Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr Lakatos Mária2012/2013. II.Dr Lakatos Mária ADÓZÁS I. A törvényekről, a kolbászhoz hasonlóan, jobb nem tudni, hogyan készülnek” – Otto von Bismarck.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr Lakatos Mária2012/2013. II.Dr Lakatos Mária ADÓZÁS I. A törvényekről, a kolbászhoz hasonlóan, jobb nem tudni, hogyan készülnek” – Otto von Bismarck."— Előadás másolata:

1 Dr Lakatos Mária2012/2013. II.Dr Lakatos Mária ADÓZÁS I. A törvényekről, a kolbászhoz hasonlóan, jobb nem tudni, hogyan készülnek” – Otto von Bismarck

2 Dr Lakatos Mária Miről lesz szó?  Adókról általában  Adók csoportosítása  Fogalmak, meghatározások  Az adózás alapelvei  Célok, eszközök  SZJA 2013  Jövedelmek csoportosítása  Bevallások  Költségelszámolások 1-24 2012/2013. II. félév

3 Dr Lakatos Mária Adókról általában  ADÓ  Jogszabályi előíráson alapuló fizetési kötelezettség, melyet a közhatalom közvetlen ellenszolgáltatás nélkül megállapít és megkövetel.  Megjelenése: az államiság jelképe, a közszolgáltatások fenntartásért fizetett ellenszolgáltatás 1-16 2012/2013. II. félév

4 Dr Lakatos Mária2012/2013. II. félév Egyéb meghatározások  Az állam és az állampolgárok közti konszenzus alapján fizetett összeg, annyi, amennyit még az állampolgárok hajlandóak a közös célokért áldozni  Különbség: az első meghatározás hívei felülről néznek az állampolgára – kötelezettség  - a választás lehetősége, az állampolgár döntési helyzetben van 13-16

5 Dr Lakatos Mária 2012/2013. II. félév Két iskola 1. állampénzügyi paradigma (neokonzervativ) képviselői: jó adórendszer - egy időszakon belül előteremtendő adó nagysága adott, s a mód, ahogy beszedik, nem befolyásolja az adóbevételek színvonalát (Musgrave- Pechman) 2. liberális közgazdaságtan: adózás – közösségi választások halmaza – az adófizetési hajlandóság összefügg a közjavak iránti lakossági kereslettel 13-16

6 Dr Lakatos Mária2012/2013. II. félév APEH meghatározás  Alkotmányos kötelezettség, amely kényszerrel is behajtható.  Fizetés módja. Készpénz Átutalás (számlapénz) Virtuális pénz 1-16

7 Dr Lakatos Mária2012/2013. II. félév Adók csoportosítása 1. Adóviselő szerint Közvetlen adók Közvetett adók Egyéb formák 1-16

8 2012/2013. II. félév Adóviselő szerint  Közvetlen adók  Az adóalany és az adó teherviselője, ugyanaz a személy, v. jogi személy, aki közvetlenül az államkasszának fizeti be az adót.  Az adófizetésére kötelezett nem háríthatja át másra (egyenes adó). Az adó megfizetése kihat az adózó jövedelmének felhasználására, vagyoni helyzetének alakulására.(SZJA, VÁNYA, osztalékadó)  Közvetett adók  Az adóalany és az adó teherviselője különválik. Vagyoni, szociális helyzetétől függetlenül kell megfizetni vásárláskor, az államkasszába a közbülső gazdasági egység fizeti be. ÁFA, fogyasztási adó.  Áthárítható  Termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódik 20 Dr Lakatos Mária

9 2012/2013. II. félév Egyéb adók Helyi adók i parűzési adó építményadó, gépjárműadó, ebadó, egyházi adó Adó típusú járulékok Vámok,illetékek Hasonlóság Kivetés módja, fizetés módja, törvényi háttér, behajtás Eltérés speciális tevékenységekhez kapcsolódik 20-21

10 Dr Lakatos Mária2012/2013. II. félév Adók csoportosítása 2. Adófajták szerint jövedelemhez kapcsolt adók vagyonhoz kapcsolt adók fogyasztáshoz kapcsolt adók 20-24

11 Dr Lakatos Mária2012/2013. II. félév Adófajták szerint  Jövedelemhez kapcsolt adók: SZJA, társasági adó, osztalékadó,  Vagyonhoz kapcsolt adók kamatadó, ingatlanadó, luxusadó, á rfolyamnyereség adója  Fogyasztáshoz kapcsolt adók: a termék végső fogyasztója a termék árában megfizet i ÁFA, fogyasztási adó, jövedéki adó 17-24

12 Dr Lakatos Mária2012/2013. II. félév Adók csoportosítása 3. Adó mértéke szerint Lineáris Progresszív Degresszív 20-24

13 Dr Lakatos Mária2012/2013. II. félév Adó mértéke szerint  Lineáris: állandó mértékű, nincsenek sávok társasági adó 10/1 9 %  Progresszív: jövedelemnagysággal együtt sávonként emelkedik  Degresszív: jövedelemnagysággal fordított arányban csökken 17-24

14 Dr Lakatos Mária2012/2013. II. félév Adók csoportosítása 4. Adó tárgya szerint jövedelmet terhelő vagyont terhelő értékesítést, árumozgást terhelő fogyasztás terhelő 20-24

15 Dr Lakatos Mária2012/2013. II. félév Adó tárgya szerint  jövedelmet terhelő: SZJA, VÁNYA, kamatadó, árfolyamnyereségadó  vagyont terhelő: személygépkocsi adó, építményadó, földadó,  értékesítést, árumozgást terhelő forgalmi adó: áfa,  fogyasztás terhelő adó – meghatározott cikkekre kivetett, diszkriminatív jellegű forgalmi adó 20-24

16 Dr Lakatos Mária2012/2013. II. félév Adózási alapfogalmak 1.  ADÓALANY: adózó, személy, vállalat, akire/amire valamely adóról szóló törvény adókötelezettséget (költségvetési támogatást) állapít meg.  ADÓALAP: az az érték, amely alapján a fizetendő adót számítják.  ADÓKÖTELES JÖVEDELEM: összes jövedelem mínusz adócsökkentő tételek és adómentes jövedelem 20-24

17 Dr Lakatos Mária 2012/2013. II. félév Adózási alapfogalmak 2.  ADÓKULCS: százalékban meghatározott mérték, amelyet az adóalapra kell vonatkoztatni  TÉTELES ADÓKULCS: amikor nem százalékban, hanem adott összegben határozza meg a törvény az elvonás mértékét, pl fogyasztási adó- cigaretta szál/ft 20-24

18 Dr Lakatos Mária Adózási alapfogalmak 3.  ADÓHATÓSÁG Az állam, mint adóztató, az adóhatóság útján gyakorolja jogait és teljesíti kötelezettségeit. Adóhatóságok: NAV és szervei, ( VPOP és szervei ), önkormányzat jegyzője  ADÓTÁBLA: A többsávos adó sávhatárai a hozzájuk tartozó adókulcsokkal 1-16 2012/2013. II. félév

19 Dr Lakatos Mária Adózási alapfogalmak 4.  ADÓKEDVEZMÉNY Az adóztató által, az adózónak nyújtott lehetőség a fizetendő adó csökkentésére. Nincs negatív adó, vagyis a kedvezmény nem haladhatja meg a fizetendő adó összegét.  A1 – A2 ≥ 0  A1 – fizetendő adó  A2 - összes kedvezmény 1-16 2012/2013. II. félév

20 Dr Lakatos Mária2012/2013. II. félév Adózási alapfogalmak 5.  ÁTLAGOS ( TÉNYLEGES) ADÓKULCS  Egy időszak alatt fizetett összes adó osztva az összes ( levonások, kedvezmények nélkül) jövedelemmel mértékegysége % 20-26

21 Dr Lakatos Mária2012/2013. II. félév Az adózás alapelvei  Fizetőképességi elv: az az elv, amely szerint az adóterheket a társadalom tagjai között az adófizetőképesség alapján, az egyenlő áldozat elvének figyelembevételével kell fizetni. Az egyenlő áldozat vitatható kategória, ezért többféle adótábla is kapcsolható ehhez. Általában a progresszív adótábla indokául szolgál 10-13

22 Dr Lakatos Mária2012/2013. II. félév Az adózás alapelvei  Haszonelv: olyan adózási elv, amely szerint az adóterheket a társadalom tagjai között annak a haszonnak az arányában kell szétosztani, amelyben az egyes tagok az általuk fogyasztott közjavak és kormányzati szolgáltatások hatására részesülnek 10-13

23 2011/2012. I.ADÓZÁS I. SZJA általános jellemzői  személyi jellegű  általános  önadózás  több csatornán kedvezményez  igazságosság és méltányosság  elvén nyugszik  adókedvezmény csak akkor adható, ha a szerződés megvalósítja a szabály célját

24 2011/2012. I.ADÓZÁS I. A törvény hatálya  Magyar állampolgárok Magyarországon és külföldön szerzett jövedelmeire  Külföldiek Magyarországon szerzett jövedelmeire vonatkozik  Nincs kettős adóztatás, a máshol fizetett adót le lehet vonni – EU tagországokban automatikusan  Más esetben kétoldalú egyezmények szabályozzák az adófizetés megosztását 60-62 ADÓZÁS I. 2009/2010. II.

25 2011/2012. I.ADÓZÁS I.  Részletes, tételes leírás mi minősül jövedelemnek,  Mi nem minősül jövedelemnek  Költségek leírhatóságának, beszámíthatóságának meghatározása  Adó megállapítására, a bevallásra és a megfizetésre vonatkozó szabályok  Az összevont adóalap meghatározása 65 ADÓZÁS I. 2009/2010. II.

26 2011/2012. I.ADÓZÁS I. SZJA – alanyi hatály Alanyi-tárgyi hatály – Külföldi illetőségű Belföldi illetőségű Adókötelezettség – bevételszerző tevékenység megkezdésének napjától tevékenység megszűnéséig 36 belföldről származó jövedelem belföldi és külföldi jövedelem

27 2011/2012. I.ADÓZÁS I. Bevétel – költség= jövedelem A jövedelemadó tárgya a magánszemély bármilyen jogcímen szerzett jövedelme. A jövedelem  a bevétel egésze, amennyiben nem merült föl elszámolható költség  a jövedelem a bevétel meghatározott hányada,  az elismert költségekkel csökkentett része

28 2011/2012. I.ADÓZÁS I. Bevétel meghatározása  Bevételnek minősül a magánszemély által az adóévben (főszabály szerint a naptári évben) megszerzett, a tevékenység ellenértékeként vagy más jogcímen (bármilyen jogcímen!) kapott vagyoni érték.  Megjelenési formája: például készpénz, a jóváírás, az elengedett vagy átvállalt tartozás.

29 2011/2012. I.ADÓZÁS I. Nem bevétel  befektetett vagyoni érték kivétele  hitel, kölcsön  visszatérített adó  bírói ítélettel megállapított és elvont érték  jogszabály által elengedett köztartozás  utólagos elszámolásra átadott összeg

30 2011/2012. I.ADÓZÁS I. Adómentes járandóságok Nem kell bevallani  anyasági segély, a kárpótlási jegyekért járó életjáradék, a szociális segély, az intézetben nevelkedetteknek adott életkezdési támogatás  külföldről kapott ösztöndíj  Reprezentációs ajándék  A Kossuth, a Széchenyi és a Nobel-díj  Nappali hallgató keresete (korláttal)

31 2011/2012. I.ADÓZÁS I. Adót nem viselő járandóságok  Az adót nem viselő járandóságok viszont szerepeltek az adóbevallásban és a legtöbb esetben emelik a progressziót. Például ilyen volt 2010. december 31-ig:  ösztöndíj,  a tankönyv- és jegyzettámogatás teljes összege,  a diákotthoni (kollégiumi) elhelyezését kiváltó lakhatási támogatás összege  Ezek mind adómentes járandósággá váltak!

32 2011/2012. I.ADÓZÁS I. Nem kell bevallani  Adómentes jövedelem  0-kulcsos jövedelem  Ha a kifizető állapította és vonta le az adót ( kisértékű kifizetések)  Nyugdíj  Magán- nyugdíjpénztár szolgáltatása  Vagyonátruházásból származó bevétel, ha jövedelem nem keletkezett  Ingó vagyonból származó jövedelem, ha az < 6 00 eFt.  Értékpapír- kölcsönzésből, osztalékból, árfolyamnyereségből < 50 eFt.  Mezőgazdasági kistermelő < 600 eFt.

33 2011/2012. I.ADÓZÁS I. Mindenképpen bevallást ad  Bérből és fizetésből élő  egyéni vállalkozó  tételes átalányadózó  Aki lakáscélú és biztosítási kedvezményt visszafizet  kedvezményezett részesedéscsere révén megszerzett értékpapírral rendelkezik

34 2011/2012. I.ADÓZÁS I. Különleges bevallások Munkáltató tesz bevallást – csak egy munkáltatótól származik jövedelem – több munkáltatótól származik, de a munkáltatók igazolást adtak Adóhatósági adóbevallás Egyszerűsített bevallás

35 2011/2012. I.ADÓZÁS I. Jövedelemadó általános sémája 1.Bevétel – olyan tételek, amelyek nem számítanak bevételnek 2.Bevételcsökkentő kedvezmények – Elszámolható (diktált) költség 3.Adóalap csökkentő kedvezmények 4.Korrigált adóalap 5.Felszámított adó – Adócsökkentő kedvezmények – Fizetett adóelőlegek 5.Fizetendő adó

36 2011/2012. I.ADÓZÁS I. Jövedelem, bevétel, költség A bevétel egésze,  vagy a bevétel törvényben elismert költségekkel csökkentett része,  vagy a bevétel törvényben meghatározott hányada. Bevétel  magánszemély által megszerzett vagyoni érték Költség – bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefüggő a naptári évben szabályszerűen kifizetett, szabályszerűen igazolt kiadás

37 2011/2012. I.ADÓZÁS I. Bevétel megszerzésének időpontja  Készpénz – hozzájutás ideje  Jóváírás – jóváírás napja  Dolog, értékpapír, váltó, csekk – birtokbavétel napja  Átvállalt kiadás – bizonylaton szereplő időpont

38 2011/2012. I.ADÓZÁS I. Jövedelem meghatározása  forintban  MNB hivatalos, a megszerzés napját megelőző hónap 15.napján érvényes devizaárfolyamon átszámítva  átváltási igazolás alapján

39 2011/2012. I.ADÓZÁS I. Jövedelmek típusai Összevonandó  – Önálló  – Nem önálló  – Egyéb jövedelem Nem összevonandó  Vegyes jövedelmek Jövedelem megállapítása  (+)Bevétel  (-) Nem bevétel  (-) Költség (+nem költség) = Jövedelem Számított adó  -Adókedvezmény Fizetendő adó

40 2011/2012. I.ADÓZÁS I. Nem költség  magánszemély vagy családjának személyes szükségletét szolgálja  alacsony adókulcsú állam jogi,természetes személyei részére jutattak, ha nincs bizonyítva  Bűntett költsége  Adómentes támogatással kapcsolatban felmerülő költség  Bevételt meghaladó mértékű költség

41 2011/2012. I.ADÓZÁS I. Nem önálló tevékenység  Munkaviszony -társas vállalkozás magánszemély tagjának közreműködése -társas vállalkozás választott képviselője - segítő családtag tevékenysége

42 2011/2012. I.ADÓZÁS I. Nem önálló tevékenységből származó jövedelem Jogviszonyból származó minden bevétel Törvény szerint nem az adóalap része (internet, lakáskölcsön) Költségtérítés

43 2011/2012. I.ADÓZÁS I. Önálló tevékenység  Egyéni vállalkozó  Mezőgazdasági őstermelő  Bérbeadó  Választott könyvvizsgáló  Országgyűlési, helyi önkormányzati képviselői tevékenység  Megbízási szerződés alapján végzett tevékenység  Önálló tevékenységből származó jövedelem + Bevétel, költségtérítés - Elszámolható költségek tavaly akár 100 százalékig, idén 50 százalékig, vagy - 10%-os diktált költséghányad

44 2011/2012. I.ADÓZÁS I. Költségelszámolás speciális szabályai Igazolás nélkül elszámolható költségek  Bedolgozónál a munkadíj 30%-ig  2010-ig EU képviselő, országgyűlési képviselő,polgármester költségtérítése ( népszavazási kezdeményezés)  Élelmezési költségtérítés  Személygépkocsi üzemanyag+9Ft/km  Átalány (500 km útnyilvántartás nélkül)  Munkába járás költségtérítése

45 Változás 2013  Megszűnt az adóalap kiegészítés, az úgynevezett szuperbruttó: az összevonás alá eső és összevonás alá nem eső jövedelmek egyaránt 16 %-os kulccsal adóznak.  Ki mit nyer? 3.000.000 forint adója  20122013  2.424.000x0,163.000.000x0,16  576.000x1,27x0,16  387.840+117.043=504.883 480.000 2011/2012. I.ADÓZÁS I.

46 SZOCHO, TB járulék, eho  Bérterhek  Munkaadói oldal: 27+1,5  Munkavállalói oldal:17+1,5  Megbízási jogviszony esetén az alap 90%  Eltérés a minimálbér és tb minimum bér között! 2011/2012. I.ADÓZÁS I.

47 2011/2012. I.ADÓZÁS I. SZJA szerinti jövedelmek Összevonás alá eső jövedelmek 1.Bérből és fizetésből származó juttatások  Munkaviszonnyal összefüggő költségtérítések  Végkielégítés, jutalom, prémium  Egyéb térítések 2. Önálló tevékenységből származó jövedelmek Összevonás alá nem eső jövedelmek  Kamat  Osztalék  Lakáskiadás jövedelme  Ingóság értékesítése  Ingatlan értékesítése


Letölteni ppt "Dr Lakatos Mária2012/2013. II.Dr Lakatos Mária ADÓZÁS I. A törvényekről, a kolbászhoz hasonlóan, jobb nem tudni, hogyan készülnek” – Otto von Bismarck."

Hasonló előadás


Google Hirdetések