Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MIRE JÓ A SZELLEMITULAJDON- VÉDELEM ? Dr. Gács János tanácsadó Szekszárd, KIK 2012. december 12.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MIRE JÓ A SZELLEMITULAJDON- VÉDELEM ? Dr. Gács János tanácsadó Szekszárd, KIK 2012. december 12."— Előadás másolata:

1 MIRE JÓ A SZELLEMITULAJDON- VÉDELEM ? Dr. Gács János tanácsadó Szekszárd, KIK 2012. december 12

2 No mire is…. ….hát arra, hogy alkotásának hasznát az alkotó élvezhesse…. ….s ne mások, akik nem voltak részesei az alkotás folyamatának.

3 3 Névváltozás 2011. január 1-jétől: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Az új elnevezés igazodik a Hivatal széleskörű tevékenységéhez:  valamennyi iparjogvédelmi oltalmi forma és  a szerzői jog területe Új feladatok:  közös jogkezelő szervezetek nyilvántartása és felügyelete Szerzői Jogi Főosztály felállítása 2012. május 1. : Az újonnan alapított HIPAVILON cég megkezdi működését. Iparjog12 pályázat (NFÜ-SZTNH) http://www.sztnh.gov.hu/hirek/hirek_2012111111 06_1.html

4 A szellemi tulajdon (IP) Szellemi tulajdon = szellemi alkotások és árujelzők tekintetében biztosított jogi oltalom Szellemi alkotás és jogi oltalom – az alkotás folyamata szerint  műszaki alkotások (szabadalmak és használati minták)  irodalmi, művészeti, tudományos alkotások, valamint szoftverek (szerzői jogi védelem)  alkotási folyamatot lényegében nélkülöző árujelzők (védjegyek és földrajzi árujelzők)

5 A szellemi tulajdon II. Időleges monopolhelyzetet teremt. Kizárólagos hasznosítási, használati, felhasználási jogot nyújt. Biztosítja a K+F ráfordítások, a csúcstechnológiai ágazatokba irányuló befektetések, marketing kiadások megtérülését.

6 Alapigazságok Ha valamilyen szellemi értéket létrehoztunk, oltalmazzuk is meg! Ne használjuk jogosulatlanul a mások által létrehozott szellemi javakat Csaknem valamennyi szellemi alkotáshoz meg lehet találni a megfelelő oltalmi formát!

7 A szellemi tulajdon védelme A szellemitulajdon-védelem a tevékeny, alkotó ember elismerésének, érdekei védelmének és érvényesítésének jogi szabályozását foglalja rendszerbe. Célja:  A tudomány és a technika fejlődésének elősegítése  Az alkotó- és vállalkozókészség ösztönzése és erősítése  Az emberi kreativitás és önmegvalósítási vágy fokozása.  A művészi alkotómunka stabil jogi kereteink biztosítása Mindezt úgy éri el, hogy közben:  Az eredményes szellemi munkát végzők erkölcsi és anyagi elismerésben részesülnek.  Érvényesül a társadalmi érdek.

8 SZELLEMI TULAJDON VÉDELME SZERZŐI JOGI VÉDELEM IPARJOGVÉDELEM SZABADALOM, NÖVÉNYFAJTA OLTALOM HASZNÁLATI MINTAOLTALOM FORMATERVEZÉSI MINTAOLTALOM VÉDJEGY, FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐK

9 Szerzői jog Tárgya Irodalmi, művészeti, szellemi alkotás( pl. regény, színdarab, zenemű, festmény ) Szoftver Megszerzéséhez nincs szükség hatósági eljárásra, a védelem az alkotás megszületésének pillanatától automatikusan érvényesül ( nem kell díjat fizetni az oltalom fenntartásáért )

10 Iparjogvédelem – és formái Tárgya : Műszaki jellegű szellemi alkotás vagy megkülönböztető megjelölés. Védelmi technika :a találmányra illetve védjegyre vonatkozó kizárólagos hasznosítási jog. Kérni kell a kizárólagos oltalmat, az SZTNH dönt az engedélyezhetőségről. Az oltalom fenntartásáért díjat kell fizetni.

11 MI A SZABADALOM? A szabadalom egy találmány hasznosítására vonatkozó kizárólagos vagyoni értékű jog.

12 Szabadalom A találmányok jogi oltalmát biztosítja Szabadalmaztatható a találmány, ha  új (nem tartozik a technika állásához)  feltalálói tevékenységen alapul (szakember számára nem nyilvánvaló)  iparilag alkalmazható (az ipar vagy mezőgazdaság valamely ágában előállítható, használható)  Oltalmi idő : 20 év

13

14

15 Zselatinalapú gél és eljárás annak előállítására

16

17 Fiatal magyar feltalálók alkotásai Leonar3do Rátai Dániel Üvegbeton Losonczi Áron

18 Használati mintaoltalom “Kis találmány “ A szabadalmazható találmány színvonalát el nem érő, valamely tárgy kialakítására, szerkezetére vagy részeinek elrendezésére vonatkozó megoldás, ha  új  feltalálói lépésen alapul (mesterségben járatos személy)  iparilag alkalmazható Oltalmi idő : 10 év Bejelentési és fenntartási díj: A szabadaloménál jóval kevesebb

19

20 Nemzetközi oltalmi formák Szabadalom: ESZE – EPO (München) Európai szabadalom EPO  EU A közeljövőben: Egységes Szabadalom PCT WIPO (Genf) Több nemzeti szabadalom. Formatervezési minta: Hágai megállapodás WIPO (Genf) ‖ a PCT-vel Közösségi formatervezési minta OHIM (Alicante) Védjegy: Madridi megállapodás WIPO (Genf) ‖ a PCT-vel Közösségi védjegy OHIM (Alicante)

21 Nemzetközi oltalmi formák Annak eldöntéséhez, hogy melyiket válasszuk a rendelkezésre álló nemzetközi oltalmak közül, a jövőbeli piaci helyzet, illetve lehetőségek gondos kiértékelésére van szükség. Meg kell és meg is lehet találni az optimumot!

22 Védjegy Az egyes áruk és szolgáltatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódásának előmozdítására szolgáló jogi oltalom. Oltalmi idő : 10 év - ∞

23

24

25 Védjegy Grafikailag ábrázolható megjelölés részesülhet védjegyoltalomban. Megjelölés lehet:  szó, szóösszetétel (beleértve a személyneveket és a jelmondatokat) (pl. Jó estét, jó szurkolást! – Knézy)  betű, szám (pl. 501, 4711)  ábra, kép (pl. gépkocsik emblémái)  sík- vagy térbeli alakzat (pl. Coca-Cola-s palack)  szín, színösszetétel, fényjel, hologram (pl. Milka „lilája”)  hang (pl. MÁV szignál)

26 Védjegy Árujegyzék A védjegyoltalom alá eső áruk és szolgáltatások körét jelöli meg. Az oltalom csak a megjelölt árujegyzék vonatkozásában érvényes. Nizzai osztályozás: 35 áruosztály, 10 szolgáltatási osztály

27 Formatervezési minta  termék külső kialakítását, a formatervezői tevékenység eredményét helyezi oltalom alá  sík- vagy térbeli megjelenés (pl. csomagolás, betűformák, grafikai jelzések)  új és egyéni jellegű

28 Formatervezési minta Jelentősége: a termékek eladási esélyeit növeli Időtartama: 5 év, négyszer meghosszabbítható Terjedelme: a fényképen vagy rajzon látható forma – csak az áll oltalom alatt, ami a fényképen vagy rajzon látszik.

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Honnan tudhatjuk meg, hogy csakugyan új dolgot alkottunk-e? Az új műszaki információk 80-85%-a csak az iparjogvédelmi adatbázisokban található meg. www.sztnh.hu/adatbazisok/

39 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "MIRE JÓ A SZELLEMITULAJDON- VÉDELEM ? Dr. Gács János tanácsadó Szekszárd, KIK 2012. december 12."

Hasonló előadás


Google Hirdetések