N M Á S S A L I S E G Y !

42 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "„Ti a halál titkát szeretnétek meg- tudni. De miképpen találhatnátok meg, hacsak nem az élet szívében keresitek azt? „Ti a halál titkát szeretnétek meg-"

Hasonló előadás


Google Hirdetések