Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kognitív tanulmányok MA Interdiszciplinaritás és kutatás ppk.elte.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kognitív tanulmányok MA Interdiszciplinaritás és kutatás ppk.elte.hu."— Előadás másolata:

1 Kognitív tanulmányok MA Interdiszciplinaritás és kutatás ppk.elte.hu

2 A PPK szervezésében indul Konzorciális együttműködésben történik: PPK, TTK, BTK, TÁTK, BGGYK, a Pszichológiai Intézet Kognitív Pszichológia Tanszéke szervezésében (Dr. Király Ildikó egyetemi docens) Emellett közös mesterképzés az alábbi négy közép-európai egyetemmel együtt, lehetőség a kint tanulásra: –University of Vienna (coordinating partner) (& Medical University of Vienna) –Comenius University in Bratislava –University of Ljubljana –University of Zagreb Szoros partneri kapcsolatok, ahol nem zajlik teljes mesterképzés:  New Bulgarian University - Sofia  University of Rijeka  Charles University in Prague  Jagiellonian University in Cracow  University of Bucharest  University of Nis ELTE PPK

3 Cognitive Scientist (okleveles kognitív tudományi kutató) végzettséget nyújt kizárólag angol nyelven zajlik A képzés célja olyan kutatók képzése: akik a tudáselemzés és tudásszerveződés természettudományos módszereivel hajtják végre az emberi megismerés és a tudás komplex vizsgálatát; a végzettek képesek kognitív tudományi kutatási feladatok végrehajtására a tudáselemzés formális (matematikai, logikai, filozófiai, nyelvelméleti), biológiai (biológiai rendszerek, idegrendszeri szerveződések és zavaraik), valamint mérnöki (gépi rendszerek, számítógépes technikák) komponenseinek ötvözésével. megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. ELTE PPK

4 ELTE PPK Nyílt napok Alapképzés zárása Feltétel nélkül elfogadott alapképzési szakok: pszichológia, mérnökinformatikus, programtervező informatikus, biológia alapképzési szakok, szabad bölcsészet alapképzési szak filozófia specializációja; főiskolai szintű szakok: pszichológia, műszaki informatikai, programozó matematikus, számítástechnika-tanári, biológiatanári, biológus laboratóriumi operátor; egyetemi szintű szakok: pszichológia, műszaki informatikai, programtervező matematikus, informatikatanári, alkalmazott növénybiológus, alkalmazott zoológus, biofizikus, biológus, molekuláris biológus, biológiatanári, esztétika, etika, ember- és társadalomismeret, filozófia. Feltételekkel elfogadott, elsősorban javasolt alapképzési szakok: szabad bölcsészet kommunikáció és médiatudomány specializációja, kommunikáció és médiatudomány, gazdaságinformatikus, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, magyar alapképzési szak nyelvtechnológia, elméleti nyelvészet specializációja, pedagógia, biomérnöki, vegyészmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki, gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki, villamosmérnöki, gazdálkodási és menedzsment, műszaki menedzser, matematika. E szakok esetében meg kell felelni a következő kreditkövetelményeknek: legalább 10-12 kredit elismerhető legyen a korábbi tanulmányai alapján az alábbi ismeretkörök közül legalább három ismeretkörben: matematika, statisztika; informatika; ismeretelmélet; logika; nyelvészet; élettani ismeretek. (A felsoroltakon kívül is elfogadható bármely végzettség, ha a 12 kredites követelményeknek a jelentkező megfelel.)

5 ELTE PPK Nyílt napok Felvételi, jún. 1-24. között Állami: 5<20 Önköltéges: 5<10 100 pont szerezhető meg összesen Referenciamunka (legfeljebb 60 pont) Szóbeli vizsga (legfeljebb 30 pont) Többletpontok (legfeljebb 10 pont): az előnyben részesítés eseteiben (hátrányos helyzet, fogyatékosság, gyermekgondozás) bármely igazolt jogcím alapján 5, angol nyelvismeret mellett másik nyelvből tett C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga esetén 5, az OTDK első három helyezettje, illetve a „Kardos Lajos pszichológia verseny” első három helyezettje 5 többletpont.

6 ELTE PPK Nyílt napok a) A referenciamunka (60 pont) angol nyelven írásbeli szakmai dolgozat, melynek értékelési szempontjai a következők: a vizsgált kérdés szakirodalmi megalapozottsága, kreativitása; a hipotézis(ek) szabatos megfogalmazása, megfelelő kutatási módszer(ek), statisztikai hipotézisellenőrző eljárás(ok) választása, és azok alkalmazásának világos bemutatása, az eredmények áttekinthető, statisztikai-módszertani és szakterületi szempontból is megalapozott bemutatása, a saját eredmények elhelyezése a téma kutatásában, önreflexió a vizsgálat erősségeire, gyenge pontjaira, összbenyomás a referenciamunkáról. műhelymunka, gyakorlati dolgozat, szemináriumi dolgozat, szakkollégiumi kutatási beszámoló, szakmai cikk, tanulmány, stb.. A jelölt készíthet a jelen felvételi céljából új, önálló dolgozatot, amely lehet egy korábbi munkájának továbbfejlesztett változata (benyújtás: május. 27.-ig) b) A szóbeli vizsga angol nyelven (30 pont). Az önéletrajz és motivációs levél alapján történő elbeszélgetés (jún. 1.-jún. 24.) c) többletpontok: bármely igazolt jogcím alapján 5, angol nyelvből tett, felsőfokú, C típusú nyelvvizsga esetén 5, a pszichológia OTDK első három helyezettje 5 többletpontot kap. A többletpontok száma legfeljebb 10.

7 Minden dokumentumot papír alapon szükséges személyesen vagy postai úton eljuttatni a Kar Információs és Felvételi Irodájába, emailen történő beküldés nem fogadható el. Valamennyi a Karra eljuttatott dokumentumot a www.felvi.hu -ra is szükséges feltölteni, ennek hiányában a jelentkezőt kizárhatják a felvételi eljárásból.www.felvi.hu 2016. március 31-ig: Kötelező dokumentumok - oklevélmásolat (ha az minősítést nem tartalmaz, akkor az oklevél minősítését tartalmazó igazolás másolata is); - angol nyelvű szakmai önéletrajz és motivációs levél 2016. május 27-ig: Kötelező dokumentum - referenciamunka; Küldhető további dokumentumok: nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, az előnyben részesítési jogosultságot igazoló dokumentumok másolata, (többletpontra való jogosultság igazolására). Végső hiánypótlási határidő, 2016. július 12-ig: amennyiben oklevelét, nyelvvizsga bizonyítványát 2016. március 31. után kapja kézhez. ELTE PPK

8 ELTE PPK Nyílt napok Specializált tudásszerzés A hallgatók számára az alapképzésben megszerzett ismereteket kiegészítő, alapozó ismeretek mint: neurobiológiai, matematikai, informatikai ismeretek, bevezetés a kognitív pszichológiába, gazdasági és humán ismeretek mellett további közös elemei olyan szakmai alapozó ismeretek mint a statisztika, a kísérlettervezés, a kognitív pszichológia főágai: észlelés, emlékezet, tudat és figyelem, gondolkodás és nyelv; nyelvészeti alapismeretek; pszicholingvisztika; neuropszichológia; evolúciós pszichológia; ismeretelmélet; programozás; intelligens rendszerek; tudományfilozófia; kultúraszociológia. A szakirány a kognitív idegtudomány területén nyújt specializált tudást (50-60 kredit). A mesterképzés fontos eleme az a lehetőség, hogy a hallgatók számos kutatási területen tudnak kutatásokba bekapcsolódni, saját érdeklődésükkel kapcsolatban kutatni.

9 Kutatási projektek és diplomavédés Laborok φ Elektrofiziológiai labor φ Agyi képalkotó eljárások φ Neuropszichológia φ Programozás φ Szemmozgás labor φ Babalabor Együttműködések, partnerek A Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék (TTK) Etológia Tanszék (TTK) – összehasonlító viselkedéses kutatások az allatok társdalmi és kognitív képességekről (pl. The Family Dog Project MTA – olyan kutatások, mint pl. űrkutatás, hallás, az öregedés pszichofiziológiai vonatkozásai CEU – Közép-európai Egyetem – fejlődéskutatás, társas megismerés, vizuális észlelés, pszicholingvisztika és még sok másik téma ELTE PPK Kutatócsoportok Matematikai Megismerés φ Matematikai Megismerés φ Emlékezet, Nyelv és Idegtudomány φ Tudás és Emlékezet φ Humán Elektrofiziológia

10 ELTE PPK Elhelyezkedési lehetőségek akadémiai körökben (pl. doktori képzésben): a kognitív tudomány vagy a hozzá kapcsolodó tudományok területén; alkalmazott kutatás területén: pl. az IT-szektorban (interakció tervezés, használhatóság, tudásmenedzsment stb.), az oktatásban, az orvosbiológiai és klinikai kutatás, valamint a gazdasági szektorban. számos szakmában a magánszektorban interdiszciplináris területeken: pl. IT és az oktatás, a tanácsadás, az emberi erőforrás, a tudományos írás

11 Doktori tanulmányok Diplomavédés az MA képzésben Az ELTE Pszichológiai Doktori Iskolája (vezeti: Demetrovics Zsolt egyetemi tanár) Klinikai Pszichológia és Addiktológia Program vezetője: Dr. Schmelowszky Ágoston egyetemi docens Kognitív Pszichológiai Program vezetője: Prof. Dr. Czigler István egyetemi tanár, MTA r. tagjaProf. Dr. Fejlődés és Klinikai Gyermekpszichológia Program: Prof. Dr. Kalmár Magda egyetemi tanár Magatartáspszichológia Program vezetője: Prof. Dr. Bányai Éva egyetemi tanárProf. Dr. Bányai Éva Személyiség- és Egészségpszichológiai Program vezetője: Prof. Dr. Oláh Attila egyetemi tanárProf. Dr. Oláh Attila Szocializáció és Társadalmi Folyamatok Pszichológiája Program vezetője: Prof. Dr. Hunyady György egyetemi tanár, MTA r. tagjaProf. Dr. Hunyady György ELTE PPK Kari Nyílt Nap

12 Szakképzések Szakképzések pszichológus MA diplomával: Tanácsadás szakpszichológus képzés Egészségfejlesztő szakpszichológus képzés Pedagógiai szakpszichológus (Iskolapszichológus szakképzés) Szexuálpszichológiai szakpszichológus Munka- és szervezetpszichológus Klinikai szakpszichológus képzés Klinikai- és mentálhigiéniai felnőtt, gyermek és ifjúsági pszichológus Perinatális szaktanácsadó (BA-val is) ELTE PPK Kari Nyílt Nap

13 ELTE PPK Elérhetőségek Pszichológiai Intézetben (Izabella u. 46.) Kiss Orhidea oktatási igazgatóhelyettes Tel.: 461-2600/5635 E-mail: kiss.orhidea@ppk.elte.hu pszichologia.tanulmanyok@ppk.elte.hu Honlap: ppk.elte.hu Kari épületben - Információs és Felvételi Iroda (06-1)-461-4575 felvinfo@ppk.elte.hu www.felvi.hu


Letölteni ppt "Kognitív tanulmányok MA Interdiszciplinaritás és kutatás ppk.elte.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések