Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kétszintű érettségi. Középszint Írásbeli : 180 perc, 90 pont Szóbeli : 10-15 perc, 60 pont A vizsga részei: –Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kétszintű érettségi. Középszint Írásbeli : 180 perc, 90 pont Szóbeli : 10-15 perc, 60 pont A vizsga részei: –Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok."— Előadás másolata:

1 A kétszintű érettségi

2 Középszint Írásbeli : 180 perc, 90 pont Szóbeli : 10-15 perc, 60 pont A vizsga részei: –Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok (teszt) –Szöveges feladatok megoldása (esszé) –Szóbeli vizsga

3 Az írásbeli vizsga Központilag összeállított feladatlap Atlasz és Helyesírási tanácsadó használható Az érettségi vizsgakövetelményeken alapuló feladatok lehetnek csak 60% magyar, 40% egyetemes 50% XIX., XX. századi, 50% az ókor, középkor, újkor együtt

4 Feladattípusok I.: rövid válasz Információkeresés források alapján Forrás alapján egyszerű következtetés levonása Többféle forrásból (képi, szöveges, diagram) származó információk összevetése Fogalmak azonosítása, korhoz, vagy államhoz rendelése Térképekről információk gyűjtése Helyszínek azonosítása atlasz segítségével Célok és következmények megkülönböztetése Ok-okozati különbségek felismerése, megkülönböztetése Következmények megfogalmazása A két utolsó feladat társadalomismeret tananyaghoz kötődik

5 Mintafeladatok (teszt)

6

7

8

9 Feladattípusok II.: esszé Problémamegoldó (kisesszé): 40-60 szó (fél oldal) Elemző (nagyesszé): 140-160 szó (egy-másfél oldal) Értékelés összpontszám %-a: –A feladat megértése: 20% –Megszerkesztettség, nyelvhelyesség: 10% (elemző feladatnál: 20%) –Forráshasználat, szaknyelv, tér-idő tájékozódás, ok-okozat, következmények stb… 70% (elemző feladatnál: 60%)

10 Pontozás KisesszéNagyesszé A feladat végső pontszáma

11 Írásbeli feladatok: korszakbeosztás 1. Egy ókori vagy középkori, vagy kora újkori egyetemes történelmi anyag 2.Egy XIX-XX. századi egyetemes történelmi anyag 3. Egy középkori, vagy kora újkori magyar történelmi anyag 4.Egy XVIII-XIX. századi magyar történelmi anyag 5. XX. századi magyar történelmi, vagy a mai magyar társadalomra vonatkozó anyag

12 Milyen feladat lehet? KorszakKisesszénagyesszé 1.lehetnem lehet 2.lehetnem lehet 3.lehet 4.lehet 5.lehet

13 Feladatfeltételek 8 feladatot tartalmaz a feladatlap, ebből kell 3-at kiválasztani Két rövidet és egy hosszabb elemzőt Egy egyetemes történelminek és két magyar történelminek kell lennie Két magyar történelmi nem vonatkozhat ugyanarra a történelmi korszakra Az első és második korszakból nem lehet elemzést adni

14 Tipikus hibák Rosszul választott feladat Hosszabban kifejtett feladat Csak a forrás szószerinti átírása, de nincs önálló következtetés Nem válaszol a feladat kérdésére Nem a feladatról szól az esszé Elmarad a térbeni és időbeni elhelyezés Vázlatot ír nem esszét Rossz a helyesírás, bekezdések hiányoznak

15 Esszé példák Feladatválasztó oldal Mindig ellenőrizd a választásodat Csak azokat lehet egymás mellé választani, amik együtt vannak egy betűvel jelölt függőleges oszlopban Itt Pl:

16

17

18

19 Az írásbeli javítás néhány fontos szabálya A tanár által használt javító jelek

20 Példa az esszé javítókulcsra

21 Szóbeli vizsga Szaktanár állítja össze, évente változtatja Témakörök (szeptembertől kiadva) –Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra –Népesség, település, életmód –Egyén, közösség, társadalom –Modern demokráciák működése –Politikai intézmények, eszmék, ideológiák –Nemzetközi konfliktusok és együttműködés –Szabad témakör

22 Tematikus felosztás Politikatörténet: 40% Társadalom-, életmód-, mentalitás- és művelődéstörténet 30% Gazdaság, technikatörténet 20% Eszme- és vallástörténet10%

23 Szóbeli vizsga TételtípusokTételtípusok: –Kisebb korszak történeti problémájának részletezőbb bemutatása és / vagy –Egy összetettebb és/vagy több történelmi korszakon átívelő probléma bemutatása 60%Szempontok: 60% magyar, 40% 40% egyetemes, 50% 50% XIX-XX. századi, (a jelenkor is szerepeljen!!)

24 Mintatétel A témakör címe A tétel pontos címe és a vizsgázó feladata Vázlat, ezeket a kérdéseket érinteni kell Források, segítségek, végig vezethetnek a feleleten

25 Szóbeli értékelés Feladat megértése: 20 % Világosság, nyelvhelyesség: 10% Forráshasználat: 20% Szaknyelv: 10% Tér-idő: 10% Ok-okozat, problémaközpontúság: 30%

26 Szempontok, kompetenciákPontszám A feladat megértése, tématartás, a lényeg kiemelése  A vizsgázó a feleletében a feladatban kijelölt témát megérti-e?  A vizsgázó a feleletében a feladatban kijelölt témát fejti-e ki?  Túlnyomórészt a témára vonatkozó tényeket, adatokat, összefüggéseket alkalmaz?  Jól emeli-e ki a lényeget? 12 Források használata és értékelése  Felhasználta-e a forrásokat a feleletében?  Beépítette-e a forrásokat a feleletébe?  A rendelkezésre bocsátott forrásokat értelmezte-e?  Vont-e le következtetéseket a forrásokból? 12 A szaknyelv alkalmazása  A téma kifejtésekor használta-e a témához kapcsolódó alapvető fogalmakat?  A forrásokban előforduló és a feladatban használt történelmi fogalmakat jól értette-e?  A történelmi fogalmakat korhű kontextusban használta-e? 6 Tájékozódás térben és időben  Jól azonosította-e a kort, korszakot?  A feleletében bizonyította-e, hogy a témához kapcsolódó kronológiai és topográfiai ismeretekkel rendelkezik?  A felelete során említett eseményeket időben és térben jól helyezte-e el? 6 Az eseményeket alakító tényezők feltárása, történelmi események és jelenségek problémaközpontú bemutatása  A történelmi események és jelenségek bemutatásakor milyen mélységben tárta azok okait, következményeit?  Igazolta-e feleletében, hogy a történelmi eseményeknek általában több oka és következménye van?  Tartamilag gazdagon rendszerezte és alkalmazta-e a témához kapcsolódó ismereteit? 18 Világosság, nyelvhelyesség, a felelet felépítettsége  A vizsgázó szabatosan fogalmazza-e meg gondolatait?  A vizsgázó a feleletét logikusan építi fel?  Gondolatmenete világos, követhető?  Mondatai, mondanivalója koherens-e? 6 Összesen 60

27 Tanácsok szóbeli vizsgára Megjelenés alkalomhoz illő ruhában Előre meghatározott a tantárgyak és a behívás sorrendje Tételhúzás után a termet elhagyni nem szabad csak ha már lefeleltél (ha az egyik tantárggyal kész vagy rövid időre ki lehet menni) Használható az Atlasz és a tételben szereplő források Az eredményt egyből nem tudod meg, csak a végén Figyeld a tanárt mert a nézése is segíthet Pl:,  „Élvezd minden percét”, mert, jó esetben, csak egyszer csinálsz ilyet


Letölteni ppt "A kétszintű érettségi. Középszint Írásbeli : 180 perc, 90 pont Szóbeli : 10-15 perc, 60 pont A vizsga részei: –Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések