Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Építésgazdaságtan és menedzsment építés-gazdaságtani előadások - 2008 építész, gazdaság, tan.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Építésgazdaságtan és menedzsment építés-gazdaságtani előadások - 2008 építész, gazdaság, tan."— Előadás másolata:

1 építésgazdaságtan és menedzsment építés-gazdaságtani előadások - 2008 építész, gazdaság, tan

2 építéskivitelezési tanszék 2 rostás zoltán

3 építéskivitelezési tanszék 3 rostás zoltán Az építész korlátai  “Az építész csak azt teheti, amit a kor engedélyez számára. Művészete költséges és a pénztől függ. Aki fizet, az rendeli a nótát.”  (Allsopp: Merre tart az építészet?, 127.o.)

4 építéskivitelezési tanszék 4 rostás zoltán az építész szerepe egy tőle elforduló társadalomban  „A gyakorló építésznek tudomásul kell vennie, épületei költségvetése technológiája és funkciói sokkal inkább a XIX., mint a XX. századiak. … egy olyan társadalomban, amely legjobb erőit, rengeteg pénzét és elit technológiáit máshová irányítja….”  (Robert Venturi: Összetettség és ellentmondás az építészetben ( Corvina, 1986., Bp. ) - 54.o.

5 építéskivitelezési tanszék 5 rostás zoltán az építészet háttérbe szorulása  „Az emberiséget ma már nem az építészet érdekli, hanem a politika, az, hogy fennmarad-e vagy elpusztul. A tömegkommunikációs eszközökre figyelünk, a tudományokra, az orvoslás vagy a mikroelektronika eredményeire. Az építészet már korántsem olyan teljes értékű eszköze a társadalmi önkifejezésnek, mint a stílus-építészet korában volt. Az épített környezet, bármily furcsán hangzik is, ma nem igazán fontos.”  (Acsay Judit interjúja Finta Józseffel)

6 építéskivitelezési tanszék 6 rostás zoltán stratégiák

7 építéskivitelezési tanszék 7 rostás zoltán több munka ?  megbízások elnyerése magánberuházótól (bizalom és profizmus)  állami megbízások – tervpályázatok  ingyenmunka, a szakma ön-leértékelése  a végeredmény kétséges volta – nincs összefüggés a minőség és a pályázatok között  a költség-érzéktelenség kiemelkedése – bírálók és bírálati szempontok  az esélyek egyenlőtlensége (fiatalok, grafikusok, stb.)

8 építéskivitelezési tanszék 8 rostás zoltán több pályázat?  Az UIA Egyezménye a Javasolt Nemzetközi Szakszerű Hivatásgyakorlás Alapszabályairól Megbízási eljárások  az építészeti szolgáltatás feladatkörét meghatározó teljes feladatjegyzéket és a szolgáltatás minőségét meghatározó közvetlen tárgyalás;  az UIA irányelveinek megfelelően összeállított, minőségalapú kiválasztási eljárás (QBS);  az UNESCO-UIA nemzetközi versenyekre vonatkozó útmutatásai által meghatározott irányelvekkel összhangban lefolytatott és az országos hatóságok és/vagy építészeti szakmai szervezetek által jóváhagyott építészeti tervezési versenypályázatok.

9 építéskivitelezési tanszék 9 rostás zoltán több pénz ?...  a kamarai díjszabás  betartható – betartják?  elégséges?, pontos?, meggyőző?  piaci körülmények – verseny vs. céhrendszer – a Gazdasági Versenyhivatal kétségei (a regisztrációs kötelezettség eltörlése?)  magándíjszabások vs. hivatalos tarifa

10 építéskivitelezési tanszék 10 rostás zoltán kis pénz, kis építészet...  „Hazai építészetünk tragédiája, de létezésnek ezideig elért színvonalának pozitív megalapozottsága is, hogy oly sokszorosan kicsiny nemzeti jövedelemarányunkkal szeretnénk lépést tartani olyan építészetekkel, amelyek mögött léptékkel nagyobb és pénzügyi lehetőségek s e lehetőségekkel arányos igényrendszerek állnak.” (Finta József)  Finta József műhelye ( szerk. Raffai Zsuzsa – Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Bp., 1997 ) – 17.o.

11 építéskivitelezési tanszék 11 rostás zoltán miért keresünk keveset?  „Az, hogy ma egy lelkiismeretes építész a saját tervének valamely kérdését így vagy úgy oldja meg, gyakran jóval kevésbé döntő környezetünk összképének szempontjából, mint ahogy hinni szeretnénk.”  Walter Gropius: Apolló a demokráciában ( Corvina, 1981., Bp. ) – 35.o.

12 építéskivitelezési tanszék 12 rostás zoltán magasabb minőség?  Az erdőben találkozik az építész és az erdei manó. Hát te ki vagy, kérdezik egymást… - Mi építészek, mi vagyunk az építészeti minőség letéteményesei. Tudod, az épített környezet… - Mi, erdei manók, mi pedig az erdei manóminőség letéteményesei vagyunk. Tudod, erdők, miegymás… Rövid csönd után: - Bocs, én csak egy manó vagyok… mi is az az építészeti minőség? - Hát az afféle manóminőség-szerű, csak épület-viszonylat tekintetében… vagyis legalábbis annak van szánva - Ja, aha. Hol is van ez pontosan leírva?

13 építéskivitelezési tanszék 13 rostás zoltán a minőség általában...

14 építéskivitelezési tanszék 14 rostás zoltán az építészeti minőség (2)... egyszerűsítsünk (a kevesebb több) az építészeti minőség alapelemei 1. az építész minősége 2. munkatársai minősége 3. eszközei  technikai  szervezeti  pénzügyi  jogi 4. módszerei  munka  kommunikáció  döntés  konfliktus- és kockázatkezelés)

15 építéskivitelezési tanszék 15 rostás zoltán az építészeti minőség (3.)  az építész transzformációs (alkotó) képessége, mellyel  kényszerek között az  adottságokat (erőforrásokat) maximálisan kihasználva hoz létre egy olyan nagy értékű  használati tárgyat, amely  hatékony működése mellett az emberek egy (nagyobb) részében  szimbolikus és esztétikai tartalma (funkciója) miatt  pozitív (elfogadó) lelki visszhangra is lel

16 építéskivitelezési tanszék 16 rostás zoltán jobb szabályozás?  legfőbb kincsünk az ember…  munkakörülmények és –feltételek, munkaegészségügy (kamionsofőr vs. orvos, építész)  érdekvédelem  ki ellen? (megbízó? állam? egymás? önmagunk?)  milyen érdeket? – anyagi, szellemi (szerzői jog… az egymás elleni védelem esete)  a minőség és a tudás védelme – kötelező tanfolyamok és számonkérések, pontrendszer – folyamatban  tananyag? ismeretek jellege? számonkérés?  az irodák (NATO) minősítési rendszere

17 építéskivitelezési tanszék 17 rostás zoltán több tudás?...  alapismeretek – az egyetemi oktatás átalakítása (most folyik…)  továbbképzések, specializáció, LLL  mit szeretnének tanulni az építészek?  mire van szükséges a megbízóknak és az építési piacnak?  a tudás akkumulációja – egyéni vs. szervezeti tudás  a tudás alkalmazásának feltételei: önbizalom, nyugalom, idő, eszközök és kommunikáció – sokszor csak az idősebbeknek adatik meg…

18 építéskivitelezési tanszék 18 rostás zoltán több tudás? (2.)...  a korlátok felismerése  „kemény” korlátok:  szabványok, előírások  törvényi rendelkezések, rendezési tervek  „lágy” korlátok:  a megbízó és erőforrásai  az üzemeltetés korlátai a tervezés során…  a lehetőségek kihasználása  segítség az erőforrások biztosításában (pályázati anyagok előkészítése)  segítség a hatékony megvalósításban – döntések…  korszerű szakmai (építészeti, gépészeti, stb.) ismeretek alkalmazása – „hatékony” épület  az épület értékeinek kiemelése, gazdasági és társadalmi erőként való kezelése, bemutatása

19 építéskivitelezési tanszék 19 rostás zoltán a fontos: az épület élete...  „… a hallgatók nagy megdöbbenésére azt találtam mondani: fütyülök én az építészetre, mert önmagában nem érdekes sem a stílus, sem a forma. Rettenetesen érdekel viszont az, hogy az általam valamilyen módon megformált térben milyen élet lesz lehetséges. … Egyszóval úgy fejezném ki, hogy a többlet kérdése foglalkoztat. Hogy jó legyen a házban élni, tartózkodni.”  Finta József műhelye ( szerk. Raffai Zsuzsa – Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Bp., 1997 ) – 185.o.

20 építéskivitelezési tanszék 20 rostás zoltán az építészet hatókörének szélesedése  „A zavart legfőbbképpen az okozza, hogy az építészet fogalma az újabb időben igen kiszélesedett és az építészek gazdasági és politikai jellegű kérdésekben is állást foglalnak. Régente építészet alatt a külső architektonikus megjelenést értették, a hangsúly a művészeti részen volt és a többi magát az építkezést és annak anyagi oldalát érintő kérdések a háttérben maradtak. Ma az építészeknek, hogy problémáikat megvalósíthassák, nemcsak saját ismereteiket kell kimélyíteniök, hanem az építkezés kérdését érintő összes határterületekkel kell foglalkozniok.”  Molnár Farkas: FOGALOMZAVAR AZ ÉPÍTÉSZET ÉS POLITIKA KÖRÜL (Nyugat, 1934, Bp. ) 20. szám

21 építéskivitelezési tanszék 21 rostás zoltán v é g e köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "Építésgazdaságtan és menedzsment építés-gazdaságtani előadások - 2008 építész, gazdaság, tan."

Hasonló előadás


Google Hirdetések