Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Önértékelés, ahogyan mi tervezzük” NPK Tanfelügyeleti és minősítő szakértői tagozat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Önértékelés, ahogyan mi tervezzük” NPK Tanfelügyeleti és minősítő szakértői tagozat."— Előadás másolata:

1 „Önértékelés, ahogyan mi tervezzük” NPK Tanfelügyeleti és minősítő szakértői tagozat

2 Jogszabályi háttér 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 145. § (1) Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés a nevelési-oktatási intézmények szakmai tevékenységét a pedagógusok munkájának általános pedagógiai szempontok alapján történő értékelésére, az intézményvezetők általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok szerint történő értékelésére, az intézmények saját céljainak megvalósulására, továbbá az intézményi önértékelés eredményeire alapozva értékeli, és ezzel az intézmény szakmai fejlődéséhez támogatást ad.

3 Jogszabályi háttér (2) …………….Az intézményi önértékelés keretében az intézmény ötévente teljes körűen értékeli saját pedagógiai munkáját. Az intézményi önértékelés részeként kétévente sor kerül az intézmény pedagógusai, valamint az intézményvezetői megbízás második és negyedik évében az intézményvezető intézményen belüli értékelésére. (3) Az intézményi önértékelés eredményeit az intézmény rögzíti a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben, amely azt haladéktalanul elérhetővé teszi az értékelt pedagógus, az intézményvezető és a hivatal számára. Az intézményi önértékelés eredményét a pedagógiai-szakmai ellenőrzést és a pedagógusok minősítését végző szakértők, valamint az intézmény munkáját támogató szaktanácsadók a megbízásukat követően tekinthetik meg a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben. Az intézményi önértékelés eredményét az intézményvezető küldi meg a fenntartó részére.

4 Jogszabályi háttér (4) Az intézmény az önértékelését úgy tervezi, hogy a pedagógiai-szakmai ellenőrzésben érintettek értékelésének eredménye a pedagógiai- szakmai ellenőrzés kijelölt időpontja előtt tizenöt nappal elérhető legyen a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben.

5 Jogszabályi háttér 193. § (21) A 145. § (2)–(4) bekezdése intézményi önértékelés pedagógusra, intézményvezetőre és intézményre vonatkozó részei szerinti először a 2016. évi ellenőrzésben szereplőre vonatkozóan kell elvégezni, de legkésőbb 2017. június 30-ig minden pedagógusra, 2020. június 30-ig minden intézményre vonatkozóan el kell végezni a teljes körű intézményi önértékelést. 193. § (22) A 2015. évben a 145. § (4) bekezdése szerinti intézményi önértékelés csak az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben érintettekre vonatkozó intézményi elvárás- rendszert és a kérdőíves felmérések eredményét tartalmazza.

6 Az önértékelő pedagógus Alapkérdések: Milyen pedagógus vagyok? Honnan tudom? Akarok-e tenni azért, hogy változzak? Mit tegyek, hogy „jobb” legyek? Az önértékelés „az ember kritikai megítélése és minősítése önmagáról, képességeiről, tevékenységéről, magatartásáról. A folyamatos önmegfigyelésen és önellenőrzésen alapuló önértékelés lehetővé teszi az egészséges, személyiségre jellemző önismeret és önbizalom kialakulását, az önirányítás képességének fejlődését”önellenőrzésen ( Báthory Zoltán - Falus Iván: Pedagógiai lexikon III., Keraban, Budapest 1997, (102. o.)

7 Az önértékelő pedagógus Az önértékelés alakulását meghatározó tényezők A környezet visszajelzései Társak, kollégák Szülők Tanulók Tapasztalatok Siker és kudarc élmény Elfogadottság

8 Az intézményi önértékelés célja Iránymutatás az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztés. Az erősségek és a fejleszthető területek meghatározása. A tanfelügyeleti értékeléshez bemeneti információk meghatározása. Minősítésre való felkészülés. Az önértékelés nem lehet öncélú. Fejlesztő hatású! Önértékelés Önfejlesztés

9 Az intézményi önértékelés Minősítés Tanfelügyelet Önértékelés Pedagógus, vezető, intézmény BELSŐ értékelése saját célok mentén. Pedagógus, vezető, intézmény KÜLSŐ értékelése saját célok mentén.

10 HÁROM FŐ FÁZIS: I. Az önértékelés előkészítése, megtervezése. II. Az önértékelés megvalósítása, erősségek és fejlesztendő területek meghatározása. III. Az önértékelés követése, fejlesztések megvalósítása. Az intézményi önértékelés 1. Önértékelés Fejlesztések megvalósítása Fejlesztések értékelése 2. Önértékelés Fejlesztések megvalósítása Fejlesztések értékelése

11

12

13 Hogyan kezdjük?  Tájékoztatás  „BECS” létrehozása Feladatai: 1.előkészítés és megtervezés, 2.tájékoztatás, 3. önértékelési program és az éves önértékelési terv elkészítése.

14 „BECS” 4.adatgyűjtést 5.nyomon követi a folyamatot, gondoskodik az önértékelés minőségbiztosítás áról. kollégák bevonása (óralátogatás, dokumentumelemzés, interjúk felvétele, szükség esetén a kérdőíves felméréshez kapcsolódó adatrögzítés)

15 „LÉPÉSEK” 1.Önértékelési szabályzat Ki?, Mit? Mikor? Hogyan?FONTOS!!!! -Pedagógus esetén 2-3 fő – 1 feltétlen legyen szakos -Vezető esetén – „BECS” tagok – 2 fő -Intézmény esetén – „BECS”

16 „LÉPÉSEK” 2. Intézményi elvárások meghatározása az egyes szinteknek megfelelően HOGYAN?

17 Önértékelési értékelési területek Önértékelési értékelési szempontok Elvárások Saját elvárás (dokumentum alapján) Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése Milyen ellenőrzési és értékelési formákat alkalmaz? Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit, és képes saját követelményeit ezek figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében pontosan körülhatárolni, következetesen alkalmazni. Az iskola tanulói által elért nevelési-oktatási szint értékelése - helyi tanterv A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket, tudásszintmérő teszteket) készít. ? (hol, hogyan kerüljön megfogalmazásra?)

18 Ki végzi? - Kire vonatkozzon? MunkaközösségekTanító - Tanár Tantárgy Tantárgycsoport Műveltségterület

19 „LÉPÉSEK” 3. Az öt évre szóló önértékelési program - vezető, + „BECS” Önértékelési program elvárt eredmények emberi és egyéb erőforrások cél feladatok ütemezés tervezés óralátogatások interjúk kérdőíves felmérés minőségbiztosítás

20

21 „Azt gondolom, hogy az életben nagyon fontos, hogy higgyünk valamiben. Én az emberi szeretetben és a tudásban hiszek. Igyekszem sok mindent megismerni a világból, kiválogatni belőle a legjobbat, és hinni a szeretet erejében. Pedagógusként és emberként is ezt szeretném a környezetemben elfogadtatni. Ha mások ezt a hitet megérzik, megértik, elfogadják, akkor eredményes lehet az együttműködésünk. Fontos, hogy másoktól is csak annyit várjak el, amit magam is megteszek. Bár a mércét sokszor magasra emelem, de a jobbítás szándéka vezet a munkámban. Véleményem szerint a példamutatás szerepét a mai rohanó világban sem szabad alábecsülni.” ( Molnárné Kovács Márta http://www.mpigyor.hu/mpi/tartalom/tanulmanyiversenyektehetseggondozas/tehettseggondozascikkei/hiszekazemberiszeretetbenestudasban.htm)

22


Letölteni ppt "„Önértékelés, ahogyan mi tervezzük” NPK Tanfelügyeleti és minősítő szakértői tagozat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések