Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az akkreditált klaszter jelentette előnyök - Sikeres klaszter nyújtotta lehetőségek - ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI GYÁRIPAROSOK SZÖVETSÉGE ENIN Környezetipari Klaszter.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az akkreditált klaszter jelentette előnyök - Sikeres klaszter nyújtotta lehetőségek - ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI GYÁRIPAROSOK SZÖVETSÉGE ENIN Környezetipari Klaszter."— Előadás másolata:

1 Az akkreditált klaszter jelentette előnyök - Sikeres klaszter nyújtotta lehetőségek - ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI GYÁRIPAROSOK SZÖVETSÉGE ENIN Környezetipari Klaszter Energiabiztonsági Klaszter Nyitókonferencia Miskolc, 2009.06.17. Lenkey Péter fejlesztési igazgató ENIN Környezetipari Klaszter Kft.

2 Az akkreditált klaszter jelentette előnyök? Jól működő, sikeres klaszter nyújtotta előnyök – és lehetőségek! CÉL: tartós versenyelőny elérése, fenntartása mind klaszter mind tagvállalati szinten Az akkreditációs címpályázat teljesítése csupán 1 mérföldkő az úton „Az út hosszú” – mérhető eredmények akár 10-12 évet igényelnek ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI GYÁRIPAROSOK SZÖVETSÉGE ENIN Környezetipari Klaszter

3 Akkreditált klaszter? Pólus Program – hazai klaszter politika – A program által definiált és a pályázati rendszerekben támogatott fejlődési stádiumok (4 lépcsős klaszterfejlesztési modell): Induló Fejlődő --------------------AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS---------------------- Akkreditált innovációs klaszter Pólus innovációs klaszter ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI GYÁRIPAROSOK SZÖVETSÉGE ENIN Környezetipari Klaszter

4 Akkreditációs szűrő Fő mutatók: gazdasági teljesítmény, innovációs potenciál. Fejlettnek számító, innovatív, magas hozzáadott értékű tevékenységekre fókuszáló, export orientált együttműködések. Főként KKV-k + kutatóhelyek, illetve támogató intézmények A jövőben a magyar gazdaság fenntartható fejlődésének kulcsszereplői lehetnek 1.Széles körű tagi adatgyűjtés és mélyinterjúk 2.Akkreditációs címpályázat összeállítása és benyújtása 3.Értékelés és ellenőrzések – MAG Zrt. 4.Pólus Akkreditációs Testület 5.Akkreditált Innovációs Klaszter cím ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI GYÁRIPAROSOK SZÖVETSÉGE ENIN Környezetipari Klaszter

5 Konkrét előnyök vagy lehetőségek? SWOT Erősségek Gyengeségek Lehetőségek Veszélyek ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI GYÁRIPAROSOK SZÖVETSÉGE ENIN Környezetipari Klaszter

6 Lehetőségek Klaszter nyújtotta előnyök hatékonyabb kihasználása –Közös beszerzések, szolgáltatás outsourcing - költségcsökkentés –Benchmarking, legjobb gyakorlatok megosztása –Esély az innovációra –Szakképzett humán erőforrás –Regionális gazdaságfejlesztés befolyásolása –Nemzetközi láthatóság, globális piaci szerep ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI GYÁRIPAROSOK SZÖVETSÉGE ENIN Környezetipari Klaszter

7 Lehetőségek Pályázati támogatások: Hazai –Lehatárolt források (ROP, GOP, TÁMOP, TIOP) –Plusz pontos források (GOP, TÁMOP, TIOP) –Közvetett források (GOP, TÁMOP, TIOP) EU –FP7 –CIP –„INTERREG” ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI GYÁRIPAROSOK SZÖVETSÉGE ENIN Környezetipari Klaszter

8 Lehetőségek GOP 1.2.1 Cél: Közös, a klaszter érdekét is szolgáló innovációs projektek segítése (termékfejlesztés és piacra vitel) Támogatási összeg: 250-1.500 millió Ft Intenzitás: –K+F jogcímre: kisvállalkozás, középvállalkozás 50%, nagyvállalkozás 40% –Regionális beruházás támogatás: a regionálisan eltérő, de maximum 50% Pályázók köre: Akkreditált klaszter tagjai által létrehozott projekttársaság, amelyben klasztertagok legalább 74%-ban tulajdonosok Pályázati jogcím: –K+F –De minimis –Beruházási jogcím ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI GYÁRIPAROSOK SZÖVETSÉGE ENIN Környezetipari Klaszter

9 Lehetőségek GOP 1.3.1/B Cél: Vállalkozások innovációs tevékenységeinek támogatása. Meglévő K+F eredményre (prototípus vagy termék) új vagy jelentősen javított, korszerű, magas értéket képviselő, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák kidolgozása, piaci bevezetése. Támogatási összeg: 15 – 250 millió Ft Intenzitás: Maximum 60 % Pályázók köre: Akkreditált klaszter tag gazdasági társaságok Pályázati jogcím: –K+F –De minimis –Beruházási jogcím ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI GYÁRIPAROSOK SZÖVETSÉGE ENIN Környezetipari Klaszter

10 Lehetőségek Közös múlt hatása a tagságra: –A menedzsment szervezet bizonyította alkalmasságát, így könnyebben elfogadják mint koordinátort –A megismert vállalati fejlesztési elképzelések alapján könnyebb a projekt generálás –Tagi együttműködések önszerveződően is létrejöhetnek Közös jövő lehetőségei: –Értéklánc elv a gyakorlatban –Új piacok akár teljesen új területen Új stratégiai partnerek megjelenése ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI GYÁRIPAROSOK SZÖVETSÉGE ENIN Környezetipari Klaszter

11 Veszélyek Gazdasági válság hatása –Piacvesztés –A termelő tevékenységek prioritása minden más funkcióval szemben –Finanszírozási nehézségek, szigorodó hitel feltételek –KKV-k tőkeszegények K+F+I üzleti kockázat magas! –Alacsony innovációs hajlandóság –Nehezen hozzáférhető pályázati források Tagság magas elvárásai ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI GYÁRIPAROSOK SZÖVETSÉGE ENIN Környezetipari Klaszter

12 Veszélyek „Kalandorok” megjelenése –Bizalmi tőke? –Támogatás vadászok, valós gazdasági teljesítmény nélkül –Hosszú távú elkötelezettség hiánya (klaszter stratégia veszélyeztetése) Regionális szereplők ellenérdekeltsége –Piaci verseny mellett ellentét a stratégiai kérdésekben is –Ki alakíthatja a régió jövőjét? ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI GYÁRIPAROSOK SZÖVETSÉGE ENIN Környezetipari Klaszter

13 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI GYÁRIPAROSOK SZÖVETSÉGE ENIN Környezetipari Klaszter

14 Az ENIN Környezetipari Klaszter most 27 tag „Kritikus tömeg” Hazai és nemzetközi ismertség Induló projektek 2009. évben: ROP, GOP, FP7 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI GYÁRIPAROSOK SZÖVETSÉGE ENIN Környezetipari Klaszter Mutató megnevezéseÉrtéke 2007-ben Összesített nettó árbevétel288 961 711 000 Ft Összesített export árbevétel221 007 534 000 Ft Mérlegfőösszeg421 930 548 000 Ft Saját tőke142 189 035 000 Ft Tárgyi eszköz233 193 285 358 Ft Foglalkoztatás5 819 fő PhD fokozattal rendelkező alkalmazottak55 fő

15 Kompetenciák ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI GYÁRIPAROSOK SZÖVETSÉGE ENIN Környezetipari Klaszter Tagjaink tevékenységi területeire alapozva  Hulladékgazdálkodás  Távhő szolgáltatás  Vegyipar  Erdőgazdálkodás  Ingatlan fejlesztés  Vagyonkezelés  Üzletviteli tanácsadás  K+F+I

16 Klaszter szolgáltatások Tájékoztatás (szakmai, üzleti, EU) Projekt-partner közvetítés Pályázatkészítés, projekt menedzsment Tanácsadás K+F+I elősegítése PR & kommunikációs tevékenység Marketing Nemzetközi láthatóság Képzés Benchmarking ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI GYÁRIPAROSOK SZÖVETSÉGE ENIN Környezetipari Klaszter

17 Kollektív vízió ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI GYÁRIPAROSOK SZÖVETSÉGE ENIN Környezetipari Klaszter

18 KELET – KÖZÉP – EURÓPAI KÖRNYEZETIPARI MINTATÉRSÉG KIALAKÍTÁSA 2015-RE ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI GYÁRIPAROSOK SZÖVETSÉGE ENIN Környezetipari Klaszter Az ENIN következetes gazdaságpolitikájának és folyamatos fejlesztéseinek köszönhetően – a széleskörű helyi regionális összefogásra alapozva, és a volt Keleti Blokk országainak vezető gazdasági szerveződéseivel szövetkezve, 2015- re Észak-Magyarországon egy Európai uniós szinten is ismert és elismert környezetipari mintatérség jön létre. Ezen mintatérség főbb ismérvei: példaértékűen magas szintű üzleti kooperáció jellemzi a környezetipari kapacitások és kompetenciák koncentráltan vannak jelen kiemelkedő az innovációs és technológiafejlesztési tevékenység Kelet-Közép-Európán belül a környezetipar számára legkedvezőbb területfejlesztési és gazdaságfejlesztési környezet áll rendelkezésre A mintatérség várható, Magyarországon túli területi kihatása: Szlovákia Ukrajna Románia Csehország Lengyelország Bulgária

19 Célkitűzések 1. Célkitűzés Legmagasabb szintű hazai üzleti kooperáció megvalósulása a környezeti ipar területén 2. Célkitűzés Tagvállalati kapacitások és kompetenciák folyamatos növekedése, fejlődése (egyre dinamikusabb közös innovációs és technológiafejlesztési tevékenység) 3. Célkitűzés Kelet-Közép-Európán belül a környezetipar számára legkedvezőbb területfejlesztési és gazdaságfeljesztési környezet megvalósítása ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI GYÁRIPAROSOK SZÖVETSÉGE ENIN Környezetipari Klaszter

20 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI GYÁRIPAROSOK SZÖVETSÉGE ENIN Környezetipari Klaszter Pályázati konstrukció: ÉMOP-1.2.1-2008 Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése ÉMOP-1.2.1-2008-0012 „AZ ENIN KÖRNYEZETIPARI KLASZTER STRATÉGIAI FONTOSSÁGÚ KÖZÖS BERUHÁZÁSÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA ÉS KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉSE” Támogatás:247 millió forint Teljes projektméret:578.750.000,- Konzorcium: AVE Miskolc Kft., ENIN Kft., ENVIRO-PHARM Kft., FÁBRY Bt. Helyszín: Miskolc, Sajószigeti út A hulladékgazdálkodás újragondolása: szemétből metanol

21 Cél a termék előállítás! ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI GYÁRIPAROSOK SZÖVETSÉGE ENIN Környezetipari Klaszter lerakás minimalizálása - lerakási díj megtakarítása - lerakó ÜHG kibocsátásának csökkentése - lerakó élettartam növelése metanol zöld áram cseppfolyós CO 2

22 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI GYÁRIPAROSOK SZÖVETSÉGE ENIN Környezetipari Klaszter Köszönöm megtisztelő figyelmüket! ENIN Környezetipari Klaszter Cím: 3530 Miskolc, Görgey A. u. 5. E-mail: eninkft@t-online.hu Tel.: (46) 341 119 Fax: (46) 411 659 Web: www.enin.hu


Letölteni ppt "Az akkreditált klaszter jelentette előnyök - Sikeres klaszter nyújtotta lehetőségek - ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI GYÁRIPAROSOK SZÖVETSÉGE ENIN Környezetipari Klaszter."

Hasonló előadás


Google Hirdetések