Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A magyar textil-, és ruhaipar jövőjét meghatározó stratégiai tényezők Szakmai Nap 2004. Október 4. Tomor János MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A magyar textil-, és ruhaipar jövőjét meghatározó stratégiai tényezők Szakmai Nap 2004. Október 4. Tomor János MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN."— Előadás másolata:

1 1 A magyar textil-, és ruhaipar jövőjét meghatározó stratégiai tényezők Szakmai Nap 2004. Október 4. Tomor János MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

2 2 Ezen dokumentum az Európai Közösség BSP2 Perfectlink programjának pénzügyi támogatásával készült A kifejezett álláspontok az MRE véleménye, nem tekintendő az Európai Bizottság hivatalos véleményének This document has been produced with the financial support of the European Community’s BSP2 Perfectlink programme The views expressed herein are those of HAMA and can therefore in no way be taken to reflect the official opinion of the European Commission MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

3 3 Témakörök: - A szektor gazdasági elemzésének összefoglalása összefoglalása - Kulcsfontosságú kihívások - Versenyképességi kérdések - Operatív intézkedések - Összegezés MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

4 4 A textil-, és ruházati szektor gazdasági elemzésének összefoglalása I. A textíliák gyártása (17), a ruházat gyártása (18), valamint a bőr termékek, lábbeli gyártása (19), iparágak közel 2,5 %-át adják az ipari termelésnek A textíliák gyártása (17), a ruházat gyártása (18), valamint a bőr termékek, lábbeli gyártása (19), iparágak közel 2,5 %-át adják az ipari termelésnek Ezek a gyártási ágak mintegy 93 ezer embernek biztosítanak munkahelyet Ezek a gyártási ágak mintegy 93 ezer embernek biztosítanak munkahelyet MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

5 5 Gazdasági elemzés II. Az előállított termék értéke 2003-ban a következő volt: textília gyártása(17) 123 milliárd Ft ruházat gyártása(18) 197 milliárd Ft bőr termékek, lábbeli gyártása(19) 58 milliárd Ft A 17+18+19 ágazatokban foglalkoztatottak átlag bruttó bére 2003- ban 72.6o3 Ft volt, ami az ipari átlag 57 %-a, a relatív elmaradás a 2004 első hónapjaiban tovább nőtt A 17+18+19 ágazatokban foglalkoztatottak átlag bruttó bére 2003- ban 72.6o3 Ft volt, ami az ipari átlag 57 %-a, a relatív elmaradás a 2004 első hónapjaiban tovább nőtt MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

6 6 Gazdasági elemzés III. A tárgyalt gyártási ágakban a jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások száma 2003. év elején a következő volt: A tárgyalt gyártási ágakban a jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások száma 2003. év elején a következő volt: textíliák gyártása (17)782 ruházat gyártása (18) 1387 bőrtermékek, lábbeli gyártása (19)402 Fentiek mellett jelentős a jogi személyiség nélküli vállalkozások száma ( ezek között vannak egyéni vállalkozók): textíliák gyártása (17)1810 ruházat gyártása (18)4294 bőrtermék, lábbeli gyártása (19) 940 MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

7 7 Gazdasági elemzés IV. A vizsgált gyártási ágak összességében (17+18+19) 2003. évben a bruttó bér állománycsoportonként a következő volt A vizsgált gyártási ágak összességében (17+18+19) 2003. évben a bruttó bér állománycsoportonként a következő volt fizikai64421 Ft szellemi 134183 Ft Összesen: 72603 Ft Az ipar összesen átlagához viszonyítva az arányok a (17+18+19) gyártási ágakban összesen az alábbiak szerint alakultak: fizikai 65 % szellemi 59 % Összesen:57 % MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

8 8 Kulcsfontosságú kihívások: Kulcsfontosságú kihívások: - Kereskedelmi kérdések ATC (Agrement on Textil on Clothing) megállapodás alapjai mennyiségi korlátozások eltörlése - Hozzáférés a harmadik országok piacaihoz - WTO Dohai fejlesztési tervének (Doha Development Agenda) hatása (Doha Development Agenda) hatása - Legnagyobb szállítóktól érkező import hatása MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

9 9 Versenyképességi kérdések I. Versenyképességi kérdések I. SZAKOSODÁS SZAKOSODÁS - valamit tudjunk úgy előállítani, hogy a piac felső harmadában legyünk INTEGRÁLT PROJEKTEK ÉS A INTEGRÁLT PROJEKTEK ÉS A HÁLOZATÉPÍTÉS ÖSZTÖNZÉSE HÁLOZATÉPÍTÉS ÖSZTÖNZÉSE - a szektoron belül a vállalkozások nagyságrendje többségében nem éri el a kritikus méretet többségében nem éri el a kritikus méretet MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

10 10 INTEGRÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK (IKT) TECHNOLÓGIÁK (IKT) - B2B nagy vállaltoknál működik inkább - KKV-ék esetében: E-Tailor, e-Business, w@th piacfigyelő rendszer w@th piacfigyelő rendszerSZAKKÉPZÉS - Képzettség a kívánatosnál alacsonyabb - Leonardo da Vinci I. II. II. MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

11 11 FOGLALKOZTATOTTSÁG FOGLALKOZTATOTTSÁG 2001. 2004. I. félév 2001. 2004. I. félév 123400 fő 88860 fő - 34540 fő 123400 fő 88860 fő - 34540 fő 2003. júliusa óta az új Európai Foglalkoztatási Stratégia van érvényben ESÉLYEGYENLŐSÉG - Nők aránya meghaladja az Unios 74 % átlagot MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

12 12 A VÁLTOZÁS KEZELÉSE A VÁLTOZÁS KEZELÉSE - szerkezetátalakítás specializáció irányába - társadalmi párbeszéd intézményrendszerének használata Országgyűlési Képviselői Önálló Indítvány H/10683 ÁGAZATI TÁRSADALMI PÁRBESZÉD ÁGAZATI TÁRSADALMI PÁRBESZÉD MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

13 13 KÖRNYEZET KÖRNYEZET - környezetszennyezés integrált megelőzése (IPPC) (IPPC) - integrált termékpolitikáról (IPP) - EU új vegyi anyag politikája (REACH) MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

14 14 FOGYASZTÓI KÉRDÉSEK ÉS KÖZEGÉSZSÉGÜGY FOGYASZTÓI KÉRDÉSEK ÉS KÖZEGÉSZSÉGÜGY - a termékek potenciális egészségügyi hatása - textiltermékekről pontos és közérthető tájékoztatás 97/55/EK irányelv tájékoztatás 97/55/EK irányelv MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

15 15 VÁLLALATOK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGE VÁLLALATOK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGE - Corporate social Responsibility - CSR - vállalatok önkéntes hozzájárulása a fenntartható fejlődéshez fenntartható fejlődéshez MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

16 16 SZELLEMI TULAJDONJOGOK SZELLEMI TULAJDONJOGOK - 1383/2003/EK Tanácsi Rendelet ismerete különösen fontos a KKV-ék körében különösen fontos a KKV-ék körében 2001-ben az összes EU-vámeljárás fele 2001-ben az összes EU-vámeljárás fele (2628eljárás) textil- és ruhaipari termékeket (2628eljárás) textil- és ruhaipari termékeket érintett érintett REGIONÁLIS POLITIKA REGIONÁLIS POLITIKA - A szektor különösen érintett a munkahelyüket elvesztők számára, valószínűleg magasabb elvesztők számára, valószínűleg magasabb képzettség szükséges képzettség szükséges MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

17 17 VERSENYPOLITIKA, ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS BELSŐ PIACI KÉRDÉSEK VERSENYPOLITIKA, ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS BELSŐ PIACI KÉRDÉSEK - az előre látható jövőben az állami - az előre látható jövőben az állami támogatásokra vonatkozó szabályok támogatásokra vonatkozó szabályok szigorodnak szigorodnak - a szektorba szükséges befektetések szintje - a szektorba szükséges befektetések szintje lényegesen alacsonyabb más szektoroknál, lényegesen alacsonyabb más szektoroknál, ezért érdemes kihasználni az adódó ezért érdemes kihasználni az adódó lehetőségeket a szektoron belül és a régiók között lehetőségeket a szektoron belül és a régiók között a textil- és ruhaipar számára nagy jelentőségű területeken a textil- és ruhaipar számára nagy jelentőségű területeken (kutatás, foglalkoztatás, KKV-k, környezetvédelem és (kutatás, foglalkoztatás, KKV-k, környezetvédelem és bajbajutott cégek megmentése) bajbajutott cégek megmentése) MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

18 18 Operatív intézkedések Operatív intézkedések - Célszerűnek tűnik, ha minden vállalkozás felhívja a saját Országgyűlési Képviselőjének figyelmét a saját Országgyűlési Képviselőjének figyelmét a H/10683 számú Országgyűlési Önálló Képviselői H/10683 számú Országgyűlési Önálló Képviselői Indítvány támogatására. Indítvány támogatására. - Benyújtásra került „Stratégiai Terv a magyar textil-, és ruhaipar középtávú fejlesztésére az export növelése és ruhaipar középtávú fejlesztésére az export növelése céljából” a Külügyminisztériumba. Várható, hogy az anyag céljából” a Külügyminisztériumba. Várható, hogy az anyag az Export Tanács előtt megvitatásra kerül. Az ITD H az Export Tanács előtt megvitatásra kerül. Az ITD H reagálása is várható reagálása is várható MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

19 19 Összegezés: Összegezés: 1. - A szektor 3 ágazatának egyetlen fenntartható stratégiája az, ha az innovációra, a kutatásra a divatra, designra, a kreativitásra, a minőségre, az új technológiák felhasználására Összpontosít a pozitív ipari kapcsolatok mellett. MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

20 20 Összegezés: Összegezés: 2. Tekintettel arra, hogy a szektor résztvevőinek többsége kis- és középvállalatok (KKV-k), - bíztatni kell a vállalatokat, hogy hozzanak létre - bíztatni kell a vállalatokat, hogy hozzanak létre hálózatokat, vagy csatlakozzanak meglévőkhöz hálózatokat, vagy csatlakozzanak meglévőkhöz - fektessenek be együttműködési tevékenységekbe és közös vállalatokba közös vállalatokba - azoknál ahol a kritikus vállalati méret nem érhető el, hajtsanak végre vállalategyesítéseket hajtsanak végre vállalategyesítéseket MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

21 21 Összegezés: Összegezés: 3. A szektor számára külső segítség csak abban az esetben várható, ha jól tudjuk használni azon számos iránymutatásban és keretrendszerben meglévő határozatokat, amelyek megtalálhatók kutatás, fejlesztés, kutatás, fejlesztés, foglalkoztatás és képzés foglalkoztatás és képzés KKV-k támogatása KKV-k támogatása környezetvédelem környezetvédelem esélyegyenlőség esélyegyenlőség bajbajutott cégek megmentése bajbajutott cégek megmentése témakörökben. témakörökben. MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA

22 22 Köszönöm figyelmüket ! Elérhetőség: Magyar Ruhagyártók Egyesülés 1103 Budapest, Noszlopy u. 8-10. Levelezési cím: 1475 Budapest Pf.: 337 E-mail: hama@inext.hu MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN APPAREL MANUFACTURERS ASSOCIATION HAMA


Letölteni ppt "1 A magyar textil-, és ruhaipar jövőjét meghatározó stratégiai tényezők Szakmai Nap 2004. Október 4. Tomor János MAGYAR RUHAGYÁRTÓK EGYESÜLÉS MRE HUNGARIAN."

Hasonló előadás


Google Hirdetések