Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Építésfelügyelet Változások 2013..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Építésfelügyelet Változások 2013.."— Előadás másolata:

1 Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Építésfelügyelet Változások 2013..

2 Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Építésfelügyelet Hatóság 2013. január 1. I. fok „Járási” jegyző Országban 198 db - általános építésügyi hatósági feladatok Baranya Megyében 10 db jegyzői hatóság: Pécs, Bóly, Komló, Mohács, Pécsvárad, Sásd, Sellye, Siklós, Szentlőrinc, Szigetvár Építésügyi Szolgáltatási Pont: Kozármisleny Járási Építésügyi Hivatal Országban 38 db Mohács Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatal (Mohács, Széchenyi tér 3.) Járási illetékességi területe: Mohács, Bóly -kiemelt építésügyi és építésfelügyeleti feladatok

3 Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Építésfelügyelet I. fok Járási Építésügyi Hivatal Országban 38 db Szigetvár Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatal (Szigetvár, Zrínyi tér 1.) Járási illetékességi területe: Szigetvár, Sellye, Szentlőrinc -kiemelt építésügyi és építésfelügyeleti feladatok Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Országban 21db Pécsi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal (Pécs, Rákóczi u. 30.) Járási illetékességi területe: Pécs, Komló, Pécsvárad, Sásd, Siklós - kiemelt építésügyi és építésfelügyeleti feladatok - örökségvédelmi (műemléki és régészeti) feladatok Hatóság 2013. január 1.

4 Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Építésfelügyelet Hatóság 2013. január 1. II. fok Megyei Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal 20db II. fokú építésügyi és építésfelügyeleti hatósági II. fokú örökségvédelmi (műemléki,régészeti) állami főépítészi feladatok Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal (Pécs, Szent István tér 15.) A hatóságok kijelölését a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályozza

5 Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Építésfelügyelet Építésügyi hatósági feladatok engedélyezés, tudomásulvétel kötelezés hatósági bizonyítvány kiállítása jogszerűségi ellenőrzés bírságmegállapítás végrehajtási eljárás szakhatósági eljárás építésügyi hatósági szolgáltatás

6 Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Építésfelügyelet Az építésügyi hatóság eljárásai Engedélyezési építési OTÉK-tól eltérés összevont összevont telepítési használatbavételi fennmaradási bontási engedély hatályának meghosszabbítása Tudomásul vételi használatbavétel a veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenységek jogutódlás

7 Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Építésfelügyelet Járási Hivatal kiemelt feladatok nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügy összevont telepítési eljárás integrált eljárás kihirdetett veszélyhelyzet újjáépítése, műemléket érintő építésügyi eljárás világörökségi területet érintő építés más eljárásban szakhatóság önkormányzati „összeférhetetlenségi” ügy

8 Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Építésfelügyelet Járási Hivatal Építésfelügyeleti feladatok Jelentős változás: sok feladatot átvett az építésügyi hatóságtól. ellátja az építési folyamat felügyeletét, ellenőrzi az építmény műszaki állapotát, valamint feltárja a szabálytalan építkezéseket az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésével összefüggő építésfelügyeleti hatósági eljárásokat folytat le: kivitelezés kezdésének tudomásulvétele http://www.bamkh.hu/ bontás tudomásulvétele hatósági eljárás

9 Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Építésfelügyelet Az építési folyamat felügyelete Építésrendészeti eljárás Az építésfelügyeleti hatóság építésrendészeti eljárást folytat le, ha az ellenőrzésen megállapítja, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet szabálytalanul végezték.

10 Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Építésfelügyelet Az építési folyamat felügyelete Szabálytalan tevékenység a jogszerűtlenül, jogosulatlanul vagy szakszerűtlenül megkezdett és végzett tevékenység.

11 Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Építésfelügyelet Elévülés Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság az ellenőrzés során feltárt szabálytalan tevékenységről való tudomásszerzéstől számított 90 napon belül indítja meg az intézkedések megtételére irányuló eljárást. Az eljárás megindításának legkésőbb az építés befejezésétől - ha az nem állapítható meg, akkor az építmény használatbavételétől - számított tíz éven belül van helye.

12 Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Építésfelügyelet Jókarbantartási kötelezés I. Az építésfelügyeleti hatóság elrendelheti az építmény kötelező jókarbantartás körét meghaladó felújítását, ha azt az építészeti örökség védelmének érdekei megkövetelik, vagy annak elmaradása az épület stabilitását, használati biztonságát veszélyeztetheti,

13 Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Építésfelügyelet Jókarbantartási kötelezés II. elrendeli az építmény jókarbantartását, az építmény felülvizsgálatát, átalakítását, felújítását, helyreállítását vagy lebontását, ha annak állapota az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz-és vagyonbiztonságot veszélyezteti, elrendeli a a szervizkönyv pótlását, a kötelező felülvizsgálat elmaradása miatti építmény felülvizsgálat elvégzését és a szükséges munkálatok elvégzését.

14 Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Építésfelügyelet Felelős műszaki vezetés 1997. évi LXXVIII. (Étv.)39. § (2) Építőipari kivitelezési tevékenységet az folytathat, a) akinek az építőipari kivitelezési tevékenység a tevékenységi körében szerepel, továbbá a kivitelezési tevékenység végzéséhez alkalmas telephellyel rendelkezik, b) aki rendelkezik a megjelölt építőipari kivitelezési tevékenységi körének megfelelő szakképesítéssel vagy legalább egy – vele tagsági, alkalmazotti jogviszonyban álló – ilyen szakképesítésű szakmunkással, és c) aki – a csak a 39/A. § (2) bekezdésében meghatározott tevékenységet végzők kivételével – vele munkaviszonyban vagy tagsági jogviszonyban álló olyan személyt alkalmaz, aki az a) pont szerinti tevékenységi körbe tartozó, csak felelős műszaki vezető irányításával végezhető kivitelezési tevékenységek tekintetében a felelős műszaki vezetői feladatok ellátására jogosult.

15 Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Építésfelügyelet Felelős műszaki vezetés 39/A. § (1) Az építőipari kivitelezési tevékenység – a (2) bekezdés kivételével – csak olyan felelős műszaki vezető irányításával folytatható, aki a kivitelezési tevékenység szakirányának megfelelő jogosultsággal és egyéb feltételekkel, továbbá az építési tevékenységet végzők vonatkozásában közvetlen utasítási joggal rendelkezik. (2) Kormányrendeletben meghatározott építési tevékenységet az ott előírt feltételek megléte esetén a tevékenység jellegének megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakmunkás felelős műszaki vezető irányítása nélkül is végezhet. E tevékenység végzése során felel a 40. § (2) bekezdés b)–e) pontjában foglaltak betartásáért. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13. § (8) az építőipari kivitelezési munka jellegének megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakmunkás felelős műszaki vezető irányítása nélkül is végezhet olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, melynek teljesítéséhez nem vesz igénybe további alvállalkozót.

16 Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Építésfelügyelet Műszaki ellenőrzés A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 16. § (1) Kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni a külön jogszabály szerint építési engedélyhez kötött építési tevékenység esetén, ha a) az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, b) az építési beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik, c) az építőipari kivitelezési tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képezi, d) az építőipari kivitelezési tevékenység műemlékvédelem alatt álló építményt érint, vagy e) a 17. § (2) bekezdés alapján építtetői fedezetkezelő működik közre.

17 Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Építésfelügyelet Műszaki ellenőrzés 1997. évi LXXVIII. (Étv.) 38/D. § (1) Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akkor végezhet a 16.§, a 32. §, a 33/A. § és a 38/A-38/C. § szerinti tevékenységet, ha tagja vagy alkalmazottja rendelkezik településtervezési, településrendezési szakértői, építészeti-műszaki tervezői, építésügyi műszaki szakértői, beruházáslebonyolítói, építésügyi igazgatási szakértői, felelős műszaki vezetői, építési műszaki ellenőri vagy energetikai tanúsítói jogosultsággal, és ezt a tevékenységet a jogosultsággal rendelkező személy végzi. 2013. Július 1-től az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII.5.) Korm. Rendelet 3. § (1) Az építési műszaki ellenőr tevékenység engedélyéhez az építményfajtának megfelelő szakirányú felsőoktatásban megszerzett végzettség, vagy középfokú szakirányú végzettség szükséges.

18 Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Építésfelügyelet Összeférhetetlenségi szabályok A 191/2009. (IX.15) 11. § (3) bekezdése alapján az építési műszaki ellenőr nem végezhet építésügyi műszaki szakértői, vállalkozói kivitelezői, anyagbeszállítói és felelős műszaki vezetői tevékenységet az általa ellenőrzött építési-szerelési munka vonatkozásában. Az építési műszaki ellenőr nem láthat el további építési műszaki ellenőri feladatokat olyan építési-szerelési munka esetében, ahol építésügyi műszaki szakértői, vállalkozói kivitelezői vagy anyagbeszállítói tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet végzi, amelynek az építési műszaki ellenőr tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. A Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházások esetében nem lehet építési műszaki ellenőr az építésügyi műszaki szakértői, a vállalkozói kivitelezői, az anyagbeszállítói és a felelős műszaki vezetői tevékenységet folytatóknak a Ptk. szerinti hozzátartozója, illetve nem állhat velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban.

19 Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Építésfelügyelet Összeférhetetlenségi szabályok A 191/2009. (IX.15) 11. § (4) bekezdése alapján a felelős műszaki vezető nem végezhet építésügyi műszaki szakértői és építési műszaki ellenőri tevékenységet azon kivitelezési tevékenység esetében, ahol részben vagy egészben építési-szerelési munkát vezet. A felelős műszaki vezető nem láthat el felelős műszaki vezetői feladatokat olyan építési-szerelési munka esetében, ahol az építésügyi műszaki szakértői vagy építési műszaki ellenőri tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet végzi, amelynek tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. A Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházások esetében nem lehet felelős műszaki vezető az építésügyi műszaki szakértői vagy építési műszaki ellenőri tevékenységeket folytatóknak a Ptk. szerinti hozzátartozója, illetve nem állhat velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban.

20 Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Építésfelügyelet Kivitelezési dokumentáció A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 22. § (3) A kivitelezési dokumentáció tartalma – a (4) bekezdés kivételével – az építési engedélyezési dokumentációból, költségvetési kiírásból és – jogszabályban meghatározott esetekben – jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi tervből áll aa) 300 m2 szintterületű, ab) három építményszinttel rendelkező, vagy ac) 1000 m3 bruttó térfogatú építményt, építményrészt érintő építőipari kivitelezési tevékenység vagy b) a 1,5 m-t meg nem haladó magasságú támfal építése esetén.

21 Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Építésfelügyelet Kivitelezési dokumentáció A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 22. § (5) Az építményekre vonatkozó követelmények teljes körére kiterjedő kivitelezési dokumentációt kell készíteni, a) a (3) bekezdésben meghatározott jellemzőt illetve méretet meghaladó építményt, b) építési engedélyhez kötött külön jogszabályban meghatározott védelemmel érintett műemléki területen álló meglévő építményt, c) közhasználatú épületet, (Étv. 2.§ fogalommeghatározások) d) a 10. § (1) bekezdésében meghatározott építményt vagy e) üzemeléstechnológiai (gyártás-, javítás-, vizsgálat-, konyha-, egészségügyi technológiai stb.) tervet igénylő épületet érintő építőipari kivitelezési tevékenység esetén.

22 Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Építésfelügyelet Kivitelezési kezdés bejelentés Előzetes bejelentés ( 191/2009. (IX.15.) Korm. Rend. 4. számú melléklet) a)az építésügyi hatósági engedélyhez kötött és az építésügyi bírság részletes szabályairól szóló jogszabály szerint számított 50 millió forint számított építmény-értéket meghaladó vagy integrált építési engedély alapján végzendő b)a Kbt. hatálya alá tartózó c)a továbbépítésre vonatkozóan az a) és b) pont szerinti értéket elérő, fennmaradási és továbbépítési engedély birtokában elvégzendő, vagy d)az építtetői fedezetkezelés hatálya alá eső építési tevékenység esetén a kivitelezés tervezett megkezdése előtt tizenöt nappal nyújtja be a (2) bekezdés és a 4. melléklet szerinti tartalommal elektronikus úton az Országos Építésügyi Nyilvántartásban (ÉTDR) biztosított feltöltő felületen keresztül az építésfelügyeleti hatósághoz az 1990. évi XCIII. az illetékekről szóló Törvény az ötödik rész XV. fejezetben foglalt 5000 Ft-os illeték kíséretében.

23 Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Építésfelügyelet Építésügyi bírság 238/2005. (X.25.) Korm. Rendelet 1/A. §. (1) Az építésfelügyeleti hatóság jogosulatlan, szakszerűtlen tevékenység folytatása esetén az építési folyamat résztvevőivel szemben ( építtető, építési műszaki ellenőr, fővállalkozó kivitelező, fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője, kivitelezési dokumentációt készítő tervező, megrendelő vállalkozó kivitelező, megrendelő vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője, alvállalkozó kivitelező, alvállalkozó felelős műszaki vezetője) - a (2) bekezdés kivételével – a 1/A-2/A. § szerint megállapított építésfelügyeleti bírságot alkalmazza. A bírságok mértéke a 238/2005. (X.25.) Korm. rendelet 1. melléklet I. és II. táblázat tartalmazza.

24 Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Építésfelügyelet Az építési engedély esetköre Változik az építési engedély köteles tevékenységek körének meghatározása. Két kategória marad: az építési engedély nélkül és az építési engedéllyel végezhető tevékenységek köre. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklet határozza meg az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek körét

25 Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Építésfelügyelet Jogszabályok jegyzéke Jogszabályok ingyenesen elérhetőek https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso Törvények: 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.) 2004. évi CLX. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.) 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és területrendezésről 1996. évi LVIII. törvény a tervezői és szakértői mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról

26 Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Építésfelügyelet Jogszabályok jegyzéke Kormányrendeletek: 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről OTÉK 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

27 Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Építésfelügyelet Köszönöm a figyelmüket!!!!


Letölteni ppt "Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Építésfelügyelet Változások 2013.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések