Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Információelmélet 1 Eszterházy Károly Főiskola, Eger Médiainformatika intézet Információs Társadalom Oktató- és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Információelmélet 1 Eszterházy Károly Főiskola, Eger Médiainformatika intézet Információs Társadalom Oktató- és."— Előadás másolata:

1 Információelmélet 1 Eszterházy Károly Főiskola, Eger Médiainformatika intézet kbert@ektf.hu http://www.ektf.hu/~kbert Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport Komenczi Bertalan Planetáris információs rendszerek

2 1. Bevezetés 2. Anyag, energia, információ 3. Az információfogalom értelmezései 4. Matematikai információelmélet. Bináris logika. Kódolás 5. Planetáris információs rendszerek 6. Információs folyamatok a molekulák szintjén 7. Az emberi agy mint információs rendszer 8. Információ, jel, jelentés a szemantikai információelméletben 9. Információ és nyelvhasználat – a nyelvi jel 10. Információ és kommunikáció a társadalomban 11. Információrobbanás, virtuális világkönyvtár 12. Összefoglalás

3 1.Planetáris információs rendszerek 2.Az információs rendszerek fejlődéstörténete 3.A planetáris információfeldolgozás eredete 4.A planetáris információfeldolgozás szintjei 5.A planetáris információfeldolgozás első szintje 6.A planetáris információfeldolgozás második szintje 7.A planetáris információfeldolgozás harmadik szintje 8.A planetáris információfeldolgozás negyedik szintje 9.Algoritmikus gépek és molekuláris információs rendszerek 10. Kulturálisan programozható agyak és szervezett társadalmak 11. Az információs rendszerek kapcsolatrendszere 12. Pszichikumok és artefaktumok az információs társadalomban Planetáris információs rendszerek

4 anyag és energia feldolgozása a randomizációval szemben, előre elrendezett információk (program) alapján. A planetáris információs rendszerek jellemzői:.. az információ másodlagos jelenség: az anyagi világ szervezettségéből származik, s létezése teljes mértékben függ attól.

5 Az irányítás szintjeProcesszorProgram Első szint: élet Genetikai alapú társulási hajlam A sejt Genom Második szint: kultúra Kulturális társulások; emberi társadalmak A gerincesek agya Tanult viselkedés Harmadik szint: bürokrácia Bürokratikusan irányított társadalmi rendszerek A társadalom struktúrái Tervezett szabályok Negyedik szint: technológia Információs társadalom Az információs gép Tervezett algoritmusok 1.A planetáris információs rendszerek

6 Molekuláris programozás Kulturális programozás Szervezeti programozás Gépi programozás 10 9 év 10 6 év 10 3 év 10 2 év Az emberi információfeldolgozás fejlődéstörténete Kulturális evolúció Az információtechnológia korai formáinak kibontakozása Technológiai evolúció Az élővilág fejlődéstörténete Biológiai evolúció Az információs rendszerek fejlődéstörténete

7 Molekuláris programozás Kulturális programozás Szervezeti programozás Gépi programozás 10 9 év 10 6 év 10 3 év 10 2 év Az információfeldolgozás szintjei Biológiai evolúció Kulturális evolúció Technológiai evolúció Az információtól az információs társadalomig A programot tartalmazó struktúra? A program információ-forrása? A program megjelenési formája ? A program hatásrendszere ? A program típusa ? A programozás módja?

8 Az információfeldolgozás első szintje a DNS molekula. molekulaszerkezetben kódolt előzetes információfeldolgozás zárt program genetikai programozás struktúr- és szabályozó gének preskriptív automatikus A program megjelenési formája A program hatásrendszere A program információ forrása (jellege ) A program típusa A programozás módja A programot tartalmazó struktúra

9 Az információfeldolgozás második szintje az agy neuronhálózata (reprezentációk, modellek) automatikus /autonóm prediktív (szimulatív) nyílt program a környezetből íródnak be az információk kulturális programozás A program megjelenési formája A program működésmódja engramok A program információ forrása A program típusa A programozás módja A programot tartalmazó struktúra deskriptív

10 Az információfeldolgozás harmadik szintje a társadalom szervezeteinek működését előíró szimbolikus tárak törvények, szabályok, normák előíró formális bürokratikus nyílt program megtervezett, előzetes információfeldolgozás társadalmi programozás A program megjelenési formája A program működésmódja A program információforrása A program típusa A programozás módja A programot tartalmazó struktúra

11 Az információfeldolgozás negyedik szintje információtároló artefaktumok műveletek,funkciók előíró formális automatikus algoritmikus program megtervezett, előzetes információfeldolgozás technikai programozás A program megjelenési formája A program működésmódja A program típusa A programozás módja A program információforrása A programot tartalmazó struktúra

12 Planetáris információs rendszerek 9. Algoritmikus gépek és molekuláris információs rendszerek  Az algoritmikus gépekre vonatkozó ismereteink gyakorlatilag teljes körűek. Ebben az esetben ugyanis minden részletében megtervezett konstrukciós folyamatokról van szó: az alkotó képzelet és a fizikai, materiális világ iteratív kapcsolatáról, amelynek során a popperi három világ összjátékának eredményeképpen egyre szofisztikáltabb információs artefaktumok jelennek meg.  Az információs rendszerek első, molekuláris szintjének alapvonásai is ismertek számunkra. A DNS-struktúrában megtestesülő genetikai programozás és az általa irányított és szabályozott folyamatok alapmechanizmusait az elmúlt fél évszázadban a molekuláris genetika felderítette.

13 Planetáris információs rendszerek 10. Kulturálisan programozható agyak és szervezett társadalmak  Az információs rendszerek harmadik, társadalmi szintjének működéséről kialakított tudásunk hézagos, de a meglévő ismeretek sem alkotnak egységes és egyértelmű tudásrendszert. A társadalom mint információfeldolgozó rendszernek a leírása ma meg sem közelíti az előző két rendszer esetében elért egzaktságot és prediktivitást.  Az információs rendszerek második szintjének, a kulturálisan programozható agyaknak a leírása sok vonatkozásban megközelíti a molekuláris információfeldolgozás esetében elért pontosságot és objektivitást. Az információk kódolásának és előhívásának (memória) konkrét mechanizmusait illetően ismereteink bizonytalanabbak, és magyarázataink egyre bizonytalanabbá válnak, ahogy közelítünk az ember ún. magasabb idegműködéseihez, a pszichikus információk világához, a tudatos elmeműködéshez.

14 Planetáris információs rendszerek 11. Az információs rendszerek kapcsolatrendszere I.  Az információfeldolgozás molekuláris, neurális és pszichikus szintjei funkcionálisan egymásra épülnek, és kölcsönös függőségben vannak. A kulturálisan programozható agyak létezésének feltétele az agy kialakulását vezérelő gének létezése és működése.  A neuronok citoplazmájában a fehérjemolekulák működésén alapuló komplex molekuláris folyamatok játszódnak le. Az egyes agyi területeken autonóm neuronok tömege kommunikál egymással.  Erre a hihetetlenül komplex hatásrendszerre épül valahogyan a tudatos, pszichikus szint, amely bizonyos vonatkozásokban a genomban foglalt parancsokat is képes felülbírálni és átírni.

15 Planetáris információs rendszerek 11. Az információs rendszerek kapcsolatrendszere  A társadalom működését fenntartó információfeldolgozás alapegységei – az információk generálásának és értelmezésének entitásai – az individuális elmék. Ebben az esetben a domináns szint az adott civilizáció komplex szabályozórendszere, amely alapvető információforrása az egyéni agyak programozásának.  Az, hogy a társadalom érték-, norma- és szabályrendszere milyen mértékben meghatározó, függ az adott társadalom jellegétől. Az újkor szellemi áramlataival (felvilágosodás, individualizmus, romantika stb.) a korábbi társadalmak viszonylag homogén érték és normarendszerének fellazulása kezdődött meg, és mára ez a folyamat – számos elemző szerint – a civilizációt veszélyeztető mértékűvé vált.

16 Planetáris információs rendszerek 12. Pszichikumok és artefaktumok  Az információs társadalomban a társadalmat működtető információfeldolgozás az emberi pszichikumok és az információfeldolgozó artefaktumok között megosztva történik. A mindennapi információfeldolgozás egyre nagyobb részét végzik elektronikus információfeldolgozó gépek.  Ennek egy olyan kihatása is van, hogy társadalmi szinten csökkenhet az előzetes információfeldolgozás mértéke, ami egyrészt az autonómia erősödését, illetve visszaépítését jelentheti a különböző életvilágokban, másrészt pontos és aktuális információkat szolgáltat a problémák megoldásához a legkülönbözőbb élethelyzetekben

17 Planetáris információs rendszerek 12. Pszichikumok és artefaktumok  Az információs rendszerek második szintje több szempontból is kitüntetett, középponti helyzetben van.  Az emberi agyban megjelenő pszichikus információk világában születtek és születnek meg azok a kreatív gondolatok (idea-konstrukciók), amelyek „megtestesülnek” a harmadik és a negyedik szinten.  Az emberi pszichikum úgy modellezi az első szinten lejátszódó folyamatokat, hogy azokat információs kölcsönhatásként fogja fel. Az emberi elme tehát egyrészt a tőle függetlenül létező első szint értelmezője, másrészt oka, létrehozója, formálója és magyarázója a harmadik és negyedik szintnek.


Letölteni ppt "Információelmélet 1 Eszterházy Károly Főiskola, Eger Médiainformatika intézet Információs Társadalom Oktató- és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések