Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A regionális fejlesztés tapasztalatai és lehetőségei az EU-ban A Szlovák Köztársaság Építészeti és Régiófejlesztési Minisztériuma.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A regionális fejlesztés tapasztalatai és lehetőségei az EU-ban A Szlovák Köztársaság Építészeti és Régiófejlesztési Minisztériuma."— Előadás másolata:

1 A regionális fejlesztés tapasztalatai és lehetőségei az EU-ban A Szlovák Köztársaság Építészeti és Régiófejlesztési Minisztériuma

2 Nemzeti fejleszési terv A Szlovákiai Nemzeti Fejlesztési Terv stratégiai célja a következőképpen fogalmazható meg: A tartósan fenntartható fejlődés követelményeit tiszteletben tartva olyan mértékű GDP-növekedés biztosítása, amelynek folytán Szlovákia 2006-ra elérné, illetve túllépné az EU- tagállamok átlagos, egy főre eső GDP-jének 54%-át.

3 Támogatási eszközök Strukturális alapok: –Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERDF) –Az Európai Szociális Alap (ESF) –Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EAGGF) –Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (FIFG). - Közösségi kezdeményezések: –Interreg III (ERDF) –Equal (ESF) –Leader + (EAGGF) –Urban (ERDF) Kohéziós Alap

4 OPERATÍV PROGRAMOK  Ipar és Szolgáltatások Operatív Program  Humán Erőforrás Operatív Program  Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program  Alap Infrastruktúra Operatív Program

5 A strukturális Alapok forrásainak egyes programok közötti megosztása Alap Infrastruktúra OP - 422,4 MEUR ERDF Ipar és Szolgáltatások OP - 151,2 MEUR ERDF Humán Erőforrás OP - 284,5 MEUR ESF Agrár- és Vidékfejlesztési OP - 183 MEUR EAGGF+ FIFG

6 Alap Infrastruktúra OP Irányító hatóság: SzK Építészeti és Régiófejlesztési Minisztériuma www.build.gov.sk Prioritások: 1.Közlekedési infrastruktúra 2.Környezetvédelmi infrastruktúra 3.Helyi infrastruktúra fejlesztése

7 Alap Infrastruktúra OP Prioritás 1: ( a támogatás végső felhasználói) 1.1Intézkedés - A vasúti infrastruktúra modernizálása és fejlesztése (Szlovák államvasút) 1.2Intézkedés - A közúti infrastruktúra modernizálása és fejlesztése (Szlovák útkezelő vállalat) 1.3Intézkedés - A légi infrastruktúra modernizálása és fejlesztése (Szlovák repülőtéri felügyelet)

8 Alap Infrastruktúra OP Prioritás 2: ( a támogatás végső felhasználói) 2.1Intézkedés –A vízvédelmi infrastuktúra és az ésszerű vízgazdálkodás fejlesztése (Regionális Vízügyi társaságok) 2.2Intézkedés - A légszennyezést csökkentő technológiák bevezetésének támogatása (kerületek, városok és községek) 2.3Intézkedés – A hulladékgazdálkodás fejlesztése és javítása (kerületek, városok és községek)

9 Alap Infrastruktúra OP Prioritás 3: ( a támogatás végső felhasználói) 3.1Intézkedés –Az iskolai, egészségügyi, szociális és kulturális infrastruktúra építése és fejlesztése (iskolák, szabadidő, kulturális és szociális központok, községek, non-profit szervezetek) 3.2Intézkedés – A közszféra informatizálása (regionális és helyi önkormányzatok) 3.3Intézkedés – A helyi és regionális politikához szükséges intézményi háttér kiépítése és fejlesztése (kerületek, városok és községek, non-profit szervezetek)

10 Alap Infrastruktúra OP Prioritás 3: ( a támogatás végső felhasználói) 3.4 Intézkedés –Községek felújítása és fejlesztése, a vidék kulturális örökségének a megóvása (községek, községek társulásai, nem kormányzati szervezetek, történelmi emlékművek, múzeumok kezelői, a hagyományos népi kultúrát felelevenítő rendezvények szervezői)

11 Humán erőforrás OP Irányító hatóság: SzK Munkaügyi-, Szociális és Családügyi Minisztériuma www.employment.gov.sk Prioritások: 1.Az aktív munkaerőpiaci politika feljesztése 2.A szociális befogadás és a munkaerőpiaci egyenlőségek erősítése 3.A munkaerő és a munkaerőpiacra lépők alkalmazkodóképességének és képzettségének növelése

12 Humán erőforrás OP Prioritás 1: ( a támogatás végső felhasználói) 1.1Intézkedés –A foglalkoztatást elősegítő szolgálltatások terjedelmének és minőségének bővítése és korszerűsítése (Munkaügyi-, Szociális-és Családügyi Központok és Hivatalok) 1.2Intézkedés – Az állástkereső munkaerőpiacra való jutásának és visszajutásának könnyítése(Munkaügyi-, Szociális- és Családügyi Központok) 1.3Intézkedés – Az állástkeresők oktatásának és képzésének a fejlesztése (Munkaügyi-, Szociális-és Családügyi Központok és Hivatalok)

13 Humán erőforrás OP Prioritás 2: ( a támogatás végső felhasználói) 2.1Intézkedés –A szociális peremhelyeztű csoportok foglalkoztatásának javítása (Munkaügyi-, Szociális-és Családügyi Központok, Szociális fejlesztési alap) 2.2Intézkedés – A munkaerőpiaci női és férfi esélyegyenlőség megteremntése, különos tekintettel a munka vilásának a családi élettel való összehangolása (Munkaügyi-, Szociális- és Családügyi Központok, nem kormányzati szervezetek, területi és kerületi önkormányzatok)

14 Humán erőforrás OP Prioritás 3: ( a támogatás végső felhasználói) 3.1Intézkedés –A szakmai képzéseknek és az oktatásnak a tudásalapú társadalom következményihez való igazítása (Oktatásügyi minisztérium és a közvetlen alatta működő szervezetek) 3.2Intézkedés – A továbbképzések terjedelmének és szinvonalának bővítése és emelése(Oktatásügyi minisztérium és a közvetlen alatta működő szervezetek) 3.3Intézkedés – Az állás és fogalkozástanácsadás fejlsztése (Oktatásügyi minisztérium, kerületi és területi önkormányzatok)

15 Ipar és Szolgáltatások OP Irányító hatóság : SzK Gazdasági Minisztériuma www.economy.gov.sk Prioritások : 1.Az Ipar és Szolgáltatásak Versenyképességének növelése a hazai növekedési potenciál kihasználásával 2.Az idegenforgalom fejlesztése

16 Ipar és Szolgáltatások OP Prioritás 1: ( a támogatás végső felhasználói) 1.1Intézkedés –Új vagy már meglévő vállalkozások támogatása (kis- és középvállalkozók) 1.2Intézkedés –A vállakozási infrasturktúra kiépítésének támogatása (önkormányzati kerületek, városok és községek, non-profit szervezetek) 1.3Intézkedés – Vállakozás-, inováció-, tudás- támogatás, és az alkalmazott kutatás támogatása (kis- és középvállalkozók, kutatási és fejlesztési szervezetek)

17 Ipar és Szolgáltatások OP Prioritás 1: ( a támogatás végső felhasználói) 1.4Intézkedés –Az energiatakarékoskodás támogatása, megújuló energiaforrások kihasználása (kis- és középvállalkozók) 1.5Intézkedés –A Szlovák köztársaság külföldi imázsának támogatása (kis- és középvállalkozók)

18 Ipar és Szolgáltatások OP Prioritás 2: ( a támogatás végső felhasználói) 2.1Intézkedés –Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítésének és felújításának a támogatása (önkormányzati kerületek, városok és községek, non- profit szervezetek) 2.2Intézkedés –Idegenforgalmi vállalkozói tevékenységek támogatása (kis- és középvállalkozók) 2.3Intézkedés - Az idegenforgalom népszerűsítésének, és az információs rendszer kiépítésének támogatása(Szlovák Idegenforgalmi Ügynökség)

19 Agrár – és Vidékfejlesztési OP Irányító hatóság: SzK Földűvelésügyi Minisztériuma www.land.gov.sk Prioritások: 1.A produktív mezőgazdaság támogatása 2.A hosszú távon fenntartható vidékfejlesztés támogatása

20 Agrár – és Vidékfejlesztési OP Prioritás 1: ( a támogatás végső felhasználói) 1.1Intézkedés –A mezőgazdasági vállalatok beruházásai (a mezőgazdasági őstermelésbenvállalkozó, mez. szolgálltató vállalatok) 1.2Intézkedés –A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesíthetőségének jaítása (A mez. termékek feldolgozásával foglalkozó személyek)

21 Agrár – és Vidékfejlesztési OP Prioritás 2: ( a támogatás végső felhasználói) 2.1Intézkedés –A fenntartható erdőgazdálkodás és az erdészet fejlesztése (magán erdőtulajdonosok és ezek tásulatai) 2.2Intézkedés –Halgazdaság (a haltenyésztéssel foglalkozó vállakozók) 2.3Intézkedés - a Vidék felzárkózásának és fejlesztésének támogatása (a földingatlan – rendezés felügyeleti szerve) 2.4Intézkedés – Oktatás(köz- és magánoktatási intézmények, Irányító Hatóság)

22 Hol kapunk információkat? A CSF irányító hatóság és az egyes OP irányító hatóságok valamint a közreműködő szervek létrehozták az integrált információs hálózatot Információs központ : „ Strukturális alapok szlovákia számára“ Tel: 02/ 59753053; strukturalnefondy@build.gov.sk strukturalnefondy@build.gov.sk Web oldal: www.strukturalnefondy.build.gov.sk www.build.gov.sk


Letölteni ppt "A regionális fejlesztés tapasztalatai és lehetőségei az EU-ban A Szlovák Köztársaság Építészeti és Régiófejlesztési Minisztériuma."

Hasonló előadás


Google Hirdetések