Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pedagógia A didaktika célja, tárgya, elvei Orosz Ildikó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pedagógia A didaktika célja, tárgya, elvei Orosz Ildikó."— Előadás másolata:

1 Pedagógia A didaktika célja, tárgya, elvei Orosz Ildikó

2 A tantárgy célja és feladatai, helye az oktatási folyamatban A főiskolai hallgatók elméleti felkészítése a pedagógiai tevékenységre, az eljövendő tanári munkára. A pszichológiai, neveléstörténeti, neveléselméleti, nevelésszociológiai tanulmányokra építve elsajátítani azokat az alapvető tanítási fogásokat, melyek nélkülözhetetlenek bármelyik tantárgy oktatásához, és biztos támaszt jelentenek számukra a gyakran változó oktatási irányvonalak esetén a közoktatás bármelyik szintjén.

3 Alkalmazott módszerek : A feldolgozásra kerülő kérdéskör jellegétől függően:  az oktató előadása  a hallgatók kiselőadása (szakirodalom önálló feldolgozása alapján, és önálló kutatómunka alapján)  beszélgetés  vita  bemutatás  számonkérés  óralátogatás a gyakorló iskolákban  óraelemzés

4 Értékelés A hallgatók teljesítményének az értékelése az adott tantárgyra vonatkozó szemináriumi foglakozások végén megírt teszt dolgozattal történik, majd a kurzus integrált vizsgával zárul. Az integrált vizsga tételei három kérdésből áll melyek közül az egyik a nevelésszociológia, a másik a didaktika tematikáját tükrözi, a harmadik gyakorlati feladat módszertanból.

5 A hallgatói teljesítmény értékelésének feltétele: A félév során a hallgatók által tartott kiselőadások, megírt dolgozatok, leadott benyújtandó feladatok, a vitákban való részvétel, beszélgetés alapján a tanár megítélése szerint. Az ajánlott szépirodalmi munkák közül a hallgatónak ismerni-e kell legalább nyolc művet, amelyek különböző tematikához kapcsolódnak.

6 Benyújtandó feladatok  elkészíteni egy elemi/általános iskola tantervét  a tanterv alapján a tanár által adott feltételek szerint a tanári kar óraelosztását, majd az óraelosztás alapján az órarendet  egy a tanult szakiránynak megfelelő tanár órái közül egy osztályra elkészíteni a félévre vonatkozó tanmenetet  a tanmenetből kiválasztani egy legalább három órát átfogó témakört és kidolgozni ezen órák vázlatát, amihez csatolják a témát záró tesztet és annak megoldó kulcsát  elkészíteni a csoportos óralátogatás jegyzőkönyvét

7 Javasolt irodalom (könyvek, tanulmányok, publicisztika)  Báthory Zoltán (1997): Tanulók, iskolák különbségek. Okker Kiadó.  Buda Marianna (1999): Eszköztár, Debrecen  Csapó Benő szerk.(1998): Az iskolai tudás. Budapest, Osiris.  Deákné B. Katalin: Neked is lehet jobb jegyed. Tanulási módszerek, ötletek, Deák és Társa Kiadó  James Deese és Ellin K. Deese (1996): Hogyan tanuljunk?, Budapest  Déri Miklósné (1992): Pedagógusképzés az Európa Tanács tagországaiban és Észak-Amerikában, Budapest  Di Pietro, Robert J.: Szerepjátékok a nyelvórán, Budapest, NTK  Falus Iván (1998): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó.  Robert Fisher (2000): Hogyan tanítsuk gyermekeinket gondolkodni?, Budapest, Műszaki Könyvkiadó  Robert Fisher (2000): Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanulni?, Budapest, Műszaki Könyvkiadó

8 Ajánlott irodalom  Mojszejuk Nelja Jevtuhivna (1999): Pedagogika. Kijiv.  Orosz Ildikó (1995): A magyar nyelvű oktatás esélyei Kárpátalján (Dokumentumgyűjtemény). Ungvár-Budapest, Intermix.  Orosz Ildikó (2005): A magyar nyelvű oktatás helyzete Kárpátalja az ukrán államiság kialakulásának első évtizedében (1989-1999), Poliprint, Ungvár.Oszvita i Uprávlinnyá, 1998  Pólya György: A gondolkodás iskolája, Gondolat  Programa z pedagogiki, 1996 Kijiv  Roeders, Paul (é.n.): A hatékony tanulás titka, Calibra Kiadó  Skutnabb-Kangas, Tove (1997): Nyelv, oktatás és a kisebbségek.. Budapest, Teleki László Alapítvány.  Sz. A. Szmirnova (1999): Pedahohika, Moszkva, Akadémia  Szabó László Tamás (1995): A pedagógiai program technológiája, kézirat, Debrecen-Eger  Szabó László Tamás (1993): Minőség és minősítés az iskolában, Keraban.  Volkova, N. P. (2001): Pedagogika, Kijiv

9 Ajánlott irodalom  Finánczy Ernő (1994): Didaktika, Budapest, OPKM  Ficula Mihajlo Mihajlovics (1997): Pedagógika, Navcsalyna Knyiga Boje Dán.Ternopily  Ficula Mihajlo Mihajlovics (2002): Pedagógika, Kijev  Friedrich W. Kron (1997): Pedagógia. Budapest, Osiris Kiadó.  Gabóda Béla (1999): A tanári mesterségre való felkészülés (A tanárképzés néhány kérdéséről egy felmérés tükrében). Közoktatás, 1999/2.P, 10-12.  Galuzénszkij, V. M.- M. B. Jevtuh (1996): Pedagogika: tá teorijá isztorijá, Rivne  Halász Gábor (2001): Az oktatási rendszer, Műszakin Könyvkiadó  Dr. Hagymásy Katalin (2000): A pedagógus mesterség gyakorlati kérdései, szöveggyűjtemény, Nyíregyháza  Hegedűs László (1999): Média-Didaktika, Bugapest, Eötvös Kiadó  Hoffmann Rózsa: Pedagógusetika, Kódex és kommentár, Budapest, NTK

10 Tantárgyi tematika A tanulás. A didaktika alapvető kérdései és fejlődése. Az oktatás célja, tartalma, folyamata. Az oktatás tervezése. Tantervi műfajok. Tanmenet, óraterv, órarend összeállítása. A tanulásszervezés iskolai kérdései. A tanítás-tanulás színterei. Extracurriculum. A tanítási óra. Óratípusok, a tanóra szerkezete, elemzése. Az óralátogatás. Az óralátogatás szempontjai. Az oktatás módszerei. Oktatási stratégiák. Az oktatás eszközei, tárgyi feltételei. A pedagógiai értékelés. A tesztelmélet alapkérdései. Teszt. A pedagógus. A kezdő pedagógus.


Letölteni ppt "Pedagógia A didaktika célja, tárgya, elvei Orosz Ildikó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések