Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Tanácsköztársaságot ünneplő tömeg, 1919. március 23. A Tanácsköztársaság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Tanácsköztársaságot ünneplő tömeg, 1919. március 23. A Tanácsköztársaság."— Előadás másolata:

1 A Tanácsköztársaságot ünneplő tömeg, 1919. március 23. A Tanácsköztársaság

2 A kommunista hatalomátvétel  Vix-jegyzék  márc. 20-án lemond a kormány  Nem vállalják sem a jegyzék teljesítését, sem az elutasítását  tisztán szocdem kormány alakul  Szocdem  vállalja a kormányzást  márc. 21 egyesülés a kom.-kal  Magyarországi Szocialista Párt  kikiáltják a proletárdiktatúrát  Program: a „javak igazságos elosztása”  nagybirtokok kártalanítás nélküli kisajátítása, az ipar munkásellenőrzése  antantbarátsággal való szakítás  fegyveres harc (békeszerződés)  kapcsolat Szovjet-Oroszországgal

3 Kun Béla csepeli munkásokat agitál

4 Garbai Sándor és Kun Béla bejelentik a Tanácsköztársaság kikiáltását

5 Az új rendszer kiépítése  Gyökeres változások minden területén  Csak diktatórikus eszközökkel (lásd SZU)  kormány   Forradalmi Kormányzótanács  Országgyűlés   Tanácsok Országos Gyűlése  Budapesti munkástanács  Bírói szervezetek   Forradalmi törvényszék  Hadsereg   Vörös Hadsereg  Közig. (vármegyék)   tanácsrendszer  választójog alapján  direktórium  Csendőrség, rendőrség   Vörös Őrség

6 A gazdaság államosítása  A gazdaságban a fő feladat a szocializálás   gyárak, bányák, bankok államosítása  közép- és nagybirtok megváltás nélküli kisajátítása  Nincs földosztás  parasztság ellenállása  TSZ-ek és állami gazdaságok alapítása      nem hozta meg a várt eredmény  A munkás, a paraszt nem volt érdekelt a termelésben   valósul meg a tömegeknek tett ígéret  anyagi helyzetük  javul

7  Az emberek anyagi helyzetének javítása   nominálbér emelés 10-80 %  8 órás munkaidő  munkanélküli-segély  lakbér csökkentés  szervezett üdülés  lakásfoglalások (beköltöztetések)  de  sikerült   nominálbér  infláció  napszám  emelkedett kellőképpen  munkanélküliség  csökkent  közellátás akadozott  kistulajdon teljesítménye  Szociális intézkedések Az ország gazdasági teljesítménye rohamosan romlik 

8 Gyerekek a megnyitott királyi kertben a Tanácsköztársaság idején

9 A kultúra államosítása  kulturális intézkedések  Kötelező és ingyenes 8 osztály  Iskolák államosítása  Egyházak kiszorultak, szerzetes- és apácarendek   Egyetemek, tanári kar - változás

10 Belső és külső erők a Tanácsköztár- saság ellen  Romló gazdasági helyzet, fokozódó terror  társadalmi ellenállás egyre   Június (24) - fegyveres felkelés  Ludovikások, dunai flottilla (a „monitorok”) lázadása (népbiztosok szállására „Hungária” szálloda)  különböző fegyveres csoportok  a rendszer ellenzéke (ellenforradalmárok)  Bécs ABC - Bethlen István vezetése  Szeged - ellenkormány Károlyi Gyula vez., Horthy hadügym  Külső fegyveres támadás  román, cseh, szerb

11 A „Marx”, korábban „Újvidék” monitor

12 A fegyveres harc kezdete  Tanácsköztársaság kikiáltása  probléma az antant számára  Diplomáciai út nem sikeres  fegyvereké a szó  román támadás ápr. 16  május eleje, Tisza elérése  cseh támadás ápr. 27  ápr. 30 Munkács eleste  szerb támadás  Makó Szeged elvesztése  Az ország egyre több területet veszít  új problémákat vet fel  gazdasági  borsodi iparvidék, Salgótarján térsége nemzeti  szín magyarlakta területek kerültek az ellenség kezébe  Bp-i Közp. Forr. Munkás- és Katonatanács a harc mellett dönt 

13 Felfegyverzett munkás- zászlóalj díszszemléje A hadsereg szervezése  Vörös Hadsereg megszervezése  a még meglévő alakulatok átvétele munkászászlóaljak szervezése hivatásos tisztikar a haza védelmére kel  Főpk. Böhm Vilmos, Vkf. Stromfeld Aurél  Ellentámadás a csehek ellen május 20  Északi hadjárat: Felvidék keleti és középső része újra magyar kézben  Szlovák Tanácsköztársaság kikiáltása

14 Stromfeld Aurél és Böhm Vilmos Stromfeld Aurél vezérkari főnök, Haubrich József és Böhm Vilmos hadtestparancsnokok 

15 A Vörös Hadsereg egyik páncélvonata A Vörös Hadsereg csapatai Léva főterén

16 A Vörös Hadsereg bevonulása Kassára. 1919. június 6. Ünnepség Kassa visszafoglalásakor, 1919. 06. 10.

17

18

19 A Vörös Hadsereg diadalmas felvidéki hadjáratának propagandaplakátja, 1919 nyara A „terror” szükségességének igazolása

20 Az összeomlás felé  Északi hadjárat  a hadsereg a teljesítőképesség határán  Clemanceau jegyzék  északi és keleti határok = trianoni határok  Ha a felvidéki területek kiürítik  A románok is kiürítik a Tiszántúlt  A Forradalmi Kormányzótanács elfogadja a jegyzéket  WHY et WARUM  A hadsereg, belső bázis gyengülése  Ellenforradalmi cselekmények növekedése  június 30 - kivonulás Felvidékről  a románok nem mozdulnak 

21 Az összeomlás Július 20 – magyar támadás a románok ellen  sikertelen - pár nap alatt kifullad Okok:  bomlási folyamat (visszavonulás miatt)  a haditervet ismerték a románok  román túlerő  július 29-30 - a románok átlépik a Tiszát  A Kormányzótanács augusztus 1-én lemond  „Szakszervezeti” kormány alakul (szocdem)  Kommunista vezetők Ausztriába menekülnek (ld. Édes Anna)

22 1919. július 24. ~ A Tiszánál megindul a román hadsereg főerőinek ellentámadása Karcag térségében ~ A párizsi békekonferencia nyilatkozatot ad ki: a Magyarország elleni gazdasági blokád feloldásának és az országgal kötendő békének feltétele a tanácskormány eltávolítása ~ Lemond Julier Ferenc, a Vörös Hadsereg vezérkari főnöke (lemondását nem fogadják el), és Kalmár Henrik német népbiztos

23 Román katonák az Oktogonon, Budapest, 1919. augusztus Freeing Budapest from Bela Kun's communists, the Romanian army supplied food to the needy Hungarian population


Letölteni ppt "A Tanácsköztársaságot ünneplő tömeg, 1919. március 23. A Tanácsköztársaság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések