Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szlovákiai dél-zempléni régió gazdasági környezetének bemutatása Predstavenie ekonomického prostredia regiónu južného Zemplína na Slovensku Királyhelmec,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szlovákiai dél-zempléni régió gazdasági környezetének bemutatása Predstavenie ekonomického prostredia regiónu južného Zemplína na Slovensku Királyhelmec,"— Előadás másolata:

1 A szlovákiai dél-zempléni régió gazdasági környezetének bemutatása Predstavenie ekonomického prostredia regiónu južného Zemplína na Slovensku Királyhelmec, 2016. I. 12. Regionálna rozvojová agentúra Dolný Zemplín, Trebišov Alsó-Zempléni Regonális Fejleszési Ügynökség, Tőketerebes

2  Vznik RRA /Megalakulás éve: 2003 združenie právnických osôb/ jogi személyek Társulása  Sídlo / Székhely- v Trebišove / Tőketerebes  Člen IS RRA / I.H. tagság: december 2003 (IS RRA – Integrovaná sieť RRA / Integrált Hálózat) (IS RRA – Integrovaná sieť RRA / Integrált Hálózat)

3  Okres Trebišov/ Tőketerebesi Járás: 78 obcí/község a/és 4 mestá/város  Okres Michalovce / Nagymihályi Járás: 76 obcí/község a/és 2 mestá/város  Región Dolný Zemplín/ Alsó-Zemplén Régió: 160 obcí a miest / település

4 Poradenská a informačná činnosť k výzvam EU / Információs és tanácsadói tevékenység az EU-s forrásokkal kapcsolatosan Poradenská a informačná činnosť k výzvam EU / Információs és tanácsadói tevékenység az EU-s forrásokkal kapcsolatosan Tvorba a implementácia rozvojových projektov / Fejlesztési projektek kidolgozása és megvalósítása Tvorba a implementácia rozvojových projektov / Fejlesztési projektek kidolgozása és megvalósítása Vypracovanie projektových zámerov zo Štrukturálnych Vypracovanie projektových zámerov zo Štrukturálnych fondov EÚ pre miestne samosprávy a mikroregiónov pre fondov EÚ pre miestne samosprávy a mikroregiónov pre podnikateľskú a neziskovú sféru / Projektek kidolgozása az EU Strukturális Alapjaiból – a közszféra, önkormányzatok, KKV-k (kis- és közepes vállalkozók), valamint kistérségek számára podnikateľskú a neziskovú sféru / Projektek kidolgozása az EU Strukturális Alapjaiból – a közszféra, önkormányzatok, KKV-k (kis- és közepes vállalkozók), valamint kistérségek számára

5

6  Cieľové skupiny / Célcsoportok:  - živnostníci / egyéni vállalkozók  - SHR / farmer gazdaságok  - s.r.o. / K.F.T.  - a.s. / R.T.  a i. / stb.

7 NFP / Vissza nem térítendő támogatások:  - Granty zo štátneho rozpočtu / Állami költségvetésből  - z EÚ / EU  - z iných zdrojov / más forrásokból

8  - Fond mikropôžičiek / Hitelprogram /(RPIC)  - Strat-program / Induló tőke /(RPIC, CPK)  - Dotácie z úradu práce / Munkaügyi Hivatalok támogatása

9  Program spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika- Maďarsko 2014-2020 / INTERREG Szlovák Köztársaság – Magyarország Együttműködési Program 2014-2020  Priprita 3.1. Podpora udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a podpora pracovnej mobility pomocou podporovania rastu napomáhajúceho zamestnanosti prostredníctvom cezhraničného trhu práce, spoločnými miestnymi pracovnými iniciatívami, informačnými a poradenskými službami a spoločnými tréningami.  3.1 Prioritás: Minőségi és fenntarható foglalkoztatottság, mobilitás és foglalkoztatottság elősegítése a határmenti munkaerőpiacon, közös munkaerőpiaci kezdeményezések, információs és tanáncsadói szolgáltatások, közös tréningek területén történő támogatások.

10

11 Z Úradu práce / Munkaügyi Hivatal: - Príspevok sa poskytuje v rámci Schémy pomoci de minimis na podporu zamestnanosti, podľa § 49 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a zo zdrojov ESF a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky - A foglalkoztatást elősegítő támogatási rendszer, a SzK NT 5/2004 TT törvény, 49 §-a értelmében. Zač. podnik.: Kezdő váll. (egyéni): (4.531,84 €: 3 mes. ev. nezam.; zdravý; 3 rokov / 3 hó evid. munkanélküli; egészséges; 3 évig); (cca 10.000 €: CHD/CHP / Védett munkahelyek: ZPO / testi fogyatékosok; 3 hó evid. munkanélküli; 3 évig ).

12 V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – SR 2007-2013:  Podniky pre trvalo udržateľný rozvoj miest (SUSTAIN) – pre staviteľov a stavebných podnikateľov,  Vállalkozók a városok fenntarható fejlesztéséért (SUSTAIN) – építők és építtetők számára  Vytvorenie spoločného on-line monitorovacieho systému; poskytujúceho podporu v neočakávaných situáciách v maďarsko-slovenskom pohraničí (Health Info) – mobilná aplikácia  A váratlan helyzetek kezelését támogató közös online ügyeletfigyelő rendszer kialakítása a magyar / szlovák határmenti térség kiválasztott területein (Health Info) – mobil aplikáció

13 HU-SK: Zlepšenie životnej úrovne obyvateľov a ochrana vôd pozdĺž Bodrogu spoluprácou obcí Medzibodrožia / A Lakosság Életszínvonalának Emelése És Vízgyűjtő Védelme A Bodrog Mentén Bodrogközi Települések Együttműködésével; HU-SK: Rozvoj turizmu viazaného na víno a destiláty v historickom území Tokaj-Hegyalja/ Bor-és pálinkaturizmus fejlesztése a történelmi Tokaj- Hegyalján HU-SK: Živé tradície–Spoločné hodnoty, rozvoj infraštruktúry a turistickej atraktívnosti radu vínnych pivníc obcí Hercegkút a Malý Horeš / Élő Hagyományok–Közös Értékek, a Hercegkúti és Kisgéresi Pincesorok turisztikai vonzerő és infrastruktúra fejlesztése

14 ROP (Regionálny operačný program) / Regionális Operációs terv:  Rekonštrukcia komunikácií, spevnených plôch, chodníkov, rigolov a parkové úpravy v obci Veľké Trakany / Utak, járdák, esővíz csatornák, sáncok, parkok rekonstrukciója Nagytárkányban Švajčiarsky finančný mechanizmus / Svájci Támogatási Alap:  3 obce: Tušice – Tušická Nová Ves – Horovce kanalizácia a ČOV – II. Etapa – akt. / 3 község csatornarenszerének kiépítése és a tisztítóállomás rekonstrukciója

15

16 ..

17 .

18 ..

19 .

20 .

21 Kukučínova u. 184/1, 075 01 Trebišov Tel: +421 56 28 61 148, -9; Mobil: +421 915 914 852 www: www.rradz.sk www.rradz.sk E-mail: rradz@slovanet.sk rradz@slovanet.sk

22


Letölteni ppt "A szlovákiai dél-zempléni régió gazdasági környezetének bemutatása Predstavenie ekonomického prostredia regiónu južného Zemplína na Slovensku Királyhelmec,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések