Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető."— Előadás másolata:

1 GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető

2 A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt  A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására program minél szélesebb körű népszerűsítése és programba történő bevonás támogatása a gyakornoki foglalkoztatás ismertségének elterjesztése a szakképzési centrumokon keresztül.  A konzorcium tagjai: Győri Műszaki Szakképzési Centrum Egri Szakképzési Centrum Kisvárdai Szakképzési Centrum Szegedi Szakképzési Centrum Székesfehérvári Szakképzési Centrum Pécsi Szakképzési Centrum

3 A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt  Futamideje: 2016.04.01-2020.04.30. (ill. a GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására forrásának kimerüléséig)  A támogatási összeg: 1 200 000 000 Ft (A konzorciumi tagokra jutó támogatási összeg meghatározása az adott régió szakképzési centrumainak száma és a tanulói létszám alapján, az NGM által megadott szorzó alapján történt.)

4 A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt mérföldkövei: 1. sz. mérföldkő (2016. július 31.):  Mintadokumentumok és dokumentációs rendszer elkészítése  Elektronikus ügyfélszolgálat kialakítása és működtetése 2. sz. mérföldkő (2017. március 31.)  Gyakornoki portál teljes funkcionalitással (információs felület) 3.-5. sz. mérföldkő (2017-től minden évben június 30.)  A gyakornoki foglalkoztatással összefüggő vállalkozási tapasztalatok összefoglalója (éves jelentés) 6. sz. mérföldkő (2020. április 30.)  Záró tanulmány

5 A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt tervezett tevékenységei: A) A vállalkozások és gyakornokok programba lépését ösztönző tevékenységek ellátása:  A gyakornoki programba lépés ösztönzésére vállalkozások és gyakornokok toborzása, tájékoztatása, valamint kapcsolódó rendezvények és kampányok előkészítése, lebonyolítása.  A gyakornoki programba lépés ösztönzésére vállalkozások és gyakornokok közötti kapcsolatteremtés támogatása.  A célcsoport tájékoztatása arról, hogy csak az Ifjúsági Garancia Program résztvevői vonhatók be a GINOP 5.2.4 Gyakornoki programba, és a bevonás érdekében a fiatalok járási hivatalokhoz történő irányítása. A fiatalok regisztrációjának alátámasztása a Járási Hivatal által kiadott igazolás.  A járási hivatalokkal történő kapcsolattartás és együttműködés a fiatalok bevonása érdekében  A gyakornoki program iránt érdeklődő vállalkozások segítése a pályázathoz kapcsolódó kérdésekben.

6 A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt tervezett tevékenységei: B) A vállalkozások és szakképzési centrumok közötti kapcsolat kiépítése, valamint folyamatos együttműködés biztosítása a gyakornoki program hatékony megvalósítása és a gazdasági igényekkel összehangolt, versenyképes szakképzés kialakítása érdekében:  Igazolás kiadása a gyakornoki programra támogatási kérelmet benyújtó vállalkozásnak a területileg illetékes Szakképzési Centrummal történő kapcsolatfelvételről.  A program Ifjúsági Garancia rendszer kereteiben belüli megvalósítása miatt a szakképzési centrumok együttműködése az Ifjúsági Garancia Program szakmai megvalósítóival.  A gyakornoki program keretében 5 millió forint feletti támogatásban részesülő vállalkozások számára kötelezően előírt, valamint egyes vállalkozások által önkéntesen vállalt személyes együttműködések lebonyolítása.  Kapcsolattartás és együttműködés a vállalkozásokkal, a gyakornokok foglalkoztatásához kapcsolódó vállalati gyakornoki kapcsolattartókkal, munkájuk segítése a gyakornoki program hatékony kiaknázására, gyakornokok ismereteinek elmélyítésére, valamint a gyakornokok előrehaladásának, értékelésének nyomon követésére.  A gyakornoki programba bevont résztvevők elégedettségének mérése, visszajelzések gyűjtése és összesítése (minőségbiztosítási elemek).

7 A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt tervezett tevékenységei: C) A szakképzési centrumok gyakornoki program megvalósulását támogató kereteinek kialakítása:  Hálózatszerű tanácsadási rendszer kiépítése és működtetése a kevésbé fejlett régiókban működő szakképzési centrumok közreműködésével a vállalkozások támogatására, beleértve a konzorciumi partnerek közé nem tartozó szakképzési centrumokat is.  On-line és személyes „help-desk” jellegű szolgáltatás a gyakornokoknak és a vállalkozásoknak.  Egységes központi sablonok, módszertani és egyéb segédanyagok, dokumentációk elkészítése és aktualizálása, közzététele a gyakornok - vállalati gyakornoki kapcsolattartó - vállalkozó közötti hatékony munkavégzés megteremtésére.  A program megvalósítását támogató honlap létrehozása/fejlesztése.  A projekt előrehaladásának nyomon követését és a bevontak ügyfélkapcsolat­kezelését, valamint a szakképzési centrumok és a vállalkozások közötti kapcsolattartást biztosító informatikai feltételek kialakítása  A gyakornokokkal, vállalati gyakornoki kapcsolattartókkal és vállalkozásokkal történő kapcsolattartás és együttműködés rendszerének kialakítása, ezáltal a szakképzési centrumok munkáltatói kapcsolattartói rendszerének továbbfejlesztése.  A gyakornoki program felhívásában előírt kötelező adatszolgáltatás módszertanának kialakítása, az adatszolgáltatás szakmai támogatása, valamint az adatok feldolgozása, elemzése.

8 A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt tervezett tevékenységei: d) A gyakornoki program előrehaladásának nyomon követése, szakmai felügyelete, valamint a szakképzési centrumok kapcsolódó szervezetekkel történő együttműködése:  A gyakornoki program előrehaladásának nyomon követése.  A gyakornoki program szakmai támogatása és folyamatos monitorozása.  A gyakornoki program eredményességét kiértékelő tanulmány elkészítése.  A szakképzési centrumok együttműködése az Ifjúsági Garancia Program szakmai megvalósítóival.  Tapasztalatok feldolgozása, közzététele a program sikeres megvalósításához szükséges keretek kialakításához

9 A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására rövid összefoglalója A rendelkezésre álló forrás:  15 milliárd FT A támogatott projektek várható száma:  5-4 500 db Az 1 projektre jutó pályázati összeg:  min., 1.9 millió, max. 30 millió Ft

10 A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására rövid összefoglalója A leendő gyakornok:  25 évesnél fiatalabb a munkaviszony megkezdésekor,  az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést szerzett, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket,  a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik,  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 4. fejezet 15. §-a szerint felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik,  a támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban a támogatási kérelem benyújtását megelőzően, (a foglalkoztatás kezdete max. 30 nappal előzheti meg a támogatási kérelem beadását)  a lakóhelye szerinti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán regisztrál az Ifjúsági Garancia alanyaként, még a munkaviszony létrejöttét megelőzően.  vállalja a 9 hónap foglalkoztatással, és 4,5 hónap továbbfoglalkoztatással járó kötelezettségeket

11 A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására rövid összefoglalója A támogatott vállalkozás:  vállalja a 9 hónap foglalkoztatással, és 4,5 hónap továbbfoglalkoztatással járó kötelezettségeket  vállalja, hogy a gyakornok munkabére 129 000 -200 000 Ft közé esik, mely a továbbfoglalkoztatási időszakban (támogatás nélkül) sem csökkenhet.  vállalja vállalati gyakornoki kapcsolattartó alkalmazását (max. 75 000 Ft támogatással), aki lehet a vállalkozó vagy alkalmazottja  vállalja a projekttel járó adminisztrációs terheket  vállalja a foglalkoztatáshoz szükséges beruházást a teljes támogatási összeg max. 25%-ig  megváltozott munkaképességű gyakornok esetében segítőt foglalkoztat

12 A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt Dél-Alföldi régiós tevékenységei:  Regionális nyitó rendezvény (2016. június)  Régiós tudásmegosztások, tapasztalatcserék (Szegeden 10 alkalom, a többi centrumban 2-2 alkalom a futamidő alatt)  A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására programot népszerűsítő rendezvények (megyénként évente min. 2 alkalom)  Kommunikációs kampány a GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására program népszerűsítésére (külön-külön címezve a vállalkozásoknak és a gyakornokoknak)  Regionális záró rendezvény (2020 április)

13 A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt Dél-Alföldi régiós centrumok feladatai: Szakmai megvalósítóként a centrumvezető feladata:  Kapcsolattartás a megye Járási Hivatalaival és a szakképző centrum tagintézményeivel Szakmai megvalósítóként hálózati kapcsolattartó (centrumvezető)  Kapcsolattartás a vállalkozásokkal, segítségnyújtás a megfelelő gyakornok kiválasztásához. A feladatellátás természetes személlyel kötött megbízási díj ellenében történik 2019.11.30-ig, és az esetleges útiköltséget is el lehet számolni. Centrumonként 1 db éves autópálya-matricát is terveztünk.

14 A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A Dél-Alföldi régiós centrumok számára a feladatellátáshoz tervezett eszközök:  2 db laptop (víruspajzzsal, operációs rendszerrel, irodai alkalmazással, laptoptáskával és egérrel)  1 db multifunkciós nyomtató  1 db digitális fényképezőgép  1 db projektor A centrumoknál tartandó megbeszélésekhez catering költséget is terveztünk.


Letölteni ppt "GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések