Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A bírósági végrehajtói szervezet és feladatai Igazságügyi szervezet és igazgatás 2016. április.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A bírósági végrehajtói szervezet és feladatai Igazságügyi szervezet és igazgatás 2016. április."— Előadás másolata:

1 A bírósági végrehajtói szervezet és feladatai Igazságügyi szervezet és igazgatás 2016. április

2 Alapvetés  „Hiába volna törvényszéket tartani, ha az ítélet végrehajtása nem következne be.” (Frank Ignác, 1846.) – a bírósági végrehajtás jelentősége  Az igazságszolgáltatás akkor működik, ha a döntései a gyakorlatban is realizálódnak.  Bírósági végrehajtó: 1871-1955 önálló jogállású, 1955- állami alkalmazott, 1994: vegyes rendszer

3 Az eljáró szervek és személyek  A végrehajtás elrendelését és foganatosítását  a bíróság,  a közjegyző, továbbá más szervek és személyek, így különösen  a) az önálló bírósági végrehajtó,  b a törvényszéki végrehajtó,  c) az önálló bírósági végrehajtó-helyettes,  d a törvényszéki végrehajtó-helyettes,  e) a végrehajtójelölt  végzik.

4 A Végrehajtói Kar  A végrehajtók szakmai és érdek-képviseleti szerve a Kar.  (korábban Kamara)  A Kar jogi személy, székhelye Budapest.  A Kart a törvényszék nem veszi nyilvántartásba.  A Kar tagjai a végrehajtók és a végrehajtó-helyettesek.  A végrehajtó a kinevezése napján, a végrehajtó-helyettes a végrehajtó-helyettesi névjegyzékbe történő felvétele napján válik a Kar tagjává. (A tevékenység végzésnek kötelező feltétele a kari tagság!)

5 A Kar tevékenysége 1.  A Kar jogai és feladatai különösen:  Nyilvántartási feladatok  - vezeti a végrehajtók, végrehajtó-helyettesek, végrehajtójelöltek, végrehajtói kézbesítésre felhatalmazott végrehajtójelöltek névjegyzékét;  - kiállítja a végrehajtók, végrehajtó-helyettesek és végrehajtójelöltek igazolványát  - nyilvántartást vezet a végrehajtók által folytatott végrehajtási eljárásokról  Engedélyezés és ellenőrzés  - ellenőrzi az általa vezetett névjegyzékekbe való felvétel feltételeinek folyamatos fennállását;  - engedélyezi végrehajtói iroda alapítását, nyilvántartja az irodákat  - lebonyolítja a végrehajtó-jelölti kézbesítési vizsgát 

6 A Kar tevékenysége 2.  Panaszügyek intézése  - intézi a végrehajtókkal, végrehajtó-helyettesekkel és végrehajtójelöltekkel kapcsolatos panaszügyeket  - fegyelmi eljárást kezdeményez, nyilvántartja a jogerős fegyelmi határozatokat  Képviselet és tájékoztatás  - az ügyekről a hiteles, pontos és gyors tájékoztatás érdekében felvilágosítást ad a sajtó, a rádió és a televízió részére  Informatikai szolgáltatás működtetése  - a végrehajtói hirdetmények elektronikus úton történő közzétételére szolgáló informatikai alkalmazást működtet;  - működteti és fejlesztheti az elektronikus árverési rendszert, az elektronikus ügyviteli rendszert és a végrehajtási iratok elektronikus kézbesítési rendszerét  Pályáztatás  - a végrehajtói álláshelyre pályázatot ír ki és a pályázati eljárást lebonyolítja  Egyéb  - árverési csarnokot működtethet;

7 A törvényszéki végrehajtó  = a törvényszéknél szolgálati viszonyban álló bírósági tisztviselő.  A törvényszéki végrehajtót a törvényszék elnöke nevezi ki határozatlan időre, meghatározott törvényszékre.  A törvényszéki végrehajtó foganatosítja a végrehajtást, ha a végrehajtandó követelés (pl.):  a) pénzbüntetés, pénzbírság, rendbírság, vagyonelkobzás, +bűnügyi zárlatot elrendelő és az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételéről, illetve visszaállításáról szóló határozatot  b) a polgári ügyben az állam által előlegezett költség,  c) a bíróság által előlegezett gyermektartásdíj.

8 Az önálló bírósági végrehajtó  Az önálló bírósági végrehajtót a miniszter nevezi ki hét évre,  de legfeljebb a 65. életéve betöltésének napjáig,  meghatározott székhelyre és meghatározott járásbíróság mellé.  Ugyanarra a székhelyre, illetőleg ugyanazon járásbíróság mellé több végrehajtót is ki lehet nevezni.  A végrehajtó székhelye és illetékességi területe megegyezik annak a járásbíróságnak a székhelyével és illetékességi területével, amely mellé kinevezték.

9 Ki lehet önálló bírósági végrehajtó?  Magyar állampolgár  24. életévét betöltötte  Nem áll gondnokság hatálya alatt  Büntetlen előélet  egyetemi jogi végzettséggel rendelkezik,  a végrehajtói szakvizsgát letette, és  kétéves bírósági végrehajtó-helyettesi gyakorlatot szerzett.  A végrehajtói állást pályázat útján kell betölteni, kivéve, ha a határozott idő lejárta előtt a miniszter megállapítja a végrehajtó szolgálata folyamatosságát.  (a kinevezés lejártát megelőzően a végrehajtó által előterjesztett kérelem alapján további hét évre megállapítja a szolgálat folyamatosságát a kinevezési feltételek fennállása esetén)

10 Az önálló bírósági végrehajtó-helyettes A végrehajtó-helyettes a végrehajtóval áll munkaviszonyban. Ki lehet?  Végrehajtó-helyettesként lehet nyilvántartásba venni azt, aki  a) magyar állampolgár,  b) az országgyűlési képviselők választásán választható,  c) egyetemi jogi végzettséggel rendelkezik,  d) egyéves végrehajtó-jelölti gyakorlatot szerzett,  e) a végrehajtói szakvizsgát letette, és  f) önálló bírósági végrehajtóval vagy végrehajtói irodával végrehajtó-helyettesi munkakör betöltésére munkaszerződést kötött.  Tevékenysége:  Önállóan foganatosíthat eljárási cselekményeket,  az ebből eredő kártérítési, illetve sérelemdíj iránti igényeket a végrehajtóval szemben kell érvényesíteni.  A végrehajtó-helyettes azonban hagyományos ingóárverést (118-129. §) nem tarthat, árverési jegyzőkönyvet nem készíthet és meghatározott cselekmény végrehajtását sem foganatosíthatja.

11 Az önálló bírósági végrehajtó-jelölt  Végrehajtójelöltként azt lehet nyilvántartásba venni (Kar), aki  a) magyar állampolgár,  b) a 18. évét betöltötte,  c) középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.  A végrehajtójelölt a meghatározott végrehajtóval áll munkaviszonyban.  Tevékenysége:  ügyviteli jellegű, így különösen jegyzőkönyvet készíthet és a végrehajtásban közreműködő szerveknél tájékozódás céljából eljárhat.  Végrehajtói kézbesítést a végrehajtójelölt akkor végezhet, ha a végrehajtó- jelölti kézbesítési vizsgát letette! 

12 A végrehajtói feladatok áttekintése  Törvényszéki végrehajtói jogkörök – kizárólagosság!  Ha a végrehajtandó követelés:  - pénzbüntetetés, rendbírság, pénzbírság, elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele, vagyonelkobzás;  - EU tagállamában kiszabott pénzösszeg, vagyonelkobzás, elővezetési és kísérési költség;  - végrehajtókkal szemben kiszabott pénzbírság és befizetési kötelezettség.  Az önálló bírósági végrehajtó ezeken kívüli ügyekben járhat el.

13 Az önálló bírósági végrehajtó feladatai  1. Végrehajtói kézbesítés  2. Végrehajtási eljárás – végrehajtás foganatosítása  A) eljárásuk megindítása  B) végrehajtható okirat kézbesítése  C) helyszíni cselekmények  D) nyilvántartások adatainak lekérése  Az egyes követelések végrehajtása alapján:  - pénzkövetelések végrehajtása során (számlák, munkabér, ingó, ingatlan foglalás, értékesítés)  - meghatározott cselekmények végrehajtása során (gyermek átadása, meghatározott dolog kiadása)


Letölteni ppt "A bírósági végrehajtói szervezet és feladatai Igazságügyi szervezet és igazgatás 2016. április."

Hasonló előadás


Google Hirdetések