Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Belső piaci hét” konferenciasorozat, Budapest, 2004. november 22-26. Sárai József Gazdasági Versenyhivatal Az összefonódásokra vonatkozó közösségi szabályozás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Belső piaci hét” konferenciasorozat, Budapest, 2004. november 22-26. Sárai József Gazdasági Versenyhivatal Az összefonódásokra vonatkozó közösségi szabályozás."— Előadás másolata:

1 „Belső piaci hét” konferenciasorozat, Budapest, 2004. november 22-26. Sárai József Gazdasági Versenyhivatal Az összefonódásokra vonatkozó közösségi szabályozás

2 „Belső piaci hét” konferenciasorozat, Budapest, 2004. november 22-26. 1.Az összefonódásokra vonatkozó jog helye a közösségi versenyjogban 2.Az EK fúziós rendelet: 139/2004/EK 3.Csatlakozási implikációk

3 „Belső piaci hét” konferenciasorozat, Budapest, 2004. november 22-26. 1.Az összefonódásokra vonatkozó jog helye a versenyjogban

4 „Belső piaci hét” konferenciasorozat, Budapest, 2004. november 22-26. Az összefonódásokra vonatkozó jog helye a versenyjogban EK versenyjog Magyar versenyjog A vállalkozásokra vonatkozó szabályok: versenykorlátozó megállapodásokversenykorlátozó megállapodások erőfölényes visszaélésekerőfölényes visszaélések fúziókontrollfúziókontroll A tagállamokra vonatkozó szabályok állami támogatásokállami támogatások különleges/kizárólagos jogokkülönleges/kizárólagos jogok tisztességtelen piaci magatartásoktisztességtelen piaci magatartások fogyasztók megtévesztésefogyasztók megtévesztése versenykorlátozó megállapodásokversenykorlátozó megállapodások erőfölényes visszaélésekerőfölényes visszaélések fúziókontrollfúziókontroll

5 „Belső piaci hét” konferenciasorozat, Budapest, 2004. november 22-26. Az összefonódásokra vonatkozó jog helye a versenyjogban Antitröszt szabályozás Fúziós szabályozás magatartáskontroll piaci szerkezet kontrollja ex post ex ante tagállamközi kereskedelem érintettsége forgalmi küszöbszámok párhuzamos eljárás lehetséges (közösségi és nemzeti) nincs párhuzamos eljárás ‘one stop shop’ elv anyagi jog: azonos eljárásjog: eltérő teljesen eltérő joganyag konzisztens jogalkalmazás: lényeges konzisztens jogalkalmazás (EK/nemzeti): kevésbé szempont

6 „Belső piaci hét” konferenciasorozat, Budapest, 2004. november 22-26. 2.Az EK fúziós rendelet: 139/2004/EK

7 „Belső piaci hét” konferenciasorozat, Budapest, 2004. november 22-26. A szabályozás változásai  eredendően: 81/82. cikk  ECMR (EK fúziós rendelet): 4064/89/EK (1990. szeptember 21. – 2004. április 30.)  reformja: 2002-2004.  139/2004/EK tanácsi rendelet  hatályba lépése: 2004. május 1.

8 „Belső piaci hét” konferenciasorozat, Budapest, 2004. november 22-26. További vonatkozó joganyag 802/2004/EK bizottsági rendelet: „végrehajtási rendelet” (bejelentés benyújtása, határidők, iratbetekintés, bizalmas információk, kötelezettségvállalások, formanyomtatványok: CO, RS, egyszerűsített eljárás) Közlemények:  vállalkozás fogalma  teljes funkciójú közös vállalat  forgalom számítása  piac meghatározása  horizontális iránymutatás (értékelés)  „best practice” iránymutatás (leválasztás)  kiegészítő korlátozások

9 „Belső piaci hét” konferenciasorozat, Budapest, 2004. november 22-26. Az EK fúziókontroll 4 lényeges elve  kötelező előzetes bejelentési rendszer (a közösségi léptékű ügyletekre)  szigorú határidők (jogbiztonság – üzleti érdekek!)  kizárólagos bizottsági hatáskör („egyablakos” rendszer)  piac-orientált, tisztán versenyszempontú értékelési rendszer alkalmazása

10 „Belső piaci hét” konferenciasorozat, Budapest, 2004. november 22-26. Összefonódás: fogalom Két fő formája:  fúzió  irányítás megszerzése (akvizíció):  egyedi irányítás  közös irányítás (közös vállalat)

11 „Belső piaci hét” konferenciasorozat, Budapest, 2004. november 22-26. Összefonódás: tartalom A kulcs elem: koncentráció Koncentráció = irányítás (ellenőrzés) változása  irányítás = meghatározó befolyás  meghatározó befolyás = az üzleti magatartás stratégiai kérdéseinek meghatározása, eldöntése

12 „Belső piaci hét” konferenciasorozat, Budapest, 2004. november 22-26. Irányítás Tartalma:lehetőség egy vállalkozás feletti meghatározó befolyás gyakorlására Megszerzésének formái:  értékpapírok vagy eszközök vásárlása (eszközök tulajdonjoga vagy használati joga alapján)  a vállalkozás testületei összetétele, szavazása vagy üzleti döntései feletti meghatározó befolyás szerzése  szerződéssel vagy más úton

13 „Belső piaci hét” konferenciasorozat, Budapest, 2004. november 22-26. Koncentratív közös vállalat  önálló  összes gazdálkodási funkciót  tartósan betöltő  gazdasági személy Közös irányítást feltételez! Nem koncentratív a közös vállalat:  ha az anyacégek aktívak maradnak a KV piacain, a szállítói / vevői piacon, vagy ezekkel szomszédos piacokon,  ha lehetővé teszi az érintettek számára a verseny kizárását, kiküszöbölését

14 „Belső piaci hét” konferenciasorozat, Budapest, 2004. november 22-26. Nem összefonódás Kivétel:  hitelintézetek, pénzintézetek, biztosítótársaságok, ideiglenes jellegű, átmeneti irányításszerzései továbbértékesítési céllal, ha üzleti döntéseket nem hoznak  csődeljárás során a csődgondnok vagy speciális pénzügyi társaság átmeneti irányítás-szerzése

15 „Belső piaci hét” konferenciasorozat, Budapest, 2004. november 22-26. Bejelentési küszöbök (1) (4064-es és 139-es rendelet) Forgalmi küszöbszámok teljesülése esetén: „közösségi léptékű” ügyletek Küszöbszámok:  együttes világméretű forgalom: 5 milliárd euró felett  közösségi méretű forgalom: legalább két cég egyenként 250 millió euró feletti közösségen belüli forgalommal  2/3-os szabály a közösségi forgalom tekintetében Vállalati székhely vagy a tevékenység földrajzi súlypontja: nem lényeges!!!

16 „Belső piaci hét” konferenciasorozat, Budapest, 2004. november 22-26. Bejelentési küszöbök (1) (4064-es és 139-es rendelet) A küszöbszámok felülvizsgálata: 1998. március 1. Kiegészítő küszöbszámok:  2,5 milliárd euró Σ világméretű forgalom  legalább 3 tagállam mindegyikében Σ vállalkozás Σ forgalma 100 millió euró felett  a fenti legalább 3 tagállam mindegyikében legalább 2 érintett vállalkozás mindegyike legalább 25 millió euró feletti forgalom  legalább két érintett vállalkozás mindegyikének a teljes közösségi szintű forgalma 100 millió euró felett  2/3-os szabály Küszöbszámok felülvizsgálata: 2009. július 1-ig

17 „Belső piaci hét” konferenciasorozat, Budapest, 2004. november 22-26. A forgalom számítása (ECMR 5. cikk, külön közlemény) –előző pénzügyi évre vonatkozik –termékek / szolgáltatások értékesítéséből ered –árengedményeket és ÁFÁ-t levonva –cégcsoporton belüli belső forgalom nélkül –eladók forgalma nem számít bele –sorozatvásárlások kiszűrése (2 éves időtávon) –speciális forgalmi adatok a pénzintézetekre, hitelintézetekre és biztosító társaságokra

18 „Belső piaci hét” konferenciasorozat, Budapest, 2004. november 22-26. Az értékelés kritériuma: a „SIEC teszt” 139/2004:SIEC teszt („a hatékony versenyt különösen az erőfölény kialakulása vagy megerősödése révén jelentősen akadályozó koncentráció”) fokozott hangsúly az oligopol piaci viszonyokon –együttes erőfölény helyzeten (titkolt összejátszás) –egyoldalú hatásokon (pl.: áremelés egy oligopol piacon)

19 „Belső piaci hét” konferenciasorozat, Budapest, 2004. november 22-26. Eljárási kérdések - a bejelentés kötelezettsége - Időzítése: –a végrehajtást megelőzően, de –a megállapodás megkötését, –a nyilvános ajánlat közzétételét, vagy –az irányítást megalapozó részesedés megszerzését követően Bejelentésre kötelezett: –fúzió esetén: az összeolvadó felek –irányításszerzés esetén: az irányítási jog megszerzője –koncentratív közös vállalat esetén: az irányításszerzők

20 „Belső piaci hét” konferenciasorozat, Budapest, 2004. november 22-26. Eljárási kérdések - felfüggesztés - A bizottsági döntésig az ügylet nem valósítható meg De ez nem akadályozza meg: –a nyilvános vételi ajánlatok alkalmazását –értékpapírügylet lefolytatását ha bejelentették és az irányítási jogokat a megszerző nem gyakorolja A felfüggesztést az érintettek kérésére a Bizottság megszüntetheti.

21 „Belső piaci hét” konferenciasorozat, Budapest, 2004. november 22-26. Eljárási kérdések - az eljárás lépései - Bejelentés előtti fázis: (megbeszélés a bejelentésről): nincs bejelentés, vagy tagállami bejelentés I. fázis: 25 munkanap (~ az ügyek 90%-a) –nem esik a rendelet hatálya alá (6/1/a)) –összeegyeztethető (6/1/b)) –módosítást követően összeegyeztethető (feltételszabás – 6/2) –komoly aggályokat támaszt >>> II. fázis (6/1/c)) II. fázis: + 90 munkanap (ha eltelik döntés nélkül: engedély!) –összeegyeztethető (8/1) –módosítást követően összeegyeztethető (feltételszabás – 8/2) –tiltás (83) –szétválasztás: a bejelentés elmulasztása esetén, ha egyébként sem engedélyezhető (8/4)

22 „Belső piaci hét” konferenciasorozat, Budapest, 2004. november 22-26. Eljárási kérdések - az egyszerűsített eljárás - Az egyértelműen problémamentes ügyletekre Feltételek (vagylagosak): –közös vállalat esetén: nincs vagy csak elhanyagolható tevékenység az EGT-n belül –nincs horizontális átfedés –alacsony piaci részesedés (15 / 25 % alatti) –közös irányítás egyedire váltása Egyszerűsített bejelentés

23 „Belső piaci hét” konferenciasorozat, Budapest, 2004. november 22-26. Közvetlen / közvetett résztvevők Két színtér: -a forgalmi küszöbök számítása és -a piaci hatások értékelése „A” leányvállalata(i) „B” leányvállalata(i) „A”„B” „A” anyacége „B” anyacége leánycégekleánycégek = leánycégek

24 „Belső piaci hét” konferenciasorozat, Budapest, 2004. november 22-26. Ügyelosztás: áttételi rendszer Irányai: 1.Bizottság  tagállam [4(4), 9. cikk] 2.Tagállam  Bizottság [4(5), 22. cikk] Kezdeményezheti: 1.Tagállami versenyhatóság [9. 22. cikk] 2.Vállalkozás (bejelentés előtt!) [4(4), 4(5) cikk] Ügyátadást követően: az átvevő hatóság saját joga szerinti eljárás és megítélés!

25 „Belső piaci hét” konferenciasorozat, Budapest, 2004. november 22-26. Az ügyáttétel feltételei 1.Bizottság  tagállam (4(4), 9. cikk) –bejelentés-kötelezett a Bizottságnál, –az ügylet jelentős hatást gyakorolhat egy tagállam olyan piacán, amely egy elkülönült piac valamennyi jellegzetességét mutatja 2.Tagállam  Bizottság (4(5), 22. cikk) –nem bejelentés-kötelezett a tagállamnál, –legalább három tagállamnál bejelentés-kötelezett a nemzeti versenyjoguk alapján

26 „Belső piaci hét” konferenciasorozat, Budapest, 2004. november 22-26. A Bizottság vizsgálati jogai 1.Információ kérés (írásos, szóbeli, a felektől, a versenytársaktól, szállítóktól, fogyasztóktól) 2.Helyszíni vizsgálatok (tagállami hatósági, bizottsági) Pénzbírságok: 1.A forgalom 1%-a mértékéig (félrevezető információadás, hiányos, vagy késedelmes információadás, zár alá vétel feltörése, stb.) 2.A forgalom 10%-ának mértékéig: engedélykérés elmulasztása, a felfüggesztési szabály sérelme, tiltott koncentráció végrehajtása, feltétel nem teljesítése) 3.Kényszerítő bírság: az átlagos napi teljes forgalom 5%-a mértékéig az információ szolgáltatás elősegítése érdekében

27 „Belső piaci hét” konferenciasorozat, Budapest, 2004. november 22-26. A felek jogai Általános jogelvek (megfelelő eljárás, pártatlanság, védekezési jog) – írásos válasz a bejelentésre – rendszeres megbeszélés a felekkel – tiltási szándék esetén: kifogások közlése – szóbeli meghallgatás – bizalmas információk kezelése – fellebbezési jog az EFB-hoz

28 „Belső piaci hét” konferenciasorozat, Budapest, 2004. november 22-26. Ügystatisztika 1990. 09. 21. – 2004. 11. 18. A bejelentések száma 2603 A döntések száma 2535 A döntések száma az I. fázisban 2414 A döntések száma a II. fázisban 120 Összegző adatok

29 „Belső piaci hét” konferenciasorozat, Budapest, 2004. november 22-26. Ügystatisztika (2) 1990. 09. 21. – 2004. 11. 18. Nem esik a rendelet hatálya alá (6/1/a) 54 Összeegyeztethető (6/1/b) 2185 Feltételvállalással összeegyeztethető (6/2) 116 I. fázisú döntés összesen 2414 Az I. fázisban hozott döntések megoszlása

30 „Belső piaci hét” konferenciasorozat, Budapest, 2004. november 22-26. Ügystatisztika (3) 1990. 09. 21. – 2004. 11. 18. A II. fázisban hozott döntések megoszlása Összeegyeztethető (8/2) 26 Feltételvállalással összeegyeztethető (8/2) 62 Tiltás18 Leválasztás4 II. fázisú döntés összesen 120

31 „Belső piaci hét” konferenciasorozat, Budapest, 2004. november 22-26. Ügystatisztika (4) 1990. 09. 21. – 2004. 11. 18. I. fázisban, részlegesen 33 I. fázisban, teljes körűen 25 II. Fázisban, részlegesen 1 Összes áttétel 59 Ügyáttételek száma

32 „Belső piaci hét” konferenciasorozat, Budapest, 2004. november 22-26. 3. Csatlakozási következmények

33 „Belső piaci hét” konferenciasorozat, Budapest, 2004. november 22-26. Jogválasztás Magyar céget érintő koncentráció bejelentése: 1.ECMR küszöbszámai teljesülnek: –csak a Bizottsághoz –EK jog (ECMR alapján) 2.ECMR küszöbszámai nem, a Tpvt. küszöbszámai teljesülnek: –csak a GVH-hoz –a Tpvt. alapján 3.A Tpvt. küszöbszámai sem teljesülnek: nem bejelentés kötelezett

34 „Belső piaci hét” konferenciasorozat, Budapest, 2004. november 22-26. Áttételi lehetőségek Vállalkozás részéről: csak az előzetes lehetőség létezik –Bizottságtól tagállamhoz (4(4) cikk) –Tagállamtól a Bizottsághoz: (4(5) cikk) Bármelyik kezdeményezése: a Bizottságnál, RS formanyomtatvány alapján! DE: a bejelentés kötelezettsége a megszerző céget terheli (magyar cég esetén kétséges – de nem kizárt – pozíció)

35 „Belső piaci hét” konferenciasorozat, Budapest, 2004. november 22-26. a Bizottság honlapja: www.europa.eu.int/comm/competition/index_en.html a GVH honlapja: www.gvh.hu

36 „Belső piaci hét” konferenciasorozat, Budapest, 2004. november 22-26. Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "„Belső piaci hét” konferenciasorozat, Budapest, 2004. november 22-26. Sárai József Gazdasági Versenyhivatal Az összefonódásokra vonatkozó közösségi szabályozás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések