Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Összeállította: Szabó Ilona

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Összeállította: Szabó Ilona"— Előadás másolata:

1 Összeállította: Szabó Ilona
A JÁTÉKBAN VALÓ INTEGRÁLT TANULÁS AZ ÓVODÁBAN ÉS EBBEN A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK SZEREPE Összeállította: Szabó Ilona

2 A JÁTÉK A játék spontán, szabadon választható, önmagáért való tevékenység

3 AZ ÓVODAI NEVELŐ-FEJLESZTŐ TEVÉKENYSÉG ÁTGONDOLÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE
TUDÁST, TANULÁST ÉRINTŐ TÁRSADALMI VÁLTOZÁS TELJESÍTMÉNYORIENTÁLTSÁG ÖNÉRVÉNYESÍTÉS ÚJ HELYZETET VET FEL - A JÁTÉKBA INTEGRÁLT TANULÁS TERVSZERŰEN FELÉPÍTETT, ÁTGONDOLT TERVEZÉST IGÉNYEL. A FEJLESZTŐ TEVÉKENYSÉG AKKOR HATÉKONY, HA A JÁTÉLBÓL INDUL KI ÉS ODA TÉR VISSZA. FONTOS A FEJLESZTÉS, DE NEM A JÁTÉK HELYETT, HANEM AZZAL EGYÜTT.

4 ˝DOBOZVILÁG˝

5 ˝DOBOZVILÁG˝

6 ˝DOBOZVILÁG˝

7 ˝DOBOZVILÁG˝

8 AZ ÓVODAI TANULÁS ÉRTELMEZÉSE, A GYERMEKI JÁTÉKKAL VALÓ KAPCSOLATÁNAK SZEMSZÖGÉBŐL

9 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA ÁLTAL MEGFOGALMAZOTT TANULÁSELMÉLETEK
UTÁNZÁS JÁTÉKBA INTEGRÁLT TANULÁSI TEVÉKENYSÉG SZERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉG A TANULÁSI TARTALOM MEGJELENÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÓVODAI ÉLETBEN: KÜLÖN TEVÉKENYSÉGBEN MEGJELENŐ KOMPLEX TEVÉKENYSÉGBEN MEGJELENŐ ¨BELEÁGYAZÓDÓ¨ TEVÉKENYSÉG INTEGRÁLT TEVÉKENYSÉGEK

10 A játékba integrált tanulás azt jelenti, hogy az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységek a játékidőbe ékelődnek, tagolódnak, úgy, hogy közben nincs játékelrakás.

11 A játék az óvodai tanulás egyik legfontosabb színtere

12 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREPE A JÁTÉKBAN
JÁTÉKRA ÖSZTÖNZŐ LÉGKÖR BIZTOSÍTÁSA JÁTSZÓHELYEK BIZTOSÍTÁSA JÁTÉKESZKÖZÖK , JÁTÉKSZEREK BIZTOSÍTÁSA A SZABAD JÁTÉK ÉS A VELE PÁRHUZAMOSAN VÉGEZHETŐ TEVÉKENYSÉGEK SZERVEZÉSE ÉLMÉNYGAZDAG ÓVODAI ÉLET MEGTEREMTÉSE A GYERMEKEK JÁTÉKÁNAK ˝TÁMOGATÁSA˝ A JÁTÉK KREATIVITÁST FEJLESZTŐ , ÉLMÉNYT ADÓ TEVÉKENYSÉG LEGYEN. ÚJSZERŰ FEJLESZTŐ JÁTÉKOKKAL SZÍNEZETT, VÁLTOZATOS NEVELÉSI MÓDSZEREKKEL TARKÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK SZERVEZÉSE. SZABAD JÁTÉKVÁLASZTÁS LEGYEN , S AZT ADDIG FOLYTATHASSÁK , MÍG AZ SZÁMUKRA ÉRDEKES ÉS ÖRÖMET AD. A JÁTÉKBA INTEGRÁLT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEK A JÁTÉKIDŐBE OLVADJANAK BE. ONNAN MOTIVÁLÓDJANAK, S ODA TÉRJENEK VISSZA. ÍGY A GYERMEKEK ÖRÖMMEL ÉS SPONTÁN TANULNAK.

13 A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS SZEREPE
Cél: Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése.  A pedagógiai program eredményes megvalósítása, a gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása érdekében az óvodapedagógusok munkájának támogatása. FELADAT: A gondjára bízott gyermekek testi épségének megóvása,melyért teljes körű felelősséggel tartozik. Gondoskodnia kell a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális segítéséről az óvoda pedagógusok iránymutatása szerint: RÉSZT VESZ: a gyermekek felügyeletének biztosításánál, a párhuzamosan végezhető tevékenységek megszervezésében és lebonyolításában, a lassabban haladó, egyéni segítséget igénylő gyermekek megsegítésében, a másság elfogadtatásában (személyes példaadás), a gyerekek biztonságos körülményeinek megteremtésében, a balesetek elkerülésének kivédésében, a tevékenységszervezés feltételeinek zökkenőmentes feltételeinek biztosításában, az óvodai ünnepségek, hagyományok megszervezésében, lebonyolításában, ENNEK ÉRDEKÉBEN: figyelemmel kíséri a csoportra, gyerekekre vonatkozó terveket és azok megvalósítását felelősségteljesen segíti. Folyamatosan konzultál az intézményben dolgozó óvodapedagógusokkal.  Általános magatartási követelményeknek eleget tesz.

14 KÖVETENDŐ GYAKORLATOK
HOSPITÁLÁSOK MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL ESETMEGBESZÉLÉSEK PROJEKTEKBEN VALÓ RÉSZVÉTEL AZ ÓVODA PEDAGÓGUSAIVAL. ˝CSAK AZ TUD A TENGERPARTON HOMOKVÁRAT ÉPÍTENI, AKI HISZ ABBAN, HOGY A HULLÁMOK MEGSZELIDÍTHETŐK.˝

15 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !


Letölteni ppt "Összeállította: Szabó Ilona"

Hasonló előadás


Google Hirdetések