Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadó: Horváth Judit. Kutatási eredmények Olvasás – szövegértés Problémamegoldás Szöveges feladatok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadó: Horváth Judit. Kutatási eredmények Olvasás – szövegértés Problémamegoldás Szöveges feladatok."— Előadás másolata:

1 Előadó: Horváth Judit

2 Kutatási eredmények Olvasás – szövegértés Problémamegoldás Szöveges feladatok

3 5. osztály Sokszínű matematika ( Mozaik) Mennyit kapunk vissza a tízezer forintosból, ha 4356 Ft-ért vásároltunk? A másnapi vásárlás ennél 873 Ft- tal kevesebb volt. Mennyi a visszajáró pénz egy ötezresből?

4 Csíkos Csaba Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Tanszék Szöveges feladatok három alapesete 1. Jóskának három üveggolyója volt. Tomi öt üveggolyót adott neki. Hány üveggolyója van most Jóskának? 2. Jóskának nyolc üveggolyója volt. Öt üveggolyót odaadott Tominak. Hány üveggolyója van most Jóskának? 3. Jóskának nyolc üveggolyója van. Öttel több üveggolyója van, mint Tominak. Hány üveggolyója van Tominak?

5

6 A realisztikus matematikai feladatok jellemzője, hogy a feladatok alkalmasak a tanulók valós világáról gyűjtött ismereteinek aktivizálására.

7

8 Szövegértés fejlesztése Az olvasás, viselkedés- lélektani megközelítése szerint: Az olvasás egyfajta dekódolás amelynek során gondolattá és/ vagy hangzó nyelvvé alakítjuk a vizuálisan kódolt információkat, azaz reprodukáljuk a jelentést. (A megértés folyamatát a szöveg vezérli, sikerének kulcsa az alapvető készségek automatizáltsága. (betű, szófelismerés)

9 Az olvasás kognitív felfogása szerin: Az olvasó nem passzív befogadó, nem egyszerűen megérti, hanem aktívan teremti, konstruálja a jelentést, mégpedig meglévő tudása, tapasztalatai bázisán. Vagyis a jelentés szöveg és olvasó együttműködésének, interakciójának eredménye.

10 Az olvasási képesség hierarchikus modellje ( különös tekintettel a matematikai problémát tartalmazó szövegekre) Értő olvasás a szövegben kifejtett gondolatok, információk szó szerinti megértése Értelmező olvasás nyelvi utalások, implikációk megértése hiányzó szavak kiderítése fordítás ( átfogalmazás, rajz, cselekvés) rejtett gondolatok, a mögöttes, illetve alkalmi jelentés feltárása következtetések ok- okozati viszonyok megértése

11 Bíráló kritikai olvasás összevetés saját tapasztalatokkal hiányok, ellentmondások, hibák felfedezése tény és vélemény elkülönítése Alkotó olvasás jóslás kérdések előzetes megfogalmazása hiányok, ellentmondások megszüntetése a hibák javítása belső képek megalkotása az olvasottak megjelenítése a szöveg folytatása, megváltoztatása

12 A problémamegoldás és modelljei A problémák osztályozása oktatási szempontból ( Pólya 1977) Kézenfekvő szabály Alkalmazás választással Kombinálás Módosítás Felfedezés

13 A problémamegoldás folyamatának modelljei (Wallas 1926) Előkészítés: a problémához kapcsolódó információk gyűjtése. Lappangás: tudatos erőfeszítés nélküli tevékenység. Megvilágosodás: hirtelen belátás,,, AHA” élmény. Igazolás, ellenőrzés.

14 Pólya-féle probléma megoldási modell 1. lépés: A probléma megértése, a cél meghatározása - Olvassuk el a problémát, ha segít akkor hangosan, értelmezzük a helyzetet, esetleg játsszuk el. - Jegyezzük le az adatokat és a feltételeket, vezessük be a jelöléseket. - Tisztázzuk, mit kell meghatározni - Rajzoljunk ábrát, hogy szemléltessük, rendszerezzük az adatokat. - Ha lehetséges, fogalmazzuk át a problémát, hogy világosabb legyen.

15 2. Lépés : Tervezzük meg a probléma megoldási stratégiáját - Keressünk hasonló rokon problémát. - Próbálkozzunk egyszerű feladattal. - A megoldás folyamatának ábrázolása. - A megoldáshoz szükséges eszközök meghatározása. 3. Lépés: Hajtsuk végre a stratégiát, ellenőrizzük és módosítsunk, ha szükséges. - Írjuk le a megoldás lépéseit. - Ellenőrizzük lépésenként, hogy az esetleges hiba ne a végén derüljön ki.

16 4. lépés: Ellenőrizzük és járjuk körbe a megoldást - Bizonyosodjunk meg arról, hogy a megoldás elfogadható, ésszerű. - Keressük a megoldástól független módot az ellenőrzésre. - Ellenőrizzük a következtetések helyességét. - Írjuk le világosan a megoldást. - Keressünk másik megoldási módszert. - Keressünk következményeket, általánosításokat. - Tegyünk fel további kérdéseket, alkossunk új problémát az adatok, a feltételek változtatásával.

17

18 Szöveges feladatok ( csoportosítás) A kérdés helye: a feladat elején a közepén a feladat végén Az adatok száma szerint: hiányos feladat pontosan annyi adat van, amennyi szükséges felesleges adatok vannak, ki kell választani a szükségeseket

19 A feladat szövegezése: egyenes fordított ( ilyen feladatokkal találkozunk az összeadásra vezető szöveges feladatoknál. A feladat bonyolultsága: egylépéses ( egy művelettel megoldható) kétlépéses ( két lépésben megoldható, nehézséget jelent a gyerekeknek a részfeladatok megoldása) többlépéses ( több lépés megtervezése szükséges) A megoldási módok: próbálgatással visszafelé következtetéssel

20 A megoldások száma: egy megoldás több megoldás nincs megoldás Megoldás: materiális síkon képi síkon szimbolikus síkon

21

22

23

24 Matematikai tantárgy pedagógiai füzetek: A problémamegoldás modellje Matematikai tantárgy pedagógiai füzetek: Szöveges feladatok Csíkos Csaba: Matematikai szöveges feladatok megértésének problematikája Nyelv és iskola: A szövegértés fejlesztésének elmélete és gyakorlata Kelemen Rita: Matematikai szöveges feladatmegoldó képesség vizsgálata 1. o. Kísérleti matematika munkafüzet 2. o. Kísérleti matematika munkafüzet Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Előadó: Horváth Judit. Kutatási eredmények Olvasás – szövegértés Problémamegoldás Szöveges feladatok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések