Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Javaslat az új technológiák oktatása előrejelző rendszerének kialakítására. Dávid János Kutatásvezető Centroszet és 3K Consens Iroda együttműködése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Javaslat az új technológiák oktatása előrejelző rendszerének kialakítására. Dávid János Kutatásvezető Centroszet és 3K Consens Iroda együttműködése."— Előadás másolata:

1 Javaslat az új technológiák oktatása előrejelző rendszerének kialakítására. Dávid János Kutatásvezető Centroszet és 3K Consens Iroda együttműködése

2 Bemutatkozás:  A munkaerő kereslet előrejelzése  Térségi munkaerő kereslet és kínálat számítások  TISZK stratégiák munkaerőpiaci megalapozása, Székesfehérvár A térségi gazdaság szereplőivel való kapcsolatépítés  Után követő vizsgálatok

3 Szükséges-e hogy a pályára lépő tudása a lehető legfrissebb legyen?  Mi a szerepe az új működési elvek, technológiák, anyagok, gépek oktatásának a szakképzésben?  Fontos-e oktatni olyan „dolgokat”, akár elméleti, akár gyakorlati képzésről van szó, amelyek például még nem váltak általánossá, sokhelyütt még nem alkalmazzák, vagy csak kevés esetben alkalmazzák? –Duális technológiai környezet jellemző –Elsősorban a mikró és kisvállalkozások igénylik a komplex tudást-gyakorlatot,de a nagyobb vállalatok is csak szakképzetteket akarnak foglalkoztatni (bió- robot?) –Technikai szempontból egyenetlen a gyakorlatok tartalma: külső gyakorlóhelyek és tanműhelyi felszereltség-anyagellátás vonatkozásában

4 Miért szükséges az új technológiák oktatása ?  Az „új „dolgok” a tanulók számára mindig vonzóak, mert mindig különlegesként, egyediként, jelenik meg  Az „új dolgok”, különösen ha anyagokról, gépekről, technológiákról van szó leggyakrabban olyan új környezetben jelennek meg, amelyek maguk is új-vonzó- tulajdonságokkal rendelkeznek  Az „új dolgok” megismertetésének pedagógia szerepe is van. Bemutatásával, megértetésével az új befogadásának képességét fejlesztjük, különösen, ha tanár és diák együtt ismerkedik meg (például egy kiállításon, gyárlátogatáson, „bemutatón”, előadáson) együtt fedezi fel az újat.  Ezzel módszert is nyújtunk a megismerésre, s olyan módszert, amelyet a diák a jövőben már önállóan is használhat, Tulajdonképpen az élethosszig tartó tanulást alapozzuk meg.  Növelhető a szakképzettség presztízse, vonzereje

5 A gombolyag Az új technológiák, anyagok, berendezések megjelenésének kutatása mentén szinte minden lehetséges, különböző súlyú probléma felszínre került A felsorolás nem teljes

6 Problémák: gyakorlati képzés  Az iskolák egyenetlen technikai felszereltsége  Egyenetlen vállalati kapcsolatrendszer: –Szaktudás iránti igények megfogalmazása –anyagellátás, –Szakképzési hozzájárulás  Háromféle gyakorlati képzési stratégia: súlypont a tanműhelyi képzésen avagy a külső gyakorlóhelyen, ill. kiegyensúlyozott megoldások  Új megosztottság a központi és iskolai tanműhelyek használatában

7 Megoldandó környezeti feltételek Az új OKJ, a TISZK-ek és a szakképzési hozzájárulás szabályozása teljes ÁTÁLLÁST KÖVETEL:  A Modulrendszerre,  Az Új SZVK- új kimeneti követelményekre  Új tananyagok és óratervek kidolgozása szükséges – kész tananyagok nélkül  Új vizsgakérdések, és az új vizsgarendszer  Tisztázatlan munkamegosztás: tisztázatlan kompetenciák a TISZK és az iskolák között  Szakképzési hozzájárulás, dologi juttatások újraelosztásának új rendszere  Hiány gyakorlati tanárokban, megváltoztak a nyugdíjasok fizetési feltételei  Megoldatlan a gyakorlati tanárok továbbképzése- információhoz jutása

8 A szakképzés változó kerete: a TISZKEK Átveszi-e az alábbi funkciókat?  Vállalati kapcsolatépítés és kapcsolattartás? (Ezen belül mely funkciók gyakorlásával?)  A képzéshez szükséges alapanyagok, eszközök stb. biztosítása?  A szakképzési hozzájárulások elosztása?  A szakoktatók tudásának bővítése?  A szakoktatók továbbképzésének megszervezése?  Az iskolai tanműhelyek eszköz-, gépellátottságának összehangolt fejlesztése?  A technikai technológiai újdonságok nyomon követése és alkalmazási feltételeinek megteremtése?

9 A helyi szakmai igényekhez való igazodás, az új megjelenítése a képzésben Nem megoldott  A helyi kis és nagyvállalkozások igényeinek megjelenítése : elegendő-e és megoldható e a 20 %-on belül  az ösztönzés az új technológiák tanítására  az oktatáshoz szükséges új anyagok, gépek rendelkezésre állása  az új ismeretek elterjesztése az oktatók között  A tanár továbbképzés  Az új ismeretek oktatásához szükséges tananyagok/ szemléltető anyagok kidolgozása, 

10 Az OKJ- SZVK módosítás jelenlegi folyamata OKJ Bizottság NSZFI -OKJ Bizottság KÉRELEM (JAVASLAT) Új SZVK készítése, elemzés a „régi” és a javasolt SZVK közötti eltérésekről a változtatás szükségességének indoklásával támogató leveleket kell csatolni (érdekképviseletek, kamarák, munkaügyi központ, szakmai szervezetek stb. ) Eredmény : NSZFI kivételes esetekben javasol Egy- egy iskola számára túl sok munka a javaslattétel, nem javasolnak: Ágazati miniszterek

11 A központi OKJ-SZVK folyamatos igazítása és a helyi igényekhez való igazodás együttes kívánalmának megoldása?  Az elméleti tudás követelményeket közelíteni kéne a tanulók befogadóképességéhez ( egyezményes törzsanyag kialakítása: 50 %-os szintre )  A el kéne végezni az új OKJ-SZVK finomhangolását  Tananyagfejlesztéssel támogatást kéne nyújtani az elméleti és gyakorlati képzéshez  Tananyag kínálattal támogatni kéne a helyi programok kialakítását: legyen egyszerű az összeállítása  Mindehhez: olyan interaktív kommunikációs és jelző rendszer kialakítása és működtetése szükséges,amely a „kérelmezői teher nélkül, de a megoldás reményével érdemessé teszi a felfelé és oldalirányú kommunikációt  Közkinccsé teszi az a SzakWiki szereplőinek ötleteit és munkáját

12 TISZK 1 TISZK 2. TISZK 3. TISZK… Szakmai előkészítő központ „szakmagondozók” Tanácsadó testület OKJ bizottság WIKI A virtuális kommunikációs rendszer NSZFI MKIK

13 A SzakWiki: Nyitott interaktív kommunikációs rendszer Kívánatos résztvevői:  Elméleti és gyakorlati oktatók  Vállalatok, kamarák  Az „új dolgok” gyártói és forgalmazói  Szakmai szövetségek  A „szakmagondozók”  NSZFI, szakmagondozók mint –tananyag fejlesztő –szakmai döntés előkészítő központ –A szakképzés „érdekképviselője”

14 Mi lenne az interaktív kommunikáció kívánatos tartalma?  Megfogalmazhatók és megvalósíthatók az új OKJ val, az SZVK-kal kapcsolatos tapasztalatok észrevételek, módosítási javaslatok  Igények, ötletek, megoldási javaslatok fogalmazhatók meg  Közre adhatók tananyagok, segédanyagok, oktatásban használt projektek, módszerek  Közre adhatók az új anyagokkal, technológiákkal, berendezésekkel kapcsolatos ismeretek, tapasztalatok  Vita indítható bármely kérdésekben

15 A rendszer működtetésnek valószínűsíthető funkciói : milyen üzeneteket várhat a szakmai, előkészítő „központ” Kérések illetve javaslatok  a tananyag elemek kidolgozására  tankönyvek kidolgozására  modul képzések indítására a tanár továbbképzés keretében  a központi program elmélet/gyakorlat arányainak változtatására  a vizsgakérdések és az SZVK közötti összhang megteremtésére

16 A szakmagondozó Az a személy, szakember, akinek egy- egy szakmacsoport vonatkozásában az a feladata, hogy  Figyelemmel kísérje a SzakWiki-n folyó kommunikációt  Észlelje és közvetítse a felmerült javaslatokat és kéréseket  OKJ módosítás, kiegészítés, finomhangolásra tett javaslat esetén kidolgozza a szükséges dokumentumokat, menedzselje az egyeztetéseket egészen a változtatásokig

17 A „új” megjelenítése  Nem ragadható ki a szakképzés egészéből  Részben a törzsanyag, részben a helyi programok feladata  A szakmagondozók által segített/bővített interaktív kommunikáció során konszenzus-közeli állapotot kell elérni az OKJ törzsanyag módosításához, avagy új szakma felvételéhez, avagy OKJ paraméterek módosításához  Az új, speciális tudás-, és gyakorlat elemeket a helyi (50%) terhére lehet megoldani  Szakiskolai oktató-munkaközösségek is részt vehetnének – javadalmazás mellett- a SzakWikin konszenzust elért tananyagelemek kidolgozásában


Letölteni ppt "Javaslat az új technológiák oktatása előrejelző rendszerének kialakítására. Dávid János Kutatásvezető Centroszet és 3K Consens Iroda együttműködése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések