Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felsőoktatási felvételi eljárás 2007 Dr. Bakos Károly vezető főtanácsos Oktatási és Kulturális Minisztérium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felsőoktatási felvételi eljárás 2007 Dr. Bakos Károly vezető főtanácsos Oktatási és Kulturális Minisztérium."— Előadás másolata:

1 Felsőoktatási felvételi eljárás 2007 Dr. Bakos Károly vezető főtanácsos Oktatási és Kulturális Minisztérium

2 Jogszabályok Az Országgyűlés elfogadta a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényt. Megjelent a felsőoktatási törvény módosításáról szóló 2006. évi LXXIII. törvény. A törvényi felhatalmazás alapján az Oktatási és Kulturális Minisztérium előkészítette a felvételi eljárást szabályozó kormányrendeletet. A kormányrendelet egyeztetése lezajlott, várhatóan néhány napon belül a Kormány elfogadja.

3 Oktatási és Kulturális Minisztérium Alapelvek A felsőoktatásba egységes rangsorolás alapján a legjobban felkészült és legjobb teljesítményt nyújtó jelentkezők kerüljenek be. A felvételi döntésnél meghatározó a jelentkezők teljesítménye és választása, valamint a felsőoktatási intézmények kapacitása. Felsőfokú szakképzésre, alapképzésre és egységes, osztatlan képzésre a középiskolai tanulmányi eredmények és az érettségin nyújtott teljesítmény alapján lehet felvételt nyerni. A mesterképzésre (amíg van, kiegészítő képzésre) a felvételi feltételeket a felsőoktatási intézmények határozzák meg.

4 Oktatási és Kulturális Minisztérium Kapacitás A felsőoktatási törvény értelmében a felsőoktatási intézményeknek meg kell határozniuk a kapacitásukat, és ezt kell közölniük a felvételizőkkel. A kapacitás kiszámításánál figyelembe kell venni – a tulajdonos által kiadott alapító okiratot, –a felsőoktatási regisztrációs központ által kiadott működési engedélyt. A felsőoktatási intézmények ezek és saját távlati elképzeléseik és fejlesztési koncepciójuk alapján határozzák ezt a számot meg. Természetesen a kapacitás együtt tartalmazza az államilag támogatott és a költségtérítéses hallgatók számát is.

5 Oktatási és Kulturális Minisztérium Felsőoktatási törvény 54. § (1) Az alapképzésben és a felsőfokú szakképzésben az államilag támogatott hallgatói helyeket a felvételi jelentkezések rangsora és a jelentkezési lapokon felállított intézményi rangsorok alapján kell elosztani. Az adott felsőoktatási intézmény az alapító okiratában meghatározott felvehető maximális hallgatói létszám mértékéig annyi államilag támogatott hallgatót fogadhat, ahány felvételi kérelem teljesítése az adott felsőoktatási intézményre jut.

6 Oktatási és Kulturális Minisztérium Kapacitás a felvételi tájékoztatóban A Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2007 c. könyvben a következő információkat kell a felsőoktatási intézményeknek megadniuk: - az adott felsőoktatási intézménybe felvehető hallgatók összlétszáma, - az adott intézménybe (karra) felvehető hallgatók száma képzési területenként és a képzés munkarendje (nappali, esti és levelező tagozat, valamint távoktatás), - egy adott szakra vonatkozóan azt, hogy milyen finanszírozási formában, munkarendben indítja és az adott szakra minimum és maximum hány hallgatót tud és akar felvenni, - sem az intézményi, sem a kari, sem a szak szintű kapacitásnál nincs megkülönböztetve az, hogy hány hallgatót vehet fel az intézmény államilag támogatott, és hány hallgatót költségtérítéses képzésre. Az adott szakra, intézménybe jelentkezők szándéka, az általuk nyújtott teljesítmény (pontszámok) határozza meg azt, hogy egy adott intézménybe, karra, szakra hány államilag támogatott és hány költségtérítéses hallgató kerül felvételre.

7 Oktatási és Kulturális Minisztérium Ami változatlan Felsőoktatási felvételi tájékoztató – megjelenik december 15-én. Jelentkezési határidők – 2007. január 15. és 2007. február 15. Jelentkezési lapot kell beadni. Ha több helyre jelentkezik valaki, rangsort kell felállítani, amelyet később még módosíthat. Egy adott időpontban, ponthatárok alapján történik a döntés.

8 Oktatási és Kulturális Minisztérium Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2007 Csak arra a képzésre lehet jelentkezni, amely abban – és a kiegészítésében – megjelenik. Regisztrációs Központ! Tartalmazza mindazokat az információkat, amelyek szükségesek a jelentkezőknek ahhoz, hogy dönteni tudjanak. Ami rendelkezésünkre áll! 2007-ben már csak alapképzések és mesterképzések hirdethetők – a művészeti terület sem kivétel már -, illetve azokon a területeken, ahol nincs még mesterképzés, meghirdethetőek a kiegészítő képzések.

9 Oktatási és Kulturális Minisztérium Jelentkezés Egy jelentkezési lap lesz, amelyet a felsőoktatási intézményekhez (központi postacímre) kell beküldeni. A jelentkezési lapon, ha valaki több helyre jelentkezik, meg kell határoznia a jelentkezéseinek az elbírálási sorrendjét, amelyet később egyszer még meg lehet változtatni. A jelentkezési laphoz kell mellékelni minden szükséges dokumentumot, igazolást. A később kézhez kapott igazolásokat megadott határidőig pótolni lehet. A jelentkezési laphoz csatolni kell az eljárási díj befizetéséről szóló igazolást. Az alapösszeg három szakra (államilag támogatott és/vagy költségtérítéses képzésre) történő jelentkezést tesz lehetővé. Aki háromnál több helyre kíván jelentkezni, annak jelentkezésenként további összegeket kell fizetnie. Azok a felsőoktatási intézmények, amelyek alkalmassági, gyakorlati vizsgát tartanak, ezekért külön eljárási díjat kérhetnek.

10 Oktatási és Kulturális Minisztérium Felsőoktatási törvény 39. § (3) (ÚJ) A felsőoktatási intézményben az kezdheti meg tanulmányait, aki felvételt nyert. A felvétel jelentkezési alapján, az e célra szolgáló jelentkezési lap benyújtásával történik. A felsőoktatás intézménybe jelentkező korlátlan számú jelentkezési lapot nyújthat be. A felvételi jelentkezési lapon meg kell jelölni, hogy a jelentkező milyen munkarend szerinti képzésre, továbbá hogy az első tanévre államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésre jelentkezik. Ha a jelentkező több lehetőséget jelöl meg, azokat rangsorolnia kell.

11 Oktatási és Kulturális Minisztérium Pontozási rendszer Nem változik a pontozási rendszer, 2007-ben is 120+24-es rendszerben határozzák meg a felsőoktatási intézmények a jelentkezők pontszámát. A felsőoktatási törvény előírásai alapján egységes pontozási rendszert kell alkalmazni, ezért –ahol választható érettségi tárgyak vannak meghatározva az egyes képzési területeknél, szakoknál, minden felsőoktatási intézménynek az általános szabályt kell alkalmaznia, nem szűkítheti, nem bővítheti a vizsgatárgyak körét, –képzési területenként egységesen kerül meghatározásra az, hogy az adható többletpontok közül az adott területen képzést folytató intézmények milyen jogcímen adnak többletpontot.

12 Oktatási és Kulturális Minisztérium Tanulmányi pontok Maximum 60 pont. A korábbi hozott pontok új elnevezése, a tartalom nem változott. 5 tantárgy osztályzatából kell kiszámolni (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, választott tárgy, idegen nyelv /nemzetiségi nyelv és irodalom/), az utolsó két tanult év végi jegyekből – maximum 50 pont szerezhető. Ehhez kell hozzáadni az érettségi jegyek átlagának kétszeresét, ami maximum 10 pont lehet. A felsőoktatási intézmények a jelentkezés évében érettségizők esetében számíthatják a félévi jegyeket, de csak akkor a 2006-ban is így számoltak. A tanulmányi pontok számításának nincs időkorlátja.

13 Oktatási és Kulturális Minisztérium Érettségi pontok Maximum 60 pont szerezhető. A korábbi szerzett pontok új neve, a tartalom nem változik. Egy vagy két érettségi tárgy százalékos eredményéből kell kiszámolni, a már ismert átváltási kulcs (táblázat) szerint. Az adott képzési területen, szakon előírt, illetve választható érettségi tárgyak köre 2005-ben már megjelent, az nem változik. A művészeti, művészetközvetítő és testkulturális területen gyakorlati vizsga alapján szerezhető 60 pont.

14 Oktatási és Kulturális Minisztérium Többletpontok 24 többletpont szerezhető. Kötelező megadni az emelt szintű érettségiért és a nyelvvizsgákért járó többletpontokat. Az adott szakon képzést folytató felsőoktatási intézmények közösen döntenek az egyéb többletpontok megadásáról.

15 Oktatási és Kulturális Minisztérium Kötelező többletpontok Azért az emelt szinten tett érettségi vizsgáért jár többletpont, amelyből a jelentkező érettségi pontját számolják. Vizsgánként 7-7 pont jár a legalább közepes érdemjegyű vizsgáért. 14 pont jár akkor, ha egy érettségi alapján számolják ki az érettségi pontokat. Legfeljebb két nyelvvizsga alapján, legfeljebb 20 pont kapható. Középfokú C típusú nyelvvizsga esetén 7 pont, felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetén 10 pont jár. Egy nyelvért csak egyszer és egy jogcímen lehet többletpontot kapni. Szakirány szerinti jelentkezés esetén 24 többletpont jár annak, aki az OKTV-n és a szakmai előkészítő tárgyak versenyein emelt szintű érettségi eredménynek megfelelő helyezést ér el.

16 Oktatási és Kulturális Minisztérium Adható többletpontok A felsőoktatási intézmények közösen, az adott képzési területen, szakon egységesen döntenek – megtörtént az egyeztetés, a társadalomtudományi és a bölcsészettudományi terület kivételével. A többletpontok száma pontosan meghatározott, azoktól eltérni nem lehet. A jogcímek: –OKJ-s bizonyítványért, illetve technikusi oklevélért 7 pont, –a pontosan definiált olimpiai sportágak különböző szintű versenyein elért eredményért 5, illetve 3 pont, –az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért helyezésért 5 pont, –a Középiskola Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján 5, illetve 3 pont, –az Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért helyezésért 5 pont. (A pontos definíció a jogszabályban, illetve a felvételi tájékoztatóban található.)

17 Oktatási és Kulturális Minisztérium Előnyben részesítés A hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 4 többletpontot kap. Ftv. 147. § 10. hátrányos helyzetű hallgató: az a hallgató, akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott volt,(új!) További 4 többletpontot kap az a hátrányos helyzetű jelentkező, akinek törvényes felügyeletet ellátó szülője, illetve szülei – az iskolai felvételi körzet megállapításával összefüggésben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint vezetett nyilvántartás alapján készült statisztikai adatszolgáltatás, a gyermeket, tanulót megillető szolgáltatás megállapításához a szülő nyilatkozata szerint – legfeljebb az iskola 8. évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, vagy akit tartós nevelésbe vettek. A fogyatékkal élő minden jelentkezési helyén 8 többletpontot kap. A gyermekét gondozó (GYES, GYED stb.) jelentkező minden jelentkezési helyén 8 többletpontot kap.

18 Oktatási és Kulturális Minisztérium A felvételi döntés A keresztféléves képzésekről február elején döntenek a felsőoktatási intézmények – az eddigi rend szerint. A szeptemberben induló képzésekre történő felvételről legkésőbb augusztus 1-jéig történik döntés. Ponthatár alkalmazásával kell dönteni, melynek során figyelembe kell venni a jelentkező által elért eredményeket, a jelentkező által meghatározott elbírálási sorrendet, a Kormány által meghatározott államilag támogatott felvehető hallgatói összlétszámot és annak munkarend és képzési területek szerint meghatározott keretét, és az intézményi kapacitást. Aki a ponthatárt eléri fel kell venni, aki nem éri el azt nem lehet felvenni. Egy felvételi eljárásban egy jelentkező egy helyre nyerhet felvételt.

19 Oktatási és Kulturális Minisztérium Teendők a felvételi tájékoztató szerkesztésével kapcsolatban Ki kell venni minden olyan szöveget, ami 2006- ból benne maradt! Ki kell venni minden olyan többletpontot, jelentkezési feltételt, amely nem felel meg a rendeletnek. Törölni kell a D-s képzések minden olyan pontozási, számítási feltételeit, ami idén már nem felel meg a rendeletnek.

20 Oktatási és Kulturális Minisztérium Párhuzamos képzés - Ftv. 56. § (3) A támogatási idő, illetve a költségtérítéses képzéshez rendelkezésre álló idő számításakor egy félévként kell nyilvántartani, ha a hallgató – az elsőként megkezdett képzésének legkésőbb harmadik félévében létesített további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyára tekintettel – a) egyidejűleg több felsőoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, illetve ha, b) ugyanabban a felsőoktatási intézményben egyidejűleg több szakképzettség, szakképesítés megszerzésére készül fel.

21 Oktatási és Kulturális Minisztérium Felsőoktatási törvény 125/A. § (1) Az államilag támogatott tanulmányokat folytató hallgató – nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – alapképzésben vagy egységes, osztatlan képzésben a harmadik félévtől kezdődően, mesterképzésben a teljes tanulmányi idő alatt képzési hozzájárulás fizetésére köteles. A hátrányos helyzetű hallgató képzési hozzájárulás fizetésére nem köteles. (5) A képzési hozzájárulás fizetésének részletes szabályait a Kormány állapítja meg.

22 Oktatási és Kulturális Minisztérium Teendők a felvételi tájékozató szerkesztésének befejezését követően Alkalmassági vizsga díja – szabályzat, OKM közlemény, honlap. Fejlesztési hozzájárulás – kormányrendelet, szabályzat, honlap. Munkarend – mikor lesznek az órák? Tájékoztatók, nyílt napok – mindenkinek a jól felfogott érdekében aktívnak kell lennie!

23 Felsőoktatási felvételi eljárás 2008

24 Oktatási és Kulturális Minisztérium Pontozási rendszer Változik a pontozási rendszer, 2008-ban 400+100 pontos rendszerben határozzák meg a felsőoktatási intézmények a jelentkezők pontszámát. A felsőoktatási törvény előírásai alapján egységes pontozási rendszert kell alkalmazni, ezért –ahol választható érettségi tárgyak vannak meghatározva az egyes képzési területeknél, szakoknál, minden felsőoktatási intézménynek az általános szabályt kell alkalmaznia, nem szűkítheti, nem bővítheti a vizsgatárgyak körét, –képzési területenként egységesen kerül meghatározásra az, hogy az adható többletpontok közül az adott területen képzést folytató intézmények milyen jogcímen adnak többletpontot.

25 Oktatási és Kulturális Minisztérium Tanulmányi pontok Maximum 200 pont. A korábbi hozott pontok új elnevezése, a tartalom nem változott. 5 tantárgy osztályzatából kell kiszámolni (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, választott tárgy, idegen nyelv /nemzetiségi nyelv és irodalom/), az utolsó két tanult év végi jegyeinek összegét kettővel kell szorozni – maximum 100 pont szerezhető. Ehhez kell hozzáadni az érettségi bizonyítványba szereplő négy kötelező és egy szabadon választott vizsgatárgyak százalékos eredményének átlagát kerekítve, ami maximum 100 pont lehet. A tanulmányi pontok számításának nincs időkorlátja.

26 Oktatási és Kulturális Minisztérium Érettségi pontok Maximum 200 pont szerezhető. A korábbi szerzett pontok új neve, a tartalom nem változik. Két érettségi tárgy százalékos eredményéből kell kiszámolni, azonos a százalékos eredménnyel. Az adott képzési területen, szakon előírt, illetve választható érettségi tárgyak köre 2006-ban már megjelent, az nem változik. A művészeti, művészetközvetítő területen gyakorlati vizsga alapján szerezhető 200 pont.

27 Oktatási és Kulturális Minisztérium Többletpontok 100 többletpont szerezhető. Kötelező megadni az emelt szintű érettségiért és a nyelvvizsgákért járó többletpontokat. Az adott szakon képzést folytató felsőoktatási intézmények közösen döntenek az egyéb többletpontok megadásáról.

28 Oktatási és Kulturális Minisztérium Kötelező többletpontok Azért az emelt szinten tett érettségi vizsgáért jár többletpont, amelyből a jelentkező érettségi pontját számolják. Vizsgánként 40-40 pont jár a legalább 30 százalékos vizsgáért. Legfeljebb két nyelvvizsga alapján, legfeljebb 50 pont kapható. Középfokú C típusú nyelvvizsga esetén 35 pont, felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetén 50 pont jár. Egy nyelvért csak egyszer és egy jogcímen lehet többletpontot kapni. Szakirány szerinti jelentkezés esetén többletpont jár annak, aki az OKTV-n és a szakmai előkészítő tárgyak versenyén helyezést ér el. –1-10. helyezettnek 100 pont, –11-20. helyezettnek 50 pont, –21-30. helyezettnek 25 pont.

29 Oktatási és Kulturális Minisztérium Adható többletpontok A felsőoktatási intézmények közösen, az adott képzési területen, szakon egységesen döntenek. A többletpontok száma pontosan meghatározott, azoktól eltérni nem lehet. A jogcímek: –OKJ-s bizonyítványért, illetve technikusi oklevélért 30 pont, –a pontosan definiált olimpiai sportágak különböző szintű versenyein elért eredményért 20, illetve 10 pont, –az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért helyezésért 25 pont, –a Középiskola Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján 30, illetve 15 pont, –az Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért helyezésért 20 pont. (A pontos definíció a jogszabályban, illetve a felvételi tájékoztatóban található.)

30 Oktatási és Kulturális Minisztérium Előnyben részesítés A hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 25 többletpontot kap. További 25 többletpontot kap az a hátrányos helyzetű jelentkező, aki közoktatási törvény alapján halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül. A fogyatékkal élő minden jelentkezési helyén 50 többletpontot kap. A gyermekét gondozó (GYES, GYED stb.) jelentkező minden jelentkezési helyén 50 többletpontot kap.

31 Oktatási és Kulturális Minisztérium A felvételi döntés Két azonos felvételi eljárás lesz. A februárban induló képzésekről január 15-éig döntenek a felsőoktatási intézmények. A szeptemberben induló képzésekre történő felvételről legkésőbb augusztus 1-jéig történik döntés. Ponthatár alkalmazásával kell dönteni, melynek során figyelembe kell venni a jelentkező által elért eredményeket, a jelentkező által meghatározott elbírálási sorrendet, a Kormány által meghatározott államilag támogatott felvehető hallgatói összlétszámot és annak munkarend és képzési területek szerint meghatározott keretét, és az intézményi kapacitást. Aki a ponthatárt eléri fel kell venni, aki nem éri el azt nem lehet felvenni. Egy felvételi eljárásban egy jelentkező egy helyre nyerhet felvételt.

32 Oktatási és Kulturális Minisztérium Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Felsőoktatási felvételi eljárás 2007 Dr. Bakos Károly vezető főtanácsos Oktatási és Kulturális Minisztérium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések