Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tárgyi eszközök 2014. március 18.. Tárgyi eszközök Anyagi eszközök, tenyészállatok, amelyek Közvetlenül vagy közvetetten szolgálják a vállalkozó tevékenységét,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tárgyi eszközök 2014. március 18.. Tárgyi eszközök Anyagi eszközök, tenyészállatok, amelyek Közvetlenül vagy közvetetten szolgálják a vállalkozó tevékenységét,"— Előadás másolata:

1 Tárgyi eszközök 2014. március 18.

2 Tárgyi eszközök Anyagi eszközök, tenyészállatok, amelyek Közvetlenül vagy közvetetten szolgálják a vállalkozó tevékenységét, Valamint ezen eszközökre adott előlegek, A beruházások és felújítások, Valamint a tárgyi eszközök értékhelyesbítése.

3 Tárgyi eszközök csoportjai 1) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2) Műszaki berendezések, gépek, járművek 3) Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4) Tenyészállatok 5) Beruházások, felújítások 6) Beruházásokra adott előlegek 7) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

4 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A rendeltetésszerűen használatba vett földterület és minden olyan anyagi eszköz, amelyet a földdel tartós kapcsolatban létesítettek. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (pl.: bérleti jog, koncessziós jog, stb.)

5 Műszaki berendezések, gépek, járművek Rendeltetésszerűen használatba vett, üzembehelyezett, a tevékenységet közvetlenül szolgáló eszközök.

6 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Rendeltetésszerűen használatba vett, üzembehelyezett, a tevékenységet közvetetten szolgáló eszközök.

7 Tenyészállatok Azok az állatok, amelyek a tenyésztés, tartás során leválasztható terméket (szaporulat) termelnek, ezen termékek értékesítése, vagy az egyéb hasznosítás biztosítja a tartási költségek megtérülését.

8 Beruházások, felújítások A rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök bekerülési értéke, Valamint a már használatba vett tárgyi eszközökön végzett bővítéssel, rendeltetésváltozással, átalakítással, élettartam-növeléssel, felújítással összefüggő munkák még nem aktivált bekerülési értéke.

9 Beruházásokra adott előlegek Előre átutalt összeg Levonható előzetesen felszámított ÁFÁ-t nem tartalmazza

10 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A mérlegkészítéshez legközelebb ismert piaci érték és a könyv szerinti érték pozitív különbözete. Elszámolása lehetőség, ha a piaci érték jelentősen meghaladja az esetleges terven felüli értékcsökkenés visszaírása utáni könyv szerinti értéket. A piaci értéket könyvvizsgáló által hitelesíttetni kell. Forrás oldalon értékelési tartalékként jelenik meg.

11 Hol alkalmazható értékhelyesbítés? Immateriális javakTárgyi eszközökBefektetett pénzügyi eszközök vagyoni értékű jogoknál, szellemi termékeknél minden tárgyi eszköznél kivéve beruházások tartós részesedések

12 Példa értékhelyesbítésre Gyártó gépsor adatai1. év2. év Bruttó érték200 Halmozott terv szerinti értékcsökkenés3060 Piaci érték mérlegkészítéskor250190 1.Számítsa ki az évenként elszámolható értékhelyesbítés összegét és az eszköz mérlegértékét! 2.Mi történne akkor, ha a második év végén a piaci érték 100?

13 Bekerülés elszámolása Bekerülési értéket NÖVELŐ tételek Bekerülési értéket CSÖKKENTŐ tételek 1. Beruházások 1. Üzembehelyezett tárgyi eszközök Üzembehelyezés BRUTTÓ ÉRTÉK

14 Bekerülési érték részei vásárlás esetén Számla szerinti ár + felár/ - engedmény Szállítási és rakodási költség Vám, vámpótlék, vámkezelési díj Fizetendő illetékek Le nem vonható ÁFA Alapozási, szerelési, üzembehelyezési költség Időarányos hitelkamat Devizahitel árfolyamkülönbözete Időarányos biztosítási díj, Beruházás tervezés, betanítás költségei.

15 Nem része a bekerülési értéknek levonható előzetesen felszámított ÁFA arányosítással megosztott ÁFA le nem vonható hányada beruházáshoz kapcsolódó véglegesen kapott támogatás összege karbantartási költség

16 Termelő berendezést vásárolunk 50.000 eFt + ÁFA-ért. A berendezés szállítása 500 eFt ÁFA volt, melyet a szállításkor készpénzben kifizettünk. A termelő berendezés beépítését a vállalat saját kivitelezésben végezte. Az előállítás során felmerült anyagköltség: 1.200 eFt, személyi jellegű költség: 700 eFt. A termelő berendezés üzembe helyezése megtörtént. Az üzembe helyezés eladó által számlázott értéke: 1.500 eFt + ÁFA. Határozza meg a tárgyi eszköz bekerülési értékét! 16

17 Fogalmak Könyv szerinti érték: (mérlegérték) Az az érték, amelyen az eszközt vagy forrást a könyvviteli számlán nyilvántartják. Bruttó érték: A rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett egyedi tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzési vagy előállítási költsége (bekerülési érték).

18 Nettó érték: A befektetett eszközök bekerülési értéke (bruttó érték) és az évek során elszámolt, felhalmozott értékcsökkenés különbsége. Értékcsökkenés: A tárgyi eszközök fizikai elhasználódása, piaci avulása, valamint az immateriális javak értékének fokozatos csökkenése. Fogalmak

19 Hasznos élettartam: az az időszak, amely alatt amortizálható az eszköz az eredmény terhére  a várható fizikai elhasználódás, technológiai avulás, vagy  a megtermelhető darabszám, elvégezhető teljesítmény figyelembevételével Maradványérték: az eszköz használatba vételekor rendelkezésre álló információk alapján a hasznos időtartam végén várhatóan realizálható érték. Fogalmak

20 Üzembe helyezés (aktiválás) rendeltetésszerű használatba vétel hitelt érdemlő módon dokumentálni (bizonylatolni) kell! bizonylat: üzembehelyezési jegyzőkönyv

21 Terven felüli értékcsökkenési leírás => egyéb ráfordításként kell elszámolni ha a piaci érték tartósan lecsökken megrongálódás, megsemmisülés következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan => át kell sorolni a nettó értékével a készletek közé a vállalkozás tevékenységének változása miatt feleslegessé vált (kiselejtezés) hiányzik (leltárhiány) ha a könyv szerinti érték tartósan és jelentősen magasabb, mint a piaci érték Terven felüli értékcsökkenés

22 Visszaírás lehetősége: ha a terven felül leírás okai már nem állnak fenn, és az eszköz piaci értéke a mérleg összeállításakor jelentősen meghaladja a könyv szerinti értéket, az elszámolt terven felüli leírást visszaírással csökkenteni kell. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása

23 Ingatlanok specialitásai A lebontott épület értéke egy ingatlan beszerzés esetén szintén a bekerülési érték része. Egy lebontott és újjáépített épületnél a bontási költségek szintén a bekerülési érték részét képezik. A korábban kifizetett bérleti jog beszámítása szintén a bekerülési érték része.

24 Főbb értékcsökkenési módszerek Lineáris leírás Évek száma módszere Nettó érték alapú degresszív leírás Teljesítményarányos leírás. Degresszívitás, maradványérték.

25  a földterület, telek, az erdő bekerülési értéke után;  az üzembe nem helyezett beruházásnál,  a képzőművészeti alkotásnál, a régészeti leletnél, kép- és hangarchívumnál, egyéb gyűjteménynél és eszköznél,  a nullára leírt, illetve a tervezett maradvány- értéket elért eszköznél. Nem számolható el értékcsökkenés!

26 Immateriális javak

27 27 Immateriális javak fogalma Azok a nem anyagi eszközök, amelyek forgalomképesek és tartósan szolgálják a vállalkozás tevékenységét.

28 Immateriális javak mérlegtételei 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése

29 29 Alapítás-átszervezés aktivált értéke

30 ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE Jellemzői: Alapítással, átszervezéssel kapcsolatos, a tevékenység megkezdésével, indításával, jelentős bővítésével, átalakításával, átszervezésével kapcsolatos, beruházásnak nem minősülő, a jövőben várhatóan hasznosuló közvetlen költségek és/vagy számlázott tételek, melyek aktiválásáról a vállalat szabadon dönthet. A számviteli törvény értelmében idetartoznak a minőségbiztosítási rendszer bevezetésével kapcsolatos tevékenység költségei is.

31 Alapítással, átszervezéssel kapcsolatos számlák könyvelése Ha a költségeket aktiválja: T1. Alapítás-átszervezés akt. értéke (AÁAÉ) – K4. Szállítók T4. Előzetes ÁFA – K4. Szállítók KAPCSOLÓDÓ TÉTEL: T4. Eredménytartalék – K4. Lekötött tartalék Ha a költségeket NEM aktiválja: T5. Igénybevett szolg. ktge – K4. Szállítók T4. Előzetes ÁFA – K4. Szállítók

32 32 Példa Egy Kft. alapításával kapcsolatban a következő költségek merültek fel október 1-jén: Ügyvédi díj 110 EFt+ÁFA Cégbejegyzési díj 80 Eft Közzétételi díj 20 Eft Feladat 1. Könyvelje idősorosan a gazdasági eseményeket, ha a vállalkozás az alapítással kapcsolatos költségeket: a) aktiválja és 5 év alatt írja le lineáris leírással b) nem aktiválja 2. Állapítsa meg az eredményhatást mindkét esetben!

33 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Kísérleti, kutatási tevékenységgel kapcsolatos, a jövőben várhatóan hasznosítható, közvetlen költségek vagy számlázott tételek, amelyek más eszközök értékében nem aktiválhatók és amelyek aktiválásáról a vállalkozó szabadon dönthet.

34 34 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

35 KUTATÁS-FEJLESZTÉS SZÁMVITELE Alapkutatás: Elsődleges célja: új ismeretek szerzése a jelenségek alapvető lényegéről és a megfigyelhető tényekről Nincs konkrét alkalmazási, felhasználási cél Számviteli elszámolás: költségként Alkalmazott kutatás: Új ismeretek megszerzésére irányul, Amelyet konkrét gyakorlati cél érdekében végeznek Számviteli elszámolás: költségként Kísérleti fejlesztés: Célja: új anyagok, termékek és szerkezetek létrehozása, új eljárások, rendszerek, szolgáltatások bevezetése A már létrehozottak vagy bevezetettek lényeges javítása. Számviteli elszámolás: költségként vagy aktiválás

36 Kísérleti fejlesztéssel kapcsolatos bejövő számlák könyvelése Ha a vállalkozás aktiválja a költségeket: T1. Kísérleti fejl. aktivált értéke (KFAÉ) – K4. Szállítók T4. Előzetes ÁFA – K4. Szállítók KAPCSOLÓDÓ TÉTEL: T4. Eredménytartalék – K4. Lekötött tartalék Ha a vállalkozás NEM aktiválja a költségeket: T5. Igénybevett szolg. ktge – K4. Szállítók

37 Kísérleti fejlesztéssel kapcsolatos közvetlen költségek könyvelése Ha a vállalkozás aktiválja a költségeket: T1. Kísérleti fejl. aktivált értéke (KFAÉ) – K5. SEEAÉ KAPCSOLÓDÓ TÉTEL: T4. Eredménytartalék – K4. Lekötött tartalék Ha a vállalkozás NEM aktiválja a költségeket: NINCS további KÖNYVELÉS, marad költség.

38 38 Példa - 1 Egy vállalatnál az előállításra kerülő termékek minőségének javítása céljából kísérleti tevékenységeket folytatnak. A 20x1. évben a vállalatnál párhuzamosan két kutatási tevékenységet végeznek: az „A” termék fejlesztését az „A projekt” a B termék fejlesztését a „B projekt” szolgálja. A korábbi években az „A projekt”-tel kapcsolatosan összesen 20.000 eFt-ot aktivált a vállalat, a „B projekt”- tel kapcsolatosan összesen 2.500 eFt-ot.

39 Példa - 2 A 20x1. évben az „A projekt”-hez közvetlenül rendelhető költségek utókalkulált értéke 8.000 eFt, a „B projekt”-hez közvetlenül rendelhető költségek értéke: 500 eFt. Lezárul a kutatás az „A projekt”-ben. A kutatás eredményeként létrejött egy szabadalmaztatott új gyártási eljárás. A vállalat úgy dönt, hogy befejezi a kutatást a „B projekt”-ben is, annak eredménytelensége miatt. Könyvelje a vállalatnál a 20x1. évi gazdasági eseményeket! 39

40 40 Vagyoni értékű jogok

41 VAGYONI ÉRTÉKŰ (TARTÓS) JOGOK Jellemzői: Tartós, Megszerzett jogok, Nem szellemi termékek A vagyoni értékű jog lehet: bérleti jog, koncessziós jog, használati jog, márkanév, licencek, egyéb jogok.

42 VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK BESZERZÉSE Tartalmilag a vagyoni értékű jog kapcsolódhat: Ingatlanhoz: T1. Ingatlanhoz kapcsolódó v. é. jog – K4. Szállítók MÉRLEGBEN: TÁRGYI ESZKÖZ / Ingatlanok és kapcs. … Nem ingatlanhoz: T1. Vagyoni értékű jogok – K4. Szállítók MÉRLEGBEN: IMMATERIÁLIS JAVAK / Vagyoni értékű jogok

43 43 Szellemi termékek

44 SZELLEMI TERMÉKEK Olyan tartós nem anyagi javak, melyek felhasználásával hasznosítható anyagi vagy nem anyagi javak állíthatók elő. Szellemi termékek lehetnek: találmány, szabadalom, ipari minta, szoftver termékek és egyéb szellemi alkotások, know-how és gyártási eljárás, védjegy. Lehetnek vásárolt termékek: T1. Szellemi termékek – K4. Szállítók Vagy saját előállításúak: T1. Szellemi termékek – K5. SEEAÉ

45 Határozza meg a bekerülési értéket! Egy tervező iroda 10.000 eFt + ÁFA értékben 5 db tervező programot vásárol. A szoftverek használatának elsajátítására a vállalat 5 munkatársát taníttatja be, melyért az eladó 150 eFt + ÁFA-t számláz. A szoftverek telepítését megbízott külsős rendszergazdánk végzi 50 eFt + ÁFA-ért.

46 46 Üzleti vagy cégérték

47 Példa üzleti vagy cégértékre Egy vállalat megvásárolja egy tőzsdén jegyzett vállalat részvénycsomagját 10.000 eFt-ért átutalással. A részvénycsomag megvásárlásával a vállalat megszerezte a befektetést élvező társaságnál a közvetlen irányítást. Könyvelje a gazdasági eseményt, ha a részvénycsomag piaci értéke a)9.700 eFt; b)10.500 eFt. 47

48 48 Értékelés Bekerülési értéke -Terv szerinti értékcsökkenési leírás -Terven felüli értékcsökkenés +Terven felüli értékcsökkenés visszaírása Mérlegérték +Értékhelyesbítés -Értékhelyesbítés visszavezetése Piaci érték

49 AZ IMMATERIÁLIS JAVAK TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSE Nem lehet terv szerinti écs-t elszámolni: A tervezett maradványértéket elért eszközöknél Nem lehet terv szerinti, terven felüli écs-t elszámolni: A már teljesen (nullára) leírt eszközöknél Nem lehet terv szerinti écs-t elszámolni: Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése

50 AZ IMMATERIÁLIS JAVAK TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSE Egyösszegű leírás: Vagyoni értékű jogoknál és a szellemi termékeknél Leírás időkorlátokkal: Befejezett Alapítás átszervezés aktivált értéke: max. 5 év, Befejezett Kísérleti fejlesztés aktivált értéke: max. 5 év. Bármilyen terv szerinti értékcsökkenése lehet: Vagyoni értékű jogoknak, Szellemi termékeknek, Alapítás, átszervezés AÉ (javasolt a lineáris) Kísérleti fejlesztés AÉ

51 TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni az immateriális javak (és tárgyi eszközök) esetében akkor, ha az eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint a piaci értéke, illetve ha az eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan. a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, megszüntetik vagy eredménytelen lesz,

52 NEM SZÁMOLHATÓ EL TERVEN FELÜLI ÉCS Nem számolható el terven felüli értékcsökkenés: Immateriális javaknál: Az Immateriális javakra adott előlegnél Az Immateriális javak értékhelyesbítésénél

53 KIZÁRÓLAG TERVEN FELÜLI ÉCS LEHET Kizárólag terven felüli értékcsökkenése lehet: Immateriális javaknál: Befejezetlen kísérleti fejlesztésnek, Üzleti vagy cégértéknek.

54 AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉSEK KÖNYVELÉSE A terv szerinti értékcsökkenés: T5. Terv szerinti ÉCSL – K1. Immat. javak terv szerinti értékcsökkenése A terven felüli értékcsökkenés: T8. Egyéb ráfordítások (Terven f. écs) – K1. Immat. javak terven felüli értékcsökkenése A terven felüli értékcsökkenés visszaírása: T1. Immat. javak értékcsökkenése – K9. Egyéb bevételek (T.f. écs visszaírása)

55 Értékcsökkenés

56 Főbb értékcsökkenési módszerek Lineáris leírás Évek száma módszere Nettó érték alapú degresszív leírás Teljesítményarányos leírás. Degresszívitás, maradványérték.

57 a földterület, telek, az erdő bekerülési értéke után; az üzembe nem helyezett beruházásnál, a képzőművészeti alkotásnál, a régészeti leletnél, kép- és hangarchívumnál, egyéb gyűjteménynél és eszköznél, a nullára leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért eszköznél. Nem számolható el értékcsökkenés!

58 Példa a tárgyi eszközök bekerülési értékére és értékcsökkenésére Számoljuk ki egy 9.000 eFt bruttó értékű eszköz értékcsökkenés összegét, ha a társaság:  Lineáris értékcsökkenési,  Évek száma módszert,  Degresszív, nettó alapú értékcsökkenési,  Teljesítményarányos értékcsökkenési eljárást alkalmaz!

59 Lineáris leírás módszere 5 év hasznos élettartammal és 1.000 eFt maradványértékkel

60 Évek száma módszerrel, hasznos futamidő 5 év, maradványérték 0!

61 Degresszív, nettó alapú leírással hasznos futamidő 5 év, maradványérték 700!

62 Teljesítményarányos módszerrel, hasznos élettartam 5 év, maradványérték 0!

63 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Tárgyi eszközök 2014. március 18.. Tárgyi eszközök Anyagi eszközök, tenyészállatok, amelyek Közvetlenül vagy közvetetten szolgálják a vállalkozó tevékenységét,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések