Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Változások a szakképzésben Cséfalvay Ágnes Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 2012.01.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Változások a szakképzésben Cséfalvay Ágnes Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 2012.01."— Előadás másolata:

1 Változások a szakképzésben Cséfalvay Ágnes Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 2012.01.

2 Jogszabályok 2011. évi CLXXXVI. szakképzési törvény 2011. évi CLXXXVI. szakképzési törvény új szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény 2011. évi CLV. tv. új szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény 2011. évi CLV. tv. szakmacsoportos normatívákat tartalmazó 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet szakmacsoportos normatívákat tartalmazó 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet

3 Az új szabályozás célja, hogy a szakképzés jobban igazodjon a gazdaság igényeihez. Az új szabályozás célja, hogy a szakképzés jobban igazodjon a gazdaság igényeihez. A szakképesítésenkénti normatív elszámolás miatt csökken a gazdálkodókat terhelő adminisztráció, s így annak költsége. A szakképesítésenkénti normatív elszámolás miatt csökken a gazdálkodókat terhelő adminisztráció, s így annak költsége. A havi elszámolás miatt jelentősen csökken az előfinanszírozás mértéke. A havi elszámolás miatt jelentősen csökken az előfinanszírozás mértéke.

4 További előírás, hogy új tanulószerződés és új együttműködési megállapodás a törvény hatályba lépését követően csak a törvényben foglalt szabályok szerint köthető. További előírás, hogy új tanulószerződés és új együttműködési megállapodás a törvény hatályba lépését követően csak a törvényben foglalt szabályok szerint köthető. A törvény hatályba lépésekor hatályos együttműködési megállapodás alapján legkésőbb 2012. szeptember 1-jéig folyhat gyakorlati képzés. A törvény hatályba lépésekor hatályos együttműködési megállapodás alapján legkésőbb 2012. szeptember 1-jéig folyhat gyakorlati képzés.

5 Az érvényben lévő tanulószerződéseket módosítani kell, az új jogszabály szerinti új tartalmakkal ki kell egészíteni, legkésőbb 2012. március 31-ig. Az érvényben lévő tanulószerződéseket módosítani kell, az új jogszabály szerinti új tartalmakkal ki kell egészíteni, legkésőbb 2012. március 31-ig. A 2012. január 1-je után kötött új tanulószerződéseket már csak az új nyomtatványon lehet megtenni A 2012. január 1-je után kötött új tanulószerződéseket már csak az új nyomtatványon lehet megtenni

6 Saját érdekükben kérjük, hogy a tanulószerződések minden rovatát töltsék ki – különben hiánypótlás miatt húzódik az aláírás! (Szakma pontos neve, azonosítója, dátumok, stb.) Csak a hiánytalanul kitöltött szerződéseket lehet ellenjegyezni!

7 Aláírást követő 5 napon belül megküldendő a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarának. Kitöltendő tanulónként 4 példányban, eredeti aláírással és bélyegzővel ellátva. Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:................................................. Iktatószám:................................................... Iktatás időpontja: ………………………… TANULÓSZERZŐDÉS-MÓDOSÍTÁS amely létrejött egyrészről a ………………………………………………..………………………………………………………. (adószáma: cccccccc-c-cc, székhelye: cccc …………....................................................................., törvényes képviselőjének neve: ………………………………………………………..) mint gyakorlati képzést szervező gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: Szervezet), másrészről ……………………………………………………………………………………………………………………… … (születési neve:…………………………………..………., anyja születési neve: ………………………………………………, születési helye és ideje: ………………………………………………………………………,, mint képzésben résztvevő tanuló (a továbbiakban: Tanuló) között (Szervezet és Tanuló a továbbiakban együtt: Felek) a(z) ……………………….………................................ OKJ számú...................................................................................................................................... szakképesítés gyakorlati képzésére kötött,.……………………………………………………………………………. nyilvántartási számú tanulószerződés módosítására. Felek a fentebb említett tanulószerződést – a szakképzésről szóló, 2012. január 1-jén hatályba lépett CLXXXVII törvény (a továbbiakban: Szt.) előírásai alapján, azok figyelembevételével az alábbiak szerint módosítják.

8 1.A Szervezet, a Tanuló, valamint a szakmai elméleti képzést nyújtó iskola adatait tartalmazó táblázat az alábbi adatokkal egészül ki: Szervezet Cégjegyzékszáma: ………………………….… vagy Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: …… Statisztikai számjele: ………………………… Törvényes képviselőjének neve: ……………………………………… A tanuló gyakorlati képzéséért felelős személy neve:............................................................. tel.:................................... fax.......................... e-mail: ……….……..…..@............................ Tanuló Oktatási azonosító száma: ………………………… Iskola Székhelye: cccc........................................................................................ Törvényes képviselőjének neve: ……………………………………… Az elméleti képzést biztosító tagintézmény neve:………………………………………………………………………………. címe: cccc..................................................................................................

9 A szakmai elméleti és gyakorlati képzés elvei Az iskolai rendszerű szakképzésben az OKJ-ban meghatározott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye és a szakképzési kerettanterve alapján szakmai elméleti és gyakorlati képzés keretében történik. az OKJ-ban meghatározott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye és a szakképzési kerettanterve alapján szakmai elméleti és gyakorlati képzés keretében történik. Iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót lehet felvenni, aki az adott szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a komplex szakmai vizsgára bocsátásnak. Iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót lehet felvenni, aki az adott szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a komplex szakmai vizsgára bocsátásnak.

10 A szakmai képzés ingyenessége Azon tanulótól, akinek a képzésben való részvétel ingyenes, a gyakorlati képzést folytató szervezet a gyakorlati képzés megszervezéséért, végzéséért és a gyakorlati képzés feltételeinek a biztosításáért a tanulótól vagy a tanuló szülőjétől nem kérhet és nem fogadhat el semmilyen pénzbeli, anyagi, természetbeni hozzájárulást vagy költségtérítést. Azon tanulótól, akinek a képzésben való részvétel ingyenes, a gyakorlati képzést folytató szervezet a gyakorlati képzés megszervezéséért, végzéséért és a gyakorlati képzés feltételeinek a biztosításáért a tanulótól vagy a tanuló szülőjétől nem kérhet és nem fogadhat el semmilyen pénzbeli, anyagi, természetbeni hozzájárulást vagy költségtérítést.

11 Az illetékes szakképző iskola a tilalom megszegéséről a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül köteles tájékoztatni az illetékes területi gazdasági kamarát. Az illetékes szakképző iskola a tilalom megszegéséről a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül köteles tájékoztatni az illetékes területi gazdasági kamarát. A kamara legfeljebb öt évre eltiltja a gyakorlati képzésben való részvételtől. A kamara legfeljebb öt évre eltiltja a gyakorlati képzésben való részvételtől. A tilalmat megszegő gyakorlati képző nevét a kamara nyilvánosságra hozza a honlapján a területileg illetékes gazdasági kamara eltiltó határozatától számított öt munkanapon belül. A tilalmat megszegő gyakorlati képző nevét a kamara nyilvánosságra hozza a honlapján a területileg illetékes gazdasági kamara eltiltó határozatától számított öt munkanapon belül.

12 A tanuló védelme és a gyakorlati képzés elvei A tanuló gyakorlati képzés keretében csak a gyakorlati képzés szakképzési kerettantervében meghatározott feladat ellátására kötelezhető, és csak egészséges, biztonságos körülmények között foglalkoztatható. A tanuló gyakorlati képzés keretében csak a gyakorlati képzés szakképzési kerettantervében meghatározott feladat ellátására kötelezhető, és csak egészséges, biztonságos körülmények között foglalkoztatható. A tanulónak a komplex szakmai vizsga gyakorlati részére történő felkészítéséért a gyakorlati képzést szervező a felelős a szakképesítésre kiadott szakmai és vizsgakövetelmény és a szakképzési kerettanterv alapján.!! Köteles: Köteles: - gyakorlati képzési feladattal összefüggő munkavédelmi oktatásban részesíteni -gondoskodnia a tanuló rendszeres orvosi vizsgálatáról

13 Szervezet biztosítja a Tanulót megillető juttatásokat, kedvezményeket : - pénzbeli juttatást a tanulószerződés teljes időtartamára, beleértve az oktatási szüneteket is (Szt. 63.§ és 64. §. (3)), -gyakorlati oktatási napokon egyszeri kedvezményes étkezést, vagy étkezéshez természetbeni hozzájárulást, - tisztálkodási eszközöket, - ugyanolyan munkaruhát, egyéni védőeszközt, védőitalt, mint amely a tanulóéval azonos munkahelyen munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatásokat, - szükség szerinti költségtérítést - a teljes képzési időre felelősségbiztosítást (Szt. 70. § 3) - rendszeres orvosi vizsgálatokat (Szt. 35. §. (3)), - szünetet és felkészülési időt (Szt. 66. §).

14 Fiatalkorú tanuló esetében a gyakorlati képzési idő a napi hét órát, nagykorú tanuló esetében pedig a napi nyolc órát nem haladhatja meg. Fiatalkorú tanuló esetében a gyakorlati képzési idő a napi hét órát, nagykorú tanuló esetében pedig a napi nyolc órát nem haladhatja meg. tanuló napi képzését hat óra és huszonkét óra között, folyamatosan kell megszervezni tanuló napi képzését hat óra és huszonkét óra között, folyamatosan kell megszervezni Ha a napi gyakorlati képzési idő a négy és fél órát meghaladja, a tanuló részére legalább harminc perc, megszakítás nélküli szünetet kell biztosítani a képzési időn belül. Ha a napi gyakorlati képzési idő a négy és fél órát meghaladja, a tanuló részére legalább harminc perc, megszakítás nélküli szünetet kell biztosítani a képzési időn belül.

15 A tanuló gyakorlati képzésére nem kerülhet sor: az elméleti képzési napokon, az elméleti képzési napokon, a szakképző iskola által szervezett olyan rendezvény napján, mely mindenkinek kötelező a szakképző iskola által szervezett olyan rendezvény napján, mely mindenkinek kötelező tanulmányok alatti vizsgája napjain tanulmányok alatti vizsgája napjain a heti pihenőnapokon és a munkaszüneti napokon a heti pihenőnapokon és a munkaszüneti napokon az őszi, a téli és a tavaszi szünet időtartama alatt a tanulót gyakorlati képzésre csak a rendeltetése folytán e napon is működő gyakorlati képzési helyen és a szakképző iskola hozzájárulásával veheti igénybe. az őszi, a téli és a tavaszi szünet időtartama alatt a tanulót gyakorlati képzésre csak a rendeltetése folytán e napon is működő gyakorlati képzési helyen és a szakképző iskola hozzájárulásával veheti igénybe. Az igénybe vett idő helyett - lehetőleg a következő gyakorlati képzési napon - ugyanolyan mértékben kell szabadidőt biztosítani. Az igénybe vett idő helyett - lehetőleg a következő gyakorlati képzési napon - ugyanolyan mértékben kell szabadidőt biztosítani.

16 A mulasztás és a foglalkozási napló A tanuló köteles mulasztását igazolni a tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskola házirendjében meghatározottak szerint. / iskolai tájékoztatási kötelezettség A tanuló köteles mulasztását igazolni a tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskola házirendjében meghatározottak szerint. / iskolai tájékoztatási kötelezettség A tanuló mulasztását a gyakorlati képzést folytató szervezet is nyilvántartja, és azt a tanuló foglalkozási naplójába bejegyzi. A tanuló mulasztását a gyakorlati képzést folytató szervezet is nyilvántartja, és azt a tanuló foglalkozási naplójába bejegyzi. egyidejűleg legalább három szakképző iskolával állnak tanulói jogviszonyban, úgy a mulasztás nyilvántartására és igazolására vonatkozóan a gyakorlati képzést folytató saját szabályozást készíthet. egyidejűleg legalább három szakképző iskolával állnak tanulói jogviszonyban, úgy a mulasztás nyilvántartására és igazolására vonatkozóan a gyakorlati képzést folytató saját szabályozást készíthet.

17 gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati óraszám húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati óraszám öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles. összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati óraszám húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati óraszám öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles. Ha igazolatlan mulasztása nincs és a következő tanév megkezdéséig pótolja az előírt gyakorlati követelményeket, mentesíthető az évfolyam megismétlése alól - - szakképző iskola nevelőtestülete dönt a gyakorlati képzést folytató szervezet javaslatára. Ha igazolatlan mulasztása nincs és a következő tanév megkezdéséig pótolja az előírt gyakorlati követelményeket, mentesíthető az évfolyam megismétlése alól - - szakképző iskola nevelőtestülete dönt a gyakorlati képzést folytató szervezet javaslatára.

18 A gyakorlati képzést folytató szervezet köteles értesíteni a tanuló tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskolát a tanuló gyakorlati képzésről való első alkalommal történt igazolatlan mulasztásakor. A gyakorlati képzést folytató szervezet köteles értesíteni a tanuló tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskolát a tanuló gyakorlati képzésről való első alkalommal történt igazolatlan mulasztásakor. igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, a harminc órát, az ötven órát, a gyakorlati képzést folytató szervezet a mulasztásról minden esetben újabb értesítést küld a szakképző iskolának. igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, a harminc órát, az ötven órát, a gyakorlati képzést folytató szervezet a mulasztásról minden esetben újabb értesítést küld a szakképző iskolának.

19 A gyakorlati képzést folytató szervezet : a tanuló gyakorlati képzéséről köteles foglalkozási naplót vezetni. a tanuló gyakorlati képzéséről köteles foglalkozási naplót vezetni. tartalmaznia kell: a szakmai tevékenységeket tantárgyanként, az ezekre fordított időt és a tanuló értékelését. tartalmaznia kell: a szakmai tevékenységeket tantárgyanként, az ezekre fordított időt és a tanuló értékelését. A foglalkozási naplót a tanuló tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskola felkérése alapján betekintésre rendelkezésre kell bocsátani. A foglalkozási naplót a tanuló tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskola felkérése alapján betekintésre rendelkezésre kell bocsátani. szervezet a foglalkozási naplót nem tudja bemutatni, a szakképző iskola értesíti a gazdasági kamarát, amely soron kívül ellenőrzi a gyakorlati képzőnél a foglalkozási napló vezetésére vonatkozó előírások betartását. szervezet a foglalkozási naplót nem tudja bemutatni, a szakképző iskola értesíti a gazdasági kamarát, amely soron kívül ellenőrzi a gyakorlati képzőnél a foglalkozási napló vezetésére vonatkozó előírások betartását.

20 gazdasági kamara felszólítása ellenére ismételten elmulasztja - bírságot szab ki. gazdasági kamara felszólítása ellenére ismételten elmulasztja - bírságot szab ki. a bírság kiszabását követően ismételten elmulasztja, a gazdasági kamara a gyakorlati képzőt három évre eltiltja a gyakorlati képzés folytatásától. a bírság kiszabását követően ismételten elmulasztja, a gazdasági kamara a gyakorlati képzőt három évre eltiltja a gyakorlati képzés folytatásától.

21 A tanulószerződés azon tanulóval köthető, aki a gazdasági kamara által szervezett szintvizsgát teljesítette. a gazdasági kamara által szervezett szintvizsgát teljesítette. aki a szakképesítésre jogszabályban előírt egészségügyi feltételeknek, pályaalkalmassági követelményeknek megfelel. aki a szakképesítésre jogszabályban előírt egészségügyi feltételeknek, pályaalkalmassági követelményeknek megfelel. A tanulószerződés tartalmát a felek csak közös megegyezéssel vagy egyezséggel módosíthatják. A tanulószerződés tartalmát a felek csak közös megegyezéssel vagy egyezséggel módosíthatják.

22 ÚJ SZINTVIZSGA -MIKORTÓL? 2012. január 1. után megkezdett szakképzéstől az alábbi feltételek teljesülésével: OKJ kiadása: 2012. április 30. OKJ kiadása: 2012. április 30. SZVK kiadása: 2012. május 31. SZVK kiadása: 2012. május 31. szakképzési kerettanterv kiadása: 2012. július 31. szakképzési kerettanterv kiadása: 2012. július 31. az iskola a szintvizsga követelményeit a felvételkor ismerteti az iskola a szintvizsga követelményeit a felvételkor ismerteti 2012. január 1. előtt megkezdett szakképzést a beiskolázáskor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.

23 A tanulószerződés kötésére jogosult szervezet amely a kamara nyilvántartásában szerepel: gyakorlati képzést szervező, költségvetési szerv, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy, amely a kamara nyilvántartásában szerepel: gyakorlati képzést szervező, költségvetési szerv, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy, Amely rendelkezik a gyakorlati képzés folytatására meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel és vállalja, hogy kötelezően alkalmazza az adott szakképesítésre kiadott szakképzési kerettantervet. Amely rendelkezik a gyakorlati képzés folytatására meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel és vállalja, hogy kötelezően alkalmazza az adott szakképesítésre kiadott szakképzési kerettantervet.

24 A tanuló gyakorlati képzését vállaló szervezet a tanulószerződés megkötésére vonatkozó szándékát a tanév megkezdése előtti május hó 15. napjáig jelenti be a nyilvántartást vezető szervnek és a tanuló szakmai elméleti képzését ellátó szakképző iskolának. A megkötött tanulószerződést a gyakorlati képzését szervező szervezet öt napon belül megküldi a nyilvántartást vezető szerv részére ellenjegyzés céljából. A tanuló gyakorlati képzését vállaló szervezet a tanulószerződés megkötésére vonatkozó szándékát a tanév megkezdése előtti május hó 15. napjáig jelenti be a nyilvántartást vezető szervnek és a tanuló szakmai elméleti képzését ellátó szakképző iskolának. A megkötött tanulószerződést a gyakorlati képzését szervező szervezet öt napon belül megküldi a nyilvántartást vezető szerv részére ellenjegyzés céljából. (2) A tanulószerződést lehetőleg minden év augusztus 15-ig kell megkötni. (2) A tanulószerződést lehetőleg minden év augusztus 15-ig kell megkötni. a megküldéstől számított tíz napon belül ellenjegyzi, és 5 napon belül megküldi a szakképző iskolának a megküldéstől számított tíz napon belül ellenjegyzi, és 5 napon belül megküldi a szakképző iskolának

25 Gyakorlati oktató lehet: Szakirányú végzettség + 5 év szakmai gyakorlat Szakirányú végzettség + 5 év szakmai gyakorlat MESTERVIZSGÁVAL rendelkezik MESTERVIZSGÁVAL rendelkezik Büntetlen előéletű (nyilatkozik) Büntetlen előéletű (nyilatkozik) Elsősorban szakoktatói képesítéssel kell alkalmazni Elsősorban szakoktatói képesítéssel kell alkalmazni

26 A tanulószerződés megszűnésének egyes esetei a tanuló sikeres komplex szakmai vizsgát tett a tanuló sikeres komplex szakmai vizsgát tett a szakképző iskolából való kizárással (a szakképző iskola haladéktalanul értesíti a tanulói jogviszony megszűnésének napjáról a gyakorlati képzőt és a kamarát) a szakképző iskolából való kizárással (a szakképző iskola haladéktalanul értesíti a tanulói jogviszony megszűnésének napjáról a gyakorlati képzőt és a kamarát) közös megegyezéssel közös megegyezéssel rendes felmondás esetén a felmondás közlésétől számított tizenötödik napon, rendes felmondás esetén a felmondás közlésétől számított tizenötödik napon, rendkívüli felmondás esetén a felmondás közlésének napján (A felmondást írásban kell közölni és közölni kell a szakképző iskolával és a kamarával) rendkívüli felmondás esetén a felmondás közlésének napján (A felmondást írásban kell közölni és közölni kell a szakképző iskolával és a kamarával)

27 A tanuló a tanulószerződést a kamarával történt egyeztetést követően, jogszabálysértésre hivatkozva a jogszabálysértés pontos megjelölésével rendkívüli felmondással felmondhatja. Az egyeztetésnek ki kell terjednie a gyakorlati képzővel kapcsolatban a tanuló által megjelölt jogszabálysértés körülményeinek tisztázására. A tanuló a tanulószerződést a kamarával történt egyeztetést követően, jogszabálysértésre hivatkozva a jogszabálysértés pontos megjelölésével rendkívüli felmondással felmondhatja. Az egyeztetésnek ki kell terjednie a gyakorlati képzővel kapcsolatban a tanuló által megjelölt jogszabálysértés körülményeinek tisztázására.

28 Rendkívüli felmondással bármelyik fél megszüntetheti, ha a másik fél: a tanulószerződésben vállalt lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy a tanulószerződésben vállalt lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a tanulószerződés fenntartását lehetetlenné teszi, és emiatt lehetetlenné válik a tanuló komplex szakmai vizsgára történő felkészülése, vagy a gyakorlati képzés további biztosítása a tanuló részére. olyan magatartást tanúsít, amely a tanulószerződés fenntartását lehetetlenné teszi, és emiatt lehetetlenné válik a tanuló komplex szakmai vizsgára történő felkészülése, vagy a gyakorlati képzés további biztosítása a tanuló részére. ha a szakképző iskola a tanulót elégtelen tanulmányi eredmény miatt a képzési idő alatt másodszor utasította a szakképzési évfolyam megismétlésére. ha a szakképző iskola a tanulót elégtelen tanulmányi eredmény miatt a képzési idő alatt másodszor utasította a szakképzési évfolyam megismétlésére. A gazdálkodó a rendkívüli felmondást indokolni köteles, melyből a felmondás okának világosan ki kell tűnnie. Vita esetén a valódiságát és okszerűségét a gyakorlati képzőnek kell bizonyítania.

29 Bármelyik fél rendes felmondással akkor mondhatja fel a tanulószerződést, ha más gyakorlati képzést szervezőnél a tanuló tanulószerződéssel történő foglalkoztatása biztosított. Bármelyik fél rendes felmondással akkor mondhatja fel a tanulószerződést, ha más gyakorlati képzést szervezőnél a tanuló tanulószerződéssel történő foglalkoztatása biztosított. A tanulószerződést nem mondhatja fel: A tanulószerződést nem mondhatja fel: - a tanuló betegségének időtartama alatt - a táppénzre való jogosultság teljes ideje alatt - a terhesség ideje alatt, továbbá a szülést követő hatodik hónap végéig.

30 A gyakorlati képző szervezet a tanulószerződés megszűnésekor a tanuló részére igazolást állít ki a gyakorlati képzésben eltöltött időről és a megszerzett gyakorlati ismeretekről. A gyakorlati képző szervezet a tanulószerződés megszűnésekor a tanuló részére igazolást állít ki a gyakorlati képzésben eltöltött időről és a megszerzett gyakorlati ismeretekről.

31 A tanulószerződés szüneteltetése szüneteltetése alatt a tanulószerződésből eredő jogok és kötelezettségek nem illetik meg és nem terhelik a feleket szüneteltetése alatt a tanulószerződésből eredő jogok és kötelezettségek nem illetik meg és nem terhelik a feleket szüneteltetésének kezdetéről és végéről a szakképző iskola haladéktalanul értesíti a gyakorlati képzőt és a kamarát. szüneteltetésének kezdetéről és végéről a szakképző iskola haladéktalanul értesíti a gyakorlati képzőt és a kamarát.

32 A tanulói pénzbeli juttatás mértéke A tanulói pénzbeli juttatás havi mértékének legkisebb összege annak a szakképzési évfolyamnak az első félévében, ha - a szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő arányát figyelembe véve - a gyakorlati képzési idő eléri A tanulói pénzbeli juttatás havi mértékének legkisebb összege annak a szakképzési évfolyamnak az első félévében, ha - a szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő arányát figyelembe véve - a gyakorlati képzési idő eléri a 80%-ot, a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér (minimálbér) 15%-nak 1,3- szerese, b) a 70%-nál 1,2-szerese, c) a 60%-nál 1,1-szerese, d) az 50%-nál a minimálbér 15%-a e) a 40%-nál 0,9-szerese, f) a 30%-nál 0,8-szerese, g) a 20%-nál 0,7-szerese. szakképzési évfolyam további féléveiben emelni kell (szorgalom, teljesítmény, tanulmányi eredmény) szakképzési évfolyam további féléveiben emelni kell (szorgalom, teljesítmény, tanulmányi eredmény)

33 ….alábbi pénzbeli juttatásban állapodnak meg (Ft-ban vagy a minimálbér %-ban): a szakképzés I. félév II. félév a szakképzés I. félév II. félév I. évfolyamában I. évfolyamában II. évfolyamában II. évfolyamában III. évfolyamában III. évfolyamában

34 A tanuló pénzbeli juttatását a tanuló részére csak banki átutalással lehet teljesíteni. A tanuló pénzbeli juttatását a tanuló részére csak banki átutalással lehet teljesíteni. tanulói pénzbeli juttatás összegét a tanuló igazolatlan mulasztásával arányosan csökkenteni kell. tanulói pénzbeli juttatás összegét a tanuló igazolatlan mulasztásával arányosan csökkenteni kell. hónap közben jön létre vagy szűnik meg, a tanulót a tanulói pénzbeli juttatás időarányos része illeti meg. hónap közben jön létre vagy szűnik meg, a tanulót a tanulói pénzbeli juttatás időarányos része illeti meg. tanév szorgalmi időszakot követő időtartamára, július és augusztus hónapra is megilleti. tanév szorgalmi időszakot követő időtartamára, július és augusztus hónapra is megilleti. betegszabadság időtartamára tanulói pénzbeli juttatásának 70%-a illeti meg. betegszabadság időtartamára tanulói pénzbeli juttatásának 70%-a illeti meg.

35 Ha a tanuló elégtelen tanulmányi eredménye miatt évismétlésre köteles, pénzbeli juttatásának havi mértéke a megismételt szakképzési évfolyam első félévében az előző félévre megállapított pénzbeli juttatás fele. Ha a tanuló elégtelen tanulmányi eredménye miatt évismétlésre köteles, pénzbeli juttatásának havi mértéke a megismételt szakképzési évfolyam első félévében az előző félévre megállapított pénzbeli juttatás fele. Ha a tanuló a befejező szakképzési évfolyamon az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket nem teljesíti, a tanítási év utolsó tanítási napját követő naptól a tanulószerződés alapján tanulói juttatásra nem jogosult. Ha a tanuló a befejező szakképzési évfolyamon az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket nem teljesíti, a tanítási év utolsó tanítási napját követő naptól a tanulószerződés alapján tanulói juttatásra nem jogosult.

36 VII. A tanulói pénzbeli juttatás kifizetése banki átutalással történik, melynek legkésőbbi időpontja: …………………… A tanulói pénzbeli juttatásból történő terhek levonására vonatkozó tájékoztatás módja: bérjegyzék, tájékoztató levél, egyéb, - A tanulói juttatás emelésének, csökkentésének a Szervezetnél képzésben részt vevő valamennyi tanulóra érvényes egységes feltételei és szempontrendszere (szükség esetén mellékletben folytatható):…………………. - A tanulói pénzbeli juttatással kapcsolatos további lényeges körülmény (szükség esetén mellékletben folytatható): ………………………………….…… - Szervezet által Tanuló számára – a jogszabály alapján járó juttatásokon és kedvezményeken felül – biztosított egyéb juttatások és kedvezmények megjelölése, ezek mértéke és nyújtásuk feltételei: ………………………………………..

37 Együttműködési megállapodás Az szvk-ban előírt gyakorlati képzési idő 40%-nál kevesebb Az szvk-ban előírt gyakorlati képzési idő 40%-nál kevesebb Összefüggő szakmai gyakorlaton Összefüggő szakmai gyakorlaton Költségvetési szervnél folyó gyakorlati képzéskor Költségvetési szervnél folyó gyakorlati képzéskor Írásba kell foglalni! (SZK törvény 57.§) Kamara ellenjegyzésével válik érvényessé. A szakképző iskola folyamatosan ellenőrzi a feltételeket.

38 Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról távol marad.

39 Köszönöm a figyelmet! www.pecsikamara.hu


Letölteni ppt "Változások a szakképzésben Cséfalvay Ágnes Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 2012.01."

Hasonló előadás


Google Hirdetések