Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Harsányi László: MOME 2011.11.  Művezető állam  Menedzser típusú megoldás  Az állam mint mecénás  Rásegítő típusú állami magatartás * Kuti Éva - Marschall.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Harsányi László: MOME 2011.11.  Művezető állam  Menedzser típusú megoldás  Az állam mint mecénás  Rásegítő típusú állami magatartás * Kuti Éva - Marschall."— Előadás másolata:

1 Harsányi László: MOME 2011.11

2  Művezető állam  Menedzser típusú megoldás  Az állam mint mecénás  Rásegítő típusú állami magatartás * Kuti Éva - Marschall Miklós (1990) : Az állam szerepe a kulturális szférában, Művelődéskutató Intézet Bp. 1990 Harsányi László: MOME 2011.12

3 Az állam:  Fenntart és finanszíroz saját intézményeket (minisztérium, önkormányzat, közalapítvány, kht.)  Társadalmi és művészeti kezdeményezéseket támogat, programokat finanszíroz (arts counsil) Harsányi László: MOME 2011.13

4 Az állam:  Adó- és egyéb kezdeményezésekkel ösztönzi a magánmecenatúrát  Tilt, szabályoz  Fogyasztókat támogat (adókedvezmények, utalványok) Harsányi László: MOME 2011.14

5  Hosszú távú, stratégiai szinten, mint nem termelő szféra, a tercier szektor része  Rövid távú, technikai szinten, mint elsősorban költségvetésből finanszírozott ágazat Na és ma ebből mi maradt…? Harsányi László: MOME 2011.15

6 A piaci rendszer elvi előnyei 1.:  A vásárló, a fogyasztó diktál, vevők piaca van, megvalósul a kulturális kínálat sokszínű-sége, a termelő állandó innovációra van kényszerítve.  A vásárló automatikus kontrollt és vissza- jelzést jelent a szolgáltató számára, a finanszírozási mechanizmusokat a kulturális manipuláció nem fenyegeti. *Kuti Éva –Marschall Miklós: A kultúra finanszírozásának egyes dilemmái, Művelődéskutató Intézet, 1985 alapján H. L. Harsányi László: MOME 2011.16

7 A piaci rendszer elvi előnyei 2.:  A piac nyitott, a be- és a kilépés szabad.  A piaci mechanizmusok gyors és megbízható információkat biztosítanak a fogyasztók igényeiről.  A piacgazdaság tőke- és hitelpiaca nyitott a kulturális vállalkozások számára, és mindig kínálkoznak alternatív finanszírozási források. *Kuti Éva –Marschall Miklós: A kultúra finanszírozásának egyes dilemmái, Művelődéskutató Intézet 1985 alapján H. L. Harsányi László: MOME 2011.17

8 A piaci rendszer elvi hátrányai:  A piaci finanszírozás nem képes a „kollektív” kulturális szükségletek, és az ezeket biztosító intézmények anyagi alapjainak megteremtésére.  A piacon megjelenő kereslet átlagízlést tükröz, így az új, innovatív kísérletek, vagy akár a klasszikus magas kultúra lehetőségei nagyon korlátozottak.  A tisztán piaci finanszírozás sérti a társadalmi méltányosság elvét, erősen érvényesíti a kiszorító effektusokat. Harsányi László: MOME 2011.18

9 A redisztributiv (állami) rendszer elvi előnyei 1.:  Alkalmas a kollektív, közös fogyasztás körébe tartozó szolgáltatások fenntartására (reprezentatív kulturális intézmények, örökségvédelem, stb.)  A kulturális fogyasztás nem jövedelemfüggő. (Miközben más esélykülönbségek megmaradhatnak.) Harsányi László: MOME 2011.19

10 A redisztributiv (állami) rendszer elvi előnyei 2.:  A művészeti és más kulturális intézmények működése nem függ sem a vásárlóerőtől, sem a közízlés bizonyított konzervativizmusától.  Jobban érvényesülhetnek a kulturális intézmények, művészeti elképzelések pénzügyi megtérüléstől különböző szempontjai. Harsányi László: MOME 2011.110

11 A redisztributiv (állami) rendszer elvi hátrányai 1.:  Az állam még elméletileg sem tudja az aktuális érdekektől függetlenül eldönteni, hogy milyen összeg szükséges a kultúra finanszírozására.  Az állami finanszírozás allokációs mechanizmusa tartósan elszakíthatja a kulturális kínálatot a lakossági szükségletektől. Harsányi László: MOME 2011.111

12 A redisztributiv (állami) rendszer elvi hátrányai 2.:  A lakossági vásárlások kiküszöbölésével a kulturális javak egyfajta „juttatások” lesznek a lakosság számára.  A redisztributív finanszírozás a tapasztalatok szerint a magasabb jövedelműek és magasabb társadalmi státuszúak számára válik előnyössé.  Az ingyenesség csökkenti a kultúra presztízsét. Harsányi László: MOME 2011.112

13  1999-ben őszentsége II. János Pál pápa megjelentette az Abba Pater című CD-jét, amelyen rappel.  Isten és Mammon megfogták egymás kezét és összebarátkoztak. Az egyik angliai egyetem egyház- menedzsment kurzust kínál.  A kínai alkotmány 11-es cikkelyét a következőképpen módosították. „A magántulajdonban lévő üzletek… fontos részét képezik az ország szocialista piacgazdaságának.” *Ridderstråle – Nordström : Funky business, KJK-KERSZÖV 2001 Harsányi László: MOME 2011.113

14  A Generál Electric gyáregysége a Kentucky állambeli Lousville-ben 1953-ban épült 25 ezer parkolóhellyel. Nem semmi. A probléma csak az, hogy 1997-re a gyárnak már csak 10 ezer alkalmazottja volt.  A Gucci-nál potom 80 ezer francia frankért árult „Kelly táska” előállí-tásához 17 órára van szükség – ez két órával több, mint egy átlagos autó összeszerelési ideje. *Ridderstråle – Nordström : Funky business, KJK-KERSZÖV 2001 Harsányi László: MOME 2011.114

15 Kialakult a hazai kultúrafinanszírozás háromszektoros modellje:  Jelentősen leépül – arányaiban – az állami finanszírozás.  Drasztikusan megnő a piaci tranzakciók szerepe.  Növekedésnek indul, majd stagnálóvá válik a nonprofit szektor. Harsányi László: MOME 2011.115

16  Az állami finanszírozási modell átalakulása.  A Nemzeti Kulturális Alap  Erős piaci szelekció, a kulturális esélykülönbségek növekedése.  Maradandó túlvállalás az állami intézményfenntartásban. Harsányi László: MOME 2011.116

17  A kulturális közvetítőrendszer teljes átalakulása.  A helyi hatalom és a helyi kultúra.  Az állami kulturális politika alávetettsége és tartós gondolathiánya. Harsányi László: MOME 2011.117

18 Harsányi László: MOME 2011.118

19 Szektorok19962004Államháztartás50,3183,9 Vállalatok129,0545,1 Nonprofit szektor -0,5 Együttesen179,3729,5 A vállalkozási teljesít- mény részaránya (%) 7275 Harsányi László: MOME 2011.119

20 Megnevezés Százalékos megoszlás 20022006 Könyv, zenemű- és lapkiadás 27 Rádió-televízió műsorszolgáltatás 1.. Közművelődési tevékenység 4956 Művészeti tevékenység 3724 Állat-, növénykertek és nemzeti parkok tevékenysége 55 Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység 68 Harsányi László: MOME 2011.120

21 Harsányi László: MOME 2011.121

22 Harsányi László: MOME 2011.122

23 Harsányi László: MOME 2011.1 23

24 Harsányi László: MOME 2011.1 24

25 Harsányi László: MOME 2011.1 25

26 Harsányi László: MOME 2011.126 Az EU csatlakozáskor regisztrálhattuk: a hazai kultúra fejlettebb, mint a gazdaság, a kulturális elit mérete hasonló a nyugat-európai országokéhoz, de a kulturális középrétegünk kisebb, a társadalmi egyenlőtlenségekben a kulturális fogyasztás különbségei továbbra is meghatározóak.

27 Harsányi László: MOME 2011.127

28 Harsányi László: MOME 2011.128

29  Kultúraőrző stratégia  Felvilágosító stratégia  Identitásépítő stratégia  Piaci stratégia  A jóléti állam stratégiája  Posztindusztriális stratégia Van-e szintézis? *Vitányi Iván i. m. Harsányi László: MOME 2011.129

30  Új világhelyzet: globális kulturális kínálat, öregedő társadalmak, migráció: „kulturális mozaik társadalmak”  A politikai döntések sokszereplőssé válása (Brüsszel és a régiók)  Folyamatos technológiai változások a kulturális területeken is, kreatív iparágak Harsányi László: MOME 2011.130

31 A szabadidő növekedése, a kultúra, mint életmód formáló tényező: előnyök és veszélyek Kulturális kettészakadás a társadalomban A kulturális fogyasztásban a televízió dominanciája Harsányi László: MOME 2011.131

32 Informatikai előretörés minden kulturális területen Új alternatívák a kulturális örökségvédelem területén A közművelődés változó szerepfelfogása Harsányi László: MOME 2011.132

33 Esélyteremtés A kultúra értékeihez való hozzájutás minél szélesebb körű biztosítása, tájékoztatás, felkészítés, az intézmények kinyitása. Hagyomány- és értékőrzés A nemzeti összetartozás és szolidaritás feltétele, azzal együtt járó felelősség felvállalása. Harsányi László: MOME 2011.133

34 Új értékek létrehozása Két szélső sávra összpontosítva: a csúcsokra és az úttörőkre. A kultúra, mint húzóágazat Kooperáció, fokozott piaci részvétel. Harsányi László: MOME 2011.134

35 1. stratégiai irány: Kulturális vidékfejlesztés Virtuális és tényleges jelenlét (új média- politika) Csatornák és „edények” (fizikai feltételrendszer) 2. stratégiai irány: Több kultúrát gyermekkorban Iskolák a kultúrában, kultúra az iskolákban Új kínálat a médiákban 3. stratégiai irány: Új közönségrétegek elérése Kilépés a kulturális bezárkózás csapdájából A „harmadik kor művelődése” Harsányi László: MOME 2011.135

36 A hátrányos vidékek „kommunikációs fejlesztése” A kultúraközvetítő intézményrendszer romlásának megállítása Közösségi, revitalizált elérési pontok technikai fejlesztése Kulturális közkincsek ingyenes hozzáférésének biztosítása Intézményi együttműködések, integrációk támogatása Kistérségi-, Peremvidék program Harsányi László: MOME 2011.136

37 Új alternatívák kialakítása a felnőtt látogatók visszaszerzésére „A harmadik kor művelődése” A társadalmi elit, a középosztály mintaalakító szerepe Harsányi László: MOME 2011.137

38 4. stratégiai irány: Az örökség-védelem cselekvési programja Új kihívások és problémák kezelése, digitalizálási előre ugrás A műemlékvédelem átfogó támogatási rendszere 5. stratégiai irány: A kulturális örökség élet közelibbé tétele Az ingatlan örökség fenntartható használatának biztosítása Kulturális központtá váló múzeumok Harsányi László: MOME 2011.138

39 6. stratégiai irány: A magyar tehetség helyzetbe hozása itthon és külföldön Művészképzés, művészmenedzselés Felelősségvállalás a „köztes” és az amatőr ügyekért 7. stratégiai irány: Kortárs újdonságokkal a jövő klasszikusaiért Az útkereső kortárs művészet világra segítése, bemutatása és megőrzése Nyitottság az új nemzedékek kezdeményezései iránt Harsányi László: MOME 2011.139

40 8. stratégiai irány: A kultúra mint gazdaság- és versenyélénkítő A kreatív ágazatok monitoring eszközeinek megteremtése A kulturális dimenzió erősítése a „befogadó” ágazatokban, pl. turizmus területén Kulturális többletet eredményező szabályzók kialakítása Kulturális expanzió az informatikai tartalomiparban Harsányi László: MOME 2011.140


Letölteni ppt "Harsányi László: MOME 2011.11.  Művezető állam  Menedzser típusú megoldás  Az állam mint mecénás  Rásegítő típusú állami magatartás * Kuti Éva - Marschall."

Hasonló előadás


Google Hirdetések