Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Tájékoztató a ROP 3.4.2 képzési programról VÁTI Kht.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Tájékoztató a ROP 3.4.2 képzési programról VÁTI Kht."— Előadás másolata:

1 1 Tájékoztató a ROP 3.4.2 képzési programról VÁTI Kht.

2 2 Regionális Fejlesztés Operatív Program 3.4.intézkedés 2. komponens Régióspecifikus szakképzési és szakmai továbbképzési programok lebonyolítása

3 3 MIRŐL SZÓL EZ A PROGRAM?

4 4 A PROGRAM HÁTTERE A régiók gazdasági versenyképességének növeléséhez a piaci igényeknek megfelelő ismeretekkel rendelkező munkaerő szükséges. A régiók közötti fejlettségbeli különbségek, valamint az iparágak eltérő jelentősége az egyes térségekben, régiónként eltérő szakmai képzési programok indítását teszi szükségessé. A program keretében megvalósuló képzési programoknak rugalmasan kell reagálniuk a regionális munkaerő-piaci keresletre

5 5 A ROP 3.4. INTÉZKEDÉS CÉLKITŰZÉSE  a megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező munkaerő biztosítása az egyes régiókban szakemberhiánnyal küzdő, kulcsfontosságú ágazatokban és hiányszakmákban  a turisztikai vállalkozások fellendítése a humánerőforrások fejlesztésével A ROP 3.4.2 KOMPONENS CÉLKITŰZÉSE  vállalkozások, alkalmazottak és önfoglalkoztatók  OKJ-s szakképzéseken, valamint szakmai továbbképzéseken való részvételének támogatása  a résztvevők képzési díjának részleges támogatásával

6 6 FORRÁSOK és CÉLEREDMÉNYEK Támogatási keret : 1, 67 milliárd forint Európai Szociális Alap (75 % ) Magyar Állam (25%) A 2005-2007 időszakban várhatóan 5000 fő vesz részt a képzési programban, körülbelül 1500-2000 kkv részvételével, és legalább 4500 fő végzi el sikeresen a választott képzést.

7 7 KINEK SZÓL EZ A PROGRAM ?

8 8 TÁMOGATÁS CÉLCSOPORTJAI 1. ALKALMAZOTTAK 2. ÖNFOGLALKOZTATÓK Egyéni vállalkozó Önálló tevékenységet végző magánszemély (pl. fizető vendéglátó) Gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja (Kkt,Kft.,Bt.) Szövetkezet személyesen közreműködő tagja Segítő családtag 3. VÁLLALKOZÁSOK, különösen kis és középvállalkozások Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás ( Kkt.,Bt.,Kft., Rt.,Közös vállalat) Szövetkezet

9 9 TÁMOGATÁS MÉRTÉKE  Alkalmazottak és Önfoglalkoztatók esetén a támogatás mértéke a képzési díj maximum 80%-a, de legfeljebb 250 ezer forint/fő  Vállalkozások esetén a támogatás mértéke a képzési díj maximum 60%-a, de legfeljebb 250 ezer forint/fő Egy vállalkozás összesen 5 millió forint támogatást vehet igénybe a program ideje alatt. Vállalkozások opcionálisan igényelhetik az alkalmazottak kiesett munkaidejére jutó bruttó bér 60%-nak megtérítését, maximum 200 ezer Ft/fő

10 10 HOGYAN MŰKÖDIK A PROGRAM?

11 11 A PROGRAM MENETE 1.Regionális munkaerő-piac szakképzési igényeinek és a képzési kínálat felmérése és elemzése a piaci szereplők körében (témalista) – MKIK 2.Az igényekre válaszoló képzések kiválasztása képzőintézmények pályáztatása útján, a régiós képzési listák összeállítása – 2005.június 30-tól folyamatosan 3.Célcsoportok támogatása a régiós képzési listákon szereplő képzéseken történő részvételük esetén- 2005. november 29. folyamatosan A képzések legkésőbb 2007. december 31-ig befejeződnek.

12 12 DINAMIKUS PROGRAM A munkaerő-piaci felmérések folyamatosan ismétlődnek, így a régiós igényeket tartalmazó témalista, valamint az új képzésekkel a régiós képzési lista 2006-2007 között folyamatosan frissül

13 13 MI A SZEREPE A KÉPZŐINTÉZMÉNYEKNEK A PROGRAMBAN?

14 14 A képzőintézmények bonyolítják le a képzéseket. Együttműködés

15 15 MIÉRT ÉRDEMES RÉSZT VENNI A KÉPZŐINTÉZMÉNYEKNEK EBBEN A PROGRAMBAN?

16 16 A célcsoportok részvétele a képzéseken a ROP 3.4.2 támogatási lehetőséggel jobban motiválható, így Több képzési program indítható /év Nagyobb létszámú „hallgató” Új – hosszabb távra tervezhető – üzleti, partneri kapcsolatok kiépítési lehetősége a vállalkozások körében = meggyőzési eszköz, KERESLET:több tanfolyammal- extraprofit, kapcsolatépítés

17 17 HOGYAN LEHET BEKAPCSOLÓDNI A PROGRAMBA A KÉPZŐINTÉZMÉNYEKNEK?

18 18 Pályázás útján lehet bekapcsolódni. A megfelelő képzési programokra vonatkozóan a VÁTI Kht. együttműködési megállapodást köt a képzőintézményekkel. A képzések felkerülnek a régiós képzési listákra (támogatható képzések listája), melyről a célcsoport tagjai választanak képzést.

19 19 FONTOS INFORMÁCIÓ Jelentkezés FOLYAMATOS várhatóan 2007 elejéig Felhívás módosítás és témalista frissítés várhatóan 2006. február eleje A frissítés alkalmával több mint 700 új téma kerül fel a a témalistára Egyszerűsödik a pályázati adatlap

20 20 KÉPZŐINTÉZMÉNYEKNEK SZÓLÓ FELHÍVÁS: FELHÍVÁS Régióspecifikus szakképzési és szakmai továbbképzési programok befogadására

21 21 A FELHÍVÁS CÉLJA A régiós képzési témalistán szereplő igényekre válaszoló OKJ-s szakképzési és szakmai továbbképzési programok befogadása a régiós képzési lista kialakítása céljából

22 22 KIK JELENTKEZHETNEK A FELÍVÁSRA? Felnőttképzési intézményi akkreditációval (FAT intézményi akkreditáció) rendelkező képzőintézmények.

23 23 A képzési programokkal szemben elvárt kritériumok 1. A képzési program a régiós képzési témalistában a megadott ágazatban megjelölt szakképesítés (OKJ-s képzés), illetve a kimenetek, megszerezhető kompetenciák, valamelyikének (szakmai továbbképzés) megszerzését biztosítja. Regisztrált képzési program (OKÉV/AFSZ/MK felnőttképzési nyilvántartás) A képzés elvégzését igazoló okirat kiadása kötelező (minimum tanusítvány).

24 24 A képzési programokkal szemben elvárt kritériumok 2. Szakmai továbbképzések esetén : Az FMM szakértői listáján J/5 (felnőttképzési program akkreditáció) szakterületen bejegyzett független szakértőinek egyikétől származó szakvéleménnyel kell rendelkeznie. OKJ-s és FAT programakkreditált képzések esetén a szakvélemény NEM szükséges. FAT programakkreditált képzések esetén a tanusítvány másolatával szükséges igazolni.

25 25 A képzési programokkal szemben elvárt kritériumok 3. megvalósított program legyen, azaz referenciával rendelkezzen (melynek igazolása szükséges) DE: ideiglenesen és feltételesen felkerülhetnek teljesen új képzési programok (még nem lebonyolított, ill. lebonyolítás folyamatban van)

26 26 A képzési programokkal szemben elvárt kritériumok 4. OKJ-s és hatósági vizsgaköteles képzések esetén: kijelölt vizsgaközpontok egyike nyilatkozzon a vizsgáztatás vállalásáról. Ha a képző maga vizsgaközpont, akkor az erre feljogosító nyilatkozat/tanusítvány csatolásával igazolandó. a régiós képzési témalistában szereplő igényeket vegye figyelembe.

27 27 A képzési programokkal szemben elvárt kritériumok 5. Nyelvi képzés csak turisztikai képzés, illetve szakmához kapcsolódó képzés keretében fogadható be, a piac által igényelt szakterületen. Informatikai képzés csak szakmához kapcsolódó képzés keretében fogadható be, a piac által igényelt szakterületen.

28 28 A képzési programokkal szemben elvárt kritériumok 5. Elősegítse az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülését az oktatás ütemezésében, időbeosztásában és megszervezésében alkalmazkodniuk kell a célcsoportok sajátosságaihoz programok hosszára vonatkozóan a továbbképzések esetén minimum 30 óra, OKJ-s programok esetén a felnőttképzés sajátosságait kell szem előtt tartani A képzéseknek vizsgával kell zárulniuk. 2007. december 31.

29 29 KÉPZÉSEK HELYSZÍNE A képzéseknek abban a régióban kell megvalósulniuk ahol a képzési igény felmerült. Egy képzési program több helyszínen is megvalósítható, amennyiben igény van rá. Akár régión belül is. A régiós témalista (azaz igénylista) megyei bontású!

30 30 KIZÁRÓ FELTÉTELEK Nem fogadható be olyan program: Speciális képzések ( pl. csapatépítés, szervezetfejlesztés, belső képzés stb.) A képzési program nem lehet része az iskolarendszerű oktatási rendszernek. Felsőfokú alap és szakképzések, valamint szakirányú továbbképzések. MBA, doktori illetve Masters program. Nyelvi alapképzés (pl. általános nyelvtanfolyam stb.). Informatikai alapképzés (pl. ECDL képzés stb.). Melyeken a célcsoport részvétele állami illetve közösségi forrásból, vagy más egyéb forrásból vissza nem térítendő támogatásban részesül

31 31 PÁLYÁZAT (Jelentkezési dokumentáció )

32 32 A PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK A jelentkező képzőintézménynek és a programoknak meg kell felelni jogosultsági kritériumoknak. Egy képzőintézmény több különálló képzési programmal is jelentkezhet. A jelentkezések száma nem korlátozott. Egy képzés több régió igényeihez is kapcsolódhat, így több képzési helyszínen is megvalósulhat. Jelentkezésben foglaltak mindenben meg kell egyezniük a képzés program-dokumentációjában foglaltakkal

33 33 A PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK A jelentkezési dokumentáció részei: kitöltött jelentkezési lap kötelezően csatolandó mellékletek nyilatkozatok 1 ERDETI és 1 MÁSOLAT Csatolandó hivatalos dokumentumokból elegendő az eredetivel megegyező fénymásolatot benyújtani, melyet cégszerű aláírással (aláírás+pecsét) kell hitelesíteni. A jelentkezés keretében, minden egyes képzési programhoz külön (!) jelentkezési dokumentációt (jelentkezési lap+mellékletek) kell készíteni. A különböző képzési programok dokumentumai nem fűzhetők egybe!

34 34 JELENTKEZÉSI LAP 3 szakaszból áll : A képzőintézmény és az akkreditáció adatai Képzési program adatai és bemutatása, valamint hozzárendelése a régiós igényhez Referencia bemutatása

35 35 TIPIKUS HIBÁK Ahol aláírást és pecsétet kér a jelentkezési lap, MINDENHOL szükséges aláírni és lepecsételni Minden adatot és mezőt szükséges kitölteni, ha nem vonatkozik ki kell húzni. Kapcsolattartó megadása fontos A képzés elnevezése NEM kell, hogy azonos legyen a régiós témalistán szereplő téma elnevezéssel (kivéve OKJ-s) de, AZONOS kell, hogy legyen az AFSZ/OKÉV/MK (FAT tanusítvány is) nyilvántartásban regisztrál képzési elnevezéssel ! Képzés típusát jelölése: egy jelölés, FAT akkreditált képzést itt kell jelölni. Téma azonosítóját pontosan szükséges megadni!

36 36 TIPIKUS HIBÁK Képzés átfutási ideje: megfelelő mértékegység! Képzés díja: a tanfolyam díját kell megadni, más költség nem számolható el. OKJ-s és FAT akkreditált képzések esetén (ÁFA mentesek) nettó díj, továbbképzés esetén nettó és bruttó díj (20%áfa)

37 37 CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 1. Az intézményi akkreditációt igazoló dokumentum (FAT intézményi akkreditáció) Az intézmény létesítését igazoló okirat 90 napnál nem régebbi létezést igazoló dokumentum Az intézmény vezetője/aláírásra jogosult személy (a jelentkezési dokumentációt aláíró személy) aláírási címpéldányának

38 38 CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 2. A felnőttképzést folytató képzőintézmény érvényes hatósági nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum (OKÉV/ÁFSZ/Munkaügyi központ értesítés) Szakmai továbbképzési programok esetén: szakvélemény a képzési programról, valamint a szakértő nyilatkozata A FAT program akkreditált programoknál: a FAT program akkreditáció tanúsítványának másolata

39 39 CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 3. OKJ-s vagy hatósági vizsga köteles szakmai képzési programok esetén: vizsgaközponttól nyilatkozat/ képző maga a vizsgaközpont: tanúsítvány/ nyilatkozat Lebonyolított képzések esetén: referencialevél Jelentkezési lap elektronikus adathordozón (CD, floppy) Nyilatkozat az akadálymentesítésről Nyilatkozat képzési helyszínről Nyilatkozat referencia képzés lebonyolításáról

40 40 NEM HIÁNYPÓTOLHATÓ DOKUMENTUMOK Jelentkezési lap Jelentkezési dokumentumokról hiányzó pecsét, aláírás Intézményi akkreditációt igazoló dokumentum. A képzőintézmény érvényes hatósági nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum. Független szakértőtől származó szakvélemény nem FAT akkreditált vagy OKJ-s képzések esetén. Független szakértőtől származó nyilatkozat.

41 41 BENYÚJTÁS HELYE VÁTI Kht. Iratkezelési Csoport 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32., fszt. 7. szoba

42 42 JELENTKEZÉS ELBÍRÁLÁSA Elbírálás: VÁTI Kht. végzi a formai és jogosultsági értékelést, valamint a hiánypótlást. A ROP 3.4 intézkedés keretében működő Intézkedés- koordináló Bizottság tesz javaslatot a képzések befogadásáról. Megállapodás megkötése: Befogadható képzésekre vonatkozóan a VÁTI Kht. együttműködési megállapodást köt a képzővel A képzés kikerül a képzési listára: ettől az időponttól támogatható a célcsoport képzésen történő részvétele

43 43 HOGYAN HAPHATNAK TÁMOGATÁST A CÉLCSOPORTOK TAGJAI ?

44 44  Jelentkezni egyszerűsített pályázás keretében -jelentkezési lap beadásával lehet.  A felhívás, jelentkezési lapok letölthetőek a www.vati.hu/rop34 weboldalról. A jelentkezési dokumentációkat a VÁTI Kht. regionális képviseletei fogadják és bírálják el. Egyszer szükséges a program folyamán.www.vati.hu/rop34  Ezt követően választhatják ki a támogatásra jogosult jelentkezők a régiós képzési listákról a kívánt képzési programot, melyre a képzési szerződés alapján, a jelentkezővel a VÁTI Kht. támogatási megállapodást köt.  A képzés kiválasztásánál a területi feltételeket is figyelembe kell venni.  A jelentkezés várhatóan 2007 közepéig folyamatos lesz. JELENTKEZÉS MÓDJA A CÉLCSOPORTOKNAK

45 45 TÁMOGATÁS MÉRTÉKE  Alkalmazottak és Önfoglalkoztatók esetén a támogatás mértéke a képzési díj maximum 80%-a, de legfeljebb 250 ezer forint/fő  Vállalkozások esetén a támogatás mértéke a képzési díj maximum 60%-a, de legfeljebb 250 ezer forint/fő Egy vállalkozás összesen 5 millió forint támogatást vehet igénybe a program ideje alatt. Vállalkozások opcionálisan igényelhetik az alkalmazottak kiesett munkaidejére jutó bruttó bér 60%-nak megtérítését, maximum 200 ezer Ft/fő

46 46 Jelentkezési folyamat és elbírálás

47 47 Honlap Megyei kereskedelmi és iparkamarák Váti Kht. képviseletek Képzőintézmények 1. Jelentkezési információ

48 48 Papír alapú jelentkezési dokumentáció- PÁLYÁZAT jelentkezési adatlap (formanyomtatvány) célcsoportonként meghatározott igazoló dokumentumok vállalkozások esetén- Alkalmazottak bejelentése (később is lehetséges) Benyújtás : VÁTI képviseletekre ( személyesen, postán) Alkalmazottak & önfoglalkoztatók: állandó lakóhely szerinti Vállalkozások: székhely szerinti Ideje: képzési szerződés megkötése előtt, folyamatos Program ideje alatt EGYSZER kell megtenni. 2. Jelentkezés a programban való részvételre

49 49 Váti Kht. képviseletein regisztráció és elbírálás A jelentkező AZONOSÍTÓ SZÁMOT kap. Elbírálás eredménye : - Negatív- elutasítás - Hiánypótlás - Pozitív- JOGOSULTSÁG IGAZOLÁS Maximum 7 nap ! 3. Jelentkezés elbírálása ( VÁTI Kht.)

50 50 4. Jelentkezés képzésre Képzés kiválasztása : RÉGIÓS FELTÉTELEK figyelembevételével Jelentkezés a képzésre a képzőintézménynél A Jogosultság Igazolás leadása/bemutatása Képzési szerződés megkötése a jogosult jelentkező és a képzőintézmény között VÁTI értesítést kap a képzőintézménytől a képzésre jelentkezésről Ellenőrzés: Képzés régiójának összevetése a jelentkező jogosultsági régióival Eredménye: Negatív- nem jön létre költségtérítési megállapodás Pozitív- költségtérítési megállapodás megkötése maximum 3-4 nap!

51 51 JOGOSULTSÁG - TERÜLETI - ALKALMAZOTT & ÖNFOGLALKOZTATÓ az a RÉGIÓ (1 vagy 2) Ahol lakik VAGY dolgozik BEADÁS HELYE: lakhely szerinti képviselet VÁLLALKOZÁS az a RÉGIÓ (1 vagy több) Ahol a székhelye VAGY telephelye van BEADÁS HELYE: székhely szerinti képviselet

52 52 JELENTKEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Jelentkezési adatlapok A típusú: Alkalmazottak és önfoglalkoztatók B típusú : Vállalkozások Bejelentő adatlap- vállalkozás esetén + Csatolandó mellékletek

53 53 TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA Alkalmazott & önfoglalkoztató : Önrészt (20 %) előre fizeti a jelentkező a képzőintézménynek Támogatást (80%) a VÁTI Kht. a magánszemély nevében a képzés lezárását követően fizeti meg a képzőnek Vállalakozás : Teljes díjat a vállalkozás előre fizeti meg a képzőintézménynek Támogatás (60%) utólag, közvetlenül a vállalakozásnak a képzés lezárását követően

54 54 FELHÍVÁS ÉS JELENTKEZÉSI LAPOK LETÖLTHETŐEK: www.vati.hu/rop34 Honlapról Képzőintézményeknek menüpont- képzőintézmények Képzésre jelentkezőknek menüpont- célcsoportoknak

55 55 INFORMÁCIÓ VÁTI Kht. ROP Végső Kedvezményezetti Csoport, 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32. Területi kamarák /VÁTI Kht. országos képviseletei e-mail: ropvkcs@vati.hu tel: 06 40 200 494 (Pályázati Információs Központ) VATI Kht. honlapján- Gyakran Ismételt Kérdések

56 56 Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "1 Tájékoztató a ROP 3.4.2 képzési programról VÁTI Kht."

Hasonló előadás


Google Hirdetések