Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatások fajtái Összköltséges típusú eredménykimutatás – Költségnemek szerint mutatja ki a költségeket Forgalmi költség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az eredménykimutatás. Eredménykimutatások fajtái Összköltséges típusú eredménykimutatás – Költségnemek szerint mutatja ki a költségeket Forgalmi költség."— Előadás másolata:

1 Az eredménykimutatás

2 Eredménykimutatások fajtái Összköltséges típusú eredménykimutatás – Költségnemek szerint mutatja ki a költségeket Forgalmi költség típusú eredménykimutatás – Költségviselő és költséghely szerint mutatja ki a költségeket

3 Összköltség eljárással I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV Anyagjellegű ráfordítások V.Személyi jellegű ráfordítások VI.Értékcsökkenési leírás VII.Egyéb ráfordítások A) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye B) Pénzügyi műveletek eredménye C) Szokásos üzleti eredmény D) Rendkívüli eredmény E) Adózás előtti eredmény F) Adózott eredmény G) Mérleg szerinti eredmény Forgalmi költség eljárással I.Értékesítés nettó árbevétele II.Egyéb bevételek III.Az értékesítés közvetlen költségei IV.Az értékesítés közvetett költségei V.Egyéb ráfordítások A) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye B) Pénzügyi műveletek eredménye C) Szokásos üzleti eredmény D) Rendkívüli eredmény E) Adózás előtti eredmény F) Adózott eredmény G) Mérleg szerinti eredmény

4 EREDMÉNYKATEGÓRIÁK SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY + Pénzügyi műveletek eredménye + Üzemi (üzleti) + Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY +/- Rendkívüli eredmény - osztalék, részesedés - ADÓ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ADÓZOTT EREDMÉNY + tartalék igénybevétel

5 I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Értékesített vásárolt és saját termelésű készlet kiszámlázott értéke Teljesített szolgáltatások kiszámlázott értéke, Felár, utólag felszámított felár, Nem része: – fizetendő ÁFA – az értékesítésről kiállított számlában adott engedmény

6 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Anyagköltség: – anyagfelhasználás Igénybevett szolgáltatások, pl: utazásszervezés, szállodai szolgáltatás, vendéglátás szállítás, rakodás, raktározás, csomagolás kölcsönzés, bérlet, bérmunka, karbantartás, takarítás, tisztítás bizományi tevékenység, ügyletszerzés, hirdetés, piackutatás, reklám, propaganda postai, távközlési szolgáltatás, könyv és lapkiadás K+F, tervezés és lebonyolítás oktatás, továbbképzés, könyvvizsgálat, könyvviteli szolgáltatás

7 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Egyéb szolgáltatások: bankköltség biztosítási díj jogszabályon alapuló és egyéb hatósági, igazgatási, szolgáltatási, eljárási díj eszközök bekerülési értékében el nem számolt illetékek, stb. Eladott áruk beszerzési értéke eladott áruk könyv szerinti értéke eladott anyagok könyv szerinti értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások bekerülési értéke (pl. továbbszámlázott alvállalkozói teljesítmények, közműdíjak, stb.)

8 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség törzsbér, bérpótlék, kiegészítő fizetés, prémium, jutalom természetes személy, tulajdonos (tag) személyes közreműködéséért kifizetett összeg megbízói, szakértői díjak, jutalékok választott testületi tagok tiszteletdíjai Személyi jellegű egyéb kifizetések: lakhatási költségtérítés, lakásépítésre nyújtott támogatás, étkezési térítés természetbeni jövedelmek, tárgyjutalmak

9 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK találmányi, újítási, szabadalmi, szerzői jogdíjak vállalkozást terhelő táppénzek, keresetkiegészítések, betegszabadság munkáltató által fizetett baleset-, élet- és nyugdíjbiztosítás végkielégítések ösztöndíj, szociális támogatás, jubileumi jutalom munkába járással kapcsolatos költségtérítés, napidíjak reprezentációs költségek, stb.

10 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Bérjárulékok: a vállalkozás által fizetett nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék egészségügyi hozzájárulás szakképzési hozzájárulás munkaadói járulék, stb.

11 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS Tárgyi eszközök, immateriális javak terv szerinti értékcsökkenési leírása

12 AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE Saját előállítású eszközök aktivált értéke: – saját előállítású tárgyi eszközök – saját előállítású immateriális javak – saját előállítású “vásárolt készlet” (pl. göngyöleg) – tenyészállattá átminősített növendékállatok – értéknövelő munkák: meglévő tárgyi eszközök bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, élettartamának növelése, eredeti állagának helyreállítása Saját termelésű készletek állományváltozása

13 EGYÉB BEVÉTELEK Készletek, követelések elszámolt értékvesztéseinek, illetve tárgyi eszközök, immateriális javak elszámolt terven felüli értékcsökkenésének visszaírt összegei, Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ellenértéke Korábbi években képzett céltartalék feloldása, Költségek és ráfordítások ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások, juttatások kapott rabatt eredményt javító kerekítési különbözet korábban leírt követelésre befolyt összeg kapott bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés értékesített követelés engedményes által elismert értéke, stb.

14 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Készletek, követelések értékvesztése, tárgyi eszközök, immateriális javak terven felüli értékcsökkenése Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak könyv szerinti értéke hiányzó, kiselejtezett, káresemény miatt megsemmisült tárgyi eszközök, immateriális javak, készletek könyv szerinti értéke behajthatatlan követelés Helyi adók fizetett bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés céltartalék képzése adott támogatások, juttatások utólag adott rabatt, stb.

15 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE Tulajdoni részesedést jelentő befektetések után járó / kapott osztalék, részesedés Értékpapírok értékesítésének árfolyamnyeresége Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kapott járó, kamat Adott kölcsön, bankbetét, pénzügyi lízing kapott, járó kamata Árfolyamnyereségek Vásárolt követelés értékesítésének nyeresége Kapott skontó, stb.

16 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA Hitelek, kölcsönök, kibocsátott értékpapírok, váltótartozások hátrasorolt kötelezettségek után fizetett kamatok. Értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Értékesített értékpapírok árfolyamvesztesége Devizás árfolyamveszteségek, Vásárolt követelés értékesítésének vesztesége, Fizetett skontó, stb.

17 RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK apportként bevitt vagyontárgyak társasági szerződés szerinti értéke térítés nélkül kapott eszközök átadónál nyilvántartott (legfeljebb piaci) értéke ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt eszközök fejlesztési célra kapott támogatás, véglegesen kapott pénzeszközök elengedett kötelezettségek stb.

18 RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK apportként bevitt vagyontárgyak könyv szerinti értéke térítés nélkül átadott eszközök könyv szerinti értéke fejlesztési célra adott támogatás, véglegesen átadott pénzeszközök elengedett, behajthatatlannak nem minősülő követelések, stb.

19

20 1.Eladott áru árbevétele 2.Eladott áru beszerzési ára 3.Eladott tárgyi eszköz bekerülési értéke 4.Eladott tárgyi eszközért kapott ellenérték 5.Gépkocsi selejtezésének értéke 6.Biztosító térítése 7.Dolgozók munkabére 8.Dolgozók után fizetendő járulékok 9.Dolgozóknak adott étkezési jegyek 10.Térítés nélkül átadott készletek értéke

21 11.Kapott osztalék 12.Fizetett kamat 13.Realizált árfolyamnyereség devizán 14.Tárgyi eszközök értékcsökkenése 15.Anyagfelhasználás karbantartásra 16.Ügyvéd számlája tanácsadásról 17.Gázszámla 18.Könyvelés díja 19.Bankköltségek 20.Behajthatatlan követelés

22 21.Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése 22.Raktárból való hiány – terven felüli 23.Biztosítási díjak 24.Garanciális céltartalékképzés 25.Adott engedmény 26.Társasági adó 27.Iparűzési adó 28.Kapott kamat 29.Leégett irodaépület könyv szerinti értéke 30.Kapott állami támogatás


Letölteni ppt "Az eredménykimutatás. Eredménykimutatások fajtái Összköltséges típusú eredménykimutatás – Költségnemek szerint mutatja ki a költségeket Forgalmi költség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések