Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A nyelv keletkezése Pléh Csaba Látás, nyelv emlékezet BSc kurzus, 2008. március 6.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A nyelv keletkezése Pléh Csaba Látás, nyelv emlékezet BSc kurzus, 2008. március 6."— Előadás másolata:

1 A nyelv keletkezése Pléh Csaba pleh@cogsci.bme.hu Látás, nyelv emlékezet BSc kurzus, 2008. március 6

2 Nyelvi tematikájú órák Március 6 A nyelv keletkezése Pléh Csaba Március 13 Gyermeknyelv Lukács Ágnes Március 20 I Zárthelyi dolgozat Márc 27 A gyermeknyelv (Lukács Ágnes) Ápr 3 Nyelvtechnológia (Babarczy Anna)

3 A nyelv keletkezés nagy kérdései Folytonosság-ugrás. Emberi-állati közlés Feltételek és tulajdonképpeni nyelv Agyfejlődés és a nyelv keletkezése A főemlősök fogalomalkotása Előnyelv és mai nyelv Mi volt a funkció? Társas funkciók: kapcsolattartás, imponálás, tanítás, becsapás Hogyan keletkezik a szerkezet? Az exaptáció és adaptáció vitája Pinker vs. Gould és Chomsky Mai nyelvek sokfélesége és a nyelv biológiája

4 Klasszikus elméletek: Elemek keletkezéséről szólnak Dingdong Vauvau Ajjaj Kip-kop Baba Mágikus névadás Hangutánzás Érzelemkifejezés Mozgásutánzás Utánzott gügyögés

5 Mi változott mára? Szerkezet magyarázata az elemek helyett Tudományos tények: őstörténet genetika nyelvészet állati közlés primátakutatás gyermeknyelv Sok összetevős elméletek Előfeltételek és tulajdonképpeni nyelvtan viszonya

6 Állati és emberi közlés VonásÁllati közlésNyelv Motiváció hasonlóságönkényes Készletkorlátos (50)végtelen Rendszer zártnyitott Hajlékony merevváltozó Helyzet ingerfüggőfüggetlen Ellenőrzésönkéntelenszándékos Többszörös tagolás golfozó szóalak golf-oz-ó morfémák g-o-lf-o-z-ó hangok

7 Példa állati közlési rendszerekre Darwin: csimpánz arcok, csalódott Ritualizáció fakasnál Ellentét: domináns követi az alárendeltet. Nézzük a két állat tartását

8 Méhek tánca. Irány és sebesség. Hasonlósági alapú

9 SzintFunkcióSzervezésHalmaz Hangtanmegkülönböztetjegyek- hangok20-50 Szavak, morfémák jelentéshangok- morfémák sok ezer Mondatokkijelentés, cselekvés szavak- mondatok végtelen Szövegekemberi kapcsolatmondat- szövegvégtelen Többszörös tagolás az emberi nyelvben

10 Alapkérdések Az emberi nyelv egyedisége. Elválaszt-e az állatvilágtól a nyelv vagy éppen összeköt vele. Egyetlen döntő mozzanata van-e a természetes nyelvnek, vagy több egymástól független evolvált mozzanat kombinációjaként jött-e létre? Generalitás szemben a modularitással

11 Többtényezős rendszer a nyelvi úton Természetes nyelv Fogalmak, tárgykategóriák Hang képzés - észlelés Szintaxis és mozgás szervezés Szociális képességek

12 Hauser, Chomsky és Finch felfogása: Mindkettő van, folytonosan fejlődő közlési rendszer, s emberre sajátos nyelvtan NyKT (FLB) Nyelvi Képesség Tágan Folytonos fejlődés Hangkontroll Agyfejlődés Fogalmak Kommunikációs hatékonyság Adaptív haszon NyKSz (FLN) Nyelvi Képesség Szűken Feltehetően csak emberi Rekurzív mondattani szerveződés Feltehetően nincsen adaptív haszna

13

14 Biológiai változások a nyelvhez vezető úton Gégefő változása: nagyobb hang lehetőség, hosszabb üreg Finomabb hangdiszkrimináció Finomabb mozgásszervezés Gesztusok megjelenése Enkefalizáció Majdani beszédközpontok Asszimetriák az agyban

15 Hangképzés változásai: kisebb rágás, hosszabb hangcsatorna (Philip Lieberman)

16 Agyi változások Testhez képest nagyobb agy Kéreg, kisagy megnő Majdani beszédközpontok: finom mozgás gesztusok hangelemzés Aszimmetria

17 A dominancia keletkezése gén  agy  kezesség  nyelv

18 Baloldali halántéklebeny nagyobb A bal félteke egésze A planum temporale Ennek oka a több sík Orangután, pekingi előember, csecsemő, felnőtt

19 A két féltekének tulajdonított szerepek Bal nyelvi nyelvtani logikus Jobb téri átfogó intuitív Bal bal féltekeJobb jobb fellteke nyelvtéri viszonyok mássalhangzómagánhangzó beszédhangok (szegmentális) intonáció (egészleges) grammatikapragmatika sorrendezett folyamatok egyidejű folyamatok formálisgyakorlatias elemző (analitikus)egészleges (holisztikus) logikusintuitív racionálisérzelmi pozitív érzelmeknegatív érzelmek

20 A specifikus nyelvtani készség keletkezése Ugrás tábor ChomskyFolytonossági Pinker Mondattan hirtelen vonás Nincsen igazi előnye ‘Elment a hajó – A hajó elment’ Exaptáció illetve szerveződés Nyitottság a kulcsa Más fajnál nincsen Mondattan graduális vonás Növeli pl. az udvarlás esélyét ‘Ha adsz puszit, akkor kapsz banánt.’ Adaptáció, pl. kooperáció révén Nyitottság a kulcsa Más fajnál nincsen Miller az udvarlási elmélet

21 Jackendoff felfogása

22 Az ősnyelv  nyelv váltás (Bickerton) Előembereknél: utánzás, hagyomány, cselekvési kategóriák. Protonyelv: cselekvő, cél, eszköz, fogadó, hely kategóriákkal Szerkezeti viszonyok formaivá válnak (tartalom függetlenedés, mondattan) Nyelvtani műveletek produktivitak (beágyazás, szerkezet ismétlés) Nyelvtani morfémák (ragok, névelők stb.) jelennek meg A szórend formai szerepekre rögzített használata alakul Üres nyelvtani elemek jelennek meg (névmás, il pleut…)

23 G esztus  ősnyelv  mai nyelv Corballis: gesztusnyelv hominidáknál ősnyelv homonál, 1 m év Alapvető kategóriák: CSELEKVŐ, CÉL, ESZKÖZ, FOGADÓ, HELY Fejlődő mondattan valódi nyelv 100.000 éve: Finomabb nyelvtan

24 Főemlős nyelvtanítás Gardnerék és Washoe gesztus Premack – Sarah és mágnestábla: önkényes  Savage-Rumbaugh Kanzi (bonobo) Klaviatúra kódok

25 Kritikák a ‘majomnyelvről’ Chomsky, Terrrace, Sebők Tamás Lassan tanul, sok száz társítás, míg az embernél elég néhány Mondattani szerkezet alig van Sorrendre nehezen figyel Ha van újítás, az utánzás TALÁN NEM IS IGAZI NYELV EZ, CSUPÁN JÓ TANULÁS

26 Főemlősök erényei és korlátai Gazdag kategorizáció De nincsen rendszer Lassan tanulnak jeleket Mondattani kombináció korlátozott Nincsen hagyomány Alig van utánzás bútor szék tonett asztal

27 Az architektúrák nagy változásai: Főemlős reprezentáció (Merlin Donald) Kultúra típusaKorszakTudás közlésÁtadási mód Epizodikusfőemlősök, 5 meseményekNincsen Mimetikuserectus, 1.5 mtesttelLejátszás Mitikussapiens, 50 enyelviTörténet Teoretikusmodern, 10 ekülső memóriaÍrás-olvasás

28 KOGNITIV MŰKÖDÉSSZEREPE A NYELVBEN Munkamemóriaszótanulás,mondatfeldolgozás többfelé figyelésszótanulás, kontextuális értelmezés agyi plaszticitástanulás egész élet során Hosszú távú emlékezet növekedése szavak tárolása szemantikai agyi részek kibővülése gazdagabb kontextuális jelentés KOGNITIV VÁLTOZÁSOK ÉS A NYELV A feltételek összegzése

29 Mithen felfogása: speciális rendszerek után áthallások. A nyelv és a többi kognitív rendszer Váltás a H. erectus (2m – 200 e) és a H. sapiens között szociális természeti tárgyi szociális közlési tárgyi közlési természeti

30 Mire volt jó a kezdeti nyelv? Vadászat, munkaszervezés Társas kapcsolatok olajozása: pletyka Uralkodás, becsapás, dominancia: gondolatolvasás Imponálás a partnereknek: ‘páva farok hatás’: udvarlás

31 Dunbar kapcsolati elmélete Az agymérettel nő a csoportméret Embernél 120 fő körüli csoport Csoportmérettel nő a kurkászási idő Előembereknél ez már 40 % lenne A nyelv első szerepe a puszta kapcsolattartás, ’kurkászási közösségek’

32

33

34 A kurkászási idő növekedése a csoportmérettel

35 Mai világ: emberek kapcsolatai A kapcsolati háló max 100 körüli Alcsoportok: intim 7-10 közepes 30 tágabb 100 Érzelmi közelség és kapcsolatsűrűség

36 Sávos társalgási közösségek az IT világában Napi kapcsolat, 7- 10 fő Szoros, heti pár, 20-40 Külső kapcsolati háló 100-400

37 Gondolatolvasás Michael Tomasello

38 Közös figyelmi helyzet – Joint attention

39

40 Tevékenység Elemi társasKulturális KommunikációJelzésekInterszubjektív szimbólumok Mások tekinteteTekintet követés Közös figyelem Szociális tanulásKövetés, ritualizáció Szándékos aktus visszaadása EgyüttműködésÖsszehangolásSzereposztás TanításFacilitációInstrukció Tárgy manipuláció EszközökSzándék szerinti használat Tomasello felfogása a társasság alakulásáról és a kultúra keletkezéséről

41 Elemi gondolatolvasástól a nyelvig Tekintet olvasás Meggyőzés A P Hit B P Közös figyelem Szótanulás Becsapás A P Hit B Q

42 Na és az udvarlás? Az embert irányítja a párválasztás A vonzó párok vonásai terjednek Fittség jelzések vonzóak A beszéd is fittség jelzés, mert nehéz és felesleges Olyan ez, mint a „pávafarok hatás”

43 Néha a reprodukciós siker mindennél fontosabb (elfutó szelekció)

44 Tényleg Ádámot teremtette elsőként az Úr?

45 Átfogó kép Főemlős indulás: mozgás, látás, egyéni tanulás. kategóriák agynövekedés, fokozatos gesztusnyelv, első társas tanulás 2 m Hangok gazdagodó világa. Eszközök, átfogó kategoriák. Előnyelv. 1 m – 100 e Innovatív tárgyhasználat. FOXP2 mutá ció: formai nyelvtan 100- 50 e

46 Két könyv


Letölteni ppt "A nyelv keletkezése Pléh Csaba Látás, nyelv emlékezet BSc kurzus, 2008. március 6."

Hasonló előadás


Google Hirdetések