Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„A biztonságos és egészséges munkahelyekért” Munkavédelmi konferencia 2013. 1. „A biztonságos és egészséges munkahelyekért” Munkavédelmi konferencia 2013.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„A biztonságos és egészséges munkahelyekért” Munkavédelmi konferencia 2013. 1. „A biztonságos és egészséges munkahelyekért” Munkavédelmi konferencia 2013."— Előadás másolata:

1 „A biztonságos és egészséges munkahelyekért” Munkavédelmi konferencia 2013. 1. „A biztonságos és egészséges munkahelyekért” Munkavédelmi konferencia 2013. február 1. A munkavédelmi oktatás új lehetőségei Déri Miklós Munkavédelmi szakmérnök

2 2 A munkavédelmi oktatás más megközelítésben 0 –Baleset, –Egészségkárosodás –„Kvázi” baleset A munkavédelmi oktatás hatékonyságának egyetlen igazi értékmérője van

3 3 A munkavédelmi oktatást megalapozó előírások 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről „55. § (1) A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló ……………. elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az ………………..elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. ……………….- a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve - meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni. (2) Az (1) bekezdésben előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.”

4 4 Az Mvt. -hez kapcsolódóan további 10 jogszabály, valamint az adott munkahelyre vonatkozóan számtalan belső utasítás fogalmaz meg általános és szakmai követelményeket a munkavédelmi oktatási kötelezettségre vonatkozóan. Az oktatások tematikáját adott szakma kiváló képviselőjével karöltve, munkavédelmi szakembernek ajánlott elkészíteni. A munkavédelmi oktatást megalapozó előírások

5 5   Oktatás elméleti alapfogalmak ismerete: Oktatás, Tanítás, Tanulás, Tudás, Motiváció   A felnőttkori tanulás jellemzői: Meglévő tudás, struktúra; oktató-tanuló: partnerségi viszony, a tanulást befolyásoló tényezők: fizikai, érzelmi, intellektuális tényezők   Az oktató – andragógussal szemben támasztott követelmények: Szakmai felkészültség: kompetencia, andragógiai módszertanban, nyitottság, flexibilitás, kimagasló verbális kifejezőkészség, megélt és segítő érzelmi intelligencia “ Az oktatás nem arról szól, hogy megtöltünk egy csöbröt, hanem hogy meggyújtunk egy tüzet.” ( William Butler Yeats )

6 6 Az ismeretátadás lehetőségei, eszközei: Előadás: nagy tömegekhez, gyorsan tud információt juttatni Beszélgetés: gondolkodásra késztet Filmvetítés: erősen passzív A számonkérések - értékelések fajtái: döntően szóban, esetenként írásban: Feladatlap: szubjektív és objektív feladattartalommal Teszt: rendkívül gyors, ráhibázásra, ebből fakadóan rossz rögzülésre ad lehetőséget A munkavédelmi oktatás, ahogy eddig megszoktuk

7 7 Kiscsoportos oktatásokra vonatkozó új megoldások Bővíthetők az elméleti és gyakorlati munkavédelmi ismeretek, Elérhető azok készség szintű alkalmazása, Nő a munkavédelem iránti elkötelezettség. Ráépül a megszerzett ismeretekre, = > Egyszerű, ugyanakkor nehéz is: a szereplőket komfortzónájuk át lépésére kényszeríti = > A munkavédelmi oktatás új megközelítése

8 8 Szokatlan, új megoldások, érzelmileg erős reakciókat válthat ki. Ezért az új módszerek bevezetésekor, fontos az oktatók, a munkáltatók, a munkavállalók ez irányú felkészítése. A munkavédelmi oktatás új megközelítése

9 9 Kiscsoportos gyakorlati munkavédelmi oktatás MÁSKÉPPEN, elsősorban fizikai dolgozóknak Bárki bevonható, gondolkodásra késztet, a gyakorlathoz használt feladatlap alkalmas az oktatás dokumentálásra, Az oktató részéről magas fokú szakmai felkészültséget, szituációs és verbális kifejezőkészséget, flexibilitást kíván, Az oktatás első alkalmával a csoport erőteljes oktatói irányítása szükséges.

10 10 Kiscsoportos gyakorlati munkavédelmi oktatás MÁSKÉPPEN, elsősorban fizikai dolgozóknak Személyi, tárgyi és egyéb feltételei: Bevont csoportlétszám max 6-12 fő, Időigénye: 12 fő esetén 60 perc, Évente 2 alkalommal javasolt ismételni, Oktatás helyszíne: a konkrét munkavégzéstől elkülönülten,

11 11 Kiscsoportos oktatás keretén belül feldolgozandó témák Veszélyismeret, kockázatértékelés Balesetelemzés Meggyőzés Közös jellemzők: Forgatókönyv alapján, előrenyomtatott feladatlapok használatával, Feladatmegoldás egyenként vagy párban, Érvek – ellenérvek bemutatása, tanulságok megfogalmazása

12 12 Veszélyismeret, kockázatértékelés Tanulságokkal szolgáló munkahelyi veszélyhelyzet kiválasztása, elemzése Vészhelyzet, melyet a munkáltató megfelelően kezel vagy jelenleg is fennáll: munkavédelmi szempontú beavatkozást igényel Bemutatás: kidolgozás után, elmondás 2-3 percben, úgy hogy tanulságul szolgáljon Oktató értékel Negatív kritika nem hangozhat el!

13 13Balesetelemzés Baleset vagy egészségkárosodás kiválasztása, elemzése Legfontosabb feltétele: az oktató jó felvezetése A baleset, a betegség milyen körülmények között történt Okok, vonatkozó előírások ismertetése Tanulságok összegzése: a betegség vagy egészségkárosodás hogy lett volna elkerülhető

14 14Meggyőzés „ „meggyőzendő” munkavédelmi feltételről vita, párbeszéd, meggyőzés Meggyőzés a munkavédelmi előírások gyakorlati megvalósításáról, biztosításának szükségességéről Szereplői: a munkáltató és a munkavállaló Meggyőzés érzelmi tevékenység: A szabálykövetés belső indíttatású legyen, ne kényszer hatására történjen, Magától értetődő legyen a munkavédelmi előírásokban foglaltak biztosítása, betartása

15 15 Lehetőleg hasonló felkészültségű személyeknek, A párbeszéd, az elvárás és a felelősség vállalás, írásban történő rögzítése javasolt, A munkavédelmi oktatás dokumentuma is, Az oktatás jelenléti íve bizonyítja: a mások által felhozott és feldolgozott veszélyeket a jelen lévők megismerték! Időigénye 12-14 fő esetén 60 perc, Évenkénti ismétlése javasolt. Megélés Kiscsoportos gyakorlati munkavédelmi oktatás, elsősorban a munkavállalókat Irányítók részére

16 16 Megélés Kiscsoportos gyakorlati munkavédelmi oktatás, elsősorban a munkavállalókat Irányítók részére Oktató = Moderátor Az oktató: Oktatásban részesülők szakmai tevékenységének ismerete, Jó szóbeli kifejezőkészség, Az oktatás helyszíne: elkülönülten a konkrét munkavégzéstől Kivitelezés: forgatókönyv alapján, előrenyomtatott tesztlapokon, párban.

17 17 A munkavédelem megélése, szituációs helyzetgyakorlat Megélés, belehelyezkedés a baleseti, az egészségkárosodási eseménybe Cél, amit a feladat elvégzése során el kívánunk érni : A saját felelősség felismerése és vállalása A veszélytudat kifejlesztése, elmélyítése Az írott és íratlan előírások megismertetése, alkalmazása

18 18 A munkavédelem megélése, szituációs helyzetgyakorlat Megélés: érzelmek kifejezése, ez a szubjektív elem Elvárás: követelmények objektív megfogalmazása Felelősség vállalás: mindkét fél tanulságainak levonása, saját felelősség felismerése A munkavédelem megélése, szituációs helyzetgyakorlat

19 19 Alapelvünk jó oktatás = jó munkavédelem, ami a bemutatott oktatási módszerekkel. hatékonyabbá tehető. Köszönöm a figyelmüket.


Letölteni ppt "„A biztonságos és egészséges munkahelyekért” Munkavédelmi konferencia 2013. 1. „A biztonságos és egészséges munkahelyekért” Munkavédelmi konferencia 2013."

Hasonló előadás


Google Hirdetések