Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Foglalkoztatáspolitikai célok, támogatások Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Foglalkoztatáspolitikai célok, támogatások Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ."— Előadás másolata:

1 Foglalkoztatáspolitikai célok, támogatások Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

2 2012. Évi foglalkoztatáspolitikai célok Álláskeresők támogatása Munkaerő igények kielégítése Fejlődőképes vállalkozások munkahely teremtési szándékainak segítése Területi különbségek csökkentése A munkaerő képzettségi szintjének növelése Pénzügyi válság foglalkoztatási hatásainak kezelése

3 Prioritások I. Közfoglalkoztatás (országos,startmunka,hagyományos) II. A piaci álláshelyek megőrzése, bővítése  Munkabérek nettó értékének megőrzése  Munkahelyteremtő beruházások támogatása  Átmenetileg nehéz gazdálkodási helyzetbe került vállalkozások részére munkahelymegőrző támogatás nyújtása III. A munkaerő foglalkoztathatóságának elősegítése

4 Munkabérek nettó értékének megőrzése 299/2011. (XII.22.) Kormányrendelet Elvárt a béremelés, ha a 2011. évi havi munkabér meghaladja az 59.600-Ft, de nem haladja meg a 216.805-Ft /hó összeget. A 2012. évi munkabéremelés elvárt mértéke 1. Az elvárt munkabéremelés mértéke a 2011. évi havi munkabér 26%- a, ha a 2011. évi munkabér nem haladja meg az 59 600 forint/hó összeget. 2. Az elvárt munkabéremelés mértékét - ha a 2011. évi havi munkabér meghaladja az 59 600 forint/hó összeget, de nem haladja meg a 216 805 forint/hó összeget - a Korm. rend. 1.sz. melléklete tartalmazza.

5 Munkabérek nettó értékének megőrzése Ha a munkáltató a bruttó bérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges béremelést nem biztosítja, akkor:  Két évig közbeszerzési eljáráson ajánlattevőként nem indulhat  Központi költségvetésből, elkülönített állami pénzalapokból származó támogatásban nem részesülhet Jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha az érintett munkavállalók kétharmadánál, támogatások esetén teljes körűen a béremelést teljesítette Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

6 A béremelés kompenzációját biztosító kormányzati lépések - A bérfejlesztés 5 % fölötti részének normatív támogatását lehet érvényesíteni az adórendszeren keresztül a teljes körű végrehajtás esetén. - Kiegészítő támogatást kérelmezhetnek azok vállalkozások akik vállalják a 2011-es foglalkoztatás szinten tartását. Preferáltak a magas élőmunka igényű tevékenységet folytató és alacsony bérszínvonallal működő vállalkozások. Az országos pályázat útján elérhető támogatás a normatívan nem támogatott rész max. 60 %-a. (3 %). Az adminisztratív költségek miatt pályázati alsó limit (pl. éves szinten 100 eFt) beépítése várható. Pályázati kiírás várhatóan 2012. március hónap Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

7 Mikro,- kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásának támogatása NFA-2012-KKV A pályázat kiírója: Nemzetgazdasági Minisztérium Forrása: Nemzeti Foglalkoztatási Alap Keretösszeg: 10 milliárd Ft. Célja: - 600-800 KKV-nál 5300-5500 új munkahely létrehozása - a foglalkoztatás területi kiegyenlítésének elősegítése kiegészítő támogatásokkal - hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatásának az ösztönzése Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

8 A támogatás formája: - vissza nem térítendő A támogatás mértéke: - Alaptámogatás: 1.400.000,- Ft/fő - Kiegészítő támogatások:  Beruházás helyszíne hátrányos helyzetű kistérség, település + 200.000,- Ft/fő  Beruházás helyszíne leghátrányosabb helyzetű kistérség, település + 300.000,- Ft/fő  Kiközvetített álláskereső foglalkoztatása + 500.000,- Ft/fő  Roma munkavállaló foglalkoztatása + 300.000,- Ft/fő  Beruházás szabad vállalkozási zónában valósul meg + 400.000,- Ft/fő - Maximum támogatás  2.500.000,- Ft /fő (+ 400.000 Ft/fő kiegészítő támogatás)  120.000.000,- Ft /beruházási projekt  240.000.000,- Ft /hátrányos / leghátrányosabb helyzetű kistérségben megvalósuló beruházási projekt  100.000.000,- Ft-tal növelhető ha legalább 300 új munkahelyet teremt (hátrányos / leghátrányosabb térségben 200 új munkahely) Támogatási intenzitás - Észak-alföldi régióban a beruházási összköltség 50 %-a - Mikro- és kisvállalkozások esetében + 20 %-al - Középvállalkozások esetében + 10 %-al növelhető

9 Egyéb feltételek: - Beruházás befejezése legkésőbb 2012. november 30. - Legalább 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott részére teremt munkahelyet - Építési beruházás esetén elvi hatósági engedélyekkel rendelkezés - Üzleti terv és korszerű technológia, szolgáltatás hasznosságának a bemutatása - Létszámfeltöltés végső határideje a beruházás befejezését követő 90 nap - 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettség a meglévő és a felvett létszámra - A beruházással létrehozott kapacitás 3 éves fenntartási kötelezettsége - Megfelelő fedezet megléte (bizonyos feltételek esetén nem szükséges) - Forrás kiegészítés vagy a pályázat átdolgozása csökkentett mértékű támogatás odaítélése esetén - Közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok betartása - A beruházás befejezését követően a beruházásból beszerzett eszközök és immateriális javak mérlegben történő nyilvántartása, aktiválása Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

10 Elszámolható költségek: - Új épület, épületrész építése - Új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések - Immateriális javak közül a találmány, szabadalom, licenc és know-how (nem haladhatja meg az eszközök bekerülési értékének 25 %-át) El nem számolható költségek: - Szinten tartást szolgáló vagy korábban használatba vett tárgyi eszköz - Ingatlan, földterület vásárlása - Gépjárművek - Szállítási ágazatban szállító berendezések - Bérleti díj, lízing

11 Pályázók köre : Kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fióktelephellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások - gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, külföldi székhelyű vállalkozások fióktelepei, PTK szerinti egyes jogi személyek vállalatai pályázhatnak

12 Nem vehet részt a pályázaton az a szervezet / vállalkozás: - amely felszámolási, csőd-, végelszámolási eljárás alatt áll - amely beruházását a támogatásra való jogosultságáról szóló írásbeli tájékoztatás előtt megkezdte - amelynek lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása van - amely az NFA-ból / MPA-ból korábban igénybe vett munkahelyteremtő támogatásból adódó kötelezettségét megszegve még nem számolt el - amely az NFA-ból a pályázat benyújtását megelőző 3 évben a pályázatban megjelölt beruházáshoz munkahelyteremtő támogatást kapott - amely az NFA-ból a pályázat benyújtását megelőző 3 évben elnyert munkahelyteremtő támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségeit határidőre nem teljesítette - amely nem felel meg az 1/2012 (I.26.) NGM rendeletben meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatoknak - amely nem hajtotta végre a 299/2011 (XII.22.) Korm. rendelet szerinti béremelést valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója esetében - amely a pályázat benyújtását megelőző 6 hónapban a beruházás helye szerint illetékes Munkaügyi Központ illetékességi területén csoportos létszámcsökkentést hajtott végre vagy ilyet megkezdett és azt nem kívánja megszüntetni Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

13 A pályázat benyújtásának feltételei: - 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) külön-külön egy darab zárt küldeményben a lapokat lefűzve, rendezett, áttekinthető formában, magyar nyelven, a pályázati útmutató formai követelményeinél megadott sorrendben, az útmutató mellékleteiben szereplő szempontok alapján, kizárólag a pályázati dokumentációban lévő adatlapok kitöltésével lehet elkészíteni, amelyhez csatolni kell a pályázati útmutató mellékleteiben szereplő minták alapján összeállított nyilatkozatokat és dokumentumokat. - A pályázat tartalmát (a csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok kivételével) CD elektronikus adathordozón is be kell nyújtani Pályázatot személyesen nem, kizárólag az alábbiak szerint lehet benyújtani: A könyvelt postai küldeményként feladott, vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a pályázatot a beruházás helye szerinti munkaügyi központ részére lehet eljuttatni a 2012. február 8-tól 2012. március 30-ig terjedő időszakban

14 Hiánypótlás: - Hiánypótlásra csak egy alkalommal van lehetőség - Csak az alábbi formai okok miatt van hiánypótlásra lehetőség:  - A pályázati adatlapok, nyilatkozatok valamelyik rovatának üresen hagyása  - Az űrlaphoz csatolandó valamelyik adatlap, nyilatkozat, dokumentum hiánya - A hiányosságot a felszólításról szóló értesítés átvételétől számított 8 napon belül kell pótolni - A hiánypótlást követően is formailag hiányosnak minősülő pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasítható A Pályázat elbírálása - A Munkaügyi Központ Igazgatójának javaslata alapján a Nemzetgazdasági Miniszter dönt a pályázatok támogatásáról vagy elutasításáról - Az elbírálás határideje 2012. május 30. - A Nemzetgazdasági Miniszter döntéséről a Munkaügyi Központ Igazgatója 15 napon belül tájékoztatja a pályázót A Pályázat elérhető: - www.kormany.huwww.kormany.hu - www.munka.huwww.munka.hu - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjában valamint kirendeltségein

15 Munkahelymegőrző támogatás átmenetileg nehéz gazdálkodási helyzetbe került vállalkozások részére Célja: - Foglalkoztatási kapacitás megtartása - Csoportos létszámleépítés megelőzése - Meglévő munkahelyek megtartása - Munkaadók átmeneti működési problémáinak kezelése - Gazdasági szerkezetváltás,foglalkoztatási struktúra váltás segítése

16 Annak a munkaadónak nyújtható, aki: - Működésével összefüggő okból a munkavállalója munkaviszonyát rendes felmondással kívánja megszüntetni - Erre irányuló szándékát a felmondás közlése előtt 30 nappal a munkaügyi központnak írásban bejelenti - Létszám megtartására intézkedéseket tett,ami nem járt eredménnyel - Nem áll csőd, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt - Az érintett munkavállalót legalább 6 hónapja foglalkoztatja - Vállalja a támogatási időtartamnak megfelelő továbbfoglalkoztatást - Az átlagos statisztikai állományi létszámát megőrzi - Az elvárt béremelést teljes körűen végrehajtotta

17 Forrása központi és megyei NFA A munkáltató kérelmére indul (kirendeltségek) A központi forrást a munkaügyi központ igényli a NGM-tól A támogatásról a nemzetgazdasági miniszter dönt Központi 50 fő felett, megyei az alatti létszám leépítési szándék esetén A támogatás mértéke legfeljebb a kötelező legkisebb bér 120%- a.(111.600-Ft) Formája: vissza nem térítendő A kérelem benyújtható: 02.14-06.30.-ig Időtartama: max. 6 hónap Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

18 A fejlődni képes és akaró vállalkozások részére TÁMOP 1.1.2. program foglalkoztatást elősegítő támogatásai A program időtartama: 2011.05.01. – 2015.07.31. Országosan rendelkezésre álló összes forrás 85,7 mrd Ft Megyénkben rendelkezésre álló forrás: 4,166 mrd Ft  Ebből 2012-ben felhasználható 1,280 mrd Ft Országosan bevonandó létszám: 90.000 fő Megyei szinten bevonandó létszám: 4.378 fő  2011. december 31-ig bevont létszám 1.027 fő  2012-ben újonnan bevonandó létszám: 1.500 fő A program célcsoportjai:  1. alacsony iskolai végzettségűek  2. pályakezdők és 25 év alattiak  3. 50 év felettiek  4. GYES-ről, GYED-ről, GYNT-ről, TGYS-ről vagy ápolási díjról visszatérők  5. FHT-ban részesülők  6. Tartósan munkanélküliek vagy tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek

19 A fejlődni képes és akaró vállalkozások részére TÁMOP 1.1.2. program foglalkoztatást elősegítő támogatásai Az 50 év feletti álláskereső foglalkoztatásához biztosított támogatás:  Legfeljebb 4 hónapig: a munkabér és szociális hozzájárulási adó 100 %-os megtérítése, maximum a minimálbér kétszerese és annak járulékai erejéig,  Legfeljebb 4 hónapig: a munkabér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 50 %-os mértékű támogatása, maximum a minimálbér kétszerese és annak járuléka erejéig,  Legfeljebb 4 hónapig: szociális hozzájárulási adó támogatás, maximum a minimálbér kétszeresére számolt járulék erejéig.

20 A fejlődni képes és akaró vállalkozások részére TÁMOP 1.1.2. program foglalkoztatást elősegítő támogatásai Munkatapasztalat szerzés támogatása: Legfeljebb 90 napig a munkabér és szociális hozzájárulási adó 100 %-os megtérítése Hagyományos bértámogatás:  havi 70%-os bér- és szociális hozzájárulási adó (maximum a minimálbér kétszerese és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó erejéig)  időtartama legfeljebb 8 hónap (melyet továbbfoglalkoztatás követ) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

21 Egyéb támogatások Forrása:Dec. N.F.A. 2012.évi felhasználható keret:398 millió Ft Önfoglalkoztatási támogatás Munkatapasztalat szerzési támogatás Munkahely megőrző támogatás

22 Köszönöm a figyelmet! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ


Letölteni ppt "Foglalkoztatáspolitikai célok, támogatások Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések