Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2016. 09. 22.1 A NMH Szak- és felnőttképzési Igazgatóságának államigazgatási, szolgáltatási és fejlesztő tevékenysége szakképzési tanévnyító 2012-13 Modláné.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2016. 09. 22.1 A NMH Szak- és felnőttképzési Igazgatóságának államigazgatási, szolgáltatási és fejlesztő tevékenysége szakképzési tanévnyító 2012-13 Modláné."— Előadás másolata:

1 2016. 09. 22.1 A NMH Szak- és felnőttképzési Igazgatóságának államigazgatási, szolgáltatási és fejlesztő tevékenysége szakképzési tanévnyító 2012-13 Modláné Görgényi Ildikó főigazgató-helyettes NMH Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság

2 2016. 09. 22.2 323/2011. (XII. 28.) Kormány rendelet Nemzeti Munkaügyi Hivatal szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek, feladat és hatáskör: –foglalkoztatási szerv, működtetése –munkavédelmi és munkaügyi hatóság, valamint a munkahigiénés és foglalkozás- egészségügyi szerv, működtetése –állami szakképzési és felnőttképzési szerv, működtetése: Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak-és Felnőttképzési Igazgatóság (NMH SZFI)

3 2016. 09. 22.3 Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak-és Felnőttképzési Igazgatóság feladatait meghatározó jogszabályok szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény(szt) szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (szht) 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól NGM Tájékoztató a szakképző iskolák részére a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek különböző időpontokban történő hatályba lépéséről és alkalmazásáról. www.nive.hu,www.munka.hu

4 2016. 09. 22.4 4 A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény alapján az NMH SZFI feladatai 1. -Térségi integrált szakképző központok nyilvántartása (SZT 5. § (9) ) -Iskolarendszeren kívüli szakképzést követő komplex szakmai vizsgát valamennyi szakképesítésre irányuló szakképzés tekintetében szervezhet (SZT 12. § (2) )

5 2016. 09. 22.5 Szakmai vizsgabizottság elnökének és tagjainak megbízása: Azokban a szakképesítésekben, amelyekben a gazdasági kamara a szakképesítésért felelős miniszterrel kötött megállapodás alapján kidolgozza és gondozza a szakmai és vizsgakövetelményt, az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a vizsgaelnököt a gazdasági kamara javaslata alapján bízza meg. Vizsgaelnöki megbízást csak az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által vezetett országos szakképzési névjegyék részét képező vizsgaelnöki névjegyzéken szereplő vizsgaelnök kaphat. (SZT14 § (2) (4)) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény alapján az NMH SZFI feladatai 2.

6 2016. 09. 22.6 Szakmai vizsgabizottság elnökének és tagjainak megbízása: A szakképesítésért felelős miniszter elkészíti, megküldi az ágazatába tartozó szakképesítések tekintetében a vizsgaelnöknek javasoltak listáját. A vizsgaelnöki névjegyzékre történő felvételt megtagadja, ha a vizsgaelnöknek javasolt személy nem felel meg a törvényben és a vizsgaelnöki névjegyzékre kerülésről szóló jogszabályban előírt feltételeknek. A gazdasági kamara közvetlenül tesz javaslatot vizsgaelnöki névjegyzékre, azokban a szakképesítésekben, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszterrel kötött megállapodása alapján kidolgozza és gondozza a szakmai és vizsgakövetelményt. (SZT. 15. § (1) (2)) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény alapján az NMH SZFI feladatai 3.

7 2016. 09. 22.7 A szakképzésről szóló 2011.évi CLXXXVII. törvény alapján az NMH SZFI feladatai 4. Szakmai vizsgabizottság elnökének és tagjainak megbízása Fogadja évente kettő alkalommal a vizsgaelnöki névjegyzékre a javaslatot. (A vizsgabizottsági névjegyzékre javaslatot tehet a szakképesítés szerint illetékes területi gazdasági kamara, vagy ha a szakképesítés nem tartozik egyik gazdasági kamara hatáskörébe sem, akkor a szakmai szervezet vagy szakmai kamara is.)

8 2016. 09. 22.8

9 9 A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény alapján az NMH SZFI feladatai 5. Törzslapok nyilvántartása A vizsgán született és elektronikusan kiállított törzslapok fogadása. Ha a beküldött törzslapok hibásak vagy hiányosak, akkor visszaküldése a beküldőnek az észlelt hibák harminc napon belüli kijavítására. Az elektronikusan beérkező adatok folyamatos ellenőrzése a vizsgaelnöki kijelölések alapján. A törzslapok megküldésére vagy kijavítására vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén, a vizsgaszervező székhelye szerint illetékes kormány hivatal tájékoztatása.

10

11 2016. 09. 22.11

12 2016. 09. 22.12

13 2016. 09. 22.13 Vizsgaszervezés A Kormány hivatal a vizsgaszervezési engedélyt megadó döntés egy példányát megküldi az érintett szakképesítésért felelős miniszternek és az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek. A Kormány hivatal a komplex szakmai vizsga szakmai ellenőrzésére jogosult szerv, jogsértés esetén a vizsgaszervezési engedélyt visszavonja és az eltiltó határozatot megküldi az érintett szakképesítésért felelős miniszternek és az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény alapján az NMH SZFI feladatai 6.

14 2016. 09. 22.14 A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény alapján az NMH SZFI feladatai 7. Szakértői névjegyzékvezetése A szakértői névjegyzéket az állami szakképzési és felnőttképzési szerv vezeti. (Az országos szakképzési névjegyzék részét képező szakértői névjegyzékben szereplő szakértő bevonásával a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározottak szerint folyik az ellenőrzés. A komplex szakmai vizsga szakmai ellenőrzését a szakképesítésért felelős miniszter végzi. (SZT.58.§))

15 2016. 09. 22.15 A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény alapján az NMH SZFI feladatai 8. a szakmai követelménymodulokról szóló kormányrendelet alapján összeállítja és nyilvánosságra hozza az országos modultérképet, működteti a nemzeti referencia és koordináló központot, valamint a szakképzési tájékoztatási és információs központot, kezeli a komplex szakmai vizsgák adatait és a törzslapokat magába foglaló központi nyilvántartást, 2013. március 31-ig kiállított törzslapokat papír alapon is fogadhatja ellátja a szakképzési hozzájárulással, valamint a szakképzési és felnőttképzési támogatások kezelésével összefüggő, a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvényben meghatározott feladatokat, ellátja a Felnőttképzési Akkreditáló Testület -hatáskörébe tartozó akkreditációs ügyek elbírálásának előkészítését, - titkársági feladatait, -nyilvántartást vezet az akkreditált intézményekről és programokról, (SZT. 74. § (1) )

16

17 2016. 09. 22.17 A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény alapján az NMH SZFI feladatai 9. Együttműködik -a szakképesítésért felelős miniszter által vezetett minisztériummal, - a meghatározott kutató- és fejlesztő-szolgáltató intézetekkel - az állami szakképzési és felnőttképzési szerv szakképzéssel összefüggő és köznevelést érintő feladatai tekintetében a megyei, fővárosi kormányhivatalokkal. törzslapokat tartalmazó központi nyilvántartás adatait elzártan, ötven évig más által nem hozzáférhető módon őrzi, ötven év után átadja az illetékes levéltárnak, A nyilvántartás alapján az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy megsemmisült bizonyítványról bizonyítványmásodlatot állít ki A jogutód nélkül megszűnt szakmai vizsgaszervező esetében az állami szakképzési és felnőttképzési szerv kérelemre kiállítja az Europass bizonyítvány-kiegészítőt.

18

19 Együttműködés a Kormányhivatalokkal Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály502 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály653 Vas Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály396 Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály594 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály342 Budapest Főváros Kormányhivatal Oktatási Főosztály 1748 Zala Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály409 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály789 Fejér Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály528 Somogy Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály399 Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály534 Csongrád Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály804 Tolna Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály350 Baranya Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály499 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály859 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály720 Nógrád Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály175 Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály428 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály601 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály905 Átvett szakmai vizsgatételcsomagok száma összesen 12235

20 2016. 09. 22.20 A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény alapján azNMH SZFI feladatai 10. Gondoskodik a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács működéséhez szükséges feltételek biztosításáról, a Nemzeti Képesítési Bizottság működtetéséről

21 2016. 09. 22.21 A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény alapján az NMH SZFI feladatai 11. Kamarai együttműködés A tanulószerződést és az együttműködési megállapodást is tartalmazó nyilvántartáshoz a nyilvántartást vezető hozzáférést biztosít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és az állami szakképzési és felnőttképzési szerv részére. A gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartása tartalmának és a nyilvántartásba vételi eljárásának során hozott döntés elleni fellebbezés fogadása.

22 2016. 09. 22.22 A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény alapján az NMH SZFI feladatai 12. 2012. december 31-ig ellátja a 2011-es bevallások tekintetében a szakképzési hozzájárulással kapcsolatban a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvényben meghatározott feladatokat.

23 Felnőttképzés 2011. évi lezárt OSAP statisztikai adatok alapján A felnőttképzést folytató intézmények száma 1690 A felnőttképzések (tanfolyamok) száma 61302 A felnőttképzésbe beiratkozottak száma 720463

24 2016. 09. 22.24

25 2016. 09. 22.252016. 09. 22.25 Nemzetközi projekt fejlesztések 2012 Európai szakképzésfejlesztési eszközök a Nemzeti Referencia- és Koordinálópont alatt Az Europass bizonyítvány-kiegészítő gondozása (2005- től) ECVET- Szakképzési és Szakoktatási Kreditátviteli Rendszer kifejlesztése (2011-től) EQAVET- Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Hálózatban való részvétel (2009-től) Nemzeti Observatory

26 2016. 09. 22.262016. 09. 22.26 Iskolarendszeren kívüli szakmai vizsgák szervezése 2011-12 I. félév -2011. 1376 szakmai vizsga megszervezése -2012.I.félév 824 szakmai vizsga megszervezése -2011. 17660 fő jelentkezett be a szakmai vizsgákra -2012.I.félév 10296 fő jelentkezett be a szakmai vizsgákra

27 2016. 09. 22.27 Felnőttképzési akkreditációs tevékenység A FAT tevékenységével kapcsolatos adatok 2012. I. félév –FAT ülések száma: 13 db, –FAT szakbizottsági ülés száma: 65 db –befogadott akkreditációs kérelmek száma: 1133 db –egyéb akkreditációval kapcsolatos eljárások száma: 605 db

28 2016. 09. 22.282016. 09. 22.28 Köszönöm a figyelmet! Modláné Görgényi Ildikó igorgeny@nive.hu


Letölteni ppt "2016. 09. 22.1 A NMH Szak- és felnőttképzési Igazgatóságának államigazgatási, szolgáltatási és fejlesztő tevékenysége szakképzési tanévnyító 2012-13 Modláné."

Hasonló előadás


Google Hirdetések