Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Arculattervezés 2013/2014, őszi félév. Társadalmi szervezetek A társadalom zavartalan működését biztosító funkciók ellátására a társadalom által létrehozott.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Arculattervezés 2013/2014, őszi félév. Társadalmi szervezetek A társadalom zavartalan működését biztosító funkciók ellátására a társadalom által létrehozott."— Előadás másolata:

1 Arculattervezés 2013/2014, őszi félév

2 Társadalmi szervezetek A társadalom zavartalan működését biztosító funkciók ellátására a társadalom által létrehozott szervezetek szolgálnak Típusai: - profitorientált (for profit) -Nem profitorientált (non profit) -Kormányzati/államigazgatási (govermental)

3 A szervezetek nem csupán tevékenységükkel és marketing eszközeikkel befolyásolhatják eredményességüket, hanem egyre inkább a környezetükkel kialakított viszonyukkal is Ez a viszony lehet pozitív, vagy negatív De mindkét esetben tudatosan fejleszthető és alakítható

4 Pozitív állapot Elismertség, hírnév Jó imázs Környezet általi támogatás A szervezet problémáinak megértése és a hibák tolerálása Bizalom a szervezetek iránt

5 Negatív állapot Rossz hírnév Gyenge imázs Ellenséges, vagy passzív környezet A szervezet problémáinak társadalmi túlértékelése Bizalmatlanság

6 Viszonyfejlesztés eszközei Mindkét esetben a fennálló helyzet gyorsan változik, ezért a pozitív, vagy negatív viszony relatív minőséget jelent A viszony fejlesztése az adott szervezet kapcsolatain át zajlik, melynek eszközei: -Maga a tevékenység -A szervezet magatartása -És a kommunikáció

7 Napjainkban ezek közül első helyen áll a cég hírneve a felértékelődés trendje azért erősödik, mert az ember egyre kevésbé képes feldolgozni a rázúduló információt, és ezért szüksége van olyan segítségre, amelynek használatával a szükséges tudást megszerezheti Bonyolult feladatmegoldás > kellő információhalmaz > megfelelő informáltság > képmások (imázsok) a már átélt, megszerzett tudás, tapasztalás területén

8 Toffler meghatározása A jövőben azok a nemzetek, szervezetek és egyének válhatnak sikeressé, amelyek növelni tudják termékeik és önmaguk információtartalmát

9 A vállalatok feladata Magasabb fokra fejlődni az információ terén Kialakítani a dinamikus kommunikációt és megteremteni annak feltételeit Sikeresen megküzdeni az információs konkurenciával ( a hagyományos piaci konkurencia mellett Biztosítani, az egyre nehezebben és bonyolultabban elérhető fogyasztó „megfogását” Lényeges elemként kezelni cég-, termék-, márka- és vezetői hírnevet Tudatosan menedzselni a hírnevet

10 Az imázs A valóság imitálása (leképzése) és egyben egyfajta idealizálása is A szubjektum szűrőjén keresztül megszűrt, az észlelések során kialakult tudati képek rendszere, amely magába foglalja a szubjektum teljes környezetét, vagyis tudati jelenség, melyet asszociációk és értékelések együttesen alkotnak Az értékítéletek rendszere, motivációs információhordozó

11 Imázsfajták Az imázsfajták kölcsönhatásban állnak egymással és környezetükkel, vagyis komplex jelenségként értelmezzük Csoportosítjuk: -Reálfolyamatok szempontjából -Imázs kialakulásának módja alapján -Történetiség szerint -Imázs irányultság szerint

12 Reálfolyamatok szerinti csoportosítás Termék/szolgáltatás imázs Márkakép/védjegy imázs Vállalat/szervezet imázs Személy/szakember imázs

13 Az imázskialakulás módja szerinti csoportosítás spontán tervszerű

14 Történetiség szerinti csoportosítás Meglévő - előzetes (current) imázs Kívánatos - jövőbeni (wish) imázs

15 Irányultság szerinti csoportosítás Önimázs (self) Tükörimázs (mirror)

16 Mi az arculat vagy corporate identity (CI)? A vállalaton belüli olyan stratégiai irányítás és ennek megfelelő cselekvési terv, amely összehangolva a vállalat/szervezet osztályainak, részlegeinek és csoportjainak tevékenységét, a cég/szervezet belső és külső minősítésének és hírnevének sikeres és meghatározott tartalmú, tervszerű alakítását, építését célozza.

17 Mi az arculat vagy corporate identity (CI)? CI alatt egy cég kifelé és befelé irányuló önábrázolását és magatartását, megnyilvánulásainak megtervezett, tudatosan és folyamatosan használt összetevőit értjük

18 Uwe Goettsche hirdetési igazgató szerint /1982/ A vállalati magatartás, a vállalati megjelenés és a szervezeti kommunikáció kitüntetett jelentőségű kombinációja, amelyben megjelenik a vállalat személyisége és saját magáról alkotott és közölni kívánt képe.

19 V állalati arculat: szűkebb és tágabb értelmezésben szűkebb: a vállalat grafikai, formai megjelenése (embléma, színvilág, logotípia, motívumrendszer) ami névjegy, levélpapír, boríték és esetleg az embléma újrafogalmazása. tágabb: a formai elemeken túl, az azonosság, a magatartás és az egyediség megjelenése a napi tevékenységben, a maga kommunikációs kérdéseivel, formáival kapcsolatba kerülő stratégiai gondolkodás

20 A vállalati arculatot befolyásoló tényezők Vállalat-specifikus tényezők Versenytárs-specifikus tényezők Környezet-specifikus tényezők Személyiség-specifikus tényezők

21 A vállalati arculat mozzanatai Tartalmi: mit tesz, vagy mond a vállalat Formai: hogyan teszi, mondja

22 Az arculat három összetevője A belső közönségcsoportoknak a szervezetről és a környezetben való szerepléséről alkotott képe A szervezet szavakban, tettekben és fizikai jelenlétében megnyilvánuló nyilvános szereplése A szervezet felépítésbeli és kulturális jellemzőinek sora, amennyire ezeket a cég szervezeti populációja ismeri

23 A vállalati arculat jelentősége Azonosít és megkülönböztet Minősít Gazdaságos A szolgáltatás minőségét is meghatározza

24 A vállalati arculat elemei, eszközei: Cégfilozófia, cégkultúra: vállalati név, háttér (történet, önkép), vezérszlogen, szignál Külső és belső környezet: az épületek külső, belső képe, portál, cégér, cégtábla, formaruha, általános atmoszféra

25 A vállalati arculat elemei, eszközei: Üzleti kommunikáció: levélpapír, boríték formája, feliratok helye, üzleti levelek külalakja, margók szélessége, aláírás helye, szerződések, dokumentumom formátuma, névjegyek

26 A vállalati arculat elemei, eszközei: Vizuális elemek: embléma (logó), színvilág, betűtípus, tipográfia univerzális alkalmazása LOGÓ és (SZLOGEN)

27 Logó vállalati embléma Jellemzői: Bemutat, rendkívüli tömörséggel fejez ki Egyedi, egyszerű, széleskörűen alkalmazható Egyszerre kell felvillantania a cégből a lényegest, a későbbiekben is könnyen felismerhetővé kell tennie a vállalatot mások számára Benyomást ad és ismeretek közöl rólunk

28 Szlogen A cég jelmondata rövid, lényegre törő, közérthető, könnyen megtanulható, 3-4 szavas mondat feladata a figyelem gyors felkeltése Fajtái: közvetlen (DIREKT) és közvetett (INDIREKT)

29 Szlogentípusok Közvetlen vagy direkt egy előnyt egyértelműen megjelenítve veszi célba a célközönséget Krémesen komplett a világ! Közvetett vagy indirekt inkább a potenciális fogyasztó kíváncsiságának felkeltésére szolgál. Kávé,- ahogyan eddig nem ismertük!

30 Az arculat főbb elemei logó névjegykártya fejléces papír boríték animált logó Egy kis cégnél az arculat túlnyomó részben a grafikai megjelenésre (design) korlátozódik.

31 Mi a design? nem egyszeri esemény, hanem egy folyamat felelősségvállalás az üzenet külső megjelenéséért felelősségvállalás az üzenet tartalmáért a célközönséggel kapcsolatos kérdések felvetése

32 Mi a design? arány és szépérzék egyensúly és egyensúlyhiány fény és árnyék kontraszt és egység finomság és meglepetés

33 jó design – hatékony design nem egy kreatív ötletroham eredménye logikus, lépésről-lépésre zajló cselekvést megelőző terve zés

34 A design jelentősége 1. felkelti a figyelmet 2. további értékekkel gazdagítja az üzenetet 3. áttekinthetővé tesz, javítja az olvashatóságot 4. egyszerűsít

35 A design jelentősége: felkelti a figyelmet túlkommunikált világ, üzenetek tízezrei versengenek kellenek eszközök, amik kiemelnek: szín betűtípus szabadon hagyott területek

36 A design jelentősége: további értékekkel gazdagítja az üzenetet összképe nem a szavak, hanem a mélyebb tudattalan szintjén hat derűt és szakmai hozzáértést sugall Kérdés: ha a szerkezetet létrehozó embert nem érdekli a saját közlendője, a befogadót miért érdekelné?

37 A design jelentősége: áttekinthetővé tesz, javítja az olvashatóságot Colin Wheildon kutatása Kommunikáció nyomtatott formában. Hogyan közvetíti az üzenetedet a betűtípus? Kérdés: a jól felépített szerkezet milyen hatással van a befogadóra? (főcím tipográfiája, sorközök, színbeállítás, stb.)

38 A design jelentősége: áttekinthetővé tesz, javítja az olvashatóságot főcím tipográfiájának megváltoztatásával az olvashatóság nő (57%, 92%) uakkor a szedési módok legrosszabb kombinációjával 30% alá csökken a szövegértés 12%-ról 67%-ra ugrik, ha jó (olvashatóbb) szedési módot használnak (a szöveg finomhangolásával is nő, de nem ennyire, kb 20%) a sorközök egészen finom változtatása a szövegértést 77%-ról 98%-ra emelte

39 A design jelentősége: áttekinthetővé tesz, javítja az olvashatóságot rosszul megválasztott háttér: a szöveg megértése sokkal nagyobb erőfeszítésbe kerül extrém csökkenés is volt: 70%-ról 10%körülire (az arány a háttér szürkeségétől függően csökken) színbeállítás: a főcím megértése 67%-ról 17%-ra is eshet

40 A design jelentősége: egyszerűsít az információt hierarchiába szervezve jeleníti meg elkerülhető a befogadó túlterhelése könnyebbé válik az információkeresés könnyebbé válik az információ megtalálása

41 A design jelentősége: egyszerűsít Eszközei: a szöveg szakaszokra van tagolva a szövegben alcímeket alkalmaznak ábrák, diagramok Fontos: ha egy információ egy bekezdés mélyén van, azt sokkal nehezebb megértenie (elérnie) a befogadónak, mintha az egy ábra formájában jelenne meg

42 A design jelentősége még: rendszerez, egységet teremt (margóbeállítás, hasábolás, grafikai hangsúlyok, szedéstípusok, betűméretek) azonnali felismerést tesz lehetővé

43 Arculattervezés, harmónia Mit kell szem előtt tartani? 1. Mi mit látunk kellemesnek, harmonikusnak? 2. Milyenek a befogadók akiknek a formátumot szánjuk? Nem csak a termékről és a fogyasztói attitűdről szól beállítódás, gondolkodás, felfogás, ízlés

44 Az arculat alkotóelemei - az alkalmazott betűtípus - a szöveg elhelyezésének a módja - az alkalmazott színek - a képi elemek formák kiválasztása, elhelyezése Fontos! Az arculatot ezek kombinációja határozza meg, nem a felsoroltak egy-egy eleme

45 Betűtípus, betűméret saját egyénisége van serif: higgadt, klasszikus, konzervatív imidzshez illik sans serif: fiatalosabb, mai korhoz illő külsőt ad konszolidált, megfontolt: - kis betűméret (8pt), - viszonylag kevés méret és stílusbeli váltás

46 Betűköz, sorköz a normál térköz kiegyensúlyozottságot, rendezettséget tükröz kreatív, fiatalos, energikus imidzs: betűköz, szóköz, sorköz méretének változtatása az egyforma sorhosszúságra beállított kiadványok középre igazított fő- és alcímekkel sokkal konzervatívabb imidzset adnak fiatalos, bohókás: balra igazított (jobb oldalt csipkézett) szövegsorok, változó címmérettel és elhelyezéssel

47 Szín elegáns, konzervatív: sötétkék vagy gesztenyebarna árnyalatok a szürke vagy elefántcsontszínű háttér előtt (utóbbi ráadásul gazdag is) izgalmas, fiatalos: ragyogó színek, sárga, zöld, piros élénk árnyalatai egy fehér háttér előtt asszociatív hatások: - a mélyzöld és barna egy sárgásbarna háttér előtt - mi a vörös? mi a sárga, stb.

48 Képi elemek, elhelyezés fiatalos imidzs: erősen stilizált fotók, alul vagy túlexponált fotók békés, konzervatív arculat: minden ami egyszerű ill. túlságosan szabályos rend, stabiltás ígérete: egyenes vonalak, derékszögek könnyedség, szabadság: kanyargós vonalak feszültség, sürgősség: hegyesszögek alkalmazása Fontos! A képi elemek összhatása a szöveggel együtt, a felsorolt elemek variálásából születik

49 Képi elemek, elhelyezés visszafogott, tradicionális: (nem kínosan) szimmetrikus tervezés fiatalos: asszimetria alkalmazása – több energiát, mozgalmasságot sugall a kockázatvállalás is kapcsolódik hozzá

50 A színek pszichológiai és marketing hatása Amint kinyitjuk a szemünket, azonnal találkozunk velük nyitott szemmel 80%-kal nő az érzékelésünk döntéseinket és érzéseinket is befolyásolni tudják erős érzelmi töltést közvetítenek bizonyos emberi érzelmeket is ki lehet váltatni általuk vörös: melegséget, vágyakozást, élénkséget, izgatottságot vált ki zöld és a kék (hidegebb színek): a nyugalom, az elégedettség érzését fokozzák

51 A színek pszichológiai és marketing hatása Mosóporos dobozon a szürke szín: Tudat alatt az emberek összekapcsolnák a ruhájuk színével Senki nem szeretne szürke ruhákban járni Ezért van jobb hatása a színes mosóporos dobozoknak a sötétebb színek keményebbé teszik a dolgokat a világosabbak könnyebbé a szürke és a barna szín komorságot, depressziót sugall a vörös szín kombinálásával vidámmá, élénkké tehetjük az összhatást Az, hogy az egyes színek mennyire teszik keménnyé, erőssé a dolgokat, az a kombinálásuk mértékétől függ.

52 . A színek szerepe a marketingben - kék Tiszteletet, autoritást jelent - a férfiak keresik a kékszínű csomagolást - Amerika kedvenc színe - a kékbecsomagolt kávé „kímélő” - alacsony kalóriájú tej - a kék színű házakat elkerülik

53 A színek szerepe a marketingben – sárga vigyázatra int újdonságot, átmenetiséget, melegséget jelez - a leggyorsabban rögzíti a szem - megállítja a forgalmat - a sárga csomagolású kávé gyenge - jól eladja a házakat

54 A színek szerepe a marketingben – zöld Biztonság, természet, nyugalom eleven dolgok - jó munkahelyi környezet - a zöldségekkel és a rágógumival kapcsolják össze - Canada Dry, pirosról zöld-fehérre

55 . A színek szerepe a marketingben – piros Emberi izgató, forró, szenvedélyes, erős - a férfiak kedvelik a sárgáspiros színt - a nők a kékespiros színt kedvelik - a piros csomagolású kávé „gazdag aromájú” - az étel illata jobb lesz - Coca-Cola

56 A színek szerepe a marketingben – narancs Erőtől duzzadó Tehetős Gyorsan felkelti a figyelmet

57 A színek szerepe a marketingben – barna Laza és nyugtató Természetes Férfias a férfiak keresik a barna csomagolású árukat a sötétbarna csomagolású kávé „túl erős”

58 A színek szerepe a marketingben – fehér Tisztaság, jóság, erény Kifinomultság, formalitás - tiszta és teljes értékű étel - alacsony kalóriát sugall - tisztító és fürdőszerek (nőies)

59 A színek szerepe a marketingben- fekete tudatosság, autoritás, erő misztikum high tech, elektronika arany, ezüst, platina: királyi, gazdag állandóság magas árat sugall

60 Színek a fizikában A színek fényhullámokból állnak Az elektromágneses energia különleges fajtái Egy olyan elektromágneses hullám, amely látásérzetet vált ki bennünk Az elektromágneses sugárzások legfontosabb jellemzője a hullámhosszúság (nm) Azért is fontos, mert mi emberek csak bizonyos hullámhosszúságok közé eső elektromágneses sugárzásokat vagyunk képesek érzékelni

61 Színek a fizikában A teljes elektromágneses spektrum fő hullámsávjai:

62 Színek a fizikában Az emberi szem által érzékelhető fényspektrum : Szín: látható tartományba eső elektromágneses hullámok által kiváltott érzet Különböző hullámhosszúságokhoz más és más színérzet tartozik

63 Színek és árnyalatok A színek három csoportba sorolhatók: elsődleges, másodlagos és harmadlagos színek Elsődleges színek:

64 Színek és árnyalatok Másodlagos és harmadlagos színek:

65 Színek és árnyalatok A színkörben minden egyes színnek megvan a maga fel nem cserélhető helye. A színek a szivárvány és a színkép színeinek sorrendjében követik egymást. A tizenkét szín egyenlő távolságokba rendeződik el Az egymással szemben lévő színek pedig komplementerek.

66 Színek és árnyalatok Világos árnyalat: úgy hozható létre, hogy az adott színhez fehéret adunk hozzá Szürke árnyalatos szín: az adott színhez szürkét adunk Sötét árnyalatos szín: az adott színhez feketét adunk

67 Hideg színek – meleg színek A színkör jól mutatja, hogy melyik-melyik Legmelegebb: narancsos vörös Leghidegebb: türkizkék (vele szemben) Meleg: sárga, sárgásnarancs, narancs, vöröses narancs, vörös, vöröses ibolya Hideg: sárgászöld, kékeszöld, kék, kékesibolya, ibolya

68 Meleg színek – hideg színek A nyárra, a napra, a tűzre emlékeztetnek A tudattalan szintjén fokozzák az izgalmat és a feszültséget Weboldalakon felhívják magukra a figyelmet, kiemelnek, fellendítik a hangulatot Nyugtatóan hatnak és csökkentik a stressz mértékét Ok: szem (és rajta keresztül az agy) a meleg színektől eltérő részeire hatnak Weboldalon alkalmazva a meleg színnel ellentétben a háttérbe tol, eltaszít vagy elrejt.

69 Meleg színek – hideg színek Nem különíthetjük el a hideg és a meleg színeket, hiszen minden színnek van hideg és meleg árnyalata A színkört tekintve egy adott színnek a piros felé eső árnyalata a melegebb árnyalat (például a sárga hideg árnyalata a citromsárga, a meleg árnyalata pedig a narancssárga)

70 A hideg és meleg színek együttes alkalmazása egy példa:

71 Színkeverés Két fajtáját különböztetjük meg, additív (RGB) és szubsztraktív (CMYK) Hogy melyik színkeverési módot használják, azt leginkább a publikálás felülete határozza meg azaz, hogy nyomtatásra vagy webes felületre szánták a munkát

72 Additív színkeverés – RGB A színek három szín a vörös (Red), zöld (Green), kék (Blue) színek összeadásával állíthatók elő Egy sötét háttérre három fénycsóvát vetítenek vörös, zöld és kék szűrőkkel ellátva Ahol a három szín egyenlő arányban fordul elő ott fehér, Ahol mindhárom szín hiányzik, ott fekete színt kapunk Minden szín leírható e három szín árnyalataival, ezért a számítógépen a színeket RGB értékekkel lehet megadni Ebből a 3 színből 16,7 millió szín állítható elő (az emberi szem 300 színárnyalatot képes megkülönböztetni.)

73 Szubsztraktív színkeverés – CMYK A cián (Cyan), bíbor (Magenta), sárga (Yellow) és a fekete (Key) színekből áll össze Ezek a színek a nyomtatási folyamat alapszínei A nyomdai eljárásokban a négy alapszín nyomólemezeit készítik el, melyek egy rácsfelület segítségével viszik fel a papírra a színes képet Itt az egyes színcsatornákon a fekete mennyisége határozza meg a színt A színek középpontjában ugyanis nem a fehér szín van, mint az RGB esetén, és nem is fekete, hanem inkább sötétbarna Mindemellett nyomtatáskor fekete festék használata jóval olcsóbb, mint azt a három alapszínből kikeverni.

74 A színek szimbolikája Johannes Itten - három vizuális dimenzió Színezet: ami a köztudatban színként él vagyis maguk a színek Tónus: a színek világosságát és sötétségét jelenti Telítettség azaz a szín erőssége, amit a fehér és a fekete hozzáadásával lehet befolyásolni

75 Fény-árnyék kontraszt Csak egyetlen maximális fekete és egyetlen maximális fehér létezik E két szín között helyezkednek el a világos és sötét szürke tónusok Ez a tónusfokozat megalkotható a színkör bármely tizenkét tiszta színéből A tiszta sárga a legvilágosabb tónusú A narancs, a kék, a vörös és az ibolya egyre sötétebb tónusúak

76 Egy különleges szín: vörös Typhon (alvilágisten) színe Lykurgos spártai király elrendelte, hogy a halott mellé temetéskor csak vörös leplet szabad helyezni A szeretet jelképe is: szeretetből született Ádám (az első ember), amely szónak a héber jelentése „vörös” „Tele van gerjedelmekkel, izzással, vággyal, mely hol tiszta és nemes, hol fékezhetetlen, bűnös és kegyetlen”

77 Vöröses narancs A szín hatása a körülötte lévő színek változtatásával változik Sárga alapon: Üszkös, sötét hatású Eleven erő nélküli; mintha kiaszott volna

78 Vöröses narancs Vörös alapon: a csendesen hamvadó parázs Zöldeskék alapon: felszított tűz Lila alapon: megfékezett izzásba esik vissza, és a lilát erőteljes védekezésre kényszeríti

79 Vöröses narancs Sárgászöld alapon: szemtelen, heveskedő, betolakodóként hat, ordináré és hangos Narancsszín alapon: kiégett és sötét, hiányzik belőle az eleven erő, mintha kiszáradt volna DE ha sötétbarnára mélyítjük, száraz hőségként lobog fel

80 Még egy különleges szín: kék Héra (a levegő istennője); Amun (Egyiptomban) Chronos és az idő papjai (kék színű tunika) Az egyiptomi sírokban sok kék ékkőből faragott skarabeusz amulettet találtak, ezek a lélek halhatatlanságát jelképezték A kínaiaknál a halhatatlanság szimbóluma Nálunk (európai kultúrkörökben) a hité

81 Még egy különleges szín: kék Azt a színt nevezik kéknek, amelyben semmi sárgás és semmi vöröses nincsen A kék mindig hideg, a vörös mindig meleg Befelé vonz, befelé fordulásra késztet A vörösnek a vérhez van köze, a kéknek mindig az idegekhez Azok az emberek, akiknek a szubjektív színhangzatában a kék szín kap hangsúlyt, többnyire sápadtak és vérrendszerük gyenge; de az idegrendszerük erős

82 Hatásai a környező színek változásai szerint Sárga alapon: nagyon sötétnek hat, nincsen kisugárzó ereje (Igaz, ha a sárga világosabb, akkor a kék hideg fényben sugárzóvá válik) Fekete alapon: világos, tiszta erőben tündököl

83 Hatásai a környező színek változásai szerint Lila alapon: visszavonultnak hat, üres és erőtlen (mivel a lila megfosztja minden jelentőségétől a kéket) Zöld környezetben: a kék erősen a vöröses felé szorul (csupán ezzel a kitéréssel tudja megtartani eleven hatását a zöld bénító teltsége mellett)

84 A kék művészi szimbolikája Önmagába húzódó magatartás, csöndes alázat, mély hit Rogier vanWeyden: Angyali üdvözlet: Mária ruhája Grünewald: Krisztus kicsúfolása: Jézus ruhája világoskék (teljes passzivitásban tűri a tudatlanok pimaszságát) DE Grünewald isenheimi oltárának Megkísértés c. képén Szent Antal szinte ugyanilyen világoskék ruhát hord

85 A leggyakoribb arculati szín: sárga Az egyiptomiaknál Annubias (a lélek pártfogója) sárga, de úgy is hitték, hogy az érett kalász azért sárga, mert a nap szellem él benne az irokézéknél a sárga és a nap szó egyet jelent Kínában császári szín volt, a legkedvesebb, legtiszteltebb, legféltettebb. Olaszországban (főleg Róma) a reneszánsz idején az irigy lakók ajtaját festették sárgára, majd a zsidólakások kapták meg ezt a színt

86 A leggyakoribb arculati szín: sárga Valamennyi szín közül a sárgát tölti meg leginkább a fény (ha a sárgát szürkével, feketével vagy bíborral elsötétítik, ez a fény elveszíti karakterét) A sárgához, mint leginkább fénnyel teli színhez szimbolikusan az értelem, a tudás fogalma társul („Most világosodott meg előttem a dolog”) Gyakori, hogy a feltámadt Krisztus a dicsfény, az egyetemes bölcsesség sárga színében emelkedik fel

87 A kontrasztszínek hatása a sárgára Fehér alapon: „sötét”, nincs kisugárzása, szolgálói szerepbe kényszerül Rózsaszín alapon: zöldessárgába tolódik át és a sugárzó hatása nem érvényesül

88 A kontrasztszínek hatása a sárgára Zöld alapon: hatása áradó, a zöldön túlsugárzó Barnás alapon: vagy elveszíti a karakterét, sértődött és közömbös lesz VAGY a lehető legtisztábban agresszív

89 A színek összhangzata A színek összhangzata a színek a összeállítását jelenti A színhangzókat két, három, négy vagy több színből hozhatjuk létre (kettőshangzók, hármas hangzatok, négyes hangzatok, hatos hangzatok, stb.) Vannak akik azt mondják, hogy egyenlő a színek harmóniájával. Nyilván nem. Színek harmóniája: két vagy több szín közös hatása nem más mint egy egyensúly, az erők szimmetriája

90 Kettőshangzók vörös-zöld, kék-narancs, sárga-ibolya AZAZ a tizenkét osztású színkörben az átmérő által összekötött szembenálló két szín Ha a színkör segítségével képezzük az akkordokat, akkor tetszésünk szerint számtalan színben találhatunk harmonikus kettőshangzókat, Arra kell csupán ügyelni, hogy a két szín szimmetrikusan álljon a színkör középpontjához képest

91 Hármashangzatok Ha a színkörből három olyan színt választunk ki, amelyek egyenlő oldalú háromszöggel kapcsolhatók össze, akkor ezek a színek harmonikus hármashangzatot alkotnak

92 Hármashangzatok A legerőteljesebb hármashangzatú szín: az elsőrendű színek közül a sárga – vörös – kék a másodrendbeli színek közül a narancs – ibolya – zöld Hármashangzatokat úgy is kialakíthatunk, hogy a két komplementer szín közül az egyiket a két szomszédos színeivel helyettesítjük, például: A sárgát kékesibolyával és vöröses ibolyával hozhatjuk össze. A színkör tetszés szerinti fogatásával variálhatjuk ezeket.

93 Négyeshangzatok Ha a tizenkét osztású színkörből kiválasztunk két – két olyan komplementer színpárt, amelynek összekötő egyenesei egymásra merőlegesek négyzetes formát, négyes hangzatot kapunk.

94 Négyeshangzatok Sárga – vörösesnarancs – ibolya – kékeszöld Sárgásnarancs – vörös- kékesibolya – zöld Narancs – vörösesibolya – kék – sárgászöld Négyeshangzathotokhoz juthatunk egy olyan téglalap segítségével, amely két komplementer párt tartalmaz, például: Sárgászöld – sárgásnarancs – vörösesibolya – kékesibolya Alkothatóak négyeshanzatok trapéz forma segítségével is. Ebben az esetben két szín egymás mellett áll, kettő pedig a komplementerüktől balra illetve jobbra helyezkedik el.

95 Hatoshangzatok, ötöshangzatok Tizenkét osztású színkörbe hatszög alakzatot rajzolunk. Két harmonikus hatoshangzat jön így létre: sárga – narancs – vörös – ibolya – kék – zöld sárgásnarancs – vörösesnarancs – vörösesibolya – kékesibolya – kékesszöld – sárgászöld Ha egy háromszöget, mint alapalakzatot fehérrel és feketével kombinálunk, ötöshangzatot kapunk. Ilyen például: sárga – vörös – kék –fekete – fehér narancs – ibolya – zöld – fehér – fekete

96 Színséma választása A színséma színek összeválogatásából áll. Lehetséges színsémák: monokróm analóg kontrasztos triádikus kettős kiegészítő hangsúlyos analóg

97 Monokróm színséma Egyetlen szín (kék) világosság-telítettség változatait használja, azaz az adott szín szürke, fehér és fekete árnyalatait tartalmazza.

98 Monokróm színséma Előnye: könnyen elkészíthető kiegyensúlyozottságot, nyugalmat áraszt egységet teremt Hátránya: fontos tartalom kiemelése nehéz

99 Analóg színséma Két vagy több szín van ugyan benne, de egy szín ezek közül feltétlenül domináns, míg a többi szín a meghatározó színhangsúlyozásra használatos, azért, hogy kiemelje azt. Kerülni kell a túl sok színárnyalat használatát, mert az megtörheti az egységes képet.

100 Analóg színséma Az ábrán a kék szín a meghatározó, a lila és zöld a választott színek Előnye: egyszerűen elkészíthető (akár a monokróm), de élénkebb hatású Hátránya: a színkontrasztok hiányoznak

101 ARCULAT KIALAKÍTÁSÁNAK MENETE 1.Helyzetfelmérés: Jelenlegi piaci helyzet Erősségek, gyengeségek Vállalati célok Vállalat története, vállalati kultúra Meglévő kommunikációs anyagok összegyűjtése, elemzése Külső kép feltérképezése

102 ARCULAT KIALAKÍTÁSÁNAK MENETE 2. Ajánlatok kérése és a tervezés 3. Megvalósítás tervezése: Logó, szlogen, grafikai stílus kialakítása: - egyediség, egyszerűség, széleskörű alkalmazása, - közvetítse a cég üzenetét Arculat terjedelmének meghatározása

103 ARCULAT KIALAKÍTÁSÁNAK MENETE 3. Megvalósítás tervezése: Bevezetési fordulónapok és időtáv meghatározása: egyetlen fordulónappal kell megvalósítani, nem lehet átfedés a régi és új között 4. Megvalósítás: „Arculati kézikönyv”, először a belső munkatársakkal kell ismertetni a lényegét 5. Implementáció, folyamatos ellenőrzés

104 Arculati kézikönyv Összefoglalja a vállalati arculat főbb és jellemző paramétereit a vállalati kommunikáció e téren értelmezhető szabályszerűségeit Tartalmazza: a vizuális arculat valamennyi elemének pontos leírását a formai kialakítás szabályait a felhasználásra vonatkozó utasításokat Tartalmára nézve nem létezik előírás, de vannak kötelező tartalmi elemei

105 A kézikönyv tartalmi elemei 1.Azonosítók: A vállalat/ szervezet emblémája, logója, színei, alkalmazott betűtípusok 2. Levelezési anyagok: névjegy, levélpapír, boríték, üdvözlő- és meghívókártyák, adminisztrációs anyagok, számlák

106 A kézikönyv tartalmi elemei 3. Kereskedelmi információhordozók: reklámeszközök, prospektusok, szórólapok, termékcsomagolás, címkék, matricák, tárgyalási segédletek, agenda, jegyzetblokk, használati utasítások, garanciajegyek.

107 A kézikönyv tartalmi elemei 4. Speciális információhordozók: a kereskedelmi egységek (berendezések) azonosítói, portálok, kültéri és beltéri információhordozók, egyenruha, munkaruha, kiállítások, vásárok és egyéb installációk standard előírásai 5. Indirekt információhordozók: szállítóeszközök, járműpark, irányító objektumok, telephelyek.

108 A kézikönyvek típusai Szigorú, kötött struktúrájú: Ez a legalaposabb, mindent részletesen szabályoz és bemutat. Mindenről rendelkezik, tartalma a lehető legkomplexebb. Csökkenti, vagy teljesen kizárja a megengedő szabályokat, kerüli a kivételeket. Ez a legterjedelmesebb, igazi lexikon.

109 A kézikönyvek típusai Szabad, liberális struktúrájú: Az arculat alapelemeinek meghatározására szorítkozik, alig szabályoz valamit. Tartalma kizárólag az arculat formai oldalára fókuszál, szabályozása szűkszavú és felszínes. Ez a kézikönyvtípus a legvékonyabb, szinte füzet.

110 A kézikönyvek típusai Vegyes struktúrájú: Részletes szabályozást alakít ki az arculat vizuális elemeire és azok alkalmazására, ám az arculat tartalmi elemei hiányoznak vagy elnagyoltak. Sok esetben e kézikönyv mellett külön szabálygyűjtemény létezik a követendő magatartásra Ez a leggyakoribb a hazai vállalati gyakorlatban.

111 Arculati kézikönyv Az arculati kézikönyvvel kapcsolatos asszisztensi feladatok: (új esetén) - árajánlatot kér annak kialakítására (és sokszorosítására) - menedzseli azt - gondoskodik a pénzügyi teljesítésről - szervezi a kézikönyvek disztribúcióját (már bevezetett arculati rendszer esetében) - az egyes tematikus részek avulásakor gondoskodik a megfelelő lapok cseréjéről - folyamatosan gyűjti az arculat vizuális jelképrendszerének szabályzattól történő eltéréseinek bizonyítékait

112 Arculati audit A teljes körű ellenőrzés a cég, a szervezet teljes átvilágítását jelenti. Célja: - markáns arculat megteremtése - a cég hírnevének fejlesztése - a vállalati hírnévben lévő profittartalékok feltárása - a vállalati hírnévből fakadó profit növelése a szervezeti működés minden területén - a cég menedzsmentje meggyőződhessen a cég hírnevét befolyásoló erőforrások tényleges helyzetéről Olyan mérések, elemzések sorozata, amely objektív mérések alapján segítséget nyújt a cég vezetésének abban, hogy a cégben rejlő plusz profitforrások kihasználtsága, ill. a vállalatnál meglévő belső hatótényezők aktivizálása extra profitot eredményezzen

113 Az arculatépítés „aranyszabályai” 1. Mindig ragaszkodj az igazsághoz és a teljes körű információhoz 2. Az üzeneted legyen egyszerű és lényegre törő 3. Ne felejtsd el hogy a közönséged fele nő 4. Keresd a drámait, ne tedd a kommunikációt szükségtelenül unalmassá vagy közhelyszerűvé 5. Ne felejtsd el, hogy a folyamatosság létfontosságú 6. Próbálj pozitív és építő lenni a kommunikáció minden vonatkozásában 7. Törekedj arra, hogy cselekedj és ne csak reagálj

114

115


Letölteni ppt "Arculattervezés 2013/2014, őszi félév. Társadalmi szervezetek A társadalom zavartalan működését biztosító funkciók ellátására a társadalom által létrehozott."

Hasonló előadás


Google Hirdetések