Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az egyes adótörvények 2012. évtől hatályba lépő változásai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az egyes adótörvények 2012. évtől hatályba lépő változásai."— Előadás másolata:

1 Az egyes adótörvények 2012. évtől hatályba lépő változásai

2 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.törvény

3 Áfa törvény ► 2006/112/EK irányelv közös hozzáadott – értékadó rendszer ► 2008/8/,2008/9/,2008/117/ EK tanácsi irányelv ► 282/2011/EU rendelet (végrehajtási rendelet) ► 2012.évi XLIX. törvény (ÁFA+ART)

4 Láncügyletek 2012 ► Láncügyletek közbenső vevői minőségében eljáró szereplőinek az adójogi megítélése! ► Bizonyítási lehetőség a szállítói minőségben történő eljárásra!

5 Láncügyletek 2012 Láncügyletek 2012 ► A = Magyar ► B = Német ► C = Ukrán Fuvarozó v. fuvart saját nevében megrendel ő(Áfa tv.26-30) „A” eladó „B” közbenső vevő „C” vevő „A” eladó ---------------------------------------- - ---------------------------------------- ---------------------------------------- -- Mentes export címén (98.§ ) Áfa tv. hatályán kívüli „B” közbenső vevő EladóVevő------------------------------------------------------------------------------------------EladóVevő Áfával növelt Mentes export Export mentes Áfa tv. hatályon kívüli „C” vevő Áfával növelt adómérték (98§), export címén mentes ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---

6 Láncügyletek 2012 MAGYAR ROMÁN

7 Mezőgazdasági tevékenység

8 ILLETÉK apa gyermek Erdő adásvétel Tényleges használat Bejegyzett földhasználat

9 Mezőgazdasági tevékenység ► Termékértékesítés: ► Magánszemélyek felé- ► Bizonylat- számla,kiállító a szállító/termelő/, kompenzációs felár nem hárítható át.

10 Mezőgazdasági tevékenység ► Termékértékesítés: ► Adóalanyok /nem különleges jogállású/felé ► Bizonylat –felvásárlási jegy,kiállító a vevő ► Közösség más tagállami adóalanyai ill. harmadik országbeli adóalanyok felé ► Bizonylat- számla,kiállító a szállító/termelő/, kompenzációs felár hárítható át.

11 Mezőgazdasági tevékenység ► Különleges jogállás rendszere: ► Mezőgazdasági tevékenységen kívüli bevétel < 5 millió Ft. ► Mezőgazdasági tevékenységen kívüli bevétel > 5 millió Ft. (Ha a teljes bevételen belül éves szinten a mezőgazdasági a több)

12 FORDÍTOTT ADÓZÁS A MEZŐGAZDASÁGBAN termelő kereskedő Feldolgozó, állattenyésztő visszaigénylő FAD-FAD befizető

13 FORDÍTOTT ADÓZÁS A MEZŐGAZDASÁGBAN ► Mg. Termékekre kiterjesztve 2012 07.01- től142§ i,pont ► Hatályát veszti 2014.07.02. ► 6/A számú mellékletben lévő termékekre terjed ki.

14 FORDÍTOTT ADÓZÁS A MEZŐGAZDASÁGBAN ► 6/A számú mellékletben lévő termékekre terjed ki. (kereskedelmi vámtarifa szerint) ► Kukorica,búza és kétszeres,árpa,rozs,zab ► Triticale,napraforgó-mag törve is ► Repce vagy olajrepcemag törve is ► Szójabab törve is

15 FORDÍTOTT ADÓZÁS A MEZŐGAZDASÁGBAN ► 6/A számú mellékletben lévő termékekre terjed ki. (kereskedelmi vámtarifa szerint) ► Kukorica(vtsz.1005) ► Vetés ► Élelmezés ► Takarmányozás ► Főzni való csemegekukorica kivétel!

16 FORDÍTOTT ADÓZÁS A MEZŐGAZDASÁGBAN ► Teljesítés időpontja- átmeneti szabályok ► 60§-tól eltérő rendelkezések!(tényleges teljesítés ha a számla egyéb okirat átvétele 07.01. előtti) ► Előleg kezelése! Tényleges teljesítés 07.01. előtt.

17 FORDÍTOTT ADÓZÁS A MEZŐGAZDASÁGBAN Főszabály: A fordított adózást abban az esetben kell alkalmazni, ha az adó megállapítására előírt időpont 2012. július 1-jére vagy azt követő időszakra esik. A fordított adózást abban az esetben kell alkalmazni, ha az adó megállapítására előírt időpont 2012. július 1-jére vagy azt követő időszakra esik.

18 FORDÍTOTT ADÓZÁS A MEZŐGAZDASÁGBAN A fordított adózást az 58. § alá tartozó ügyletek esetén az alábbiak szerint kell megállapítani: A fordított adózást az 58. § alá tartozó ügyletek esetén az alábbiak szerint kell megállapítani: Ha a fizetési határidő megelőzi 2012.07.01- jét, az adófizetést egyenes áfa szabályai szerint kell teljesíteni.

19 FORDÍTOTT ADÓZÁS A MEZŐGAZDASÁGBAN Az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja: ► Számla kézhezvételének időpontja ► Ellenérték megtérítésének időpontja ► A teljesítést követő hónap 15. napja A legkorábbi időpont szerint hatályos adómértéket kell alkalmazni A legkorábbi időpont szerint hatályos adómértéket kell alkalmazni

20 EGYENES-FORDÍTOTT EGYENES 27% EGYENES 27% 07.01. 06.30. Elszámolási időszak!

21 EGYENES-FORDÍTOTT FAD FAD 07.01. 06.30. Elszámolási időszak!

22 EGYENES-FORDÍTOTT Teljesítés időpontja Számla kézhezvétele Ellenérték megtérítése Adózási mód 07.hó07.hó07.hóFAD 06.hó07.hó07.hóEgyenes 07.hó06.hó07.hóEgyenes

23 EGYENES-FORDÍTOTT Teljesítés időpontja Számla kézhezvétele Ellenérték megtérítése Adózási mód 07.hó07.hó06.hóEgyenes 06.hó06.hó06.hóEgyenes 07.hó06.hó06.hóEgyenes

24 EGYENES-FORDÍTOTT Teljesítés időpontja Számla kézhezvétele Ellenérték megtérítése Adózási mód 06.hó06.hó07.hóEgyenes 06.hó07.hó06.hóEgyenes

25 EGYENES-FORDÍTOTT ELŐLEG Előleg: 12,7 millió Ft végszámla 12,7 millió Ft Végszámla(nettó) 24 millió Ft Végszámla(bruttó) 30 millió Ft

26 EGYENES-FORDÍTOTT ELŐLEG ► 12,7millió Ft előleg ► 24 millió Ft végszámla nettó étéke ► 24 millió- 10 millió=14 millió Ft ► Fizetendő 14 millió Ft * 27%( fordított áfás)

27 EGYENES-FORDÍTOTT ELŐLEG ► 10 millió Ft nettó előleg ► 30 millió Ft végszámla bruttó étéke ► 23,622 millió Ft végszámla nettó étéke ► 23,622millió- 10 millió=13,622 millió Ft ► Fizetendő 13,622 millió Ft * 27%( fordított áfás)

28 EGYENES-FORDÍTOTT ELŐLEG ► 12,7millió Ft előleg ► 12,7millió Ft végszámla ► Fizetendő 0Ft ► A teljes összeg egyenes áfás

29 Fordított adózás ► A bevallásban nyilatkozni kell az mg. beszerzésről ill. a termékértékesítésről is ! ► Kötelező tartalom termékértékesítésnél: ► Vevő adószáma, termékértékesítés teljesítésének napja (55§,58§) ► Kereskedelmi vámtarifa szerinti bontásban az értékesített termék adóalapjáról,mennyiségéről.

30 Fordított adózás ► A bevallásban nyilatkozni kell az mg. beszerzésről ill. a termékértékesítésről is ! ► Kötelező tartalom termékbeszerzésnél: ► eladó adószáma,termékértékesítés teljesítésének napja (55§,58§) ► Kereskedelmi vámtarifa szerinti bontásban a beszerzett termék adóalapjáról,mennyiségéről.

31 Fordított adózás ► Gyakorított áfa elszámolás is kérhető az Áfa tv.142§ i, pontjára hivatkozással: ► Éves-negyedéves ► Havi negyedéves ► Július 1 előtt is!!!

32 Adólevonás Személygépkocsi és egyéb jármű bérbevétele estén levonható az áfa: - Adóköteles ill. adómentes tevékenység esetén arányosítási kötelezettség. - 2012.01.01. követő felek közötti elszámolási időszakra alkalmazható először!

33 Áfa visszaigénylés ► 30 nap 500e Ft- 1000e Ft ► 45 nap ( Pü-i rendezettségi szabály) ► 75 nap ( Pü-i rendezetlenség esetén) ► Hatályos: 2012.02.01-től ► Ha az adózó az általános forgalmi adó visszaigénylésénél valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz (köztartozás, adótartozás, stb.) terhére az adóhatóság a bevallásban visszaigényelt adó összegének 5%-áig, de magánszemély adózó esetében legalább 200 ezer forintig, más adózó esetében legalább 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki.

34 Számlázáshoz kapcsolódó szabályok

35 Számlázás Az” Ésszerű idő” Kp.,kp. helyettesítő eszközzel történő fizetés estén haladéktalanul 15 napon belül áfás jogügylet esetén Áfa mentes jogügyleteknél 15 napon túl

36 Számla korrekció ► Kézi számla ► Számítógépes számla Kézi javítás Számlával egy tekintet alá eső okirat stornó Számlával egy tekintet alá eső okirat stornó

37 Számlázás - Kézi számla /APEH sorszámtartomány/ - Kézi számla /APEH sorszámtartomány/ - Számítógépes számla /számlázó program megfelelősége/ - Elektronikus számla /elektronikus aláírás, dátumbélyegző./ EDI rendszer alkalmazása! EDI rendszer alkalmazása!

38 Számla korrekció ► Számla sztornírozás,helyesbítés vevőnél a számla megkapásának az időszaka az irányadó/kötelezettség növekedés estén legkésőbb a kibocsátást követő hónap 15. napja/ ► Számlakibocsátó esetén ha kötelezettség csökken,amikor a jogosult rendelkezésére áll az okirat az az adó elszámolási időszak az irányadó. ► Ha nő a kötelezettség akkor az eredeti adó megállapítási időszak az irányadó ► Előleg esetén a pénz visszafizetése ► Érvénytelenítő,módosító számla

39 Számla korrekció /fordított áfa/ ► Az egyenes helyett fordítottan számláztak ► Szállító: önellenőrzéssel kell korrigálni az eredeti időszakra ► Vevő: a fordított szabályai szerint megállapított adót önellenőrzéssel rendezi, az áthárított adót módosító okirat alapján a teljesítéssel érintett adó elszámolási időszakban v. az elévülési időn belül bármikor levonhatja

40 Számla korrekció /fordított áfa/ ► 2008 02-hó 1000000 Ft „álvány bérbeadás” ► A bérbeadás tekintetében havi elszámolásban állapodtak meg. ► /a fordított adózás szabályai szerint kiállított számlát 2008.02. 12-én vette át a vevő/ ► Vevő ill. szállító is 02 havi áfa bevallásába szerepeltette a számlát ►

41 Számla korrekció /fordított áfa/ ► A” korrigáló” bizonylatot szeptember 16-án átadja a vevőnek melyen egyenes áfás tétel található. ► Számlakibocsátó : önrevíziózza a 02 hónapot kötelezettség növekedést vall 200000 ft értékben ► Vevő: önrevíziózza a 02 hónapot kötelezettség növekedést ill. csökkenést vall 200000 ft értékben ► Levonható áfaként veheti figyelembe februártól a 200000 ft-os tételt.

42 Számla korrekció /fordított áfa/ ► Fordított helyett egyenesen számláztak ► Szállító:önellenőrzéssel kell korrigálni az eredeti időszakra ► Vevő: az egyenes adózás szabályai szerint megállapított adót önellenőrzéssel rendezi,a fordított adót a módosító okirat alapján az áfa tv. 60§ szerinti időpontban köteles rendezni

43 Számla korrekció /fordított áfa/ ► 2008 01-hó 1000000 Ft „takarítás” ► A takarítási szolgáltatás tekintetében havi elszámolásban állapodtak meg.(fiz. határidő: 02.20.) ► /az egyenes adózás szabályai szerint kiállított számlát 2008.02. 12-én vette át a vevő az ellenértéket 01.18-án kifizették/ ► Vevő ill. szállító is 02 havi áfa bevallásába szerepeltette a számlát

44 Számla korrekció /fordított áfa/ ► A” korrigáló” bizonylatot szeptember 16-án átadja a vevőnek. ► Számlakibocsátó : önrevíziózza a 02 hónapot kötelezettség csökkenést vall 200000 ft értékben ► Vevő: önrevíziózza a 01 hónapot fizetendő ill. levonható adót vall 200000 ft értékben ► fizetendő áfaként szerepelteti februárban a 200000 ft-os tételt.

45 Számla korrekció VevőSzállító kötelezettség csökkenés A számla rendelkezésre állásának az időpontjában Amikor a számla a vevő rendelkezésére áll Kötelezettség növekedés A számla rendelkezésre állásának időpontjában, ha korábbi a számlakibocsátást követő hónap 15. napja a irányadó Az eredeti a- dóelszámolási időszak (önellenőrzés)

46 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az egyes adótörvények 2012. évtől hatályba lépő változásai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések