Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Könyvtári szakértői vizsgálatok és a minőségügy - 2-3 fős könyvtárak minőségirányítása - EKE szakmai nap: K ö nyvt á ri K ö z ö s É rt é kel é si Keretrendszer,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Könyvtári szakértői vizsgálatok és a minőségügy - 2-3 fős könyvtárak minőségirányítása - EKE szakmai nap: K ö nyvt á ri K ö z ö s É rt é kel é si Keretrendszer,"— Előadás másolata:

1 Könyvtári szakértői vizsgálatok és a minőségügy - 2-3 fős könyvtárak minőségirányítása - EKE szakmai nap: K ö nyvt á ri K ö z ö s É rt é kel é si Keretrendszer, minős é gbiztos í t á s, szakfel ü gyelet Sapientia Szerzetesi Hittudom á nyi Főiskola K ö nyvt á ra Budapest, 2015. november 4. http://www.kormany.hu/download/6/55/80000/Aj%C3%A1nl%C3%A1s%20A%20k%C3%B6nyvt%C3%A1 ri%20min%C5%91s%C3%A9gir%C3%A1ny%C3%ADt%C3%A1s%20bevezet%C3%A9se.pdf http://www.kormany.hu/download/6/55/80000/Aj%C3%A1nl%C3%A1s%20A%20k%C3%B6nyvt%C3%A1 ri%20min%C5%91s%C3%A9gir%C3%A1ny%C3%ADt%C3%A1s%20bevezet%C3%A9se.pdf dr. Szabolcsin é Orosz Hajnalka – Csorba Győző K ö nyvt á r - P é cs

2 Miről lesz szó? Fókusz témakörök: - Törvényi háttér; - A könyvtári szakértői vizsgálatok célja - Milyen a minőségirányítás? - Milyen a minőségirányítás? - Minőségfogalmak; - Milyen legyen a könyvtári minőségirányítási rendszer; minőségirányítási rendszer; - MIR lépései; - Összegezve: a minőségügy elemei; - Javasolt lépések a MIR bevezetésére és annak szakaszai; - Könyvtári önértékelés, könyvtári minősítés; minősítés; - A könyvtári önértékelés kritériumai; - Az önértékelés lépései; - A teljesítménymérés célja, területei - Az önértékelés körforgása.

3 - 1997. é vi CXL. tv. 55. §.(1) k) „ szolg á ltat á sait a k ö nyvt á ri minős é gir á ny í t á s szempontjait figyelembe v é ve szervezi. ” 66. §. j) „ a megyei k ö nyvt á r koordin á lja a telep ü l é si k ö nyvt á rak minős í t é s é nek elők é sz í t é s é t ” - 14/2001. (VII. 5.) NK Ö M rendelet a k ö nyvt á ri szakfel ü gyeletről 2. §. (1) i) „ vizsg á lja é s é rt é keli a k ö nyvt á ri szolg á ltat á sok minős é g é t ” - 12/2010. (III. 11.) OKM rendelet a Minős í tett K ö nyvt á r c í m é s a K ö nyvt á ri Minős é gi D í j adom á nyoz á s á r ó l Törvényi háttér

4 120/2014. (IV. 8.) Korm á nyrendelet a nyilv á nos k ö nyvt á rak jegyz é k é nek vezet é s é ről - 2. §. (3) f) A könyvtár a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló miniszteri rendelet alapján kidolgozott könyvtári önértékelés szakmai szempontjait figyelembe véve szervezi a szolgáltatásait, vizsgálja a könyvtárhasználók igényeit. - 6. § (3) A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló miniszteri rendelet alapján kidolgozott könyvtári önértékelés szakmai szempontjainak nem teljesítése miatt a könyvtár a jegyzékről csak 2016. január 1. napjától törölhető.

5 A könyvtári szakértői vizsgálatok célja A vizsgálatok célja, a 2014. 04. 23-án hatályba lépett nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 120/2014 (IV.08.) kormányrendelet 6. §. (2) bekezdés alapján: 1. a nyilvános könyvtárak számára előírt alapkövetelmények (Kultv. 54. § (1)) teljesítésének; A nyilvános könyvtár alapkövetelményei: a) mindenki által használható és megközelíthető, b) vezetője felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik és könyvtári szakembert alkalmaz, c) rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel, d) rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban tart nyitva, e) helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek, f) statisztikai adatokat szolgáltat, g) ellátja az 55. § (1) bekezdésében felsorolt alapfeladatokat, h) elnevezésében megjelenik a könyvtár kifejezés. 2. a könyvtári alapfeladatok (Kultv. 55. § (1)) ellátásának; (A nyilvános könyvtár alapfeladatai:) (A nyilvános könyvtár alapfeladatai:) „f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, „f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, i) kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez, i) kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez, j) tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez.” j) tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez.” 3. a fenntartói nyilatkozatban vállaltak teljesítésének ellenőrzése

6 Milyen a minőségirányítás?

7 Milyen legyen a könyvtári minőségirányítási modell? TQM-felé törekvő TQM-felé törekvő Felhasználóbarát Felhasználóbarát Alulról építkező Alulról építkező Ésszerű Ésszerű Hatékony Hatékony

8 „Teljes Körű Minőségirányítás=TQM” Alapelvek Partnerközpontúság Partnerközpontúság Folyamatos javítás Folyamatos javítás Teljes elkötelezettség Teljes elkötelezettség Kiegészítő elemek A vezetőség felelőssége A vezetőség felelőssége Oktatás, képzés, továbbképzés, tréning Oktatás, képzés, továbbképzés, tréning Támogató struktúrák (külső szakértők, belső szakértői csapat) Támogató struktúrák (külső szakértők, belső szakértői csapat) Elismerés, értékelés, motiváció Elismerés, értékelés, motiváció Döntés: tények alapján Döntés: tények alapján

9 A minőségirányítási rendszer A minőségirányítási rendszer bevezetésének várható lépései a legkisebb könyvtárakban is a következőkből állnak: Képzés Képzés Problémafeltárás Problémafeltárás A partnerek számbavétele A partnerek számbavétele A környezet elemzése A környezet elemzése Helyzetkép a könyvtárról Helyzetkép a könyvtárról A könyvtár stratégiai tervének és minőségügyi stratégiájának elkészítése A könyvtár stratégiai tervének és minőségügyi stratégiájának elkészítése A minőségpolitika meghatározása, a minőségpolitikai nyilatkozat elkészítése A minőségpolitika meghatározása, a minőségpolitikai nyilatkozat elkészítése A minőségtervezés, a minőségfejlesztés és a minőségbiztosítás bevezetése A minőségtervezés, a minőségfejlesztés és a minőségbiztosítás bevezetése A Minőségi kézikönyv létrehozása (A könyvtári szakértők vizsgálata!) A Minőségi kézikönyv létrehozása (A könyvtári szakértők vizsgálata!) A megvalósulás ellenőrzése és folyamatos értékelése A megvalósulás ellenőrzése és folyamatos értékelése (Skaliczki Judit: A könyvtárak korszerű irányítási és szolgáltatási rendszere: a minőségmenedzsment)

10 Képzés – Katona József Könyvtár A modulok tantervi egységei: A modulok tantervi egységei: I. Bevezetés a minőségmenedzsmentbe. Hazai és külföldi könyvtári trendek. Változások menedzselése. Stratégiai tervezés. A TQM módszerei és eszközei. I. Bevezetés a minőségmenedzsmentbe. Hazai és külföldi könyvtári trendek. Változások menedzselése. Stratégiai tervezés. A TQM módszerei és eszközei. II. Szolgáltatásmenedzsment: Irányelvek, szolgáltatási előírások, minőségpolitika a szolgáltatásokban. Szolgáltatások minőségének fejlesztése, biztosítása, értékelése. Törődés a használókkal, igényfelmérés. Teljesítménymérés és értékelés. Állománymenedzsment. Információmenedzsment: 1. Elektronikus információk menedzselése. II. Szolgáltatásmenedzsment: Irányelvek, szolgáltatási előírások, minőségpolitika a szolgáltatásokban. Szolgáltatások minőségének fejlesztése, biztosítása, értékelése. Törődés a használókkal, igényfelmérés. Teljesítménymérés és értékelés. Állománymenedzsment. Információmenedzsment: 1. Elektronikus információk menedzselése. III. Információmenedzsment 2. Honlap szerkesztés és értékelés. Tudásmenedzsment. Szervezetmenedzsment. Humánerőforrás menedzsment. Gazdálkodás menedzsment. III. Információmenedzsment 2. Honlap szerkesztés és értékelés. Tudásmenedzsment. Szervezetmenedzsment. Humánerőforrás menedzsment. Gazdálkodás menedzsment. IV. Általános marketing. Online marketing. Projektmenedzsment. A minőségi kézikönyv. A minősített könyvtár, önértékelés. Jog és minőség. Etika és minőség. IV. Általános marketing. Online marketing. Projektmenedzsment. A minőségi kézikönyv. A minősített könyvtár, önértékelés. Jog és minőség. Etika és minőség. 10

11 Problémafeltárás 11

12 A partnerek számbavétele Számba kell venni azokat: akiknek a könyvtár szolgáltat; akiknek a könyvtár szolgáltat; aki(k) közvetlenül meghatározza, hogy milyen legyen aki(k) közvetlenül meghatározza, hogy milyen legyen a könyvtár (pl. fenntartó); a könyvtár (pl. fenntartó); aki(k) közvetve meghatározza, hogy milyen legyen a aki(k) közvetve meghatározza, hogy milyen legyen a könyvtár (pl. ágazati irányítás); könyvtár (pl. ágazati irányítás); aki(k) bármely tevékenysége révén kapcsolatban áll aki(k) bármely tevékenysége révén kapcsolatban áll a könyvtárral(beszállítók); a könyvtárral(beszállítók); aki(k) társadalomformáló hatással bír (pl. média); aki(k) társadalomformáló hatással bír (pl. média); akik a könyvtárban dolgoznak. akik a könyvtárban dolgoznak. A partnerek számbavétele a partneri táblázattal történik, amelynek az állandó frissítése, naprakészsége a könyvtár alapvető érdeke. 12

13 A környezet elemzése A könyvtárat körülvevő külső világ elemzésére a PESTLE (PGTTJK) analízis alkalmas. 13

14 Helyzetkép a könyvtárról Helyzetkép a könyvtárról A SWOT analízis feladata a közvetlen környezet és a belső helyzet részletes, jövőre mutató elemzése. A tényezők (erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek) az intézmény erősségeit, gyengeségeit, mint belső tényezőket mutatja be, a lehetőségek és a veszélyek a külső tényezőket tárják fel. A SWOT analízis feladata a közvetlen környezet és a belső helyzet részletes, jövőre mutató elemzése. A tényezők (erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek) az intézmény erősségeit, gyengeségeit, mint belső tényezőket mutatja be, a lehetőségek és a veszélyek a külső tényezőket tárják fel. 14

15 A könyvtár stratégiai tervének és minőségügyi stratégiájának elkészítése Stratégiai terv (2014-2020) Részei: PESTLE analízis és SWOT elemzés Átfogó célok KulcsterületekBenne: - Célok Az elérendő célok részletezése - Használók és szükségleteik - Szolgáltatások - Hatékonyság, gazdaságosság - Humánerőforrás menedzsment - Források optimalizálása - Prioritás - Tervezett fejlesztések típusai - Intézményi projekttervek 15

16 A minőségpolitika meghatározása, a minőségpolitikai nyilatkozat elkészítése A minőségpolitika: - megfogalmazza egy-egy szolgáltatás minőségi előírásait; - meghatározza, hogy a könyvtár milyen színvonalon képes kielégíteni a szolgáltatási igényeket. A minőségpolitikai nyilatkozat magába foglalja a vezetők és a munkatársak minőség iránti elkötelezettségét is. 16

17 Minőségtervezés, minőségbiztosítás, vagy minőségfejlesztés? Minőségtervezés: Minőségtervezés: Mit akarunk elérni, s milyen források, eszközök, módszerek szükségesek hozzá ? Mit akarunk elérni, s milyen források, eszközök, módszerek szükségesek hozzá ? Minőségbiztosítás: Minőségbiztosítás: Hogyan kell alkalmaznunk az eszközöket, módszereket a cél eléréséhez ? Hogyan kell alkalmaznunk az eszközöket, módszereket a cél eléréséhez ? Minőségfejlesztés: Minőségfejlesztés: Min kell változtatnunk ahhoz, hogy jobbak legyünk ? Min kell változtatnunk ahhoz, hogy jobbak legyünk ? A változó igények (elvárások) milyen konkrét változásokat kívánnak meg tőlünk ? A változó igények (elvárások) milyen konkrét változásokat kívánnak meg tőlünk ?

18 Minőségügyi kézikönyv felépítése 1. A minőségügyi kézikönyv használata 1. A minőségügyi kézikönyv használata 2. Történeti áttekintés 2. Történeti áttekintés 2.1. Jogelőd könyvtárak 2.1. Jogelőd könyvtárak 2.2. A jelenlegi könyvtár 2.2. A jelenlegi könyvtár 2.3. Jövőkép 2.3. Jövőkép 2.4. Küldetésnyilatkozat 2.4. Küldetésnyilatkozat 2.5. Szervezeti és működési alapelvek 2.5. Szervezeti és működési alapelvek

19 Minőségügyi kézikönyv felépítése 2.6. Stratégiai terv (2014-2020) 2.6. Stratégiai terv (2014-2020) 2.6.1. PEST analízis és SWOT elemzés 2.6.1. PEST analízis és SWOT elemzés 2.6.2. Átfogó célok 2.6.2. Átfogó célok 2.6.3. Kulcsterületek 2.6.3. Kulcsterületek 2.6.4. Célok 2.6.4. Célok 2.6.5. Az elérendő célok részletezése 2.6.5. Az elérendő célok részletezése 2.6.5.1. Használók és szükségleteik 2.6.5.1. Használók és szükségleteik 2.6.5.2. Szolgáltatások 2.6.5.2. Szolgáltatások 2.6.5.3. Hatékonyság, gazdaságosság 2.6.5.3. Hatékonyság, gazdaságosság 2.6.5.4. Humánerőforrás menedzsment 2.6.5.4. Humánerőforrás menedzsment 2.6.5.5. Források optimalizálása 2.6.5.5. Források optimalizálása 2.6.5.6. Prioritás 2.6.5.6. Prioritás 2.6.5.7. Tervezett fejlesztések típusai 2.6.5.7. Tervezett fejlesztések típusai 2.6.5.8. Intézményi projekttervek 2.6.5.8. Intézményi projekttervek

20 Minőségügyi kézikönyv felépítése 3. Minőségpolitikai nyilatkozat 3. Minőségpolitikai nyilatkozat 3.1. A vezetőség felelősségi köre 3.1. A vezetőség felelősségi köre 3.2. Esélyegyenlőségi nyilatkozat 3.2. Esélyegyenlőségi nyilatkozat 4. Az érvényes jogszabályok és keretdokumentumok 4. Az érvényes jogszabályok és keretdokumentumok 5. A minőségirányítással foglalkozó felelősök és munkacsoportok 5. A minőségirányítással foglalkozó felelősök és munkacsoportok 6. A partnerkapcsolatok ápolása 6. A partnerkapcsolatok ápolása 6.1. Belső partnerek 6.1. Belső partnerek 6.2. Külső partnerek 6.2. Külső partnerek 6.2.1. Intézményi szint 6.2.1. Intézményi szint 6.2.2. Osztályok, részlegek 6.2.2. Osztályok, részlegek 7. A folyamatok azonosítása és javítása 7. A folyamatok azonosítása és javítása 8. A dokumentumok kezelése 8. A dokumentumok kezelése 9. Fogalom-meghatározások 9. Fogalom-meghatározások 10. Mellékletek 10. Mellékletek

21 A megvalósulás ellenőrzése és folyamatos értékelése Az értékelés során számba veendő irányok: A könyvtár stratégiai tervezésére, céljaira vonatkozóak Az emberi erőforrásokra vonatkozóak Az emberi erőforrásokra vonatkozóak A finanszírozásra vonatkozóak A finanszírozásra vonatkozóak A hozzáférhetőségre vonatkozóan A hozzáférhetőségre vonatkozóan A könyvtár, mint üzem értékelése A könyvtár, mint üzem értékelése szempontjából kiemelkedően fontos: A használók igényeinek kielégítése A használók igényeinek kielégítése Az állományfejlesztés Az állományfejlesztés A személyzet A személyzet A menedzsment és marketing A menedzsment és marketing A KKÉK-ben felsorolt kritériumok szerint.) Útmutató: URL: https://www.google.hu/?gws_rd=ssl#q=a+k%C3%B6nyvt%C3%A1ri+%C3%B6n%C3%A9rt%C3%A9kel%C3%A9s+szakmai+szem pontjai 21

22 Összegezve: a minőségügy elemei A minőségügyi stratégia – a könyvtárnak a rendszerben meghatározott helye szerint; A minőségügyi stratégia – a könyvtárnak a rendszerben meghatározott helye szerint; Minőségtervezés (irányítás, marketing, képzés, humán erőforrás, kommunikáció, szolgáltatások színvonala); Minőségtervezés (irányítás, marketing, képzés, humán erőforrás, kommunikáció, szolgáltatások színvonala); Minőségfejlesztés (a könyvtár szolgáltatási szintjének folyamatos növelése); Minőségfejlesztés (a könyvtár szolgáltatási szintjének folyamatos növelése); Minőségbiztosítás (a stratégiai tervben rögzített célok legmagasabb szinten történő megtartása); Minőségbiztosítás (a stratégiai tervben rögzített célok legmagasabb szinten történő megtartása); Értékelés (folyamatosan tevékenység, soha nincs vége!). Értékelés (folyamatosan tevékenység, soha nincs vége!). = =

23 Javasolt lépések a MIR bevezetésére 1. szakasz: előkészítés 1. szakasz: előkészítés 2. szakasz: partnerközpontú szervezeti kultúra kialakítása és működtetése 2. szakasz: partnerközpontú szervezeti kultúra kialakítása és működtetése 3. szakasz: folyamatszabályozás, problémamegoldás 3. szakasz: folyamatszabályozás, problémamegoldás 4. szakasz: kiterjesztés, teljes körűség 4. szakasz: kiterjesztés, teljes körűség

24 1. szakasz: előkészítés 1. szakasz: előkészítés Elkötelezettség, felelősség Minőségügyi kiscsoport működtetése. Minőségügyi kiscsoport működtetése. Minőségügyi vezető kijelölése Minőségügyi vezető kijelölése Külső szakértő felkérése Külső szakértő felkérése A kiscsoport részvételével: a küldetés kidolgozása. A kiscsoport részvételével: a küldetés kidolgozása. A minőségfejlesztéshez szükséges források (személyi, anyagi, tárgyi) számbavétele, biztosítása. A minőségfejlesztéshez szükséges források (személyi, anyagi, tárgyi) számbavétele, biztosítása.

25 2. szakasz: partnerközpontú szervezeti kultúra kialakítása és működtetése Azonosulás a szervezet céljaival. Azonosulás a szervezet céljaival. Együttműködés, csoportmunka. Együttműködés, csoportmunka. Zavarmentes, nyílt kommunikáció. Zavarmentes, nyílt kommunikáció. Állandó visszajelzések, értékelések. Állandó visszajelzések, értékelések. Motiváció. Motiváció. Konfliktuskezelés. Konfliktuskezelés. A munkatársak képzése, továbbképzése; tréningek. A munkatársak képzése, továbbképzése; tréningek.

26 3. szakasz: folyamatszabályozás, problémamegoldás 1. A folyamat/probléma megfogalmazása (ábra) 2. Adatgyűjtés, adatelemzés (vizsgálat) 3. Okok elemzése 4. Megoldás tervezés és bevezetés 5. Hatások értékelése (visszamérés 6. Szabványosítás 7. Konklúzió, a folyamat felügyelete

27 4. szakasz: kiterjesztés, teljes körűség Az előző szakaszok továbbfejlesztése, a felelősség leosztása a megfelelő szintekre. A cél elérése megvalósul: a fejlett szervezeti kultúra létrejön. Teljes dokumentáltság: valamennyi KKÉK által előírt (kötelező és ajánlott) dokumentum kész. Teljes körűség: a szervezet egész működésére jellemző: a minőségi szemlélet és gyakorlat.

28 Könyvtári önértékelés, könyvtári minősítés A minőség fejlesztése és a minőségbiztosítás ösztönzése érdekében a szaktárca a könyvtárak minősítésére pályázati eljárásokat, a minősített könyvtárak tevékenységének elismerésére díjakat vezetett be. A minőség fejlesztése és a minőségbiztosítás ösztönzése érdekében a szaktárca a könyvtárak minősítésére pályázati eljárásokat, a minősített könyvtárak tevékenységének elismerésére díjakat vezetett be. A minőségirányítás módszere, területei és értékelési szempontrendszere az EU tagállamai által elfogadott Közös Értékelési Keretrendszer, a Common Assessment Framework (CAF), alapján került bevezetésre. Az önértékelést alapvetően az adottságok és az elért eredmények mentén vizsgálja, 9 kritériumot és 28 alkritériumot sorolva fel. A minőségirányítás módszere, területei és értékelési szempontrendszere az EU tagállamai által elfogadott Közös Értékelési Keretrendszer, a Common Assessment Framework (CAF), alapján került bevezetésre. Az önértékelést alapvetően az adottságok és az elért eredmények mentén vizsgálja, 9 kritériumot és 28 alkritériumot sorolva fel.

29 A könyvtári önértékelés kritériumai Az első öt kritérium a szervezet adottságaival foglalkozik: 1. kritérium: vezetés 2. kritérium: stratégia és tervezés 3. kritérium: emberi erőforrások 4. kritérium: partnerkapcsolatok és erőforrások 5. Kritérium: folyamatok A 6-9. kritériumokban, a partnerek, a munkatársak, a társadalom és a kulcsfontosságú teljesítmény terén elért eredményeket mérjük, és a belső mutatókat értékeljük. Minden kritérium tovább bontható az alkritériumok (28) listájára. Az alkritériumok azokat a fő kérdésköröket határozzák meg, amelyeket figyelembe kell venni a szervezet értékelésekor. (példák!)

30 Az önértékelés adottság-kritériumainak dokumentálása 1. Vezetés 2. Stratégia és tervezés 3. Emberi erőforrások 4. Partnerkapcsolatok és erőforrások 5. Folyamatok Emberi erőforrás stratégiai terv X Esélyegyenlőségi terv X Értékelési szabályzat, ösztönzési stratégia X Éves beszámolók, cselekvési- és/vagy munkatervek XXXX Folyamatábrák, folyamatleírások, az ellenőrzőpontok megjelölésével X A könyvtár minőségpolitikája XXXXX A könyvtárban működő munkacsoport/ok alakításának és működésének ügyrendje X A könyvtár stratégiai terve (benne: küldetésnyilatkozat, jövőkép, PESTLE, SWOT elemzés) XXXX Jelmagyarázat: piros = kötelező; kék = ajánlott A könyvtári önértékelés első 5 kritériuma

31 Az önértékelés lépései 1. Meghatározások megismerése 2. Kulcsfontosságú ismérvek számbavétele 3. Kötelező és ajánlott dokumentumok vizsgálata 4. Kritériumon belüli alpontok megválaszolása 5. Pontozás 6. Vélemények rögzítése (erősségek, gyengeségek, fejlesztendő területek)

32 Összegzések Először a dolgozói könyvtári önértékelés összegzése, Először a dolgozói könyvtári önértékelés összegzése, majd a vezetői, osztályvezetői könyvtári önértékelés összegzése készül el. majd a vezetői, osztályvezetői könyvtári önértékelés összegzése készül el.

33 Összevetés Alkritériumok szerinti elemzésben: azonosságok- különbözőségek feltárása. Alkritériumok szerinti elemzésben: azonosságok- különbözőségek feltárása. Miértek? Miértek? Adottságok-eredmények pontozásának vizsgálata; Adottságok-eredmények pontozásának vizsgálata; Legalacsonyabb, legmagasabb pontok; Legalacsonyabb, legmagasabb pontok; Hiányosságok területeire→intézkedési tervek meghozatala. Hiányosságok területeire→intézkedési tervek meghozatala.

34 Mi a könyvtári önértékelés haszna? Gyakorlati munkacsoport számára - minőségi szemlélet fejlesztése. Gyakorlati munkacsoport számára - minőségi szemlélet fejlesztése. Gyakorlat, jártasság az önértékelésben. Gyakorlat, jártasság az önértékelésben. Tükör a vezetői, dolgozói kollektíva előtt. Tükör a vezetői, dolgozói kollektíva előtt. Elegendő idő áll a problémák átgondolására, intézkedési tervek meghozatalára. Elegendő idő áll a problémák átgondolására, intézkedési tervek meghozatalára. ÍGY LEHETŐSÉG…… a magasabb önértékelési pontokra, a Minősített Könyvtári Díj elérésére!!! ÍGY LEHETŐSÉG…… a magasabb önértékelési pontokra, a Minősített Könyvtári Díj elérésére!!!

35 Teljesítmény? + Mérés? = Teljesítménymérés? A minőségfejlesztés gyakorlati lépései Teljesítmény = Valamely tevékenységnek (lemérhető) eredménye. Mérés = Az a cselekvés, hogy valaki mér valamit. A teljesítménymérés: "a mérések olyan összehangolt rendszere, amelynek együttes értékelése pontosabb képet nyújt arról, hogyan használja fel a könyvtár a rendelkezésére álló forrásokat szolgáltatásainak biztosítása érdekében, és milyen mértékig képes annak a közösségnek az igényeit kielégíteni, amelynek ellátására hivatott."

36 A teljesítménymérés célja Mérés, elemzés, javítás! Döntés: tények alapján! Cél: teljes körű önértékelés Cél: teljes körű önértékelés n a munkafolyamatok hatékonyságának mérése, javítása n a különböző időpontok összevetése n a különböző szolgáltatások összevetése n hasonló könyvtártípusok eredményeinek összevetése (benchmarking)

37 A teljesítménymérés területei A partnerek elégedettségének és elvárásainak/könyvtárhasználatának vizsgálata A partnerek elégedettségének és elvárásainak/könyvtárhasználatának vizsgálata A munkafolyamatok hatékonyságának mérése A munkafolyamatok hatékonyságának mérése Az intézmény Az intézmény társadalmi megítélése társadalmi megítélése

38 Mi indokolja, hogy méréseket végezzünk? A hétköznapi megfigyelések hibái: Felületes, rendszertelen, esetleges megfigyelés Felületes, rendszertelen, esetleges megfigyelés Túláltalánosítás (néhány élmény alapján ítélünk) Túláltalánosítás (néhány élmény alapján ítélünk) Szelektív észlelés (csak a korábban felismert összefüggésekre figyelünk) Szelektív észlelés (csak a korábban felismert összefüggésekre figyelünk) A saját értékrendünk, normarendszerünk elnyomja az objektív ítéletalkotást A saját értékrendünk, normarendszerünk elnyomja az objektív ítéletalkotást A megismerés túl korai lezárása A megismerés túl korai lezárása

39 Az önértékelés körforgása Az önértékelésben résztvevők körének kijelölése Az önértékelésben résztvevők körének kijelölése Tények, adatok (mérések) meghatározása Tények, adatok (mérések) meghatározása Az adatlapok kérdéseinek tisztázására, közös értelmezése a kitöltés megkezdése előtt Az adatlapok kérdéseinek tisztázására, közös értelmezése a kitöltés megkezdése előtt Az önértékelés lebonyolítása Az önértékelés lebonyolítása Az önértékelés kiértékelése Az önértékelés kiértékelése Bizonyos időközönként megismételt önértékelés Bizonyos időközönként megismételt önértékelés Aztán minden újra indul… a folyamat soha nem zárul le… és ezt a díjat kívánom mindenkinek: Aztán minden újra indul… a folyamat soha nem zárul le… és ezt a díjat kívánom mindenkinek:

40 A saját könyvtára minőségirányítási rendszere megvalósításához eredményes munkát kívánok minden kedves kollégának; s egyben köszönöm mindenki megtisztelő figyelmét!


Letölteni ppt "Könyvtári szakértői vizsgálatok és a minőségügy - 2-3 fős könyvtárak minőségirányítása - EKE szakmai nap: K ö nyvt á ri K ö z ö s É rt é kel é si Keretrendszer,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések