Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította a Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013 Összeállította a Fejér Megyei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította a Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013 Összeállította a Fejér Megyei."— Előadás másolata:

1 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította a Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013 Összeállította a Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013

2 Tartalom 1. A koncepció összeállításának módszertana, 2. Fejér megye adottságainak elemzése, 3. Szakképzési helyzetkép, 4. Szakképzés irányítás változásai, 5. Szakképzési koncepció tartalma, 6. A szakképzésfejlesztés átfogó céljai, 7.Fejér megye szakképzés-fejlesztési célkitűzései. 1. A koncepció összeállításának módszertana, 2. Fejér megye adottságainak elemzése, 3. Szakképzési helyzetkép, 4. Szakképzés irányítás változásai, 5. Szakképzési koncepció tartalma, 6. A szakképzésfejlesztés átfogó céljai, 7.Fejér megye szakképzés-fejlesztési célkitűzései.

3 A koncepció összeállításának módszertana Az adottságok elemzése, Fejlesztési tervek vizsgálata, Adatgyűjtés és elemzés, Tendenciák feltárása, Szakképzési jövőkép megfogalmazása, Célok, feladatok, eszközök megfogalmazása. Az adottságok elemzése, Fejlesztési tervek vizsgálata, Adatgyűjtés és elemzés, Tendenciák feltárása, Szakképzési jövőkép megfogalmazása, Célok, feladatok, eszközök megfogalmazása.

4 Fejér megye adottságainak elemzése Településszerkezet, Demográfiai adatok, Fejér megye gazdasági helyzete, Vállalkozási környezet, Foglalkoztatottsági helyzet, Közigazgatási, intézményi, szervezeti struktúra. Településszerkezet, Demográfiai adatok, Fejér megye gazdasági helyzete, Vállalkozási környezet, Foglalkoztatottsági helyzet, Közigazgatási, intézményi, szervezeti struktúra.

5 Településszerkezet KategóriaSzámaLakosság arány 1-500 fő40,29 % 501-1000 fő193,59 % 1001-1500 fő174,80 % 1501-2000 fő156,00 % 2001-2500 fő157,82 % 2501-3000 fő74,37 % 3001-3500 fő75,26 % 3501-4000 fő32,57 % 4001-4500 fő43,88 % 4501-5000 fő44,38 % 5001-10000 fő812,76 % 10000-20000 fő39,00 % 20000-50000 fő111,29 % 100000 fő fölött123,88 %

6 Demográfiai adatok

7 Gazdasági helyzet Egy főre jutó bruttó hazai termék az országos átlag %-ában A megyék, régiók közötti sorrend az egy főre jutó bruttó hazai termék alapján 20072008200920102007200820092010 Fejér megye95,894,584,588,04. 5.4. Közép- Dunántúl 92,690,883,487,3III.

8 Vállalkozási környezet (társaságok)

9 Vállalkozási környezet (egyéni)

10 Foglalkoztatottsági helyzet Megnevezés (ezer fő) Fejér megye 2010 Fejér megye 2011 Fejér megye 2012 Közép- dunántúli régió 2012 Országosan 2012 Népesség száma427,4426,1425,61090,39957,7 Foglalkoztatottak164,1170,8170,0446,33935,5 Munkanélküliek12,611,318,246,1457,7 Gazdaságilag aktívak181,3188,9188,7492,54393,2 Gazdaságilag inaktívak146,4136,1136,0346,43259,8 Aktivitási arány (%)55,358,0 58,757,4 Foglalkoztatási arány (%) 50,152,452,353,251,4 Munkanélküliségi ráta (%) 9,59,6 10,310,4

11 Álláskeresők iskolai megoszlása 2012

12 Szakképzési helyzetkép Szakmastruktúra, Oktatott szakok, szakmák, Beiskolázási prognózis, Gyakorlati képzőhelyek száma, gyakorlati képzés helyzete, Munkaerő-piaci igények, képzés szerkezete. Szakmastruktúra, Oktatott szakok, szakmák, Beiskolázási prognózis, Gyakorlati képzőhelyek száma, gyakorlati képzés helyzete, Munkaerő-piaci igények, képzés szerkezete.

13 Szakképzés irányítás változásai Megváltozott jogszabályok, Fejér Megyei Kormányhivatal – Oktatási Főosztály, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, A Kereskedelmi és Iparkamara és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara feladatai a szakképzésben, Megyei fejlesztési és Képzési Bizottság, Területfejlesztés, Köznevelési rendszer. Megváltozott jogszabályok, Fejér Megyei Kormányhivatal – Oktatási Főosztály, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, A Kereskedelmi és Iparkamara és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara feladatai a szakképzésben, Megyei fejlesztési és Képzési Bizottság, Területfejlesztés, Köznevelési rendszer.

14 Szakképzési koncepció tartalma A koncepció hatálya, Szerkezete, Alapelvek és feladatok, Átfogó célok, Részcélkitűzések, Feladatok és eszközök. A koncepció hatálya, Szerkezete, Alapelvek és feladatok, Átfogó célok, Részcélkitűzések, Feladatok és eszközök.

15 Szakképzési jövőkép A Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság célja egy modern, az európai uniós trendekhez igazodó és a megyei igényekre koncentráló szakképzési rendszer kialakítását szolgálja, amely teljes szakképzési vertikummal, jelentős gazdasági kapcsolati potenciállal, meghatározó szellemi és kulturális kisugárzással rendelkezik.

16 A rendszer tevékenységével az egyre vonzóbb, folyamatosan aktuális tudást nyújtó, módszertanilag felkészült, magasan kvalifikált oktatókkal dolgozó, megújuló, fokozottan a szakmai életpályára felkészítő, innovatív, széles körben elérhető, az igényekre rugalmasan reagáló hatékonyan gazdálkodó és vállalkozó szakképző iskolák kialakítását segítse.

17 Az intézmények, amelyek Székesfehérvár, Dunaújváros, Fejér megye és a Közép-dunántúli régió sajátos kihívásait, illetve problémáit szem előtt tartva képeznek szakembereket a gazdaság által igényelt mennyiségben, minőségben és a megyei specifikumoknak megfelelően, valamint a gazdasági és társadalmi szereplőkkel együttműködve támogatnak kutatásokat és fejlesztéseket.

18 A szakképzésfejlesztés átfogó céljai Vonzó és befogadó szakképzés (alap-, tovább-, felnőttképzés) létrejöttének megteremtése, magasan kvalifikált tanárokkal és szakoktatókkal, innovatív tanulási módszerekkel, magas szintű infrastruktúra és létesítmények létrejöttével. A munkaerő-piaci igényekhez való nagyfokú igazodás, a gazdaság részéről felmerülő képzési szükségletek rugalmas és változatos oktatási és képzési formákban való kielégítése, lehetőséget adva a szakmaváltásra is. Vonzó és befogadó szakképzés (alap-, tovább-, felnőttképzés) létrejöttének megteremtése, magasan kvalifikált tanárokkal és szakoktatókkal, innovatív tanulási módszerekkel, magas szintű infrastruktúra és létesítmények létrejöttével. A munkaerő-piaci igényekhez való nagyfokú igazodás, a gazdaság részéről felmerülő képzési szükségletek rugalmas és változatos oktatási és képzési formákban való kielégítése, lehetőséget adva a szakmaváltásra is.

19 A szakképzésfejlesztés átfogó céljai A szakképzés minőségi javítása, minőségirányítási rendszer kidolgozása, hatékony megyei adaptálása, mely kiterjed a szakmai követelmények teljesítésének mérésére, a szakmai kulcskompetenciák megszerzésére. A munkaalapú tanulás erősítése, melynek fő eleme a duális képzés általánossá tétele, a tanulószerződések számának és a gyakorlati képzőhelyek számának növelése. A szakképzés minőségi javítása, minőségirányítási rendszer kidolgozása, hatékony megyei adaptálása, mely kiterjed a szakmai követelmények teljesítésének mérésére, a szakmai kulcskompetenciák megszerzésére. A munkaalapú tanulás erősítése, melynek fő eleme a duális képzés általánossá tétele, a tanulószerződések számának és a gyakorlati képzőhelyek számának növelése.

20 A szakképzésfejlesztés átfogó céljai A szakmai képzés kapcsolatának szorosabbra fűzése a termelő üzemekkel, úgy, hogy a gyakorlati oktatók továbbképzés keretében ismerjék meg a munkahelyi szakmai követelményeket és a munkahelyek jelezzék vissza az elvárt kompetenciák elsajátítási szintjét. A pályakezdő fiatalok számára gyakornoki program támogatása, mely kapcsolatban van a tanulószerződések folytatásával. A szakmai képzés kapcsolatának szorosabbra fűzése a termelő üzemekkel, úgy, hogy a gyakorlati oktatók továbbképzés keretében ismerjék meg a munkahelyi szakmai követelményeket és a munkahelyek jelezzék vissza az elvárt kompetenciák elsajátítási szintjét. A pályakezdő fiatalok számára gyakornoki program támogatása, mely kapcsolatban van a tanulószerződések folytatásával.

21 A szakképzésfejlesztés átfogó céljai Szükséges a képzés tartalmi és módszertani megújításának növelése, hogy csökkenjen a lemorzsolódás. Feladat az info- kommunikációs technika alkalmazásának növelése a képzés minden területén. Az egész életen át tartó tanulás megvalósítása, hogy a fiatalok kötelezettségnek érezzék a folyamatos fejlődést együttműködve a vállalati és civil szférával. Szükséges a képzés tartalmi és módszertani megújításának növelése, hogy csökkenjen a lemorzsolódás. Feladat az info- kommunikációs technika alkalmazásának növelése a képzés minden területén. Az egész életen át tartó tanulás megvalósítása, hogy a fiatalok kötelezettségnek érezzék a folyamatos fejlődést együttműködve a vállalati és civil szférával.

22 Fejér megye szakképzés-fejlesztési célkitűzései. 1. Az esélyegyenlősség biztosítása A nők esélyegyenlőségének biztosítása, A fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítása, integrálásuk, A romák esélyegyenlőségének biztosítása, integrálásuk, 1. Az esélyegyenlősség biztosítása A nők esélyegyenlőségének biztosítása, A fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítása, integrálásuk, A romák esélyegyenlőségének biztosítása, integrálásuk,

23 Fejér megye szakképzés-fejlesztési célkitűzései. 2. A szakképzés és a munkaerő-piac igényeinek összehangolása Elsősorban a megyei, azon túl a hazai munkaerőpiac igényeinek kielégítésére alkalmas szakképzési-rendszer és képzési kínálat kialakítása, A Munkaerő-piacról érkező igények figyelembevétele a szakmai, a gyakorlati képzés tartalmának a kidolgozásánál, Hatékony pályaorientációs és pályaválasztási rendszer kialakítása, Tanulószerződések általánossá tétele, 2. A szakképzés és a munkaerő-piac igényeinek összehangolása Elsősorban a megyei, azon túl a hazai munkaerőpiac igényeinek kielégítésére alkalmas szakképzési-rendszer és képzési kínálat kialakítása, A Munkaerő-piacról érkező igények figyelembevétele a szakmai, a gyakorlati képzés tartalmának a kidolgozásánál, Hatékony pályaorientációs és pályaválasztási rendszer kialakítása, Tanulószerződések általánossá tétele,

24 A tanulók szakmai és általános kompetenciáinak fejlesztése, A tanulók életen át tartó tanulásának megalapozása, Az egységes pályakövetési rendszer bevezetése és eredményének visszahatása a képzési kínálatra, Képzési kínálat racionalizálása, A duális (3 éves) szakképzési rendszer teljeskörű bevezetése, A gyakorlati képzőhelyek számának radikális növelése, A gyakorlati oktatók folyamatos képzése, képzésük korszerűsítése, A helyi felnőttképzés teljesítményének javítása. A tanulók szakmai és általános kompetenciáinak fejlesztése, A tanulók életen át tartó tanulásának megalapozása, Az egységes pályakövetési rendszer bevezetése és eredményének visszahatása a képzési kínálatra, Képzési kínálat racionalizálása, A duális (3 éves) szakképzési rendszer teljeskörű bevezetése, A gyakorlati képzőhelyek számának radikális növelése, A gyakorlati oktatók folyamatos képzése, képzésük korszerűsítése, A helyi felnőttképzés teljesítményének javítása.

25 Fejér megye szakképzés-fejlesztési célkitűzései. 3. A szakképzési intézményrendszer rugalmasságának növelése A területi igényekhez hangolt képzés kialakítása A HÍD jellegű programok támogatása A speciális pedagógus továbbképzések Az iskolai szociális munka megerősítése 3. A szakképzési intézményrendszer rugalmasságának növelése A területi igényekhez hangolt képzés kialakítása A HÍD jellegű programok támogatása A speciális pedagógus továbbképzések Az iskolai szociális munka megerősítése

26 A pályaorientáció szerepének növelése, pályakövetés erősítése Mesterképzés szerepe a hatékony gyakorlati képzésben Felsőoktatási szakképzés szerepe, illeszkedése a szakképzés rendszerébe Iskolarendszeren kívüli szakképzés EU-s és hazai finanszírozású képzések keretében folytatott képzések munkaerő-piaci relevanciája Az együttműködés az adatszolgáltatásban, közös szempontrendszerű adatbázisok létrehozása A pályaorientáció szerepének növelése, pályakövetés erősítése Mesterképzés szerepe a hatékony gyakorlati képzésben Felsőoktatási szakképzés szerepe, illeszkedése a szakképzés rendszerébe Iskolarendszeren kívüli szakképzés EU-s és hazai finanszírozású képzések keretében folytatott képzések munkaerő-piaci relevanciája Az együttműködés az adatszolgáltatásban, közös szempontrendszerű adatbázisok létrehozása

27 Fejér megye szakképzés-fejlesztési célkitűzései. 4. A szakképzés finanszírozhatóságának biztosítása Az NFA képzési alaprészből nyújtott támogatások felhasználása A szakképzéshez kapcsolódó hazai és EU-s források feltérképezése A szakképzés komplex erőforrástérképének megrajzolása A források felhasználásának hatékonyabbá tétele a feladatellátás volumenéhez illeszkedő intézményhálózat üzemeltetése A képzési kínálat koncentrációja A jelenlegi kapacitások strukturáltabb és oktatásgazdaságilag jobb kihasználása 4. A szakképzés finanszírozhatóságának biztosítása Az NFA képzési alaprészből nyújtott támogatások felhasználása A szakképzéshez kapcsolódó hazai és EU-s források feltérképezése A szakképzés komplex erőforrástérképének megrajzolása A források felhasználásának hatékonyabbá tétele a feladatellátás volumenéhez illeszkedő intézményhálózat üzemeltetése A képzési kínálat koncentrációja A jelenlegi kapacitások strukturáltabb és oktatásgazdaságilag jobb kihasználása

28 Fejér megye szakképzés-fejlesztési célkitűzései. 5. Az gazdasági kamarák, munkaadó szervezetek, érdekképviseletek részvétele a szakképzési feladatok megvalósításában A kis és középvállalkozások együttműködésének megszervezése szakképzési igények szempontjából, A szakmai követelményrendszer átalakítása, Fejlesztési irányvonalak meghatározása. 5. Az gazdasági kamarák, munkaadó szervezetek, érdekképviseletek részvétele a szakképzési feladatok megvalósításában A kis és középvállalkozások együttműködésének megszervezése szakképzési igények szempontjából, A szakmai követelményrendszer átalakítása, Fejlesztési irányvonalak meghatározása.

29 Fejér megye szakképzés-fejlesztési célkitűzései. 6. Az információs rendszerek kiépítése Adatbázis létrehozása a régió szakképzőiről (iskolarendszerű, iskolarendszeren kívüli), Pályakövetési rendszer felhasználása a tervezésnél, Munkaadók igényeinek felméréséből kapott adatok figyelembevétele a döntés előkészítésénél. 6. Az információs rendszerek kiépítése Adatbázis létrehozása a régió szakképzőiről (iskolarendszerű, iskolarendszeren kívüli), Pályakövetési rendszer felhasználása a tervezésnél, Munkaadók igényeinek felméréséből kapott adatok figyelembevétele a döntés előkészítésénél.

30 Köszönöm a figyelmet!

31


Letölteni ppt "Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította a Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013 Összeállította a Fejér Megyei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések