Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2012. november 8. Az innováció hazai rendszere Együttműködési lehetőségek a kutatói és a vállalati szféra között Előadó: Dr. Peredy Zoltán Főosztályvezető-helyettes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2012. november 8. Az innováció hazai rendszere Együttműködési lehetőségek a kutatói és a vállalati szféra között Előadó: Dr. Peredy Zoltán Főosztályvezető-helyettes."— Előadás másolata:

1 2012. november 8. Az innováció hazai rendszere Együttműködési lehetőségek a kutatói és a vállalati szféra között Előadó: Dr. Peredy Zoltán Főosztályvezető-helyettes Stratégiai Főosztály INNO-AUTO rendezvény Győr

2 2www.nih.gov.hu Tartalom  A Nemzeti Innovációs Hivatal szerepe és feladatai  Hazai innovációs helyzetkép  Kormányzati stratégiai feladatok a KFI területén  Együttműködések ösztönzése a kutatói és a vállalati szféra között

3 Összesített innovációs index Forrás: Innovation Union Scoreboard, 2011 Magyarország egy helyet javított az előző évhez képest

4 Az Innovációs Unió Eredménytábla 2011. évi adatai – Magyarország

5 A vállalati jövedelmek forrása Magyarország

6 2016. szeptember 23. 6www.nih.gov.hu A K+F ráfordítás forrásainak alakulása a GDP %-ában Forrás: KSH (2012)

7 7www.nih.gov.hu A magyarországi járműipar nemzetgazdasági súlya Összes értékesítés (Mrd Ft) Export részesedése a nettó árbevételből Összes értékesítés a GDP arányában 20001868,39 91,70% 14,27% 20083618,22 89,60% 13,63% 20092790,67 89,98% 10,89% 20103289,29 91,51% 12,30% 2011.3751,75 92,20% 13,36% 2012 I. félév2490,55 93,06% 18,39% Forrás: KSH 2012.

8 8www.nih.gov.hu Nagyobb autóipari beszállítók elhelyezkedése Magyarországon

9 9www.nih.gov.hu A vállalati K+F ráfordítások alakulása néhány ágazatban (Mrd Ft) Forrás: KSH

10 Hazai stratégiai portfolió Új policy megközelítés Hazai stratégiák: Új Széchenyi Terv (2011. január 15.) – V. prioritás: Tudomány – Innováció Nemzeti Reform Program (2011) Széll Kálmán Tervek Wekerle Terv Darányi Terv Magyar Növekedési Terv Energiastratégia 2030 Nemzeti Környezetvédelmi Innovációs Stratégia Nemzeti Digitális Cselekvési és Megújulási Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia Készülő stratégiák: Nemzeti KFI stratégia 2020 (hamarosan társadalmi egyeztetésre kerül) KFI fókuszú ágazati stratégiai Fehér Könyvek (ÁSFK) NGM által készülő Iparstratégiák

11 Nemzeti KFI Stratégia 2020 Új irányok: a)2020-ig terjedő időtartamra tervezett, összhang az ÚSZT-vel, b)a nemzetközi trendekre (Innovation Union, OECD Innovation Strategy), és az EU-tagországok (pl. Ausztria, Csehország, Finnország, stb.) sikeres gyakorlatára épít, c)innovációs szemlélete a technológiai innovációnál szélesebben értelmezett, d)fókuszában a hasznosítás-orientált K+F, illetve a vállalkozások innovációs-teljesítménye áll, e)megújított támogatási rendszer (ösztönző adórendszer, új pályázati struktúrák, tőkepiaci eszközök súlyának növelése stb.), f)ösztönző KFI jogszabályi és adópolitikai környezet kialakítása, g)egységes KFI monitoring és értékelési rendszer kialakítása, TéT obszervatórium létrehozása (tényekre épülő politikaformálás).

12 Nemzeti KFI Stratégia – Kiemelt célok

13 13www.nih.gov.hu Az ÁSFK-ban szereplő kiemelt ágazatok (ÚSZT, Tudomány-Innováció programja) Az NGM felkérésére a NIH koordinálásával készülnek az alábbi ágazatokra:  Egészségipar  Közlekedés, járműipar és logisztika  ICT  Energetika, környezetvédelem  Agrárium és élelmiszeripar

14 A kutató intézetek, akadémiai, egyetemi szféra és a vállalkozások együttműködésének segítése a járműipar területén  Célzott KFI programok kidolgozása az járműipari vállalkozások cégek és az egyetemek, kutató intézetek szorosabb együttműködése céljából  Ipari megrendelésre történő KFI projektek megvalósítása a felsőoktatási intézményekben, vállalati szakemberek, oktatók és hallgatók közös munkájával; hálózatos együttműködések ösztönzése (pl. living lab, klaszterek, platformok)  Az autóiparral/járműiparral foglalkozó tudásközpontok tevékenységének támogatása  Egyetemek és kutatóintézetek járműipari spin-off cégeinek „testre szabott” támogatása, inkubálása

15 Nagyvállalatok és kkv-k együttműködését ösztönző lehetőségek  Nemzetközi cégek magyarországi (K+F, innovációs, fejlesztési és egyéb) központjainak megőrzése, új központok létrehozása, vonzására együttműködési és támogatási program indítása  Jelen levő cégek támogatása, új cégek megnyerése átlátható és egyszerű adórendszerrel, FDI ösztönzés  Az ipari nagyvállalatok szerepvállalásának fokozása a megfelelő szakembergárdával, eszköz- és műszerállománnyal, költségvetéssel rendelkező hazai KKV-k KFI kapacitásának felépítésében (pl. integrátori típusú együttműködések szerepének növelése)

16 A KFI támogatáspolitika célrendszere és területei 2012

17 17www.nih.gov.hu K+F finanszírozás, támogatás Központi költségvetési támogatások:  Intézményi alapellátás, normatív feladat-finanszírozás  Fejezeti kezelésű célelőirányzatok (pályázatok)‏  Egyéb fejezeti források  Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (KTI Alap)‏  EU források magyar társfinanszírozása (SA, KA)‏  OTKA  Nemzetközi kötelezettségek EU és egyéb nemzetközi támogatások:  EU Strukturális Alapok (2004-2006, 2007-2013)‏  7. EU K+F Keretprogram  EU Versenyképességi és Innovációs Program  Multilaterális kezdeményezések  Bilaterális programok  Egyéb nemzetközi források Tőkealapok, egyéb pénzpiaci eszközök:  Magvető, kockázati tőkealap  Üzleti angyalok  Egyéb pénzpiaci eszközök (hitel, garancia stb.) Az üzleti szféra támogatásai:  Vállalati, non-profit, egyéni Egyéb

18 A 2012. évi K+F pályázati programportfólió forrásai  KTIA: 30-35 md Ft (nagyságrendileg)  GOP: 73 md Ft (1. prioritás, 2012-13.)  KMOP: 2,6 md Ft  OTKA: 7,7 md Ft

19 19www.nih.gov.hu Horizon 2020 három fő prioritása

20 20www.nih.gov.hu Horizon 2020 költségvetése Többéves pénzügyi keret (MFF), 2014-2020 Összesen ~87 milliárd € (az összegek millió euróban)

21 21www.nih.gov.hu TERÜLETEI  Vezető szerep az alap- és az ipari technológiák területén (technológiák kölcsönhatásának kiaknázása)  Kulcsfontosságú alaptechnológiák: ICT, nanotechnológia, fejlett anyagok, biotechnológia, korszerű gyártás és feldolgozás, űrkutatás  Kockázat-finanszírozás elősegíteni a meglévő piaci hiányosságok pótlását a kutatás és innováció területén  Innováció KKV-knál az innováció minden típusának előmozdítása a kkv-k számára H2020 – Industrial Leadership (összesen 20 280 m€)

22 22www.nih.gov.hu H2020 Társadalmi kihívások (összesen 35 888 m€)

23 A Horizon 2020 új elemei  Egységes részvételi szabályok  Egyablakos IT rendszer  Kevesebb adminisztráció  Rövidebb a támogatások odaítélésének átfutási ideje  Tevékenységenként egységes visszatérítési arány a kedvezményezett típusára való tekintet nélkül  Koherens finanszírozás az ötlettől a piacig  Piac közeli innováció számára több támogatás  A kkv eszköz („SME instrument”) esetében a kkv egyedül is pályázhat

24 24www.nih.gov.hu H2020 – Ütemezés  2011. november 30. A Tanács és Parlament tárgyalásának megkezdése az Európai Bizottság javaslata alapján  2012. február óta RWP (Kutatási munkacsoport) tárgyalja a tervezetet  2013 végére a végleges jogszabályok elfogadása az Európai Parlamentben és az Európai Tanács által  2014. január 1. Az első pályázati kiírások közzététele

25 Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH)  A Kormány a 303/2010. (XII.23.) Korm. rendelettel 2011. január 1- jével létrehozta a Nemzeti Innovációs Hivatalt (NIH) és meghatározta jogi státuszát, működési feltételeit és feladatait. – „A Nemzeti Innovációs Hivatal a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszter irányítása alatt működő központi hivatal.” – „A Kormány kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős szervként a Hivatalt jelöli ki.”  A NIH-re vonatkozó új SZMSZ 2011. júniusban hatályba lépett (www.nih.gov.hu)

26 A NIH helye a KFI terület kormányzati irányítási rendszerében

27 2016. szeptember 23. A NIH funkciói és tevékenységének négy pillére NIH Államigazga- tási funkciók Szolgáltatási, ügynökségi funkciók Közvetítő, kooperációs funkciók Innovációs szolgáltató és menedzs- ment rendszerek, hálózatok fejlesztése Innovációs elemző tudásbázis, és információs adatbázis Hatékony szervezet EU-s és nemzetközi KFI együtt- működések KFI stratégia és stratégiai monitoring, értékelés

28 A NIH tevékenysége (1) 1)KFI stratégia és stratégiai monitoring, értékelés  Közreműködés a KFI stratégia tervezésében (NGM) és megvalósításában, részstratégiák és elemző anyagok készítése  Hazai és nemzetközi stratégiák (EU, OECD) összehangolásában közreműködés  Kiemelt ágazatok (ÚSZT) innovációs stratégia- készítésének koordinálása  A KFI szakterület képviselete más szakterületi fejlesztési stratégiákban  KFI stratégiák, programok stratégiai monitorozása, és szakmai értékelése

29 A NIH tevékenysége (2) 2)Innovációs elemző tudásbázis és információs KFI adatbázis (TéT Obszervatórium)  Tényeken alapuló stratégiai tervezés, elemzések  Innovációs szolgáltatások megalapozása (partnerkeresés, pályázatok alanyai)  Obszervatóriumi szolgáltatások (államigazgatás, kutatók, vállalkozók)  Integrált KFI adatbázis  Hazai és nemzetközi KFI trendek; kiadványok  Közreműködés a KFI statisztika módszertani fejlesztésében

30 A NIH tevékenysége (3) 3)Innovációs szolgáltató és menedzsment rendszerek, hálózatok fejlesztése  Innovációs szolgáltatások fejlesztése, módszertani megalapozása  Innovációs szolgáltatások hálózatos, rendszerszerű tervezése, szervezése  Az innovatív ötletek megvalósítását segítő mentori rendszer kiépítése  Fókuszált ágazati KFI programok szakmai koordinálása  Regionális innováció segítése

31 A NIH tevékenysége (4) 4)EU-s és nemzetközi KFI együtt-működések  Közreműködik az EU tagállami feladatokban  Összefogja az EU KFI kertprogramokkal kapcsolatos hazai tevékenységet (22 tematikus program esetén: program- tanácsok, PC, nemzeti kapcsolattartók hálózata, NCP)  Multilaterális KFI együttműködések gondozása  Kétoldalú KFI kapcsolatok szakmai gondozása, 36 országra kiterjedően  Kétoldalú KFI programok gondozása  TéT attaséi hálózat szakmai koordinálása

32 32www.nih.gov.hu Dr. Peredy Zoltán Főosztályvezető-helyettes Nemzeti Innovációs Hivatal 1061 Budapest, Andrássy út 12. Web: http://www.nih.gov.huhttp://www.nih.gov.hu Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "2012. november 8. Az innováció hazai rendszere Együttműködési lehetőségek a kutatói és a vállalati szféra között Előadó: Dr. Peredy Zoltán Főosztályvezető-helyettes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések